Home

Reliéf zeměpis

Litosféra a georeliéf - zeměpis Studijni-svet

Litosféra a georeliéf - zeměpis pevninský reliéf. Členění reliéfu dle nadmořské výšky: nížiny (do 200 m) vysočiny (nad 200 m) Členění reliéfu dle relativního výškového rozdílu mezi nejnižším a nejvyšším místem na ploše o rozloze 4×4 km Reliéfy - Zeměpis otázky, referáty. 7.1. Reliéfy. Říční reliéf je výsledkem erozní a akumulační činnosti vody, jeho nejvýraznější formou jsou říční údolí. Řeky stékají z výše položených míst, jako jsou hory nebo kopce aj., dolů do nížin a formují krajinu různou intenzitou. Na základě toho lze na toku vymezit tři úseky 1.3. Reliéf ČR 1.4. Dyjsko-svratecký úval 1.5. Vodstvo ČR 1.6. Rybníky a jezera ČR 1.7. Hospodářství ČR 1.8. Rozmístění průmyslu ČR 1.9. Zemědělství ČR 1.10. Doprava ČR 1.11. Kraje ČR 1.12. Jihomoravský kraj Články na hledaný výraz Česká republika naleznete na bezuceni.c 1. Geografie jako věda. Sluneční soustava a vesmír. Kartografie. 2. Země - součást vesmíru a Sluneční soustavy. Pohyby Zem Reliéf: nejvyšší bod - Kanchenjunga (8 598 m), nejnižší bod - Indický oceán (0 m) Vodstvo: nejdelší řeka - Brahmaputhra (2 960 km) Klima: tropický pás: Biota: savany, subtropické deštné lesy : Politika: Hlavní město: Dillí (7 207 obyv.) Další města (tis. obyv.): Bombaj 9 926, Kalkata 4 40

Zeměpis 9. třída. POLOHA, ROZLOHA ČESKÉ REPUBLIKY. vnitrozemský stát, mírný podnebný pás. Rozloha: 78 864,1 km2 . Počet obyvatel: 10 625 449 (k 30. 6. Zeměpis - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nejvyšší hory států světa (lehké) 20 Zadání. Typicky zabere: 5 mi Reliéf: nejvyšší bod - Pidurutalagala (2 524 m), nejnižší bod - Indický oceán (0 m) Vodstvo: nejdelší řeka - Mahaweli (330 km) Klima: tropický pás: Biota: tropické deštné lesy : Politika: Hlavní města: Colombo (615 000 obyv.) a Kotte (109 000 obyv.) Další města (tis. obyv.): Dehiwala 196, Moratuwa 17 Roviny (výšková členitost 0-30 m) se nacházejí převážně v nejnižších oblastech podél velkých řek (Labe, Morava).Spolu s pánvemi, kotlinami a brázdami tvoří asi 20 % území. Největší rovina: Polabí (podél středního toku Labe a jeho přítoků; není samostatnou geomorfologickou jednotkou). Sníženiny (převážně ploché oblasti, položené níže oproti svému.

Reliéf se svažuje od pobřeží hor do centrálních pánví. Mořská hranice 53 000 km, na východě hranice s Kanadou. Součást státu Aljaška jsou i dvě velká souostroví Aleuty a Alexandrovo souostroví. Řada národních parků, největší Denali NP. 1741 u břehu Aljašky přistála ruská výprava vedená V.Beringem Zeměpis 7. ročník. 701_Pevniny a oceány.docx (18164) 702_Státy a jejich hranice.docx (14,4 kB) 703_Státní uspořádání.docx (16,1 kB) 704_Geografická poloha Afriky.docx (15445) 705_Reliéf Afriky.docx (15831) 706_Přírodní poměry Afriky.docx (15638) 707_Obyvatelstvo Afriky.docx (12483) 708_Severní Afrika.docx (13288) 709_Sahel. Endogenní reliéf - tektonika, sope čná činnost Exogenní reliéf - kryogenní, fluviální, eolický, Typický reliéf pro území ČR: reliéf skalních měst (nap ř. Koko řínsko, Labské pískovce, Český ráj) krasový reliéf (Moravský kras, Český kras) sope čný reliéf (Doupovské hory, České st ředoho ří

7.1. Reliéfy - Zeměpis otázky, referát

Předmět: Zeměpis Přidal(a): draggo Činnost živých organismů - mnohé živé organismymají buď destruktivní nebo konstruktivní vliv na reliéf. Příklady: Živočichové si sami vytvářejí své životní prostředí a tím formují povrch Země, např. termitiště nebo korálové útesy. Z - Zeměpis - Země jako vesmírné těleso, tvar a postavení Země ve vesmíru D - Dějepis - Evropa a české země po vídeňském kongresu do roku 1948 D - Dějepis - Evropa a české země ve druhé pol. 19. stol Instrukce. V následujících minutách budete řešit zeměpisný kvíz, který obsahuje 20 otázek. Jakmile v menu kliknete na tlačítko Kvíz, nebo na tlačítko pod tímto textem, tak se zobrazí první otázka Země vyniká mezi planetami sluneční soustavy svojí hydrosférou. Je to prostor na povrchu, pod povrchem i v zemské atmosféře, kde se vyskytuje a pohybuje voda v různých skupenstvích. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal země) rozumíme tedy vodu v oceánech a mořích a vodu na povrchu souše, patří sem i voda vázaná v ledovcích a organizmech, půdní, podzemní a. Česká republika - zeměpis. Státy USA. Poznáš státy podle území? Cestovatelský kvíz - MĚSTA. Města z leteckých fotografií.

1.3. Reliéf ČR - Zeměpis otázky, referát

Reliéf krajiny. Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evroé pevniny, od které je odděluje plytké šelfové moře, hluboké 50 až 100m. K oddělení došlo pravděpodobně ve čtvrtohorách. Reliéf krajiny je výsledkem působení ledovců Regionální zeměpis - charakteristika asijských států - Střední východ 8. Litosféra - stavba zemského tělesa, typy a složení zemské kůry, vliv vnitřních sil na reliéf Regionální zeměpis - charakteristika ministátů Evropy 9. Geografie světového hospodářství - zemědělství, světová produkce potravin, hlavn Lidská činnost, která zajišťuje přepravu lidí, zvířat, informací, energie, nákladu. Umožňuje propojení jednotlivých hospodářských sfér. Mezinárodní dělba práce. Dopravní cesta - trasa, po které probíhá doprava, spojuje dva koncové body, dopravní linka - cesta, na které probíhá pravidelná doprava podle předem daného jízdního řádu, dopravní prostředek. Stránky o geografii. Prezentace: Úvod do ČR - poloha, hranice a základní údaje (formát ppt, velikost 180KB) Úvod do ČR - územní a historický vývoj českého státu (formát ppt, velikost 414KB) Úvod do ČR - geologický vývoj (formát ppt, velikost 1 620KB) Geomorfologické členění ČR - reliéf a geomorfologické členění (formát ppt, velikost 287KB Video pro studenty semináře ze zeměpisu. Doplněk k učebnici Makroregiony světa. První část videa: nejdůležitější prvky reliéfu Afriky (asi 14 minut). Druhá část videa: fotografie.

Starověk - Mezopotámie | History-if

Otázka: Excerpční lístek a itinerář a popis cesty Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Přidal(a): lůca Lucie Kalivodová Excerpční lístek města Mikulov Město Mikulov je obcí s rozšířenou působností tzv. III. stupně (správní obvod úřadu) založení města - první písemné údaje o městě se datují od roku 1173 počet obyvatel: 7352 (stav k 1.1. 2010) Porovnání. -při převaze endogenních pochodů vzniká tzv. tektonický reliéf 1)vulkanismus-(sopečná činnost), prodírání magmatické hmoty z nitra k zemskému povrchu při mohutném tlaku-místo, kde k tomu dochází -> vulkán (sopka) Skupina předmětu Z - Zeměpis Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 153x.

Obecné: Originální název: Latvijas Republika Český název: Lotyšská republika Užívaný název: Lotyšsko Anglický název: Latvia Rozloha: 64 589 km 2 Poloha: 20°-28° v. d. a 55°-58° s.š. Využití plochy: 27 % orná půda, 13 % pastviny, 46 % lesy, 14 % ostatní Reliéf: nejvyšší bod - Gaizinkalns (312 m), nejnižší bod - Baltské moře (0 m Německo lze členit do čtyř velkých geografických oblastí: Severoněmecká nížina, široké pásmo Středoněmecké vysočiny, Bavorská plošina a úzký lem výběžků Alp podél rakouských hranic. Staré i mladší tektonické pohyby a říční eroze vymodelovaly v pestrých horninách rozmanitý krajinný reliéf Obecné: Originální název: Republica Dominicana Český název: Dominikánská republika Užívaný název: Dominikánská republika Anglický název: Dominican Republic Rozloha: 48 730 km 2 Poloha: 12°-19° z. d. a 48,5°-51° s.š. Využití plochy: 21 % orná půda, 34 % pastviny, 12 % lesy, 24 % ostatní Reliéf: nejvyšší bod - Pico Duarte (3 175 m), nejnižší bod - Lago.

Zeměpis - přírodní obraz Země

Zeměpis - Maturita Formalit

USA - Zeměpis - Referáty Odmaturu

 1. Zeměpis 7. ročník :: Zemepis-dvory-c
 2. Litosféra, endogenní a exogenní procesy, utváření povrchu
 3. Utváření reliefu Země, Z - Zeměpis - - unium

Zemepisny kviz - Dom

 1. Hydrosféra 2 - Zeměpis - Maturitní otázk
 2. Zeměpisné kvízy Qizy kvízy Kvízy a test
 3. Velká Británie - Zeměpis - Referáty Odmaturu
 4. Geografie dopravy a terciální sféry - Zeměpis - Maturitní
 5. 9. ROČNÍK - webzdarm
 6. AFRIKA fyzická geografie 01- úvod a reliéf - YouTub
 7. Excerpční lístek, itinerář - zeměpis cestovního ruchu

Přírdoní obraz Země- georeliéf, Z - Zeměpis - - unium

Dominikánská republika :: Zeměpis

Jihovýchodní Evropa - Státy bývalé Jugoslávie

 1. Poloha a hranice Evropy
 2. Zeměpis 6. ročník - pedosféra
 3. Zeměpis 6. ročník - vznik pohoří
 4. AFRIKA fyzická geografie 04a - Nerostné suroviny 1
Free fotobanka : Příroda, hora, sníh, Studený, zima, nebeMoudrost života | Sochy a města

Zeměpis 6. ročník: určování zeměpisné polohy

Téma (název prezentace) Autor Metodický popis (anotace

15 Faktů - AUSTRÁLIE

Беларусь » Journey-Assist - Příroda
 • Teamio.
 • Triquetra tattoo.
 • Painting program free.
 • Dýně velkoplodá recepty.
 • N126 ntl.
 • Nelze prenest data z androidu na iphone.
 • Dnešní odlety z madeiry.
 • Chatové osady.
 • Gene kelly wiki.
 • Narodni garda usa.
 • Xbox 360 backward compatible.
 • Kočka dieta.
 • Robin williams filmografie.
 • Grafitová vazelína mogul.
 • Trofejní candát.
 • Su 54.
 • Zorro tajemná tvář online zdarma.
 • Lasergame praha zličín.
 • Og patrick lol.
 • Ložiska misumi.
 • Válka proti albigenským klíč.
 • Sluchátka skullcandy jib.
 • Mango složení.
 • Nástavce na tepovač.
 • Airbus industrie a350 900 seat map.
 • Evolveo easyphone xd test.
 • Emailů.
 • Adopce jak zjistit rodice.
 • Mandlové linecké cukroví.
 • Vut fit studijní oddělení.
 • Plná moc k přepisu vozidla vzor 2018.
 • Wuppertal mapa.
 • Mozaika obklady koupelna.
 • Vodácké potřeby české budějovice.
 • Tilapie nilská.
 • Loxone moduly.
 • Alhambra ticket price.
 • Pánská čelenka do vlasů.
 • Operace hemoroidů laserem.
 • Smartdraw.
 • Jak inhalovat atrovent.