Home

Odběr krve postup

Odběry krve na vyšetření - WikiSkript

Odběr krve pomocí vakua [upravit | editovat zdroj] Odběrový systém se skládá ze 3 částí: speciální dvoustranné jehly, držáku a vakuové zkumavky. Postup: pomůcky si připravíme k ruce a oblékneme si ochranné rukavice, paži s vybranou žílou nemocnému pohodlně položíme a podložíme ochranou podložkou Pracovní postup odběru kapilární krve Dokonalé prokrvení použitých míst je předpokladem správných výsledků a je třeba ho zajistit nejčastěji teplem. Kromě šetrného ohřátí ( několikaminutový teplý zábal, teplá vodní lázeň maximálně 40 °C po dobu 10 minut ) je možné použít hyperemizační mast

odběr venózní krve z centrálního katetru (v. jugularis, v. subclavia) - zastavení infuzní terapie, přísně aseptický postup, použití správné koncovky katetru, 10 ml krve se odsaje, poté nasátí vzorku krve k vlastní analýz Odběr krve je často mylně považován za rutinní výkon bez rizika. Základním předpokladem pro získání správných výsledků laboratorní analýzy krve je optimální postup v preanalytickém období, který je po všech stránkách v rukou všeobecných sester zajišťujících odběr krve Odběr žilní krve na lůžcích intenzivní péče je upraven vnitřními postupy na jednotlivých ZOK. 4 Pracovní postup při odběru žilní krve 4.1 Pracovní postup nelékaře před odběrem žilní krve Provede přípravu materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci možné záměny. Správný postup nejen při odběru krve, ale již před ním, zajistí, aby to, co se zjistí z vaší krve, nevedlo ke zkresleným výsledkům. Pět rad vám napoví, jak se připravit na odběr krve a vyhnout se častým chybám

Pokyny k odběru kapilární krve - nemjh

 1. Video krátce popisuje vakuovaný uzavřený odběrlový systém, druhy používaných zkumavek a základní aditiva v nich. Dále jsou prakticky demonstrovány základní z..
 2. Transfuze je převod krve nebo krevních derivátů ze zdravého jedince, dárce, nemocnému příjemci za účelem doplnění chybějící krve nebo jejích složek. Ošetřovatelský postup. Pomůcky: odběr 6-8 ml žilní krve pacienta k izosérologickému vyšetření (krevní skupina, Rh faktor, velká a malá křížová zkouška).
 3. Tohle přece ví každý, koho čeká odběr krve kvůli nějakému vyšetření. Děje se tak ráno, do laboratoře má člověk přijít nalačno. Jenže překvapivě mnoho lidí chybuje. Například se den před odběrem namáhají, jedí i pozdě večer nebo se ráno nenapijí ani vody. To všechno může odběr činit obtížným a.
 4. Jak odebrat krev. Zdravotní sestry a odběrové sestry odebírají krev k různým lékařským testům. Tento článek vás naučí, jak odborníci odebírají pacientům krev. Proveďte opatření pro každého pacienta. Opište si všechny informace z lůžka..
 5. Poté absolvuje dárce krve pohovor s lékařem, který rozhodne o způsobilosti dárce k darování krve. Je-li dárce způsobilý, může být proveden odběr krevních složek. V opačném případě lékař dárci doporučí další postup. V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je dárcům podáváno malé občerstvení
 6. Odběrový sál: odběr krve (plazmy, trombocytů), odpočinek po odběru. Šatna: vydání potvrzení o odběru, potvrzení parkovacího lístku. Dovolujeme si Vás upozornit, že dárci krve objednaní na přístrojové odběry budou odbaveni přednostně. Důvodem je efektivní využití separátorových přístrojů
 7. Odběr žilní krve: · Načasování odběru krve - odběr se obvykle doporučuje provádět v ranních hodinách z důvodu kolísání koncentrace látek v krvi během dne. · Identifikace pacienta - před odběrem si nachystejte všechny potřebné zkumavky podle požadavku v žádance. Tyto zkumavky si označte jménem, příjmením a rodným číslem pacienta

FNOL_IMUNO_LM_P01_ Postup při odběru krevních vzorků_platnost _od_02_02_15 Strana 2 (celkem 3) - Pro odběr dalších vzorků opakovat postup. 12. Postup při použití klasického odběru injekční stříkačkou: - Založit vhodnou jehlu do stříkačky. - Uchopit pevně pacientovu paži Postup: Po vyšetření lékařem (týž den), se dostavte do místnosti č. 1129, kde se se zdravotní sestrou domluvíte na termínu dalšího odběru krve či jiného biologického materiálu. Termín vám bude zaznamenán a současně budete poučen(a), jak se na odběr krve či jiný výkon připravit, případně vám bude vydána. Odběr krve může zejména u úzkostlivých a tenzních pacientů vyvolat krátkodobý stres, který může ovlivnit hladinu četných součástí tělesných tekutin. Je proto důležité, aby byl pacient pokud možno relaxován a v klidu. Při plánovaném odběru se pacient dostaví v ranních hodinách po patřičném lačnění (cca 10. Testování na koronavirus pro samoplátce. Otestovat se může kdokoliv na vybraných odběrových pracovištích SYNLAB. Nabízíme dva testy - na přímý průkaz infekce a na protilátky. Na oba tyto testy je třeba se objednat, a to telefonicky přímo na odběrovém pracovišti

Odběr krve bychom neměli rozhodně provádět z končetiny, do které je aplikována infuze. Při nepřiměřené rychlosti aplikovaného infuzního roztoku může být změněná koncentrace látek v krvi, i když jsme odběr provedli z jiné žíly. Proto se doporučuje odběr krve provádět před podáním infuzního roztoku nebo po něm Správný postup objasnila Kristýna Křupková z ministerstva práce a sociálních věcí. Odběr krevní plazmy (aferéza) je stejně jako odběr krve překážkou v práci pro jiný úkon v obecném zájmu, po dobu jejíhož trvání přísluší zaměstnanci v rozsahu stanoveném v § 203 odst. 2 písm.d) zákoníku práce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu Zákoník práce i Zákon o služebním poměru respektují celospolečenský význam dárcovství krve a umožňují, aby byly odběry prováděny v pracovní době (době služby), přesněji vzato, aby dárci krve bylo poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný i zotavení po odběru, pokud tyto. Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při.

Příčinou kontaminace je často odběr skrze žilní katetr. Kontaminace je častější u žilních katetrů než u arteriálních katetrů nebo odběrů z periferní žíly [5] . Riziko kontaminace hemokultury je nižší při jednorázovém odběru z periferie i ve srovnání s odběrem z nově zavedeného žilního katetru [4] Urolog rovněž upozorňuje na to, že není vhodné provádět odběr při poševním zánětu, respektive je nutné na tuto okolnost upozornit lékaře. Vzorek moči doručte co nejdříve. Teď se dostáváme k otázce času. Rozhodně nelze ráno odebrat vzorek moči, pak odejít do práce a odpoledne s ním zajít k lékaři Jak se chovat před odběrem. Pokud se chystáte na odběr krve, pamatujte, že byste kvůli dosažení správného výsledku měli dodržet několik základních pravidel.Den před odběrem ani v den odběru se nedoporučuje fyzicky náročné cvičení, kolem 16. hodiny byste také měli omezit přísun některých potravin, rozhodně se vyhněte alkoholu, tabákovým výrobkům, čokoládě. Absolvuje náběr zkumavky krve (ze žíly nebo z prstu) k vyšetření krevního obrazu a základní vyšetření lékařem (pohovor, krevní tlak, teplota). Je-li vše v pořádku, postupuje dárce k odběru krve, který provádějí sestry. Samotný odběr trvá cca 5 minut. Standardně se odebírá 410 až 450 ml krve

Odběr se děje na základě žádanky - dokladu pro zdravotní pojišťovnu pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Pokud si občan platí test sám, dostává platební doklad, kde může být vyčíslen jak odběr tak laboratorní vyšetření 250. odběr - plaketa ČČK Dar krve - dar života Odměny od zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod Odběr: Za aseptických podmínek, vhodné je použití sterilních gumových rukavic, aby se zabránilo kontaminaci kožní a vzdušnou flórou. Vzorek krve od pacienta se naočkuje přímo na oddělení do lahviček odběrovou soupravou pro uzavřený systém. V případě, že se krev nepodaří odebrat, je nutné jehlu vyměnit

Veškerý materiál musí být použit pouze do data expirace. Každé pracoviště, kde probíhá odběr krve, by mělo být vybaveno minimálně následujícím materiálem: písemný postup při odběru vzorků krve, odběrové křeslo, nebo lehátko pro pacienta, alkoholové (ethanol, isopropylalkohol), nealkoholové (benzin, H 2 Odběr plné krve pro stanovení krevních plynů, oximetrie, iontů a metabolitů . Podmínky odběru - před odběrem je třeba dodržet minimálně 1/2 h klid na lůžku (ambulantní pacienti sedí v čekárně)- náběr nesmí být prováděn z končetiny se známkami ischémie, paže nesmí být zaškrcená oděvem, oteklá - odběr provádět anaerobně tj. bez přístupu vzduchu, vzorek. odběr krve tradičním způsobem: do stříkačky o objemu 2 ml se nasaje 0,4 ml citrátu sodného; touto stříkačkou odebereme krev do 2 ml po odběru do stříkačky přisajeme trochu vzduchu, aby došlo k promísení krve s citrátem krev vstříkneme do mističky sedimentačního stojan Následuje odběr vzorku krve, jeho rozbor a vyšetření na vybrané infekční nemoci. Pár minut si počkáte na výsledky, a pokud je vzorek v pořádku, sestřičky si vás zavolají na sál a usadí do pohodlného odběrového křesla

Odběr krve - Masaryk Universit

 1. Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO 2: Pokud se tento postup nezachová, vytvářejí se fibrinová vlákna, která znemožní natáhnout krev do měřicího systému přístroje. Podobně sloupec krve přerušovaný bublinkami vzduch znehodnotí kvalitu měření
 2. Jsou posuzovány všeobecné sestry na standardních odděleních chirurgického a interního zaměření v nemocnici krajského typu. Cílem bylo zjistit, jak všeobecné sestry znají a dodržují správný ošetřovatelský postup a zásady BOZP při odběru venózní krve. Klíčová slova: odběr venózní krve, BOZP, ošetřovatelský.
 3. 7. Pracovní postup pro kapilární odběr krve . Místo odběru je většinou z koncové části prstu, u dětí z ušního lalůčku nebo patičky. Odběr provedeme tak, že pacientovi v sedě necháme paži volně loženou podél těla. Ležícímu pacientovi sundáme paži mírně pod úroveň těla. Provedeme dezinfekci místa vpichu

Odběr kapilární krve . Potřeby. Kapilára s heparinem (pro odběr glykémie, pro odběr vyšetření acidobazické rovnováhy, glykovaného hemoglobinu), mikrozkumavka, štítky, sterilní lanceta nebo jehla, dezinfekční roztok, magnet, míchací drátky, zátky.. Provedení. Pokožku lehce otřeme dezinfekčním prostředkem V rámci akce Daruj Krev s Korunkou Luhačovice a Radiem Zlín, kde vystoupila a darovala krev Bára Basiková, krev darovali také hokejisté PSG Zlín Ondřej Vesel.. Odběr autologní (vlastní) krve se využívá především při ortopedických operacích, zejména při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu. Ošetřující lékař, který pacienta objednává k plánovanému operačnímu výkonu zváží, zda zdravotní stav pacienta umožňuje provést odběr krve Odběr krve a jejích složek. 1. Postup odběru krve a jejích složek je navržen tak, aby byly ověřeny a bezpečně zaznamenány identifikační údaje dárce, vazba mezi dárcem a odebranou krví nebo jejími složkami nebo krevními vzorky od dárce. 2

Seminář "Návykové látky za volantem" - plk

Doporučené postupy k odběrům krve - prevence preanalytické

Odpovídá lékař: MUDr. Klára Martoníková Specializace: Praktické lékařství pro dospělé Pracoviště: Praktický lékař pro dospělé, Praha 4 Dobrý den, pokud běžným odběrem krve myslíte např. odběr krvev rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře, tak tyto nemoci se konkrétně nezjistí Odběr moče. Fyzikální vyšetření - barva, zápach, pěna, zákal, pH, hustota a osmolalita. Specifická hmotnost (hustota) moče. hmotnostní koncentrace rozpuštěných látek vyloučených do moči, normální hodnoty 1015 -1025 kg/m 3 ; měření dle ordinace lékaře např. 1krát denně, dále měření při vyšetření moče, sběru moč

Standardní postup při odběru krve Standard procedure for blood collection. Anotace: Cíl: Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace auditu u standardního postupu při odběru krve. Metodika: Předmětem auditu byl Obecný standard ošetřovatelské péče č. 17 Odběr biologického materiálu ? krev, podle kterého byly vytvořeny. Pracovní postup- kapilární odběr arterializované krve Odebíráme z dobře prokrveného místa - ušní lalůček, bříško prstu, patička malých dětí. připravte si potřebné pomůcky, vyplňte žádanky se všemi náležitostmi (kapitola D01 ) a označte odběrové nádob Pokud výsledky nejsou příhodné, bude s vámi konzultován další postup. Dále obdržíte omluvenku do zaměstnání a potvrzení k daňovému přiznání. Mnohdy také poukázku na občerstvení. Celková doba strávená na odběru se pohybuje mezi 50-100 minutami. Samotný odběr trvá 5-10 minut a odebírá se 450 ml krve Doporučený postup prevence kongenitální toxoplasmózy v rámci prenatálního screeningu: První odběr by měl být proveden co nejdříve po otěhotnění, ideálně v rámci prvotrimestrálního screeningu kolem 10. týdne těhotenství. Pokud zná žena svůj toxoplasmový profil ještě před otěhotněním, je to samozřejmě výhodou Pokud by se Vám stalo, že Vás jako dárce krve odmítneme z důvodu vysokých zásob Vaší krevní skupiny, nabízíme Vám možnost darovat krevní plazmu - ta je potřeba stále (používá se pro výrobu životně důležitých léků). Na odběr plazmy se prosím objednejte u sester transfuzního oddělení. A) Objednávkový systém 1

Další odběr žilní krve se provádí po 120 minutách. Při diagnostice gestačního diabetu se navíc může provést odběr žilní krve za 60 minut po zátěži. Během doby čekání není dovolena větší fyzická zátěž (např. dobíhání na odběr), kouření ani konzumace jídla. Výsledek OGT Odběr rekonvalescentní plazmy je možný nejdříve za 14 dní po uzdravení nebo ukončení izolace. U těžších průběhů onemocnění se interval po uzdravení upravuje individuálně. 1.3 Dárce rekonvalescentní plazmy anti-SARS-CoV-2 splňuje kritéria pro dárce krve a jejích složek dle vyhlášky č.143/2008 Sb Postup při odběru vzorku. Jedná se o běžný odběr krve ze žíly těhotné, kdy se odebírá celkem 20ml krve do zkumavek Cell Free DNA značky Streck. Zkumavku je po odběru nutné promíchat jemným otáčením (osm až desetkrát). Vzorek je poté třeba uchovat při pokojové teplotě a optimálně do 48 hodin dopravit do naší. Užívání krve z dobytka je považováno za poměrně obtížný a traumatický postup. V souvislosti s různými typy onemocnění se tento postup provádí poměrně často. Dnes berou krev z krav z ocasní žíly, krční a mléčné. Pro zjednodušení práce byly vyvinuty vakuové stříkačky, díky nimž je postup odběru krve z ocasní žíly zcela bezpečný. Příprava na odběr.

ČČK - Jak se stát dárcem?

Standardní postup SNL/DOS/SOP/040/05 Odběr krve na ABR a krevní plyny Účinnost od: 1. 9. 2019 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Mgr. Peter Lajoš, kl. 4260 Garant: prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. Rozsah působnosti: Všechna ZOK Fakultní nemocnice Plze Příprava: Jedná se o normální odběr vzorku krve. Žádná zvláštní příprava není proto nutná s tou výjimkou, že náběr by měl být prováděn nalačno. Krev ve zkumavce, u které chceme zjistit sedimentaci musí být doplněna sloučeninou, která zabrání srážení krve Postup při odběru krve. Důležitý je výběr porodnice 24. Odběr pupečníkové krve je spojen s podpisem informovaného souhlasu a vyplněním formuláře (formuláře poskytuje vybraná porodnice), který se ještě před porodem samotným odevzdává v příslušné porodnici - odběr srážlivé kapilární krve v případě novorozeneckého screeningu DMP 48 - 72 hod po narození - na screeningové kartičce. - odběr venózní nesrážlivé nebo srážlivé krve v případě selektivního screeningu DMP Filtrační papír typ 903 se 4 krevními skvrnami - ø1 cm.( plná nesrážlivá nebo srážlivá krev )

Odběr krve pro stanovení hladiny léků Terapeutická hladina léku se stanovuje vždy z odběru provedeného před podáním léků. K farmakokinetickému hodnocení je zapotřebí ještě odběr po podání, v době, kdy již došlo k distribuci do jednotlivých kompártmentů, ale hladina není ještě příliš ovlivněna jeho eliminací Příprava a samotný odběr vyžadujícelkem 3 dny hospitalizace (příjem na oddělení a konzultace s anesteziologem, samotný odběr, propuštění den po odběru). Dárci kostní dřeně se navíc 7-21 dní před samotným odběrem kostní dřeně odebere jedna jednotka krve k pozdější náhradě té darované dřeňové

Postup příslušníků Policie České republiky na úseku služby dopravní policie. Žadatel se domáhal poskytnutí úplného znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 220/2008, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky na úseku služby dopravní policie, a to včetně všech jeho příloh Odběr krve na průkaz protilátek Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno. Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky na separaci séra (zkumavka s akcelerátorem srážení + gel nebo krystalky) Kam na odběr Jak se připravit na odběr Další vyšetřen Nezávisle na pandemii jsme tu pro všechny, kteří nás potřebují, provádíme odběry krve a vyšetření oGTT. Dbáme na maximální ochranu vás, pacientů i odběrových sestřiček. Naše roušky chrání Vás, Vaše roušky chrání naše sestřičky. Jsme vybaveni. Pracovní postup PP-KDDL-DMP-09 2 z 3 2 Účinnost od 2.1.2018 • zkontrolovat požadavky a správnost počtu a druhu zkumavek b) Odběr venózní krve Odběr se provádí v poloze vsedě nebo vleže. Odběrový pracovník posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce, případně náběr provede z periferních žil na hřbetu ruky

Proč odběr krve probíhá nalačno a po ránu - Vitalia

Rapid testy využívají krevní vzorky, je tedy nutný krevní odběr nebo tzv. odběr kapilární krve, který si můžete provést pomocí lancety sami doma. Krátkou dezinfikovanou jehlou nebo k tomu určenou lancetou propíchnete bříško prstu a vytlačíte kapku krve, tu poté kápnete na testační proužek či jiné k tomu určené. Diskuse: odběr krve [569], Popis: borelioza, Zobrazení: příspěvky diskuse, Diskuse - Borelioza.CZ obsahuje nejucelenější informace a zkušenosti lidí s nemocí jménem Lymská borelióza - dg A69.2. Přenašeči, prevence, příznaky boreliozy, klasická

Odběr žilní krve - YouTub

Odběr žilní krve pro hematologická vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr může provádět pouze osoba k této činnosti způsobilá; lékař, sestra s minimálně středoškolským a vyšším odborným vzděláním. Když odebírá vzorek sestra, je nutné zajistit dostupnost lékaře při případných komplikacích při odběru Praha - Odběry k ověření nákazy koronavirem jsou stejné jako u chřipky, testuje se výtěr z krku nebo nosu a vzorek krve. Vzorky odebírají v Česku jen infekční laboratoře nemocnic a vyhodnocuje je Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Postup odběru a testování ČTK popsala vedoucí laboratoří Synlab Jarmila Bečvářová Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně. Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné. Pacient je poučen, že.

Podrobný popis odběru novorozeneckého screeninguInfekce u novorozenců: Získat je mohou už v těhotenstvíTestovací proužky ke glukometrům Diamond | SOS lekáreň

Ošetřovatelství - Výuka - Ošetřovatelské postup

Odběr žilní krve. Vybavení odběrového pracoviště k odběru žilní krve- omyvatelné odběrové křeslo, - odběrové lůžko, - kontejner na odkládání použitých jehel a stříkaček z dostatečně pevného materiálu, - základní vybavení k poskytnutí první pomoci, - stojánky na zkumavky, - rukavice (individualizovány pro každou osobu) Postup při darování rekonvalescentní plazmy. Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na stanici dárců Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní. Pracovní postup PP-KDDL-DMP-09 2 z 3 2 Účinnost od 2.1.2018 • zkontrolovat požadavky a správnost počtu a druhu zkumavek b) Odběr venózní krve Odběr se provádí v poloze vsedě nebo vleže. Odběrový pracovník posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce, případně náběr provede z periferních žil na hřbetu ruky Postup při odběru krve. Zdroj: Sang Lab, s. r. o. Odběr krve → při samotném provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. → krev je vhodné odebírat vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Na tuto skutečnost se velmi často zapomíná a pacient obvykle v ranním spěchu. C-5 Používaný odběrový systém . Bezpečnostní systém Sarstedt slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice. Jedná se o uzavřený vakuový systém, který obsahuje jehlu s dvojím zakončením a zkumavku s přednastaveným vakuem

Co skutečně smíte a nesmíte dělat před odběrem krve

Pro vyhledání trasy k odběrovému pracovišti použíjte následující postup : Do editačního pole s textem Zadejte polohu zadejte svou aktuální polohu. Systém má napovídací funkci pro automatické doplnění ; Zvolte druh dopravy (veřejnou dopravou, na kole, pěšky nebo autem) Najděte ikonu pracoviště, které chcete navštívit Odběr spermií Odběr spermatu se provádí masturbací v klidné samostatné odběrové místnosti, v případě potřeby i s partnerkou. Odběr lze provést i mimo naše zařízení - nádobku na sperma a informace o správné manipulaci s odebraným spermatem je třeba si předem zajistit v andrologické laboratoři

Autotransfuze aneb darujte si krev - OrdinaceScenarioHistologická technika 1 - online presentationHistologická technika 1 - презентация онлайнFundoplikace | jícen

na kvalitu odběrů, postup odběru venózní krve. Část práce také popisuje význam a tvorbu ošetřovatelských standardů. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky pozorování z oblastí dokumentace, žádanky a zkumavky, poučení pacienta, příprava pomůcek, příprava sestry a pacienta, samotný odběr a doprava do laboratoře Odběr krve. Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému Je také možné darování pupečníkové krve, která obsahuje krvetvorné buňky. Výsledek odběru kostní dřeně. Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u kterých je třeba vyloučit chorobný proces, který by mohl v kostní dřeni probíhat - akutní i chronické leukémie. Další využití má v* transplantologii* Postup: I. Odběr žilní krve (str. 4-8) II. Odběr kapilární krve (str. 8-9) III. Odběr krve na hemokulturu pro mikrobiologické vyšetření (str. 9-10) IV. Odběr moče (str. 10-12) V. Odběr stolice (str. 12-13) VI. Výtěry a stěry (str. 13-14) VII. Odběr likvoru (str. 14-15). ODBĚR KRVE Odběr krve se provádí do 2 zkumavek Streck cell - free DNA BCT (10ml), které jsou součástí odběrového setu NIPT. Na zkumavku napište jméno pacientky, číslo pojištěnce a datum odběru. Po odběru krve je nutné zkumavku 10x obrátit o 180˚ (viz.obrázek) a skladovat ji při pokojové teplotě. X 10 OBRÁTIT OBRÁTI

 • Cod ww2.
 • Spavost.
 • Desatero přikázání prezentace.
 • Love me tender chords.
 • Vtipné přání k 60 narozeninám pro ženy.
 • Mc hra.
 • Propecia zkušenosti.
 • Dětský koberec pro holčičku.
 • Vypomoc lanskroun.
 • Starožitný porcelán sbazar.
 • Pronajem bytu t sviny bazos.
 • Uvex pracovní helmy.
 • Siena frýdek místek.
 • Nutriční jídelníček zdarma.
 • Jessica chastain mama.
 • Srážkoměrné stanice mapa.
 • Carcharias velký bílý.
 • Marvel merch mikina.
 • Taneční gymnastika praha 4.
 • Ramus mandibulae.
 • Jak se naučit couvat s kamionem.
 • Viktor tauš.
 • Vzduchovka legislativa.
 • Filmy o psychologii.
 • Jak odstranit horní lištu.
 • Isla incahuasi.
 • Větrná elektrárna návod.
 • 1. kosmonaut.
 • Nejrychlejší jedy.
 • Argentinska doga utulek.
 • Mike patton vocal range.
 • Witcher 3 state of affairs.
 • Peroxid vodíku 3 do ucha.
 • Horoskop na dnešní den.
 • Technický popis vozidla.
 • Kos na pradlo tesco.
 • Marshall mathers ep.
 • Cviky na hubnutí doma pro muže.
 • Jak udělat dobrou fotku na facebook.
 • Soundbar s radiem.
 • Bolest ucha v tehotenstve.