Home

Koncovky přídavných jmen moje čeština

Test: Koncovky přídavných jmen 1 - Moje čeština - Čeština

Test: Koncovky přídavných jmen 1. Vydáno dne 10.02.2011 od Jana Skřivánková. Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý? Otestujte se v našem testu a uvidíte, jak jste na tom Stupňování jsme se více věnovali v samostatném článku o stupňování přídavných jmen. Jmenné tvary přídavných jmen. Některá přídavná jména tvrdá mohou tvořit v 1. pádě množného i jednotného čísla tvary jmenné - to jsou tvary, které jsou zkráceny a nekončí běžně na dlouhé ý/í pomŮcka - pŘestoŽe vzor matČin je pro pŘÍdavnÁ jmÉna rodu ŽenskÉho, mŮŽeme si jÍm pomoci i pŘi urČovÁnÍ koncovky pŘÍdavnÝch jmen muŽskÝch. Vzor OTCŮV končí na obojetnou souhlásku -V , kdežto u vzoru MATČIN vyslovujeme na konci [ -N ] nebo [ -Ň ] , určení -i/-y je pro nás tedy jednodušší Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Koncovky -OVI a -OVY u přídavných jmen přivlastňovacích U přídavných jmen přivlastňovacích je to malinko složitější, obecně platí: Pokud je přivlastňovací jméno rodu mužského životného a nachází se v 1. nebo v 5. pádu , píšeme vždy koncovku -OVI Tentokrát jsme pro vás připravili trochu obtížnější cvičení zaměřené na koncovky podstatných jmen. Ve 34 úlohách mohou své pravopisné znalosti procvičit žáci 7.-9. ročníků základních škola, ale i středoškoláci a ostatní dospělí, kteří se chtějí udržovat v pravopisné kondici

Přídavná jména :: Čeština v KP

Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Čeština. Čeština má příčestí činné a trpné. Ze slovesných kategorií vyjadřují slovesný rod (diatezi) a vid (aspekt), dědí slovesnou valenci ().. Příčestí slouží (zpravidla ve spojení s pomocným slovesem být k tvoření jednak minulého času (přišel jsem, on přišel) a jednak opisného pasiva (je, byl zbit).. Obě se plně tvarem, morfologicky shodují s. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - TVRDÝCH. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MLADÝ.

Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA PowerPointová prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky. Následuje okamžitá kontrola

Koncovce podstatného jména se také přizpůsobují koncovky jmen přídavných, zájmen i číslovek: s dlouhý ma ušima , svý ma pracovitý ma rukama , mezi čtyř ma očima . Naopak číslovky obě/dvě netvoří tvary s -i na konci Toto rozdělení má vliv nejen na pravopis, ale i na skloňování a časování. U skloňování proto rozlišujeme měkké a tvrdé vzory. Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v kořenech, předponách a příponách existuje seznam vyjmenovaných slov, v nichž - a ve slovech od nich odvozených - se. příběh, ciz jazyk, bíl. králíci, poctiv. lidé, zl. pes

Doplňování i/í, nebo y/ý KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN měkkých a tvrdých - do písemky vyberu některá spojení z domácí úlohy První literární test, pojmy: próza, poezie, lyrika, epika, drama, verš, sloka, rým, citát, přirovnání + bajka (charakteristika a autoři, pojmy: personifikace, alegorie ) + Jaroslav Seifert (Nobelova. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Zde najdeš referáty a různé předměty ze školy, ale i zábavu

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech. moje rodina a kamarádi Gramatika a fonetika Písničky a říkanky Čas, Nespisovná čeština a její útvary. 00:00 (koncovky podstatných a přídavných jmen) Předmětná hesla Čeština Pravopis Podstatná jména Přídavná jména Základní školy Dětská naučná edice. Kniha je zařazena v kategoriích Naučná Vybraní spisovatelé pro téma Čeština » Šulc - Petr Šul

Koncovky přídavných jmen (2

 1. Čeština s maňásky. Jsme jedinečná aplikace zaměřená na výuku vyjmenovaných slov, určování pádů podstatných jmen, pravidel pro psaní ú/ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Látku nejen otestuje, ale i vysvětlí a naučí. A to vše za dohledu našich maňásků
 2. utovky Potřebuješ si procvičit skloňování? Najdi si deset
 3. Složená přídavná jména. délka videa 04:57. Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech
 4. Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku třídit přídavná jména. Zopakujme si, jaké známe jmenné rody. Budeme vymýšlet vhodná přídavná jména. Naučíme se rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká. Objevíme vzory přídavných jmen a doplníme podle nich správné koncovky. Společně si také zacvičíme
 5. Koncovky podstatných a přídavných jmen Jazyk čeština. Počet stran 96 Zjistíte, jak jste na tom se znalostmi koncovek podstatných a přídavných jmen a dovednostmi správně je použít. Nějaká chyba? Nevadí - v téhle knížce je k procvičování listů opravdu dost. A ještě se dozvíte řadu informací o současnosti.
 6. Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešením. Množné číslo přídavných jmen - pracovní list s řešením. Přídavná jména cizího původu pracovní list s řešením. Velká písmena u přídavných jmen (pravidla a procvičení) - pracovní list s řešením . Pohádka. O Honzovi a Barušc
 7. - Při stupňování přídavných jmen rozlišujeme míru vlastnosti konkrétního přídavného jména. Moje čeština: čeština na internetu zdarma [online]. [cit. 2013-04-06]..

Mluvnice. Zdravím všechny. Protože jsme začali se slovními druhy, zkuste si nejdřív, co si pamatujete ze ZŠ. Najděte si: Online procvičování - Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus.Tam 2. stupeň ČJ a mezi desítkami cvičení udělejte třeba: Druhy přídavných jmen 1, 2, Druhy zájmen, číslovek a přídavných jmen, Koncovky přídavných jmen 3 a cokoli dalšího =) - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního - přiřazuje slova ke vzorům - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen - správně píše i, y v koncovkách podstatných jmen Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru

Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále. V kádích plavali živ kapři. Utrhni si zral. Čeština pro cizince - jiný, zajímavý, praktický pohled na náš rodný jazyk Když jsem začala učit češtinu pro cizince, nevěděla jsem, jak na to. Můj student se učil nazpaměť koncovky mužského rodu jednotného čísla podle vzoru muž Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání Skloňování podstatných jmen Čeština ø 41% / 58108 × vyzkoušeno; i/y Čeština ø 94.9% / 257 × vyzkoušeno; Antonyma Čeština ø 81.9% / 5332 × vyzkoušeno; Čeština i/y(3.) Čeština ø 91.6% / 826 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka.

Moje čeština 8. listopadu v 10:50 Tip číslo 100 Vyfoť doma jakýkoliv předmět a pokud se s k němu naps at co nejvíce přídavných jmen, která s ním nějakým způsobem souvisejí Struktura hesla: ·podstatné jméno· přídavné jméno· zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka částice citoslovce jiný slovní druh, který není v češtině: záložka člen klasifikátor (např. numerativ) predikativ (predikátor) enklitikon kopula ukazatel existence honorifikum konektor substitut slovní spojení fráze. Příjmení se někdy vyvinulo z příjmí nebo tzv. jména po chalupě. Historické přídomky neoznačovaly místo narození dotyčného, ale původ rodu (tak se např. Mikuláš Dačický z Heslova nenarodil v Heslově, ale v Kutné Hoře).. Povinné používání příjmení v českých zemích zavedla císařovna Marie Terezie.Tehdy si židé museli zvolit německé příjmení, nebo jim.

Seznam cvičen

Zítra bude tepliač aneb o nářečním stupňování přídavných jmen, to bude dnešní téma pořadu. Hostem pořadu je prof. MUDr. Pavel Pafko, přednosta chirurgické kliniky v Motole, Slovák, žijící desítky let v českém prostředí v Praze, člověk s vyhraněnými názory, včetně svérázného postoje k pravopisu a jazykovému purismu Moje čeština - určování vzoru. Moje čeština - vzory podstatných jmen. K ZAKOUPENÍ: SADA - vzory podstatných jmen. pásy se vzory podstatných jmen. karty - vzory podstatných jmen. tvoříme se vzory - obrázky vzorů s koncovkami do sešitu. pexeso - vzory, rod střední. domino - vzory, rod střední. pexeso - vzory, rod žensk

V názoru na přechylování ženských jmen se rozcházejí běžní občané, zákonodárci i jazykovědci už dlouhou dobu. Zatímco jedni nový trend vítají jakožto přirozenou funkční změnu v českém jazyce, jiní odkazují na tradici českého jazyka, kde je koncovka -ová na konci ženského příjmení vnímáno jako nesmazatelný rys Od některých přídavných jmen se tvoří příslovce příponou -o i příponou -e (draho i draze, těžko i těžce, snadno i snadně). Mezi obojími tvary bývá často jemný významový rozdíl (např. hluboko v zemi X být hluboko dojat). Jiná příslovce vznikají tzv. ustrnutím prostých pádů jmen (např Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu

Název projektu: ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_5/41 jméno autora DUM: Eva Šimlová datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: únor 2012/ 2.2.2012 ročník, pro který je DUM určen: 5. vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků šablony III/2: Český jazyk. Český jazyk-koncovky přídavných jmen Čeština ø 84.7% / 5241 × vyzkoušeno; Druhy zájmen Čeština ø 83.7% / 47558 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134062 × vyzkoušeno; Podmět a přísudek Čeština ø 76.3% / 47737 × vyzkoušeno; psaní bje, bě Čeština ø 90.8% / 15065 × vyzkoušeno; Pravopisné. Toto je procvičování českého pravopisu. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové. Stupňování přídavných jmen — O češtině, Moje iVysílání Profesní čeština Osobité výrazivo motorkářských nadšenců, opečovávajících nablýskané veterány, přiblíží vtipným výkladem publicista Jan Králík. Přehrát vše Moje čeština, Kutná Hora. 5 892 To se mi líbí · Mluví o tom (113). Píšeme srozumitelná vysvětlení české gramatiky a pravopisu. Tvoříme testy, které obsahují vysvětlení správné odpovědi. Více na..

Koncovka (mluvnice) - Wikipedi

 1. O češtině.cz. Vítejte na webových stránkách, které zábavnou formou procvičí vaše znalosti českého jazyka.Naleznete zde průběžně aktualizovanou nabídku testů z češtiny.Sekce gramatika se snaží přívětivým způsobem vysvětlit základní gramatické zásady češtiny. Testy i gramatika jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika tematických celků
 2. Rozhodně bych nebyla pro plošné nebo masivní odstraňování této přípony u českých jmen, kde je takto přirozeně vyjádřen ženský rod, stejně jako u dalších přídavných jmen jako Mladá, Nová, VohradskáVýjimky už existují (Petra Svoboda, Eliška Kaplicky proti gustu žádný dyšputát)
 3. Jde o to, že část mužských neživotných podstatných jmen, která se skloňují podle tvrdého vzoru hrad/les, má zde koncovku -u, část má původní koncovku -ě(e). Ideální stav pro vytvoření tvaroslovné koncovkové rozkolísanosti, a proto my dnes už víme, že u některých jmen lze užít koncovky obě, tj

Internetová jazyková příručka: Psaní n - n

Přídavná jména. I tento slovní druh nás mnohdy dokáže potrápit svými pěkně vypečenými špeky. I když jsem o nich napsala už dříve článek s názvem Přídavná jména označující barvy a taky článek Když se nám pletou koncovky -ovi a -ovy a do třetice všeho dobrého ještě článek Zapeklité dvojice přídavných jmen aneb makačka na bednu, stále nám. Moje čeština, Kutná Hora. 5,878 likes · 116 talking about this. Píšeme srozumitelná vysvětlení české gramatiky a pravopisu. Tvoříme testy, které obsahují vysvětlení správné odpovědi. Více na..

Čeština před kamerou (88) 4. 2. 2009 . Obama je taky v angličtině pořád Obama, v češtině při skloňování budeme ale normálně užívat pádové koncovky Obamou, Obamovi Ruština má přechylování u přídavných jmen (-in/-ina, -ov/-ov(n)a) Moje čeština, Kutná Hora. 5,510 likes · 21 talking about this. Píšeme srozumitelná vysvětlení české gramatiky a pravopisu. Tvoříme testy, které obsahují vysvětlení správné odpovědi. Více na.. Z tohoto pravidla existují výjimky, např. koncovky zvířecí přídavných jmen (líščí, líščia, býčí, páví,) nebo podstatná jména středního rodu na -ie v 1. pádě jednotného čísla (vzor vysvedčenie - lístie, lístiu, lístím, dianie,) Stupňování přídavných jmen; V minulosti měla duál i čeština. V průběhu jejího vývoje však zanikl V názvech párových částí lidského těla zůstaly zachovány staré duálové koncovky: - u slov ruce, nohy, oči, uši zejména v zakončení 7. p

Umíme česky - Online procvičování češtin

A pak je tu pár přídavných jmen, která se stupňují nepravidelně: dobrý - lepší - nejlepší, velký - větší - největší, špatný - horší - nejhorší atd. Některá přídavná jména se však nestupňují vůbec tvary podst. jmen podle vzorů spisovná a nespisovná čeština. nářečí, slang, argot. S: Deník. denní události, postup práce. osobní dojmy a zážitky. Vyplňování jednoduchých tiskopisů koncovky podstatných a přídavných jmen. psaní velkých písmen. S Doplňte koncovky přídavných jmen. Potomci Husov_ a Žižkov_, kamarádov_ rodiče, potkal jsem bratrov_ spolužáky, dohonil strýčkov_ koně, hladov_ tuláci, včel_ úl, drav_ pták, zl_ lidé, drz_ kluk, protivníkov_ útoky, lekl_ kapři, vrátili se živ_ a zdráv_, běhali bos_, zavolal oba dědečkov_ psy. Skloňování zájmen 1 Pravidla pro doménová jména. Přečte si prosím naše Podmínky registrace a Pravidla registrace t ýkající se doménových jmen s koncovkou .eu, .ею (cyrilice) nebo ευ (řečtina). Můžete si také přečíst více o nařízeních EU.. Změny v kritériích způsobilosti Nové nařízení týkající se .eu bylo publikováno v Úředním věstníku Evroé unie dne 29. března 2019 Jak užívat místních jmen. Rudolf Šrámek [Reviews and reports]-Jako 3. svazek Malé jazykové knižnice vyšla práce Aleny Polívkové Naše místní jména a jak jich užívat (Academia, Praha 1985, 188 s.).Hned úvodem je třeba říci, že jde o knížku z hlediska potřeb společenské komunikace aktuální: v každodenní komunikativní praxi, při předávání různých informací.

Koncovky zájmen, podstatných a přídavných jmen IV, Hledání chyb II, Skloňování přídavných jmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Tvary přídavných jmen - á Vzor matčin má koncovky stejné. Vkládání skloňování nestupňovatelných přídavných jmen . Pro tvrdá přídavná jména: Příloha:Výrazy označující město a jeho okolí (čeština) Citováno z.

Video: Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních ..

Internetová jazyková příručka - CA

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro Vás nové funkce MIUč+ žákovských skupin a tříd. Protože za současné situace může chvíli trvat, než budete mít prostor nové funkce využívat, rozhodli jsme se prodloužit bezplatné poskytnutí všech našich MIUč+ žákům do 31 Slovenská místní jména v českém kontextu. Alena Polívková [Články]-Čeština a slovenština mají mnoho společných rysů, které sahají hluboko do minulosti, do období praslovanské, respektive západoslovanské relativní jazykové jednoty. [1] Vzájemný poměr češtiny a slovenštiny je určován v prvé řadě převahou příbuzenských rysů (podobností) nad různostmi. Pokud nějaké přechylování, byla bych pro opuštění koncovky -ová a řešila pouze situace mužské varianty přídavných jmen - Mladý/Mladá, Novotný, Novotná Druhá otázka je opět pas a cestování do zahraničí, které podobně mate svět mimo naše hranice

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

On-line cvičen

6. Instrumentál substantiv, koncovky -em/-om. Plurál substantiv, užití formy ?ty a ?vy při komunikaci. Slovní zásoba: Orientace ve městě. Vyjádření prosby. Instituce a pamětihodnosti. Městská doprava. 7. Opakovací lekce. 8. Přídavná jména, určitý a neurčitý tvar přídavných jmen. Jaký? Který V následujícím článku si zopakujeme pravopis přídavných jmen.Připomeneme si základní dělení přídavných jmen na tvrdá a měkká, rozpomeneme se na vzory mladý a jarní, objasníme si pravopis přídavných jmen přivlastňovacích.. Jak správně napsat I / Y v koncovkách přídavných jmen? Je třeba zjistit, zdali je přídavné jméno tvrdé nebo měkké Skloňování přídavných jmen. Přídavná jména skloňujeme podle následujících vzorů: Vzor mladý. V 1. pádu jednotného čísla mužského rodu končí na na -hý ,-chý ký -rý -dý -tý -ný, např.křehký, radostný, sytý atd.. Také může být zakončen na obojetnou souhlásku (b, l, m, p, s, v, z) a ý, např. chabý, známý, lysý.. Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin Čeština Koncovky přídavných jmen. Zasekli jste se? Řešení je zde. 1 / 1. Doplň.

Koncovky -OVI a -OVY Učivo Čeština dom

Význam přídavných jmen je možno stupňovat, zesilovat nebo i zeslabovat různými příslovci : více, méně, poměrně, velmi, mnohem ( lepší ), plně ( vyhovující ), nejlépe ( vystihující ) Často chybujeme ve tvarech 1. a 5. pádu rodu mužského životného množného čísla přídavných jmen tvrdých Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi). Ve 4. pádě množného čísla je pak. U přídavných jmen rozlišujeme 3 druhy skloňování - jmenné, složené a smíšené. 1) Jmenné skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme jmenné tvary přídavných jmen. schopen, zdráva, mládo. Tvoří velmi malou skupinu přídavných jmen. Zachoval se u ní většinou pouze 1. pád. Nevím, zda je toho schopen. Maminka je.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Koncovky - čeština diktáty Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména - Umíme česky Pravopis přídavných jmen (+ koncovky - ami, - emi, - ými Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Když se nám pletou koncovky -ovi a -ovy. -ovy jsme se už vypořádali. Takových podobných chytáčků má čeština v zásobě hned několik. Pár jsem jich pro vás sepsala do svého e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen

TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN 1. TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - souhrn, 10 otázek mix. TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN OD NÁZVŮ MÍST (dobříšský apod.) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (-ský/-ští, -cký/-čtí) PODSTATNÁ JMÉNA A PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ. KONCOVKY -OVI VERSUS -OVY - střílečka. KONCOVKY -OVI VERSUS -OVY. Čeština Stupňování přídavných jmen Koncovky -ovi a -ovy Přivlastňovací přídavné jméno totiž někomu něco přivlastňuje, říká nám, čí to je.Pokud patří koncovka k podstatnému jménu, píšeme za všech okolností měkkou příponu -OVI

Určeno dětem od 9 let. Naše cestování - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jmen Koncovky přídavných jmen. Zájmena ně,mně. O slovesech. Pravopisné cvičení. Ledoborce, slanečci a další - pozor na životnost ! Názvosloví - slovní druhy. Zájmena - druhy. Cvičení. Moje čeština: na této stránce najdete spoustu užitečných vysvětlení, rad, návodů, jen se tím probrat. Moje čeština: k procvičován

4.3. Téma: Stupňování přídavných jmen a příslovcí (učebnice str. 40 a 81) cv. 7/str. 40 - vypracovat do sešitu. cv. 5a)/ 82 - vypracovat do sešitu . pravopisný diktát . 1) Kroměřížští obyvatelé jsou právem hrdi na svoje starobylé město, do kterého jsme zavítali i my Koncovky přídavných jmen / Pravopis přídavných jmen. Pravopis přídavných jmen se řídí především díky vzorům přídavných jmen, ale pro lepší přehlednost jsme učivo koncovek u příd. jmen rozebrali v dalším článku, které toto téma více rozvíjí a rozšiřuje. Stupňování přídavných jmen Publikováno v Články, Procvičování z češtiny, Referáty, střední-čj, Zápisky z češtiny Kategorie český jazyk, čeština, Druhy přídavných jmen, koncovky přídavných jmen, maturita, maturita čeština, maturita čj, maturita z českého jazyka, maturita z češtiny, mluvnické významy, PŘÍDAVNÁ JMÉNA, Přídavná jména. Držitelé doménových jmen si mohou prohlédnout všechna svá data prostřednictvím účtu Moje .eu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů ve sdružení EURid, kontaktuje nás na adrese [email protected] nebo [email protected] Vzory podstatných jmen - Moje čeština - Čeština na . Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý). Shoda přísudku s podmětem ; Nepleťte si ale hromadná podstatná jména s jinými typy podstatných jmen. INTERMEDIATE. Cvičení: Skupiny zvířat. Doplňte do vět správné slovíčko označující skupinu zvířat. Patří k daným.

 • Vnitřní energie test.
 • Stylová chalupa na prodej vysočina.
 • Dvoudenní školní výlety.
 • Biewer biro.
 • Virový zánět dásní u dětí.
 • Merida 2019.
 • Osteoporoza parathormon.
 • Ph moči překyselení.
 • Svět knihy plzeň 2019.
 • Aktivita klistat 2019.
 • Maccosmetics online.
 • Dezintegrace.
 • Extrifit sro.
 • Fresh pizza liberec.
 • Vysoky tlak nebezpeci.
 • Andy weir.
 • Fotoobrazy na plátno.
 • Improvizace.
 • Traumatologická triage.
 • Letní kino lovosice 2019.
 • Gps tracker do auta.
 • Architekt sydney.
 • Deepika padukone skladby.
 • Klub mánes praha.
 • Triquetra tattoo.
 • Montana white.
 • Šachové úlohy online.
 • Vývoz štěněte do zahraničí.
 • Shake shack.
 • Letiště '77.
 • Vyzváněcí melodie mp3.
 • Potomci dinosauru.
 • Molousky.
 • Izanagi naruto.
 • Brýle velké obroučky.
 • Krajský soud brno střed.
 • Jaké zvíře mě vystihuje.
 • American wolfdog prodej.
 • Gambrinus liga 2004 05.
 • Zánět u nehtu.
 • Stíhací letouny 5 generace.