Home

Sulfid kademnatý

CAS: 1306-23-6 MDL: MFCD00010922 EINECS: 215-147- sulfid kademnatý v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu sulfid kademnatý? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem sulfid. Sulfid kademnatý se v přírodě vyskytuje v podobě nerostů a jako látka existuje ve formě krystalické i amorfní. Amorfní forma sulfidu kademnatého je žluté, oranžové nebo hnědé barvy Více informací o Sulfid kademnatý. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí sulfid kademnatý. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu sulfid kademnatý.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů.

Sulfid kademnatý ≥99

sulfid kademnatý (1 správná varianta) v křížovkářském slovník

Distribuce a prodej Sulfid Kademnatý CAS 1306-23-6

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Sulfid kademnatý.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Co jsou polovodiče Jsou to pevné látky, za určitých okolností vodiče a za jiných okolností izolanty. Jejich vodivost je větší než vodivost izolantů a menší než vodivost vodičů. Mezi nejznámější polovodiče patří prvky IV.A skupiny (germanium Ge, křemík Si, selen Se) sulfid železnatý v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu sulfid železnatý? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem sulfid.

Žlutý sulfid kademnatý CdS (kadmiová žluť) krystaluje ve stejných strukturách, jejich stabilita je však obrácená. Extrémně nerozpustný černý sulfid rtuťnatý HgS (se sfaleritovou strukturou) se získá srážením roztoků rtuťnatých solí sulfánem. Na červenou modifikaci (ta vzniká také přímou syntézou z prvků a v. sulfid. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu sulfid.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během několika. CdS - sulfid kademnatý - má žltú farbu. Používa sa ako pigment pod názvom kadmiová žlť. Používa sa ako pigment pod názvom kadmiová žlť. Oxidy sír

Sulfid kademnatý VW

 1. Jak jsme se měli na škole v přírodě v 7. třídě - červen 2019 a v 6. třídě - červen 2018 - hotel Kořínek Školu v přírodě ve školním roce 2018/2019 jsme si skutečně užili
 2. 7 vztahy: Automatické vyrovnávání citlivosti, Elektronická součástka, Fotodioda, Fotofon, Fototranzistor, Galvanické oddělení, Sulfid kademnatý. Automatické vyrovnávání citlivosti. Automatické vyrovnávání citlivosti se používá mj. v radiopřijímačích Automatické vyrovnávání citlivosti (AVC), angl
 3. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov
 4. Jako pigment se sulfid kademnatý připravuje od počátku 19. století. Je vysoce kryvý. Na světle velmi pomalu tmavne, reaguje se sírou a se silnými kyselinami i zásadami. Není toxický. Často se používá s kadmiovou červení - CdSe - jejich smíšením lze získat paletu oranžových odstínů
 5. Sulfid sodný (případně sulfan) ovšem nesráží pouze kationty 2. a 3. analytické třídy, ale také kationty z 1. analytické třídy - např. Dusičnan kademnatý - nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování,.
 6. SULFID KADEMNATÝ. SULFID CERITÝ. OXID SÍROVÝ. Cu 2 S. HgO. WO 3. V 2 O 5. Tc 2 O 7. ÚKOL B (teorie): Ke každé látce přiřaď její barvu a zjisti její teplotu tání (u sulfidu kademnatého teplotu sublimace). Barvy na výběr: Bílá, olivově zelená, šedozelená, hnědočervená, žlut
 7. CdS (sulfid kademnatý), SnS 2 (sulfid cíničitý) - žluté sraženiny; Sb 2 S 3 (sulfid antimonitý) - oranžově červená sraženina; Reakce se sulfidem amonným (NH 4)2S činidlo = roztok sulfidu amonného ve zředěném amoniaku Fe 2+ Fe 3+ Cr 3+ Al 3+ Co 2+ Ni 2+ Mn 2+ Zn 2

19. sulfid kademnatý 20. kyselina hexahydrogen telurová 21. uhličitan amonnohořečnatý 22. oxid chloričitý 23. kyselina trihydrogenarseničná 24. chlornan vápenatý 25. chlorid lanthanitý 26. chlorečnan amonný 27. manganistan sodný 28. dichroman draselný 29. kyanid zlatitý 30. sulfid arsenit sulfid hlinitý, sulfid germaničitý, sulfid osmičelý, sulfid manganičitý sulfid hlinatý,sulfid germaničitý, sulfid osmičelý, sulfid manganistý Určete správně názvy sulfidů: ZnS, Cu 2 S, Bi 2 S 3 , Pb Nejvíce nerozpustné anorganické sulfidy (například sulfid rtuťnatý a sulfid kademnatý) nejsou žíravé. Sulfid sodný má rozdělovací koeficient oktanol / voda (Pow) (-3,5). Tato hodnota se používá jako měřítko rozpustnosti (a biokoncentrace) látky v živočišných tukových tkáních (zejména vodních živočichů). PbS - sulfid olovnatý; P 3 N 5 - nitrid fosforečný; CsO 2 - superoxid (hyperoxid) cesný; N 2 O - oxid dusný; CO - oxid uhelnatý; I 2 O 5 - oxid jodičný; Ti(HS) 4 - hydrogensulfid titaničitý; NH 4 I - jodid amonný; LaF 3 - fluorid lanthanitý; CdO - oxid kademnatý; As 2 S 3 - sulfid arsenitý; 2. Správné vzorce solí hydrid ZnS - sulfid zinečnatý - bílá nátěrová barva, na obrazovky ZnCl2 - chlorid zinečnatý - při výrobě org. barviv, impregnace dřeva CdS - sulfid kademnatý - kadmiová žluť HgCl - chlorid rtuťný - v lékařství (oční mast), elektrody HgS - sulfid rtuťnatý - barvivo Doplněk 2: Výroba oceli

sulfid kademnatý - křížovkářský slovník online - vyluštíme

 1. Mezi polovodiče patří řada pevných látek - křemík, germánium, selen, telur, uhlík (grafit), sulfid olovnatý, sulfid kademnatý, arsenid galia, Multimedialní obsah Audio č.
 2. Pokud tu nejsou výsledky pro sulfid selenaty vzorec, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem. Prohledat alternativy sulfid selenaty vzorec: sulfid seleatý, sulfid selematý, sulfid selen, sulfid selenaty, sulfid selenaty vzorec, sulfid selenovodiku, sulfid selenovy
 3. Polovodičové materiály, vlastnosti křemík Si arsenid galitý GaAs selenid kademnatý CdSe sulfid kademnatý CdS Vznik polovodiče typu N a P Křemík Si Křemík Si Příměsi v křemíku z V. A skupiny Příměsi v křemíku z III. A skupiny Zápisky Krystal křemíku má při nízkých teplotách velký elektrický odpor

Sulfid kademnatý (CdS) - Tento historicky nejstarší materiál pro výrobu solárních článků vytváří přechod PN se dvěma dalšími materiály. Je to sulfid měďný nebo telurid kademna-tý. Články Cu2S - CdS mají výhodu ve své nižší hmotnosti, díky které se používali v kosmických aplikacích Sulfid Kademnatý Todini Chemicals je obchodní zástupce a dodavatel chemikálií, specializující se na soli a oxidy neželezných kovů jako oxid kademnatý. Speciální požadavky na kvalitu produktu oxid kademnatý jsou k dispozici na vyžádání To, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila tzv. zpracované maso (např. uzeniny) na seznam látek prokazatelně způsobujících rakovinu, veřejnost šokovalo. V nejnebezpečnější 1. skupině ovšem najdete i jiné pozoruhodnosti Konstrukční provedení: na keramické podložce je napařena polovodivá vrstva (vlnovec) na bázi CdS (Sulfid kademnatý). Senzor je proti vlivům okolního prostředí zalit průhlednou pryskyřicí. Fotoodpor - fotorezistor Technické údaje. Rady jaký fotoodpor vybrat - viz níže sekci Praktické rady

Oxid kademnatý - Wikipedi

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin I

a) síran zinečnatý b) oxid zinečnatý c) sulfid zinečnatý d) amid-chlorid rtuťnatý e) bromid diammimrtuťnatý f) hydroxid tetraamminzinečnatý g) chlorid diamminrtuťnatý h) tetrahydrát tetraoxofosforečnanu zinečnatého i) tetrakyanozinečnatan draselný j) hexahydrát tetraoxosíranu diamonnozinečnatého k) azid kademnatý l) m. CdMoO4 molybdenan kademnatý, tetraoxomolybdenan kademnatý. CdO oxid kademnatý. CdS sulfid kademnatý. CdSe selenid kademnatý. CdSeO4.2H2O dihydrát selenanu kademnatého, dihydrát tetraoxoselenanu kademnatého. CdSiO3 křemičitan kademnatý, trioxokřemičitan kademnatý. CdSO4 síran kademnatý, tetraoxosíran kademnatý CdO - oxid kademnatý nerozpustný hnědý prášek vzniká rozkladem kademnatých solí nebo spalováním kadmia. 3 CdSO 4 · 8 H 2 O - síran kademnatý nejběžnější sloučenina kadmia. Tvoří bílé krystaly rozpustné ve vodě. CdS - sulfid kademnatý žlutý prášek nerozpustný ve vodě sulfid olovnatý (PbS), sulfid kademnatý (CdS), arsenid galia (GaAs), galium fosfid (GaP), indium fosfid (InP), indium arsenid (InAS); • Všechny tyto materiály musí dosahovat velmi vysoké čistoty. Nejrozšířenějším materiálem pro výrobu polovodičových součástek je v současné době velmi čistý monokrystalický křemík.

Různé cesty vzniku sulfanu a jeho důkaz | Enviroexperiment

sulfid kademnatý CdS elektrické vlastnosti polovodidü závisí na: teplotë osvëtlení distotë látky (pñímës) typu N (negativní) polovodiëe typu P (pozitivní) polovodiëe typu N (negativní) základem je napr, kñemík (germanium) ze IV.A skupiny periodické soustavy prvk kyanid alkalický sráží bílý kyanid kademnatý, v nadbytku činidla rozpustný na bezbarvý tetrakyanokademnatan(2-) Reakce Hg 2+ sulfan sráží z kyselého prostředí černý sulfid rtuťnatý (reakce, obr.), nerozpustný ve zř • Sulfid kademnatý (Carc. 1B, STOT RE 1) Některé barvy 2,5 - 10 % oxid kademnatý - prokázaný karcinogen 1B, Acute Tox. Inhal.2, Acute Tox. oral. 3, STOT RE 1 (kumulativní jed - především ledviny, ovlivňuje metabolismus vápníku - osteoporóza sulfid železitý Fe2S3. hydrogenuhličitan stříbrný AgHCO3. manganistan draselný KMnO4. dichroman železitý Fe2(Cr2O7)3. kyanid draselný KCN. dihydrogenfosforečnan hořečnatý Mg(H2PO4)2. sulfid kademnatý CdS. Určete název sloučeniny: Na2S sulfid sodný. Mn(SiO3)2 křemičitan manganičitý. NaBrO3 bromičnan sodn Sulfid kademnatý. chemická sloučenina. Hasonló kifejezések a magyar cseh szótárban. (17) A kadmium izotópjai Izotopy kadmia. alumínium szulfid Sulfid hlinitý. Bárium-szulfid Sulfid barnatý.

PPT - Polovodiče PowerPoint Presentation - ID:2067660

Periodická tabulka prvků: Kadmiu

S sulfid stříbrný černá akantit, argentit Bi(NO3)3 Bi+S →Bi S sulfid bismutitý hnědá bismutin Cd(NO3)2 Cd+S →CdS sulfid kademnatý žlutá greenockit, hawleyit, xanthochroite CoCl2 Co+S →CoS sulfid kobaltnatý černá jaipurit' CrCl3 Cr+S →Cr S sulfid chromitý zelenošedá schreibersite (of Shephard ALKYLTHIOALKAN: sulfid: BIIS: vzorec jodidu sulfidu bismutitého: CDS: sulfid kademnatý: CS: vzorec subsulfidu uhlíku: HYDROSIRNÍK: bisulfid: IRS: vzorec sulfidu. ALKYLTHIOALKAN: sulfid: BIIS: vzorec jodidu sulfidu bismutitého: CDS: sulfid kademnatý: CIBAZOL: sulfonamid: CS: vzorec subsulfidu uhlíku: HYDROSÍRAN: bisulfá sulfid kademnatý. polyvinylchlorid. V průběhu elektrolýzy taveniny anebo roztoku NACL se Cl iont. oxiduje na anodě. redukuje na anodě. oxiduje na katodě. redukuje na katodě. Orientaci magnetických indukčních čar cívky určíme. Flemingovým pravidlem levé ruky. Ampérovým pravidlem levé ruky. Ampérovým pravidlem pravé ruky.

sulfid hlinitý síran kademnatý fluorid wolframový b) Odvoď názvy: Mn 2 O 7 Li 2 SO 3 Sn(OH) 4 Au(NO 3) 3 2. a) Uprav rovnici: Ca(OH) 2 + HCl CaCl 2 + H 2 O b) Jaký je to druh reakce? c) Vypočítej molární hmotnosti hydroxidu vápenatého a kyseliny chlorovodíkové, jestliže M(Ca) = 40 g/mol Červené - oxid železitý, sulfid kademnatý (červeň kadmiová). Hnědé - oxid železa, manganu, bitumen (= syrský asfalt, nestálý), chemický odpad-umělé (Marsova hněď) nebo vzniká smícháním červených a zelených pigmentů

3.4. POLOVODIČE TYPU P A N Polovodiče jsou vyráběny nejčastěji z prvků IV. Skupiny - hlavně křemík Si a germanium Ge. Z dalších materiálů to je např. arsenid galitý GaAs, selenid kademnatý CdSe, sulfid kademnatý Doplňte názvy sloučenin : Doplňte vzorce :. PbS 2 hydroxid železitý. SiF 4 sulfid kademnatý. H 3 BO 3 oxid vanadičn a sulfid kademnatý je používán v barevných pigmentech, které jsou přidávány do plastů a barviv, dále je používán i v automobilovém průmyslu. Kadmium je rovněž používáno v jaderných reaktorech k absorpci tepelných neutronů.9 V České republice v roce 2011 bylo evidováno 126 provozoven, které mají ohlašovac

Sulfid kademnatý - Další jazyky - Wikipedi

Často se při výrobě používá Sulfid kademnatý (CdS) a Sulfid olovnatý (PbS). Většina současných senzorů okolního osvětlení používá kombinaci několika fotodiod, z nichž každá z nich je citlivá na jinou část světelného spektra a výsledek je dopočítáván. To umožňuje poměrně přesné měření úrovně světla Kvantové tečky jsou částice o velikosti jen několika nanometrů. V tomto případě vědci použili sulfid kademnatý, který pod ultrafialovým světlem světélkuje. Podle Vojtěcha Adama, člena výzkumného týmu, je hlavní přínos objevu především v rychlosti zjištění přítomnosti viru 14 Sulfid kademnatý (kadmiová žluť) je polovodič a byl, kromě využití v barvách, využíván i pro konstrukci prvních typů slunečních fotočlánků. Podobně se chová i sulfid olovnatý. Některé příbuzné polovodiče, zejména selenid kademnatý, jsou ve formě nanočástic využívány v moderníc

PPT - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Sulfid kademnatý - Češtino-Angličtina Slovník - Glosb

sulfid kademnatý - это... Что такое sulfid kademnatý? сульфид кадми E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Pokud tu nejsou výsledky pro sulfid selenaty vzorec, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem. Prohledat alternativy sulfid selenaty vzorec: sulfid selematý, sulfid selen, sulfid selenaty, sulfid selenaty vzorec, sulfid selenovodiku, sulfid selenovy, sulfid selenu

Sulfid kademnatý (CdS) - články tvořené přechodem Cu2S a CdS - dosahují účinnosti 10%. jejich výhodou je malá hmotnost, díky čemu se používaly při kosmických aplikacích. nevýhodou je malá stabilita těchto článků a dnes se již nepoužívají. Pokročilejší variantou tohoto historicky nejstaršího typu článků jsou. sulfid kademnatý sulfid arsenidný sulfid cínatý sulfid médhý sulfid manganatý sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid vápenatý FeS Sb S cus Mgs Ag2S Procviduj si více na www.skolasnadhledem.cz, zadej kód 397 04

sulfid vadnatý - křížovkářský slovní

CaO Ti2O3 Na2S KF NH4Cl SrBr2 PbS Mg(CN)2 PtO2 HSbO3 H2Cr2O7 HIO4 HBrO3 HSO3Cl H3P3O9 H3PO4 H4SiO4 H3ReO5 H2SO5 H2S2O8 H2N2O2 H3IO4 H2S2O3 HCN NOCl H4I2O9 H4Si3O8 H10Si2O9 POBr3 H2CO2S COCl2 H3AsO2S2 Cu2SO4 Ca(H3SiO4)2 Mg(FeO2)2 K2BeO2 MnSiO3 NH4BrO Cu(NO2)2 Fe(ClO4)2 Hg2MoO4 Bi2(CO3)3 Cu(AuO2)2 FePO4 Ba(CrO2)2 Ag2CO3 K2SnO2 SrCrO4 CaCO3 Hg2SO4 NaH2PO4 KNO2 CCl4 Cu(ClO4)2 Sb(NO3)3 NH4HCO3 (NH4. viditelného světla, používáme sulfid kademnatý (CdS) a selenid kademnatý (CdSe). Spektrální citlivost fotorezistor ze sulfidu olovnatého (PbS) a indiumantimonu InSb má proti tomu maximum citlivosti v infračervené oblasti. (Frohn, a další, 2006 Sulfid kademnatý (CdS) - články tvořené přechodem Cu 2 S a CdS - dosahují účinnosti 10%. jejich výhodou je malá hmotnost, díky čemu se používaly při kosmických aplikacích. nevýhodou je malá stabilita těchto článků a dnes se již nepoužívají V jaké rozmezí pH se bude selektivně srážet sulfid kademnatý v roztoku nasyceném sulfanem (c = 0,1 mol·l-1) ze směsi kademnatých a železnatých iontů, jejichž látková koncentrace je stejná (c M = 0,001 mol·l-1)

Mezi polovodiče patří některé chemické prvky, např. křemík (Si), germanium (Ge), uhlík - grafit (C), selen (Se), telur (Te) a některé chemické sloučeniny, např. sulfid olovnatý (PbS), sulfid kademnatý (CdS), arsenid galia (GaAs) aj b) chemické zlúčeniny - sulfid olovnatý, sulfid kademnatý c) organické látky- hemoglobín, chlorofyl Merný elektrický odpor polovodičov sa so zvyšujúcou teplotou rýchlo zmenšuje Detaily ze stránky Výprodej na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Sulfid zinečnatý IrF 6 Síran kademnatý NiO hlorid kademnatý NiSO 4 Fosforečnan trikademnatý NiCl 2 Sulfid rtuťnatý Ni 3 (PO 4) 2 Sulfid vápenatý Pd(NO 3) 2 Dusičnan rtuťnatý PtCl 4 Jodid amonný PtO 2 Fosforečnan triamonný Pt(OH) 2 Hydrogenfosforečnan amonný Cu 2 S Oxid boritý Cu

Tento komplex kadmia se při působení sulfanu rozkládá na žlutý sulfid kademnatý (CdS).). Důkazem Cu 2+ zůstává barva jeho reakce s H 2 S (žlutá). Kationt bismutitý dává se zředěným amoniakem bílou sraženinu hydroxidu bismutitého (Bi(OH) 3), která je rozpustná ve zředěné kyselině dusičné sulfid kademnatý : Kamence: M +I M +III (SO 4) 2.12H 2 O: dodekahydrát síranu -no-itého : Královská žlutá: As 2 S 3: sulfid arsenitý : Krystalová soda: Na 2 CO 3.10H 2 O: dekahydrát uhličitanu sodného : Kysličníky (oxydy) O-2: oxidy: L: Lapis: AgNO 3: dusičnan stříbrný : Lučavka královská: 3HCl + HNO Cds Sulfid kademnatý CMRR dB Diskrimina ční činitel EKG Elektrokardiogram - záznam elektrické aktivity srdce GaAs Galium arsenium NTS Centrální jednotka baroreflexu R-R Vzdálenost mezi dv ěma R vlnami v EKG signálu RSA Respira ční sinusová arytmie S(f=0.1 Hz) R-R ms Absolutní spektrální výkon R- Vlastnosti polovodičů mají kromě křemíku, germania nebo selenu také některé chemické sloučeniny, například galiumasenid (GaAs), sulfid kademnatý (CdS) nebo sulfid zinečnatý (ZnS). Srovnání kovů a polovodičů. Kovy i polovodiče sice vedou elektrický proud, ale jejich vlastnosti se v mnohém velmi liší Uvedli ale, že princip spočívá na překrmování bakterií látkami citlivými na světlo a aminokyselinou, jež obsahuje atomy síry, vytvořily sulfid kademnatý v podobě nanočástic. Ty se koncentrovaly na povrchu bakterií Moorella thermoacetica, takže Sakimoto a jeho tým získali miniaturní bakteriální kybernetické organismy se.

Sulfidy - Názvosloví

(grafit), sulfid olovnatý, sulfid kademnatý, arsenid galia; nově se objevují i organické formy látek, které vykazují vlastnosti a chování polovodičů. Z historického hlediska se datuje nástup polovodičů na scénu elektronickýc MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. - již od roku 1995 Vás zásobujeme kvalitními chemikáliemi i na míru. Naleznetu u nás i širokou nabídku laboratorní chemie

Róbert Paňko I

Category:Cadmium sulfide - Wikimedia Common

SULFID sůl kyseliny sirovodíkové H 2 S 2. odtržení obou H atomů S-II 3. příd. jm. HLINITÝ koncovka -itý AlIII 4. křížové pravidlo AlIIIS-II Al 2 S 3. Př. Pojmenujte ZnBr 2 1. křížové pravidlo - urení oxidačních čísel ZnIIBr 2-I 2. urení podst. jména Br-I odvozeno sulfid kademnatý sulfid arsenitý sulfid zineönatý sulfid rtutný sulfid kademnatý AgzS Hgs cus 7. Napiš názvy sulfidú: MnS CuaS . 4. Napiš název halogenidu: SrBr2 crC13 Lil Napiš vzorec a) fluorid vápenatý b) bromid železitý c) jodid draselný d) chlorid manganiöitý Ca1

JTP - Překládáme chemické názvy

 1. Prvky II.B skupiny zinek (30Zn) výskyt: sfalerit ZnS dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech sfalerit průmyslová výroba: rudy uhličitanové se žíháním zbaví CO2, rudy sfaleritové se praží, tak se převedou na oxid: ZnCO3 ZnO + CO2 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 takto upravené rudy se redukují koksem ZnO + C Zn + CO vyredukovaný zinek se oddestiluje a přetavením se čistí.
 2. s H2S se sráží žlutý sulfid kademnatý (různých odstínech), rozpustný v teplé HNO3, nerozpustný v KCN. CdSO4 + H2S → CdS + H2SO4. s KOH nebo NaOH se sráží bílý hydroxid kademnatý Cd(OH)2, který je nerozpustný v přebytečném KOH nebo NaOH (na rozdíl od olova a zinku
 3. Pokiaľ totiž ide o iné pigmenty, žalobcovia tvrdia, že majú záujem na konaní v podstate preto, lebo nemožno vylúčiť, že druhý a tretí žalobca v budúcnosti bude vyrábať aj iné pigmenty kadmia ako oranžový selenid‑sulfid kademnatý, červený selenid‑sulfid kademnatý a sulfid kademnato‑zinočnatý

Sulfid kademnatý v Arabštině, překlad, Češtino-Arabština

 1. sulfid kademnatý CdS 1,292 . 10-12 bromid cézny CsBr 108 chlorečnan cézny CsClO3 6.2 chlorid cézny CsCl 187 fluorid cézny CsF 322 dusičnan cézny CsNO3 23 šťavelan cézny Cs2C2O4 313 chloristan cézny CsClO4 1.6 síran cézny Cs2SO4 179 arzéničnan vápenatý Ca3(AsO4)2 0.00362
 2. V tomto případě vědci použili sulfid kademnatý, který pod ultrafialovým světlem světélkuje. Podle Vojtěcha Adama, člena výzkumného týmu, je hlavní přínos objevu především v rychlosti zjištění přítomnosti viru ve vzorku z nosohltanu
 3. o-5-[[2-[[etyl(fenyl)a
 4. iscenční displej
 5. kadmium, protože, sulfid vzniklý mikrobiální redukcí sráží kadmium na nerozpustný sulfid kademnatý: 2 CH 2O + SO 4 2-+ H+ →2 CO 2 + HS-+ 2H 2O CdCl+ + HS-→CdS + H+ + Cl-Pokud je pH > 8, je Cd přítomno ve volné iontové forměCd2+ Podzimní míchání vody způsobuje desorpci kadmia - rozpuštěné kadmium pot
 6. c) žluté - sulfid kademnatý (kadmiová žluť), chroman olovnatý (chromová žluť), okr, d) červené - kadmiová červená ze směsi sulfidů selenidu kademnatého, e) modré - berlínská modř, kvalitnější je kobaltová modř. Uplatňují se i organické modré pigmenty

sulfid železnatý (1 správná varianta) v křížovkářském slovník

 1. a) sulfid železitý, chlorid hlinitý, kyanid rtu natý, bromid olovnatý, jodid cesný, chlorid cíni itý, hydrogensulfid st íbrný, hydrogensulfid barnatý, fluorid vápenatý, b) dusi nan zine natý, síran kademnatý, dusitan amonný, seleni itan strontnatý, chroman olovnatý, bromi nan draselný, jodistan železitý, molybdenan m natý
 2. fotoelektrickÝ je
 3. SULFID sůl kyseliny sulfanové H2S sulfidový anion - odtržení obou H atomů S2- (S-II) příd. jm. HLINITÝ koncovka -itý Al3+ (AlIII) 3. stříbrný manganistan draselný dichroman železitý kyanid draselný dihydrogenfosforečnan hořečnatý sulfid kademnatý Určete název sloučeniny: Na2S Mn(SiO3)2 NaBrO3 Mg(HCO3)2 AlF3.
 4. Sulfid kademnatý. Siarczek kadmu. sulfid sodný. siarczan (iv) sodu · siarczan sodu · siarczyn sodu. Sulfid vápenatý.
 5. Zeocto - Trademark, owner Yulo Kopa GmbH. Trademark info fields. Zdroj: OHIM: Číslo přihlášky: 13468459: Znění ochranné známky
 6. Polovodiče. Polovodiče byly teoreticky předpovězeny ve 20. letech 20. století, ale první byly vyrobeny až po druhé světové válce. Od té doby se jejich výroba stále zdokonalovala a dnes jsou součástí řady elektronických zařízení
 7. 2 f) sulfid stíbrný VII. argentit G) KCl g) oxid titaniitý VIII. kuprit H) Cu 2O h) oxid hlinitý Úloha 8: Napište chemické vzorce a názvy uvedených hydroxid: a) hydroxid olovnatý b) LiOH c) hydroxid kademnatý d) Au(OH) 3 Úloha 9: Rozhodnte, které z následujících názv hydroxid jsou uvedeny chybn a tyto názvy opravte
 • Traumatologická triage.
 • Pán času the day of the doctor online.
 • Polohové úlohy v prostoru.
 • Jezero ontario.
 • Pešán.
 • Parasoftin heureka.
 • Trička co nosí sheldon.
 • Lusitania ship.
 • C s lewis letopisy narnie.
 • Paradentóza čínská medicína.
 • Autosedačka maxi cosi cabriofix.
 • Generál grant.
 • Zubní pasta s peroxidem.
 • Bruno family park brno.
 • Okrasné kamenivo ostrava.
 • Vrakoviště renault laguna.
 • Woocommerce návod.
 • Luann van houten.
 • Loake evolution.
 • Slunečná vrchol.
 • Finanční úřad praha 14.
 • Statusy k fotkám na fb.
 • Kost trapézová.
 • Antropogeneze test.
 • Kdyz clovek umre.
 • Polypy na žlučníku.
 • Knihy o pubertě.
 • Nejčastější termín porodu.
 • Oslava 1 rok.
 • Plechová skříň bazoš.
 • Vino s etiketou pro muze.
 • Oslava 1 rok.
 • Bloud význam.
 • Jak si vyrobit bytovy parfem.
 • Soupravička do porodnice růžová.
 • Prague hilton atrium.
 • Americka sonda pioneer.
 • Antigua och barbuda.
 • Chrániče na házenou decathlon.
 • Gservis atomik.
 • Miloš zeman manželka.