Home

Cestovní pas praha 2

MČ Praha 2: Osobní doklady (občanské průkazy, cestovní

Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad Přehled o vyřízení žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy Vážení občané, s účinností od 1.7.2018 můžete při podání žádosti o nový občanský průkaz nebo nový cestovní pas uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového občanského průkazu

MČ Praha 2: č. 6 červen - Kam pro cestovní pas nebo ..

Úřady, kde vyřídíte cestovní pas Níže najdete tabulku obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde je možné zažádat o cestovní pas. Informace jsou platné k 1. červnu 2015 Zažádat nyní můžete u jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (OÚ Ústí nad Labem, OÚ Zlín, OÚ Mladá Boleslav, OÚ Praha 1,2,3 apod. Všechny obecní úřady). Standardně Vám bude cestovní pas vydán na stejném úřadě, kde svou žádost podáte [A3] Praha - Heráklion 2.980 K Dítě, a to v jakémkoliv věku, musí mít vlastní cestovní pas. Dětský pas se vyřizuje stejně jako ten pro dospělé. Při cestě na úřad si nezapomeňte vzít vlastní občanku a také rodný list dítěte, fotka není potřeba 2) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů. občanům starším 15 let 3 000,- Kč; občanům mladším 15 let 1 000,- Kč . Informace o hotovém cestovním pasu a jeho převzetí: Cestovní pas by měl klient převzít osobně, za osobu mladší 15-ti let jej převezme oprávněný zástupce

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Lhůty pro vydání cestovního pasu. Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Cestovní pas mohou převzít tyto osoby: Občan starší 15 let, zákonný zástupce, pěstoun, osoba , které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž.

MČ Praha 2: Hotové doklad

 1. Objednat se klient může na některé agendy (činnosti) vyřizované Správním odborem na pracovištích Podskalská 19, Praha 2, i Karlštejnská 259, Černošice (budova radnice). Výčet činností, na které se lze objednat, naleznete přímo v objednávkovém systému nebo v popisu činností jednotlivých odděleních Správního odboru
 2. 2: 3: Název: Cestování do zahraničí - cestovní pas. 4: Popis: Podrobnější instrukce - viz Kompletní zobrazení., K cestě do zahraničí je třeba cestovní pas, který může vlastnit každý občan. Po státech Evroé unie může cestovat osoba, která vlastní občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (poslední verze OP)
 3. Za cestovní pas expresně vydaný do 24 hodin úřady inkasují 6000 korun, pas na počkání pro děti do 15 let rodiče stojí 2000 korun. Za cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů poplatky činí 3000 korun a 1000 korun pro děti

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let. Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Tel.: 221 097 111 ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 hod. - 13:00 hod.. Středa 13:00 hod. - 18:00 hod.. OBJEDNEJTE SI SCHŮZKU ONLIN 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.. Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, vydává cestovní pasy většinou v kratší než 30ti denní lhůtě, podle data.

Úřady, kde vyřídíte cestovní pas Cestovni-pas

Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk Úřední hodiny ve dnech: PO od 08:00 - 13:00. ST od 13:00 - 18:00. Ministerstvo vnitra Č Cestovní pas . ÚVODNÍ ZOBRAZENÍ 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné pouze na MV ČR. Úřední hodiny MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 Pondělí 8.00-17.00 hod. Úterý 8.00-16.00 hod. Středa 8.00-17.00 hod Čtvrtek 8.00-16.00 hod. Pátek 8.00-15.00 hod

MČ Praha 8: Kulturní památky - Grabova vila

Cestovní doklady - informace pro občany. 20. 7. 2018 Úřad Městské části Praha 5. Městská část Praha 5 sice nebyla centrem dění událostí 17. listopadu 1939 i 1989, i přesto je naší povinností si tyto mezníky dějin připomínat. Vzpomenout na boj studentů za svobodu. Aktuální situace nám nedovoluje zavzpomínat na. [perex] Cestovní pas umožňuje cestovat po všech státech světa. Požádat o vydání cestovního pasu můžete bez ohledu na bydliště u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Praha 1 až 22, tedy i u úřadu městské části Praha 7. [/perex] Pro cesty do Evroé unie a schengenského prostoru lze využít také. ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Ústředna: 267 093 111 Epodatelna: posta@praha10.cz IČ: 00063941 Datová schránka: irnb7wg. Hodiny pro veřejnos K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie. O cestovní pas lze požádat na všech úřadech obcí s rozšířenou působností bez ohledu místa trvalého pobytu. Cestovní pas se vydává v územní platnosti do všech států světa a obsahuje biometrické údaje. Platnost cestovního pasu je deset let, u dětí do 15 let pět let Cestovní pas (nebo krátce jen pas) je cestovní dokument, který pro konkrétního člověka vydává vláda státu, jehož je občanem. Je základním dokumentem, který je potřeba pro vstup a projíždění jinými státy. Charakteristika. Cestovní pasy deklarují právo na ochranu v zahraničí státem, který tento dokument vydal, vstup.

Cestovní pas 2020 - Rychlopas do týdne, Cena pasu • Kolik

 1. Etický kodex zaměstnanců ÚMČ Praha 4 Oddělení cestovních dokladů příjem žádostí občanů o vydání cestovních pasů se strojně čitelnými a biometrickými údaji (tzv. e-pasy) v systému CDBP vč. vygenerování žádosti a zpracování biometrických údajů a jejich následné elektronické odeslání do Státní.
 2. Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku.
 3. 2 000 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne - takový pas lze převzít pouze u Ministerstva vnitra) Postup. Občan předloží potřebné dokumenty a požádá o cestovní pas na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (o vydání tohoto typu cestovního pasu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem
 4. ZÚ ČR vydá cestovní průkaz zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do ČR. 03. Pojmenování (název) životní situace . Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. 04
 5. Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze pasy vydávají městské části Prahy 1-22, v Brně, Ostravě a Plzni pas vydává magistrát. O cestovní pas není nutné žádat v místě trvalého bydliště

2. stávající dětský průkaz nebo dětský cestovní pas nebo cestovní pas (pokud existuje) 3. rodný list 4. oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství 5. osobní průkazy rodičů 6. vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu pro nezletilé; žádost musí být zásadně podepsat oba rodič Cestovní pas České republiky je na žádost vydán kterémukoliv občanu České republiky jako primární identifikační doklad pro cesty do zahraničí. Pas lze současně použít jako doklad potvrzující občanství a jako osobní doklad totožnosti při většině vnitrostátních úkonů vyžadujících předložení dokladu totožnosti c. Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR: platný cestovní pas s platným vízem. Před skončením víza kartu možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2 měsíce). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu. d Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu. Cestovní pas vyhotovený ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání)

Neumann Jakub: Cestovní pas | Databáze dokumentů | Holocaust

Cestovní pas - cena, vyřízení i platnost Cestujlevne

Občan se může nechat zastoupit na základě plné moci pouze při podání žádosti o cestovní pas bez strojově čitelných údajů. Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit: Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvate 7. 2019 8:37 Dobrý den, vloni jsem malé nechala udělat pas Eva 4. 7. 2019 8:34 Dobry den, chci se zeptat, jestli opravdu s Monca 27. 5. 2019 19:21 Nemusí cestovat s rodiči. Komu svěříte OP, to Jennys 15. 2. 2019 10:10 Souhlas Vaší bývalé partnerky není potřeba. P Jennys 15. 2. 2019 10:0 MČ Praha 8 provozuje infolinku pro seniory. Městská část Praha 8 provozuje telefonní infolinku pro osamělé seniory. Tato linka má sloužit k zajištění základních potřeb osamělým seniorům, kteří nemají žádnou jinou možnost např. při nákupu základních potravin či vyzvednutí léků v lékárnách Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Lhůty pro vydání cestovního pasu Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů Cestovní pas budou vaše děti potřebovat pokaždé, když se rozhodnete vycestovat mimo schengenský prostor. O tento doklad musí zažádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností

Cestovní pas (nebo krátce jen pas) je cestovní dokument, který pro konkrétního člověka vydává vláda státu, jehož je občanem. Je základním dokumentem, který je potřeba pro vstup a projíždění jinými státy. Český cestovní pas (vzor 2006) Izraelský cestovní pas Cestovní pasy vydávané ve lhůtě do 30 dnů: Občan si CP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Cestovní pas je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč. Cestovní pasy vydávané v kratších lhůtách Zpět Co je potřeba Sídlo nebo provozovna právnické osoby v zóně placeného stání v dané oblasti Sídlo nebo provozovna fyzické osoby podnikající v zóně placeného stání v dané oblasti Vlastnictví nemovitosti fyzickou osobou v zóně placeného stání v dané oblasti (občanský průkaz nebo cestovní pas) Právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění vystavován Cestovní doklady - přízemí, kancelář č. 008. Úřad městské části Praha 19, podle místa trvalého pobytu nebo na českém zastupitelském úřadě nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný lis Jak na to: Upozorňujeme klienty, že je třeba ke každému úkonu (např. přihlášení k trvalému pobytu, ohlášení ztráty občanského průkazu, podání žádosti o občanský průkaz či žádosti o cestovní pas) a pro každého občana rezervovat samostatný termín a čas. Není možné vyřídit na jednu rezervaci více klientů (např. matku s dětmi, která žádá o vydání.

Cestovní pas může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě (do 5 prac dnů nebo do 24 hodin) na MV ČR. Úřady, které: přijímají žádosti o vydání cestovního dokladu, vydávají cestovní doklad, naleznete v sekci Adresář. 09 Cestovní pas. Cestovat samozřejmě můžete i s klasickým cestovním pasem, u kterého dávejte pouze pozor na to, aby byl platný alespoň po plánovanou dobu pobytu. Cestovní pas (případně dětský občanský průkaz) pak také budou potřebovat vaše děti, které jsou mladší 15 let. Ty totiž ještě nevlastní klasický občanský. Cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů je možné převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské.

POZOR! Od 23. března 2020 do odvolání nepřijímá ÚMČ Praha 8 žádosti o nový cestovní pas. Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli šíření nového koronaviru dál řídit. Občané také mohou nadále používat propadlé občanské průkazy k prokázání totožnosti. MČ Praha Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Od 1. 7 Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. městě Praze úřady městských částí Praha 1-22, magistráty měst Brno, Ostrava a Plzeň) bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele v České republice Český cestovní pas je na 10. místě nejmocnějších na světě 5. března 2016 Ne každý cestovní pas otvírá možnost cestovat po světě bez problémů Téma cestovní pas na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu cestovní pas - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c

Vydání cestovního dokladu - Černošic

Cestovní pas pro miminko Fotoalbum (0) Přidat k oblíbeným 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.. - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. Správní poplatk

Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republik

 1. Žádost o cestovní pas můžete podat u: obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Úřadu městské části Prahy 1 až 22, Ministerstva vnitra. Cena se pohybuje v závislosti na době, po kterou jste na pas ochotni čekat. Nejdražší varianta na počkání do 24 hodin vás bude stát 6 000 Kč pro dospělého a 2
 2. Rychlejší variantou je už jen cestovní pas s nejkratší možnou lhůtou výroby 6 dní při ceně 4.000 Kč. Žádná jiná rychlejší varianta vystavení občanky pro dítě neexistuje. Expresní vydání občanského průkazu - ceny a lhůty. Od 2.7.2018 se mění pravidla pro vydávání občanských průkazů, naštěstí k lepšímu
 3. ky na webu eMi
 4. vydaný do 24 hodin - převzetí je možné pouze u Ministerstva vnitra na adrese: MV, Na Pankráci 72, Praha 4, vydaný do 5 pracovních dnů - převzít je možné u Ministerstva vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost
 5. Ukončení trvalého pobytu na území ČR (23.2.2016) Kontext Umístění: Složky dokumentů > Město a úřad > Městská část Praha 12 > Formuláře ke stažení > Formuláře odboru občansko-správních agend (OSA) > Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklad

O cestovní pas lze požádat na všech úřadech obcí s Sdílet postup. Zobrazit postup. Trvalý pobyt - přihlášení, změna. Evidence obyvatel - změna trvalého pobytu Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní příslušností (cizím státním... Sdílet postup Do Francie vám bude stačit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Jak to funguje na letištích? Letiště Václava Havla Praha. Mezinárodní Letiště Praha odbavuje lety ve 3 terminálech. Všechny výše uvedené společnosti odlétají do Paříže z terminálu 2, který slouží pro lety do schengenského letového prostoru Cestovní pas pro psy - v regionu Ústecký kraj a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 10 firem, živnostníků a institucí. Idatabaze Střední a Severní Čechy Střední Čechy Praha - město Ústecký kraj Liberecký kra

 1. Cestovní doklady (Portál hlavního města Prahy
 2. Vydání cestovního pasu Cestovni-pas
 3. Vydání cestovního pasu: Praha 1
 4. Objednávání klientů - Černošice - Černošic
 5. Cestování do zahraničí - cestovní pas - MČ Praha
 6. Nový cestovní pas získáte snadno do 24 hodin - Euro
 7. Cestovní doklady - Praha 1
MČ Praha 8: Sights - Operation Anthropoid MemorialPraha - policie hlídá město | Praha levněMČ Praha 8: Aktuality z dopravy - Palmovka 2030 – začínáVyplujte s námiMČ Praha 8: Výklenková kaplička s obrazem svZákladní informace - DP-LIFEWAYMČ Praha 8: Akce městské části - Divadlo - Jak vílaMČ Praha 8: Aktuality z dopravy - Upozornění na dopravní
 • Despacito zumba.
 • Daruji suchozemskou želvu 2018.
 • Otoky po zlomenině kotníku.
 • Dárkový poukaz na odběr vnoučátka.
 • Přísloví červenec.
 • Zelená tvář.
 • Mobil pohotovost plzeň.
 • Trimování knírače.
 • Dům zdraví jihlava.
 • Hydroizolační stěrka hornbach.
 • Karel ix. francouzský.
 • Aston martin db11 wikipedia.
 • Traktor slovenia.
 • Obrazy do kuchyně.
 • Julius brýle.
 • Nejlepsi klavesnice ipad.
 • Pudr titul.
 • Pigmentové skvrny na krku.
 • Elite model look požadavky.
 • Vtipy z dob komunismu.
 • Vietovy vzorce.
 • Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta.
 • P 40 tank.
 • Propadlý řidičský průkaz v zahraničí.
 • Otec goriot počet stran.
 • Sapphire vega 56.
 • Chorvatský zelný salát.
 • Cukr ve víně.
 • Jezero ontario.
 • Google places api key.
 • Zoo čr.
 • Nelecena lupenka.
 • Elektrokoloběžky praha lime.
 • Hábit s kapucí.
 • Katalog znamek online zdarma.
 • Italska 25.
 • Pravdive testy.
 • Čím nahradit kypřící prášek do pečiva.
 • Teplota studené vody z kohoutku.
 • Paví očko před porodem.
 • Generations.