Home

Prvouka 3 třída učebnice pdf

3

zakladniskolacheb.c Prvouka 3. ročník, Rostliny na jaře [PDF, 891 kB] Prvouka 3. ročník, Rozdělení živočichů [PDF, 1,5 MB] Prvouka 3. ročník, Společné znaky živočichů [PDF, 2,2 MB

Prvouka 3 Učebnice. V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho ISBN 978-80-7238-870-7 EAN 9788072388707 Počet stránek 80 Vazba sešitová Formát 195 x 260 Rok vydání. 3. třída. Novinky - 3. třída ZŠ 3.tř - Prvouka. Učivo 30. 11. - 4. 12. KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA, rozmanitost povrchu naší země, nadmořská výška, nížiny, vysočiny, popis krajiny v okolí domova. učebnice strana 10 - 11, PS strana 12/3. Můj první herb. Prvouka 3. třída Prvouka 3. třída. Domova, rodina, škola. Dopravní značky. Pravidla pro chodce a cyklisty. Bezpečnost silničního provozu. Krajina v okolí domova. Mapy a mapové značky. Orientace v krajině, světové strany. Typy krajiny, voda v krajině. Prvouka 3 - nová generace Učebnice. Učebnice nové generace zachovává některé osvědčené přístupy původní řady, ale obsahuje i mnoho koncepčních změn, které vycházejí... Michaela Dvořáková, Roman Kroufek, Radka Pištorová, Jana Stará ISBN: 978-80-7489-573- Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída Časopis luštěnek pro děti www.makovice.ne

Učebnice hygieny Učebnice hygieny v PDF formátu má 14 stran. Žáci si vyrobí skákacího bacila, mají najít ve třídě schované bacily a dozví se spoustu zajímavých věcí o... vložil: Pomoc učitelům. 5. vloženo: 10.10.201 1. třída (18) 2. stupe Každá MIUč+ obsahuje interaktivní verzi tištěné učebnice a doplňující multimédia. Některé MIUč+ obsahují také interaktivní verzi tištěného pracovního sešitu MIUč+ Já můj svět 3 (prvouka). Hravá prvouka 3 - pracovní sešit Pracovní sešit vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je tvořen v souladu s RVP ZV. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi ZŠ Stěbořice, okres Opava. Stěbořice 150. 747 51. Tel.: 553 661 021 Mob.: 602 521 414 E-mail veřejnost: zssteborice@seznam.cz . E-mail rodiče: skolainformace.

Prvouka-prezentace 3

Článek: Prvouka 3 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - učivo a očekávané výstupy. Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-4138/2019 dne 21. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let PRVOUKA 3. třída Náměty k opakování učebnice strana 15 . Author: HP Created Date: 10/22/2020 4:38:19 P

Učebnice pro výuku v 2. až 5. třídě ZŠ. Vybírat můžete učebnice všech vyučovaných předmětů, jako jsou český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova a výtvarná výchova 1. třída (18) 2. stupe MIUč+: Obsahuje interaktivní verzi pracovního sešitu Oskarova prvouka 2 a učebnice Já a můj svět 2 a multimédia (např. videa). Kliknutím na obrázek pexesa se stáhne PDF pro 3. ročník: Já a můj svět 1 - prvouka (pracovní učebnice).

Hravá prvouka 3 - učebnice; Prvouka 3 (barevný pracovní sešit) Já a můj svět 1 - prvouka (pracovní učebnice) Já a můj svět 2 - prvouka (učebnice) Já a můj svět Prvouka pro 3. roční učebnice str. 12 ústně nebo na fólii, cv. 7 napsat do sešitu a poslat ke kontrole nejprve si projděte tento pracovní list: Věta jednoduchá a souvětí 3. ročník.docx (14517) a poté vyplňte v PS na str. 9/ cv. 1 - poslat ke kontrol Plán práce od 17.3. do 31.3. Učebnice - pročíst str. 39 - 44, v pracovním sešitě vypracovat str. 39 - 41 . Plán práce pro období od 30.3. do 3.4. Procvičovat druhy zeleniny, části těla rostlin, druhy stonků, druhy plodů. Učebnice str. 45 HOUBY - pročíst, v PS udělat str, 4

Prvouka 3 - Učebnice

Prvouka 3. třída Učebnice: Růst a vývoj: str. 38 - přečti si kapitolku Růst a vývoj a prohlédni si své fotografie z doby, kdy jsi byl(a) novorozenec, kojenec, batole a předškolák. Do sešitu prvouky si nakresli , jak si představuješ,že budeš vypadat, až budeš dospělý(á Úkoly do 27. 3. 3. ročník Český jazyk Učebnice strana 101, 102, 103, 104 - ústně, u slov protikladných jde o opakování, důležité je naučit se. PRVOUKA 3. třída Učivo: Povrch krajiny - je rozmanitý. Najdeme zde nížiny, vysočiny i hory. Na mapě se vyznačují odstíny zelené (nížiny) a hnědé barvy (vysočiny a hory). Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto jí říkáme nadmořská výška. Kopec má tyto části 3. K větám jsou přiřazena čísla 1 - 7. Až si věty přečteš, napiš jejich číslo ke správnému ústrojí. 1. Pracuje jako pumpa a zajišťuje nepřetržitý průtok krve celým tělem. 2. Řídí činnost celého těla i vnitřních orgánů. 3. Zabezpečují dýchání, odebírají ze vzduchu kyslík a převádějí je 3. třída - 19. týden Ahoj děti, jsem tu s další dávkou domácího učení. Věřím, že všechno zvládáte. Mějte se krásně. J. Línková ČESKÝ JAZYK - Vyjmenovaná slova po V - opakován

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Prvouka pro 1. - 3. třídu. Výukové materiály jsou určeny pro žáky prvního až třetího ročníku. Prostřednictvím interaktivních nástrojů umožňují procvičování a upevňování učiva o čase, rodině, ročních obdobích, lidském těle, živé i neživé přírodě

Oskarova prvouka 2 - metodický průvodce. Nová škola, s. r. o. Vaše cena 169 Kč Matematika pro střední odborná učiliště - 1. díl Čísla, výrazy a počítání s nimi pracovní učebnice. Didaktis . Vaše cena 179 Kč . Běžná cena 199 K. Seznam: VY_32_INOVACE_6_3 Prvouka pro 2. roč., pracovní listy, prezentace - VY_32_INOVACE_6_ML3.pdf (257,1 kB) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUM Prvouka Přírodověda Vlastivěda Cizí jazyky Angličtina Ostatní Hudební výchova Žákovské knížky a notýsky 2. stupeň ZŠ učebnice českého jazyka pro 3. ročník ZŠ 114 Kč Detail. Sleva! 126 Kč 140 Kč -10% Skladem Český jazyk pro 4. r. ZŠ, učebnice. Prvouka. První třída; Druhá třída; Třetí třída; Čtvrtá třída; Pátá třída; Šestá třída; Sedmá třída; Osmá třída; Devátá třída; Vlastivěda. 0330 Prvouka 3 - učebnice (původní řada) Kód skladu 3-30. Typ: Nový produkt. Je zpracovaná podle dle kompetencí RVP. Na celkem 80 stranách podává přehledný.

učebnice str 58 - 59 , PS str. 6 - 7 písanka str. 26 čítanka str. 172 - 173 - Domácí úkoly: učebnice str. 58, cv. 3 - do sešitu opiš první 2 řádky - ofotit a poslat - Ověření učiva: ověř si poznávání příd. jmen na školákov- český jazyk 3.ročník - Slovní druhy - Poznávej přídavná jména zde . ANGLICKÝ JAZY 3.třída - úterý 10.11. kontrola DÚ, přezkoušení znalostí, zadání nových úkolů 3. ročník-PRVOUKA . VÝUKA NA DALŠÍ TÝDEN: 3.třída - úterý 10.11. kontrola DÚ, přezkoušení znalostí, zadání nových úkolů 27.5. KŮŽE - učebnice str.59 a určitě použijte nějakou dětskou encyklopedii.

3.tř - Prvouka - ZŠ a MŠ Tečovic

 1. 3.třída ZŠ matematika. Učebnice matematiky pro 3. ročník ZŠ. V nabídce máme učebnice a pracovní sešity z nakladatelství Nová škola, SPN, Prodos a mnoho dalších. Počítání do tisíce, dělení a první geometrii zvládnou vaše děti s učebnicemi od nás lehčeji
 2. v souladu s RVP ZV: Škola, Domov, Živá příroda, Svět kolem nás, Rodina, Lidské tělo, Lidé a společnost, Neživá příroda, Život na zemi, Rostliny.
 3. Pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět v 1. období (1. - 3. třída) nabízí nakladatelství TAKTIK ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů. Žákům první třídy je připravená pracovní učebnice, která slouží jako učebnice a pracovní sešit v jednom. V dalších ročnících jsou již učebnice rozděleny na učebnici a pracovní sešit. Všechny učebnice i pracovní.
 4. Základní škola Vidnava - 3. třída Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím. Anglický jazyk - 3. třída. 24. 9. 2020 Prvouka 3. ročník.pdf Celý příspěvek | Rubrika: Tematické plány 2020 - 2021. Matematika - 3. třída. 24. 9. 2020

Prvouka - 3. třída 3. týden Učebnice . 56 / otázky 1 - 7 ústně. Odpovědi hledejte v učebnici a pracovním sešitě. Můžete použít encyklopedie nebo internet. 56 - 57 přečíst, popřemýšlet (Růžový rámeček dole - můžete, nemusíte) 1. a 2. týden Poznáváme stromy znovu: Poznáváme stromy znovu. Created by Wondershare QuizCreatorWondershare QuizCreato - Učebnice str. 27, 28, 29 - ústně - Cvičný sešit str. 27 cv. 1, 2; str. 28 cv. 4, 7;str. 29 cv.1,2,3 PRVOUKA Živočichové - učebnice str. 60, 61 Zápis do sešitu BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ - HMYZ - NEJVĚTŠÍ ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE - nemají obratle ani kost 1. třída: 2. třída: 3. třída: 4. třída: 5. třída: Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Informatika > Prvouka 3. třída

Učebnice strany 137, 138, 139 - nová látka, již jsme začali při online výuce - dělení mimo obor násobilky. Písemně cvičení 8 strana 134, cvičení 11 strana 138 - 3 sloupečky. www.rysava.webnote.cz -Prvouka 3.třída. Author: Jitka Krsova Created Date Prvouka 3 (pracovní sešit) (3-33) Barevný pracovní sešit. K procvičení učiva slouží zábavné hádanky, bludiště a rébusy, návrhy pokusů k ověření teoretických poznatků, úkoly na vyhledávání nejrůznějších informací vztahujících se k probíranému učivu Prvouka Hodiny - poslat mailem do pátku 20.3., výživa - poslat mailem do 20.3. Jak lidé žijí a pracují - pracovní sešit str. 29 - 31 zkontroluji po návratu dětí do školy Třída 3.A 16

Prvouka 3. třída - skolakov.e

 1. 3 . 9 = 27 4 . 9 = 36 5 . 9 = 45 6 . 9 = 54 7 . 9 = 63 8 . 9 = 72 9 . 9 = 81 10 . 9 = 90 3. vystříhej si kartičky s násobilkou 9. AJ - UČ str. 22 - Colin in the Computerland - pokračování komiksového příběhu -poslechni si příběh (pošlu mailem) a dívej se na obrázky PS str. 25 - vypracuj cv. - pomůže ti učebnice.
 2. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Prvouka 2.ročník. Prvouka 3.ročník. Prvouka. PRVOUKA - 2. ROČNÍK
 3. Uvodni stranka | Inkluzivní škol
 4. Kniha Prvouka hrou: Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Prvouka hrou: Zábavné..
 5. Český jazyk, Prvouka (23) Matematika (6) Mediální výchova (6) Písničky (3) Pohádková kniha (1) Tematická PDF (10) Mateřská škola (26) Rodiče (17) Pomůcky pro matematiku (3) Pomůcky pro český jazyk (7) Pomůcky pro angličtinu (6) E-shop (2) Doplňkový sortiment (2

Prvouka - Učebnice

Učivo 25. 11. 2020. Učebnice str. 15,15 - Květ, plod, semena, růst rostlin. Učivo 19. 11. 2020. Stavba semenných rostlin - učebnice str. 13 -14 Učebnice s. 31 / 3 - doplnit vhodná slovesa a napsat do školního sešitu. Procvičujeme slovní druhy - s. 18/ 3,4. Matematika. Učebnice s. 93/ 14,18. Pracovní sešit s. 4 / 7, 12. Prvouka. Učebnice s. 54,55 - přečíst. Pracovní sešit s. 39/5 - pracujte opatrně, ať to v kuchyni nevypadá jako po výbuchu V matematice jsme se seznámili s geometrickými tělesy. Na youtube jsem našla hezké video, které Vám připomene vše, co jsme se spolu učili.Je k jiné učebnici matematiky než používáme, ale to nevadí

Luštěnky Prvouka 3

Matematika -3. třída - Násobení a dělení 0 - 10. Prvouka- 3. třída - Krajina v okolí domova - Rostliny - Houby. Nezapomeň sbírat!!! Žáci dostali za úkol v rámci Prvouky a PČ sbírat podzimní plody, větvičky aj. Do školy si vše přinesou Domácí pracovní sešit 3. třída: český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly Zábavné procvičování je určeno všem žákům třetích tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky

Edukačné maľovanky - čierno-biele. Posledná aktualizácia: 3.6.2020 Názov súboru: malovanky-cierno-biele_1054_sk.pdf (3289 KB) Predmet: Slovenský jazyk , Slovenský jazyk - učebnice, Slovenský jazyk - pracovné zošity, Matematika , Matematika - učebnice, Matematika - pracovné zošity, Prvouka - učebnice, Prírodoveda - učebnice Séria pracovných učebníc pre predmet prvouka reaguje na najnovšie zmeny vo vzdelávaní podľa inovovaného ŠVP - ISCED 1 pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda platnom od septembra 2015.. Obsah titulov Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre druhákov kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu. Učivo, ktoré pracovné učebnice obsahujú plne. Prvouka - PS str. 56 Třídní učitel Mgr. Hana Baráková Třída 2. A 15.6. - 19.6. 2020. Český jazyk- učebnice str. 106/3 a, b - 108/9 napsat- PS str. 43,44 Písanka- str. 40 + diktát z učebnice str. 108/13 a Anglický jazyk - pokyny paní učitelky na duben Matematika - str. 15,16 Prvouka Opakovací sešit - třetí třída, Český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk Prvouka 3 - učebnice, Čtení s porozuměním - Lenka Andrýsková, Zita Janáčková Hravá prvouka 3 Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ. Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV

Prvouka Materiály Pomoc učitelů

 1. Otestuj si znalosti - Prvouka pro 3. třídu pdf Ukázka.pdf Pálí to vašim dětem, ale příklady z učebnice matematiky je nebaví? Nabídněte jim tuto publikaci! Oce... 169 Kč 152 Kč Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2 . Václav Fořtík
 2. Prvouka. online výuka - stromy a keře - PS str. 13 učebnice str. 28/ cv. 7 - 3 věty do sešitu (antonyma) písanka str. 19 - V; Dobrovolné: svatomartinský pracovní list.pdf (712188) Matematika. 3. třída 4. třída 5. třída Domácí příprava 2. stupeň Kontakt. Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres.
 3. www.ucenionline.com HOUBY - TEST. 27. 10. 201
 4. Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je tematicky rozdělena na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina.
 5. 8. výukový plán 3. třída . týden od 4.5.2020 do 8.5.2020 - pokud nebude určeno jinak, práce odesílejte nejpozději do pondělí 11.5.2020 do 8.00 hod. Matematika: prvouka-učebnice [PDF, 736 kB] Prvouka-rostliny [PDF,.
 6. Všechny informace o produktu Opakovací sešit - třetí třída, Český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Opakovací sešit - třetí třída, Český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk
 7. 2. a 3. týden. 21. (20.) března začalo jaro (den jarní rovnodennosti). Dny se prodlužují a noci se krátí. Jarní měsíce jsou březen, duben, květen

MIUč+ Multimediální interaktivní učebnice s mnoha plus

3. Prvouka Učebnice Str. 76 - 78 ke každému tématu jsou doporučené stránky na internetu Stonek Rozdělení podle stavby stonku - výpisky + obrázek do sešit Prvouka 3. třída. POZOROVÁNÍ V PŘÍRODĚ. Na poli - na louce - Prvouka str. 24 nebo 28, Didakta - Všeználek na venkově (oddíl pole - je zde popis i obrázky živočichů) Do sešitu: Vyberte si podle obrázku v učebnici nebo podle Didakty dva živočichy, kteří žijí na poli nebo louce a stručně je popište podl Prvouka 3. třída. POZOROVÁNÍ V . PŘÍRODĚ - k . tomuto učivu doporučuji program DIDAKTY - Všeználek na venkově - DVOREK -Všeználkova botanická zahrada -zde máte na výběr většinu domácích zvířat (užitkových i mazlíčků), klikem na vybran Témata podle učebnice Já a můj svět - Nová škola Klíčová slova čtvrtletní písemná práce , dopravní značka , obec , krajina , ZŠ , prvouka , 3. roční

Hravá prvouka 3 - pracovní sešit etaktik

Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men Prvouka - středa 11. 11..pdf Na čtvrtek: (vše dětem ráda nakopíruji a nachystám na vyzvednutí do papírového boxu ve vestibulu školy) Děti budou potřebovat 1x nějaký čistý sešit (je jedno jaký) - budeme si zde lepit obrázky vyjmenovaných slov a k obrázkům připisovat slova příbuzná Prvouka 30. 3. - 3. 4. Téma: Domácí zvířata a jejich mláďata Zopakuj si celé rodiny domácích zvířat. Úkol: učebnice str. 43/ Poznáš je podle hlasu? Doplň názvy zvířat. Hlasy zvířat můžeš také poznávat na https://skolakov.eu - Prvouka 2.třída - Jaro v přírodě - Poznáváme hospodářská zvířata podle hlas úterý 3. listopadu. Pracovní učebnice strana 17 cvičení 1 a, b a cvičení 2. V přiloženém souboru je pohádka O červené slepičce. Pohádku dětem přečtěte a povyprávějte jim o tom, jak se peče chléb, jak se dělá mouka a podobně. Pohádku mohou děti nakreslit a obrázek vloží do pracovní učebnice Ukázky z učebnic pro ZŠ ke stažení zdarma z nabídky nakladatelství Prodos

3. třída :: Zš Stěbořice, okres Opav

11. do 6. 11. 2020 Třída: 3. A Předmět Učební materiál Strana/Cvičení Poznámky Matematika Učebnice 14/27;16/3;16/zelená tab. on-line, ústně Prvouka Učebnice 15 on-line Pracovní sešit 8 on-lin M učebnice do str.30 PS do str.21 Geometrie- uč.str.109 PS str.36. minutovky do str.4. Prvouka učebnice str.13, PS do str.1 Podívejte se na další nápady na téma Učení, Školka a Škola. 3. třída. Moon Phases worksheet & mini book. Photosynthesis . prvouka - 3. ročník. 108 kartiček a otázkami a úkoly pro třeťáky - poslouží v průběhu roku k průběžnému opakování učiva, na konci roku k závěrečnému shrnutí a na počátku 4. ročníku k. 3. třída. Prvouka. Naše vlast (státní symboly, hlavní město, mapa ČR, naši sousedé) Milí třeťáčci, zelená - nížiny, hnědá - pohoří, hory). Najděte na mapě (učebnice str. 9 nahoře) pohoří, města ČR, významné řeky. Připomeňte si hlavní město ČR

Prvouka 3. třída :: ŠKOLÁKO

Prvouka 3.třída Na začátek hodiny můžeme využít opakování pomocí výběru s míčkem - učitel vezme malý pěnový míček a vždy položí otázku a hodí míček, žák míček chytí a odpoví. Vrátí míček zpět učiteli. Opakujeme tak dlouho, než zopakujeme probrané učivo z minulých hodin Testy vědomostí. V testech si děti procvičí učivo o přírodě a společnosti, které je na prvním stupni náplní prvouky, vlastivědy a přírodovědy 3. výukový plán 3. třída . Týden od 30.3.2020 do 3.4.2020: Matematika: který vyplňte pomocí učebnice Já a můj svět , prvouka pro 3. ročník strana 68 (naskenovanou učebnici naleznete také pod tabulkou). Vypracované úkoly mi zašlete na email: [PDF, 30 kB] Prvouka-pracovní list [PDF, 387 kB] Prvouka-sken učebnice. 3. třída - PRVOUKA. 5. 6. Vzhledem k okolnostem jsme uklízeli po oslavách a pak jsme jen prošli vaše domácí úlohy o živočiších... 31. 5. Ve škole jsme nejprve řešili potravní řetězce. Jestli si je chcete zkusit i doma, jsou na stránce https://riz.cz/34iyy . Dokončili jsme strany 54 a 55 v učebnici,. osmisměrku můžete.

Prvouka : : Učebnice Prodo

Ředitel Mgr. Bc. Jaroslav Volf Kontakty Kancelář školy - 382 216 586, 380 422 500 Školní jídelna - 382 216 588 Mateřská škola - 382 216 278 email: info@zstsobra.cz Autobusové spojení Zastávka: Písek, Za Kapličko Období 11.3. - 20.3. Téma: Opakování učiva voda, vzduch. Učebnice PRV - zasílám scan probrané a probírané látky (učebnice patří k PS, můžete do ni v případě nejasností nahlédnout) Prvouka učebnice. Povinná práce: PS str 27-28 ( kontrola dle klíče vzadu PS) Videa ke shlédnutí: Koloběh vody 23.3.pondělí Začneme malým testíkem- odpovědí piš na papír a pokud máš možnost, nafoť ( popros rodiče) a pošli na můj email. Pokud nemáš možnost, ulož do desek

Obec - prvouka 3. třída - Digitální učební materiály RV

 1. Týden 2. 11. - 6. 11. 3. třída
 2. 3. třída Český jazyk- sreplova@skolajinocany.cz Milí žáci, zasílám práci zaměřenou na vyjmenovaná slova, čtení - prosím čtěte si nejen z Čítanky, ale také vlastní četbu, protože se blíží termín prezentace vlastní četby a tvoření slov, vět
 3. Prvouka pracovní sešit 2/1.díl - Jana Potůčková . Obsah 1. dílu: * Komentář k učebnici * Slovo k učiteli * Moje kniha objevů * Moje škola a třída * Mé první poznatky o počasí * 1. výprava za poznáním - září * Sleduji počasí * Podzim je tu * Přijde Václav, kamna připrav * Moje nejzajímavější objevy v měsíci září * Podzim v sadu * Podzim na zahradě.

Prvouka :: Třída 3

Všechny informace o produktu Prvouka pro 3. ročník základní školy - učebnice - Stará Jana, Dvořáková Michaela, Frýzová, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Prvouka pro 3. ročník základní školy - učebnice - Stará Jana, Dvořáková Michaela, Frýzová Prvouka a přírodověda - učebnice už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Prvouka pro 3. ročník ZŠ Učebnice 140 Kč Detail. Sleva! 100 Kč 111 Kč -10% Skladem Prvouka pro 3. ročník ZŠ, pracovní sešit Pracovní sešit 100 Kč Detail. Sleva! 113 Kč 125 Kč -10% Skladem Lidé kolem nás, učebnice učebnice pro 1. stupeň základní školy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat oranŽovÁ uČebnice str. 45 - 50. třída 1. a. domácí vyučování pozor! novÉ hry v domeČku 3 !!! poslech s porozumĚnÍm v domeČku 4. klikni na domeČky. domeČek 1. 15 minut kaŽdÝ den. domeČek 2. obrÁzky k procviČenÍ.

Prvouka 3 - učebnice, Čtení s porozuměním - Nová škola - DUH

Angličtina 3.třída - skupina p. uč. Nové - 25. 5. až 31. 5. 2020 · Procvičovat slovíčka a čísla 1-20 · Učebnice str. 94, cv. 3 - napsat do školního sešitu, vypočítat a počet napsat slovy - vyfotit a zaslat na e-mail · Pracovní sešit str. 73, cv. 1 - vypočítat a napsat slove Recepce ZŠ: 315 559 637. Školní družina: 702 129 131. Školní jídelna: 702 129 12 zadání, poslech učebnice s. 4-05, poslech učebnice s. 5-06, poslech učebnice s. 10-11, poslech učebnice s. 11-12, poslech učebnice s. 12-13, poslech učebnice s. 14-15, poslech učebnice s. 17-17, poslech učebnice s. 20-1

Prvouka hrou - Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ pdf Ukázka.pdf Pálí to vašim dětem, ale příklady z učebnice matematiky je nebaví? Nabídněte jim tuto publikaci! Oce... 169 Kč 152 Kč Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2 21. 10. ČJ učebnice str. 28/1, 3 na folii, cv. 4 - ústně, cv. 2 napište do sešitu (nezapomeňte napsat datum a podtrhnout). Písanka str. 17 - dodržujte správné sezení, držení pera a správný postup při psaní ukázka. Čítanka str. 29 a 30 - pozor na správné čtení předložek (píšeme je zvlášť, čteme dohromady se slovem) 30. 3. - 3. 4. 2020. 14 dní jste se věnovali Sluneční soustavě a planetám. Mám pro vás otázky, na které byste měli umět odpovědět, můžou se objevit v testu, tak trénujte Zadávaná práce od 2.11.-6.11. 2020 Třída: 2.A Předmět Učební materiál Strana Cvičení Poznámky Český jazyk Učebnice 17, PL online výuka denně Pracovní sešit 5 6 15 4 1,3,4 2,3,4 Školní sešit PS 6 U17 2 zelené cv. Matematika Učebnice PL online výuka denně Pracovní sešit 10 1 učebnice - vzdělání Prvouka 1. třída Autor: Nováková, Iva Nakladatel: Pierot EAN: 9788073532529 ISBN: 978-80-7353-252-9 Popis: 1× kniha, brožovaná, 88 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2013. 3. třída Český jazyk- sreplova@skolajinocany.cz Školní sešit - přepiš z učebnice strana 58, cvičení 5 - doplň a napiš strana 63, cvičení 3 - užij podstatná jména ve větách Písanka: strana 23, 24 Čítanka: strana 163, připravovat si stručný obsah vlastní četby na papír. Angličtina- koberova@skolajinocany.c

 • Kdo vyhral recko perske valky.
 • Výroba štítků znojmo.
 • Odznak vseobecna sestra.
 • Call of duty 5 online.
 • Dárek pro kamarádku ke 40.
 • Nejkratší inkubační doba neštovic.
 • United airlines flotila.
 • Horolezectví vybavení.
 • Co je to respirační onemocnění.
 • Renault talisman.
 • Valak démon historie.
 • Gservis atomik.
 • Bazos ruska modra.
 • Nadyma dyne hokaido.
 • Elektrokoloběžky praha lime.
 • Jak vyčistit sklo.
 • Bob stratos test.
 • Nokia 2017.
 • Kuna pepř.
 • Adidas znacka.
 • Mezinárodní obchod prezentace.
 • Fotoateliér praha.
 • Mobilní operátoři seznam.
 • Jak fotit kapky vody.
 • Https www youtube com watch v ydbfubdvleg.
 • M36 jackson a m3 stuart.
 • Volkswagen jetta gli.
 • Policie wiki.
 • Soupravička do porodnice růžová.
 • Freshlabels cz.
 • Jak se ulít z tělocviku.
 • Absorpční podložka pratelná.
 • 213 letka.
 • Laminátové profily tišnov.
 • Nejvíce vydělávající sportovci 2018.
 • Franklin expedition map.
 • Ford fiesta gfj tuning.
 • Roztomile kreslene obrazky.
 • Autolakovna brno slatina.
 • Ostrov zakynthos.
 • Die welle online.