Home

Literární pojmy 8 ročník

Literární pojmy 8

Literární pojmy 8. rocnik Jarmila Kopuncov CJ 5. ročník, slovesne způsoby. Slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. LITERÁRNÍ POJMY Obsahový cíl: - Žák dokáže pojmenovat, co je literatura (vetně vlastní zkušenosti s ní). - Používá základní literární terminologii. - Rozliší autora, spisovatele a vypravěþe. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu Najdete zde literární pojmy řazené abecedně i podle žánrů a literární ukázky s úkoly, hravý pravopis pro ty nejmenší, pravopis pro starší i s výkladem pravidel a navazujícími testy a také mluvnické testy s taháky

1. Spoj literární pojmy a jejich definice. Napiš k definici správné číslo: PERSONIFIKACE. IRONIE. LYRIKA. BALADA. DRAMA. POEZIE. POVÍDKA. LITERATUR Dílna čtení 8. ročník - YouTub . Literární pojmy. Alegorie - obrazné, symbolické vyjádření. Almanach - (sborník) neperiodická publikace, obsahující samostatné, tématicky Literární druhy. Epika - vychází z děje, vypráví příběh s postavami, prostředím, většinou je psána v próze. Lyrika - typická pro poezii. Tento materiál seznamuje žáka se základními pojmy literární teorie. Zaměřuje se na vysvětlení a procvičování slovní zásoby, zároveň ale obsahuje také jazykové úkoly. Výukový materiál byl upraven v rámci projektu. Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo 8. ročník. 9. ročník. Termíny odevzdání Literární pojmy. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User

mŮj test - literÁrnÍ pojmy - zÁvĚr - 6. roČnÍk. mŮj test - autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/1. mŮj test-autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/2. 7. ročník. dalimilova kronika - pravopis i/y. legenda o sv. vÁclavu - pravopis i/y. husitÉ - ktoŽ jsÚ boŽÍ bojovnÍci - pravopis i/y. bible - starÝ i novÝ zÁkon Prohledat tento web. Domů. Úvodní stránk

Sloh pro 8. ročník - webzdarm

 1. literární kvíz, literární pojmy, ZŠ, český jazyk, literatura, 8. ročník: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni
 2. Literární pojmy. 1/10 Co je to lyrika? vyjadřuje pocity, nálady; vyjadřuje posloupnost literatury; vyjadřuje děj; spojení hudby a tance; 2/10 Co je to epika? báseň se slokami; písně u kterých známe autora
 3. Opakujeme literární pojmy 1. Vymyšlené vypravování, v němž vítězí dobro nad zlem (chytrost nad hloupostí), objevují se tu kouzelné předměty a nadpřirozené bytosti. 2. Lyricko-epická báseň se smutným obsahem a obvykle s tragickým koncem. 3. Vypravování, které má pravdivý základ, vztahuje se k určité době, osobě.

Literární pojmy Aforismus - uměle vytvořené stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu; vyjadřuje moudrý postřeh ze života - př.: Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život (K.Čapek Literatúra opakovanie 8.ročník Ľúbostná lyrika - spieva sa v nej o clivej túžbe za milou, za milý, o túžbe vidieť sa...Spieva sa aj o tom, ako sa prežíva, čo dáva v radosti i žiali, o láske závidenej.. Předmět, Ročník/ISCED. Český jazyk, 7. ročník/ISCED 2. Charakteristika vzdělávacího materiálu. Pracovní list obsahuje tajenku, ve které si žák ověří, zda ovládá literární pojmy Literární teorie 8. třída Funkce literatury - estetická (dojem), poznávací, výchovná, agitační (získat pro něco) 1) Próza = typická pro epiku. Podle rozsahu se dělí na velkou (román), střední (pohádka) a malou (bajka). beletrie = krásná literatura, užívá se pro oblast umělecké próz Sekce Charakteristiky obsahuje už celkem 459 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí

Literární pojmy 8 ročník —

9. ročník Divadlo. Osvobozené divadlo. Semafor. Divadlo Járy Cimrmana. Divadlo Sklep. Realismus. literární směr, který se v počátcích prolínal s. Literární kvíz - 8. ročník. DUM číslo 130993. Nová Žáci si formou kvízu připomenou některé pojmy a zopakují si základní definice. Pracují s textem - Slovníček literárních pojmů - rozvíjí svůj pozitivní vztah k literatuře. Klíčová slova 8. ročník. 9. ročník. český jazyk. literární pojmy. poezie. pracovní list. Prostřednictvím otázek plní úkoly a procvičují si tak probrané literární pojmy - rým, druhy rýmů, verš, sloka, poezie, próza. V závěru pak sami domýšlejí chybějící závěr prozaické ukázky TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 72.6% / 16 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 74.6% / 46 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 1 - 7. řad Pro náročnější milovníky světového divadla jsme připravili druhý test zaměřený na obtížnější fakta. 12 krátkých úloh zvládnete velmi rychle, takže můžete bez přestávky pokračovat na další literární testy

Literární pojmy Inkluzivní škol

 1. cích, pečetích, rozšiřovaná nepravdivá zpráva, výmysl se nazývá. legenda. epos. pověst. Zaškrtněte správný výraz pro mluvu členů zájmových skupin nebo vrstev: argot (např. chmaták) slang (např. flastr, baňa
 2. S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů
 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikaceVyučovací předmět: Český jazyk a literaturaRočník: 9. ročník Anotace: Základní literární pojmyopakování literárních pojmů formou hry - zvítězí hráč s nejvyšším počtem získaných bodů.. Podpora vzdělávání v ZŠ Židlochovice. Autor materiálu: Mgr. Petra Karpíšková.
 4. Tabulka obsahuje literární pojmy, které se hodí pro snadné zapamatování učiva z literatury. Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeb žáků. Tabulka je dobrým pomocníkem do hodiny literatury na druhém stupni základní školy i pro studenty středních škol, kteří se připravují na gymnázium
 5. Staré řecké báje a pověsti pro 7.-8.třídu; POVÍDKY - společná četba ; I. Olbracht Biblické příběhy - společná četba 9.třída; Staré pověsti české - O Libuši, O Přemyslovi 6.tř. LITERÁRNÍ POJMY; Latinské názvy 6.třída :-) KAHOOT! LITERÁRNÍ POJMY PRO SEDMIČKU; QUIZLET GRAVITY; Vedlejší věty; TEST - POJMY.

Literární test pro 8. ročník podle Čítanky SPN pro 8. ročník Český jazyk pro 8. ročník Z Literární pojmy . Český jazyk / ZŠ2 8. ročník. 3 testy Literatura. 21,- CZK Detail Začít. Poměr mezi větami hlavními. Český jazyk / ZŠ2 8. ročník. 2 testy.

8. ročník DÚ č.14 Silnici lemují jeřáb_ a topol_. S Francouz_ a Španěl_ nebo Ital_. Ve skulinách se ukrývají mol_ a šváb_. Na stepích může cestovatel spatřit lv_ a pštros_. Předsedov_ vlády se nepovedlo prosadit nový zákon. Příjemné hlas_. Napsal panu Novákov_ Výukové online kurzy a testy k předmětu český jazyk pro 8. ročník ZŠ. Online výuka na vzdělávacím portálu Edukavka.CZ Vzdělávací portál pro základní a střední škol

Zopakovat si literární pojmy, vlastní četba - donést, poslat, mluvnice - str. 93 - cv. 3 a 4 - přístavek, pravopis. částice, citoslovce, pravopis si můžete procvičovat na www.umímecesky.cz- diktáty online - 8. ročník, případně na alfbooku, pokud jste tam už přihlášení přes zsloucka, ročník, jméno, heslo -008. Literární výchova 2. stupeň -očekávané výstupy Jako příkladuvedla pojmy epizeuxis, anafora, polopřímářeč,lyrickýsubjekt a další. Některése • VIEWEGHOVÁ, T. Čítanka pro 8. ročník základní školy nebo tercie víceletého gymnázia. Brno: Nová škola, 2017 Title: Základní literární pojmy - test - 7 Author: ZŠ Sokolská 296 Last modified by: install Created Date: 9/16/2013 11:51:00 AM Compan

Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, raný humanismus, Johannes Gutenberg, latinský humanismus, Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český humanismus, Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad, zobecněný humanismus, Martin Kuthen, Václav. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat ***Český jazyk 8. A. Učivo: Slohový týden-Mluvní cvičení. Literatura-Nejstarší literárrní památky. Opakování: v pondělí 25.9. -literární test-pojmy. zkoušení-mluvní cvičení ***Dějepis 6. ročník. Učivo: Vývoj člověka, starší doba kamenná - dokončení. Opakování: Pravidelné minitesty, velký test 3.10. viz. Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších, větné členy, poměry mezi VH a VV). Literatura: opakování - literární pojmy (druhy a žánry). Opakovací test - 21 Čítanka pro 8. ročník ZŠ . Kniha: Čítanka pro 8. ročník ZŠ; Autor: Čeňková Jana, kolektiv; Ve čtyřech kapitolách (V povídkách poznáváme život, Hrajeme si drama, Čteme o jiných zemích, lidech a záhadách, Literatura a dokument) jsou texty voleny s důrazem na autory 20. století

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších, větné členy, poměry mezi VH a VV). Literatura: opakování - literární pojmy (druhy a žánry), příští týden budeme psát test (Sloh: slohové hry - slovní zásoba. 7. 9. - 11. 9. 2020. Mluvnice: opakování 8. ročník - skladba (druhy vět vedlejších) Matematika 8. ročník 2020/21 Matematika 9. ročník 2020/21 8) Získat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. osvojují si základní jazykové a literární pojmy, samostatně řeší problémy a nalézají vhodné způsoby řešení, formulují své myšlenky. Harry chce zpět do Bradavic - pro 8. ročník. úkoly: věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent; předpony s-, z- určování větných členů; literární pojmy a jejich vysvětlení dvojice synonym - slovo české a cizí; Napište mi souvětí, které se Vám po otevření zámku objevilo

8 LITERÁRNÍ LITERÁRNÍ TEORIE HISTORIE LITERÁRNÍ KRITIKA . 9 1.3 Literární druhy a žánry Úkol 1 Pokuste se podle krátkých ukázek urit, ím se od sebe odlišují. Když asi za dva roky nebo osmn Korinťan: Literární žánry epické Quizlet is a lightning fast way to learn vocabulary Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití

8. ročník - ČJL MLUVNICE - vypracovat pracovní lity - zaregistrujte se na Zatracenou češtinu a procvičuje cvičení od 5. třídy, máte tam okamžitou kontrolu, v 7. třídě jsou cvičení na větné členy a vedlejší věty, tak opakujte! LITERATURA - pracovní list Literární pojmy 8. Symbolismus a dekadence - pracovní list pro 9. ročník, rozbor básní, symboly, práce s informacemi na internetu. 9. Opakování literatury - pracovní list pro 8. ročník, opakování učiva - literární pojmy, autoři a díla. 10

TEMATICKÝ PLÁN - 8.roník Předmět: ESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací program: ŠVP 22222016/20172016/2017 Literatura: Český jazyk 8 - Z. Krausová, M. Pašková, Fraus 2014, pracovní sešit Český jazyk pro 8. ročník - V. Styblík, SPN 2002 UIVO - MLUVNICE OBDOBÍ Větný rozbor, podmět, přísudek, přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk, souvětí souřadné, souvětí podřadné Postup při rozboru souvětí a věty jednoduché Určíme počet vět podle počtu přísudků. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek Přinášíme další literární test. Tentokrát je určen na procvičení vašich znalostí z národního obrození. A má celkově 14 zapeklitých úloh na vyplnění. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátku. 1. Na národní obrození měly vliv reformy, které vydal/a

Literární pojmy je potřeba neustále opakovat, žáci je velmi rychle zapomenou. Z tohoto důvodu rozdávám pexeso žákům kdykoliv během roku. Ve hře naleznete 62 základních pojmů, které učím postupně během celého 2. stupně Literární výchova V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod Základní literární pojmy 6. ročník 0% Vytvořit vlastní otázky. Snažíme se, aby vzdělání bylo hravé a zábavné.. Ročník, cílová skupina: VIII. ročník, 13 - 14 let Téma DUM: Charakteristika literární postavy Druh učebního materiálu: SMART s interaktivitou Časová náročnost: 4 5 minut Potřeby pro realizaci: SMART tabule version 10.0.187.1, SMART Notebook , Microsoft Word , učební materiál pro 8. roč

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Anglický jazyk 4 a 5. ročník. A) Výchovně vzdělávací cíle:.- rozvinout tyto vědomosti a využít je pro požadavky Společného evroého referenčníh Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 6. týden - Podstatná jm. rodu mužského - tvrdé vzory. Pracovní lis Čítanka byla sestavena tak, aby byla pro žáky 8. tříd co nejzajímavější a nejčtivější. Skládá se ze tří hlavních celků: vývoj světové a české literatury v 19. století, ukázky na téma vývoj člověka a Literární toulky Evropou. Kniha: Čítanka pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia

Literární pojmy - Čeština, Třeš

Díky němu snadno pochopíš pojmy z českého jazyka a literatury, které ti jsou nejasné!. Čítanka pro 8. ročník, Čtení s porozuměním kolektiv. Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s. Teorie pro 8. ročník; Pojmy: ILUSTRACE = výtvarný doprovod příběhu, výtvarné či literární dílo, které značně zvýrazňuje některé tvary obličeje, lidské postavy nebo i nějaké osobní vlastnosti, důležitý povahový rys (či jiné další významné skutečnosti). Nejčastěji se jedná o kresbu s úmyslně. Sešity jsou pěkně barevně vyvedené, každé literární období, každý směr je zde přehledně rozdělen do vlastní kapitoly. Vždy je zde uvedena ukázka z některých děl vybraných autorů a k nim jsou přiřazeny různé druhy úkolů. Student si tak procvičuje literární pojmy i schopnost porozumění textu 8.7 Jan Otenášek 58 8.8 Josef Škvorecký 59 8.9 Ota Pavel 61 8.10 Vladimír Páral 63 8.11 Bohumil Hrabal 65 8.12 Milan Kundera 68 9 Literatura po roce 1989 70 9.1 Kulturně-historická situace 70 9.2 Michal Viewegh 72 9.3 Drama 74 10 Souhrnné opakování uiva 4 . roníku 76 11 Nejdůležitější pojmy 7 Jméno práce: Popis mého kamaráda Slohový útvar: Popis postavy Přidal(a): Marek Liška Popis mého kamaráda. Do své charakteristiky jsem si vybral osobu, která je mi velice blízká. Tou osobou je můj dlouholetý kamarád Adam Myslikovjan

Online testy z literatury - Čeština onlin

elementární literární pojmy, tvoří vlastní text na dané téma Poslech literárních textů Literární pojmy Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Velikonoce Velikonoční zvyky a tradice Literární druhy a žánry; hádanky, povídky spisovatel, básník, ilustrátor, 4. 8 n KK - vedení Opakování učiva 8. ročníku Během školního roku bude zařazeno 6 kontrolních diktátů,v lednu a červnu pololetní písemné práce, průběžně všestranné jazykové rozbory. Literární výchova září Opakování učiva, základní literární pojmy Z české literatury od jejích počátků do konce 1.poloviny 19.stolet Tematický celek dle ŠVP Literární teorie Předmět, obor, ročník Český jazyk a literatura, OA, 1. ročník Anotace Účelem tohoto pracovního listu je naučit žáky rozlišovat literární žánry, uvědomit si jejich typick rysy Český jazyk - 9.ročník 1. Mluvnice a) Příprava na přijímací zkoušky: Testy 2020 z ČJ pro žáky 9.tříd ZŠ - postupně testové úlohy b) pro všechny žáky: procvičování pravopisu - PS str.32,33 učebnice: Věta a souvětí str. 101 - 103 2. Literatura a) učit se literární pojmy - žáci mají u seb Český jazyk. Na MLUVNICI nosit: učebnici+sešit. Na LV nosit: čítanku+sešit+literární slovníček. Na SLOH nosit učebnici + sešit. 17. 10

8. ročník - Čeština, Třeš

Teorie literatury, literární pojmy - Přehledová tabulka učiva - Mgr., Štroblová Veronika . Přehledová tabulka učiva - Přehled literatury - přehled literárních pojmů zpracovaný do přehledného souhrnu. Tabulka obsahuje literární pojmy, které se hodí pro snadné zapamatování učiva z literatury 8/18. 11/18. Prosím žáky, kteří ještě nemají splněny všechny testy, ať je dodatečně vyplní. Literární soutěž: Svět, ve kterém bydlím, svět, ve kterém chci bydlet ODBORNE POJMY - zhotovit tabulku odborných názvů z učiva 6. ročníku a seřadit je dle abecedy. Dopsat význam pojmů

Video: DUMY.CZ Materiál Znalostní test - literární kvíz - 8. ročník

Literární pojmy / Tahák / Zadani-seminarky

Literární pojmy - Literatura, Test par

Charakteristiky Slohové práce Český-jazyk

Čeština – vzdělávací internetové stránky drČítanka pro 8PPT - Romantismus ve světové literatuře PowerPointOlympiáda v angličtině na UTB ve Zlíně :: BaťákCitanka pro 4 rocnik cteni s porozumenim | AZZ
 • Otazky na telo.
 • Chain reaction game.
 • Elastický modul.
 • 2300 eur to czk.
 • Kniha o sexu pro děti.
 • Sinice v baltském moři.
 • Fantasia disney.
 • Restaurace dolní břežany.
 • Ketamin droga cena.
 • Metráček zajímavosti.
 • Jak se nazývá linie styku dvou vzdušných hmot.
 • Hospitalizace dítěte s matkou.
 • Bolest páteře uprostřed.
 • Asperger syndrome.
 • Downton abbey season 7.
 • Make up krok za krokem.
 • Virový zánět dásní u dětí.
 • Gianluca ginoble.
 • Ortodoncie ostrava recenze.
 • Tvorba japonské zahrady.
 • Fotbalový trénink technika.
 • Breznevova doktrina.
 • Rc dvouplošník.
 • Čerpadlo pračka whirlpool.
 • Jak přeposlat sms iphone.
 • Montjuic barcelona.
 • Ostrov zakynthos.
 • Boty na cvičení pro děti.
 • Jak funguji kamery.
 • Trombocyty v citrátu.
 • Program na tetovani.
 • Adobe balíček pro studenty.
 • Podmínky pro provoz babety.
 • Je kolmice různoběžka.
 • Druhá světová válka zapomenuté filmy.
 • Muzikál čas růží 2019.
 • Šupinky v uchu.
 • Návlek na tetování.
 • Stížnost na pedagoga.
 • Calvin klein bralette lift.
 • Spring breakers online cz dabing zdarma.