Home

Anaerobní respirace

Anaerobic respiration is respiration using electron acceptors other than molecular oxygen (O 2).Although oxygen is not the final electron acceptor, the process still uses a respiratory electron transport chain. In aerobic organisms undergoing respiration, electrons are shuttled to an electron transport chain, and the final electron acceptor is oxygen.. Respirace dimetylsulfoxidu - DMSO DMSO je vedlejším produktem sulfátového procesu výroby celulózy. Anaerobní bakterie Wolinella succinogenes využívá dimetylsulfoxid DMSO jako akceptor elektronů Energetický výtěžek je cca 0,7 mol ATP(mol/DMSO

Anaerobic respiration - Wikipedi

anaerobní respirace. anaerobní respirace - metabolismus, při němž dochází k přenosu elektronů nikoliv na kyslík, nýbrž na jiné látky redukce na sulfidy, methan apod.. Existuje pouze u některých bakterií « Zpě Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku ().Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO 2) a voda.. Organismy, které zajišťují svoji potřebu energie dýcháním, se nazývají chemotrofní, získávající. Aerobic respiration. Mammals and birds need energy to maintain a constant body temperature. Energy is also needed for the following life processes Anaerobní respirace: Anaerobní dýchání probíhá v nepřítomnosti kyslíku. Typ rostlin a živočichů. Aerobní dýchání: Aerobní dýchání se nachází ve všech vyšších rostlinách a zvířatech. Anaerobní respirace: Anaerobní dýchání se obvykle vyskytuje v mikroorganismech, ale vzácně ve vyšších organismech. Výsky Většina anaerobní procesy začít stejným způsobem jako aerobní respirace, ale zastaveno uprostřed dráhy, protože kyslík není k dispozici pro jeho dokončení aerobní respirace procesu, nebo se spojit s jinou molekulou, která není kyslík jako konečný akceptor elektronů

 1. Dýchání (respirace /ve fyziologii ventilace/) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého mezi organizmem a jeho externím prostředím. Projevem tohoto procesu je dech.Dýchání představuje kaskádu chemických reakcí v buňkách, které se označují jako buněčné dýchání, tedy užití kyslíku k oxidaci organických molekul a k výrobě ATP
 2. Anaerobní dýchání: bez přístupu vzduchu; cukr rozkládán na alkohol C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2 + E; dochází k němu při přechodném nedostatku kyslíku Více informací naleznete v našem slovníku
 3. respirace anaerobní {2} typ buněčné respirace, kde konečným akceptorem elektronů (oxidačním činidlem) není molekulový kyslík, ale jiná molekula (částice), přijímaná z extracelulárního prostředí, např. dusičnanový či síranový ion nebo oxid uhličitý. S tímto typem respirace se setkáváme u nefermentujících anaerobních prokaryot; je zde vázána na.
 4. respirace anaerobní {2} anaerobic respiration typ buněčné respirace, kde konečným akceptorem elektronů (oxidačním činidlem) není molekulový kyslík, ale jiná molekula (částice), přijímaná z extracelulárního prostředí, např. dusičnanový či síranový ion nebo oxid uhličitý.S tímto typem respirace se setkáváme u nefermentujících anaerobních prokaryot; je zde.
 5. ute, to deter

anaerobní respirace Velký lékařský slovník On-Lin

IGCSE Biology video podcast: http://sciencesauceonline.com/biologypodcast Subscribe to the podcast on iTunes: https://itunes.apple.com/gb/podcast/biology-by-.. Median follow-up was 2.97 years (interquartile range, 1.50-5.35 years). Eighty-seven (30%), 169 (18%), and 111 (14%) events were observed in groups 1, 2, and 3, respectively (P = .025).Compared with results in group 3 (patients with the best survival), the likelihood of reaching the study end point increased 2.7 times when neither AT nor RCP were identified (hazard ratio, 2.74) and 1.4 times.

Both fermentation and anaerobic respiration occur in the absence of oxygen to produce energy. The respiratory substrate of both fermentation and anaerobic respiration are hexose sugars. Both fermentation and anaerobic respiration undergo glycolysis. The end products of both fermentation and anaerobic respiration are carbon dioxide and ethanol Anaerobic Exercise. Exercise can be aerobic or anaerobic. The anaerobic threshold (AT) is a controversial term used to describe when anaerobic metabolism begins. Anaerobic metabolism increases lactic acid production and the point at which this occurs will vary with the fitness of the individual

Respirace Úvod Buněčné dýchání - respirace, je aerobní nebo anaerobní proces biologické oxidace organických látek za účelem zajištění energie pro buňku. Při dýchání za aerobních podmínek je konečným produktem CO 2 a voda. Při nedostatku O 2 dochází k vnitrobuněčnému dýchání a substrát Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. J. Appl. Physiol. 35(Z): 236-243. 1973.-Alterations in gas exchange were studied in man during exercise increasing in increments of 15 w each minute, to determine the noninvasive indicators of the onset of metabolic acidosis (anaerobic metabolism) Anaerobic threshold and respiratory compensation point identification during CPET in chronic heart failure Cosimo Carriere, MD, Ugo Corrà, MD, Massimo Piepoli, MD, Alice Bonomi, MSc

Redukce sulfátu (druh anaerobní respirace):: Tato reakce je další sirnou obdobou dýchání. C 6 H 12 O 6 + 3H 2 SO 4 â 6CO 2 + 6H 2 O + 3H 2 S + ENERGIE. Provádí Desulfovibrio a desulfomaculum. Další druhy anaerobní respirace využívají např. i kovové ionty(Fe III+, Mn IV+), fumarát, tetrathionát, oxid dusný apod. Actinobacillus pleuropneumoniae , the etiological agent of porcine pleuropneumonia, is able to survive on respiratory epithelia, in tonsils, and in the anaerobic environment of encapsulated sequesters. It was previously demonstrated that a deletion of the anaerobic dimethyl sulfoxide reductase gene ( dmsA ) results in attenuation in acute disease (N. Baltes, S. Kyaw, I. Hennig-Pauka, and G. F. Cellular respiration is a set of metabolic reactions and processes that take place in the cells of organisms to convert chemical energy from oxygen molecules or nutrients into adenosine triphosphate (ATP), and then release waste products. The reactions involved in respiration are catabolic reactions, which break large molecules into smaller ones, releasing energy because weak high-energy bonds. respirace - dýchání. Proces výměny plynů (kyslíku, oxidu uhličitého) mezi organismem a zevním prostředím. Zevní r. znamená výměnu plynů v plicích, přechod kyslíku do krve a vydechování oxidu uhličitého. Zahrnuje ventilaci, difuzi plynů a přiměřené prokrvení (perfuzi) plic The Anaerobic Threshold. The Anaerobic Threshold (AT) is a term that has long been used to represent a physiological marker for the start of a non sustainable level of exercise intensity where your body can no longer rely on utilizing fat and oxygen to maintain energy demands

Ochrana dechu respirátory, polomasky, filtry proti plynům a prachu. Vyberte si ochranu u profesionálů na OOPP v eShopu a obchodech - Praha, Mělník, Sedlčan Respiration: Respirati on is the biochemical process in which the cells of living organisms obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water, and ATP.; C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O + ATP. Diverse organisms use oxygen to break-down glucose completely into carbon dioxide and water. The oxidation of glucose provides energy required for all.

Both aerobic and anaerobic respiration are methods of harvesting energy from a food source, such as fats or sugars. Both processes begin with the splitting of a six-carbon sugar molecule into 2 three-carbon pyruvate molecules in a process called glycolysis. This process consumes two ATP molecules and creates four ATP, for a net gain of two ATP per sugar molecule that is split In anaerobic respiration, the respiratory substrate is not completely oxidized to release energy. Glucose is split into two molecules of pyruvic acid. The pyruvic acid is further converted into either ethanol or organic acids like lactic acid. Fermentation is a good example for anaerobic respiration. Respiratory quotien

Anaerobic respiratory chains are located in the cytoplasmic membranes and generate a proton motive force (pmf). The electron transport chains always consist of an electron donating dehydrogenase and an electron accepting terminal reductase. Menaquinone (MQ) is the electron mediator between the enzyme complexes Anaerobes were isolated in 80% of pyothorax, 43% of lung abscess, and 15% of pneumonia (42% of aspiration pneumonia), respectively. Anaerobes isolated frequently in respiratory infections included Prevotella spp., Fusobacterium spp., and Peptostreptococcus spp

Buněčné dýchání - Wikipedi

 1. Anaerobic exercise is short, fast, high-intensity exercise that doesn't require the body to utilize oxygen as its energy source. Anaerobic exercise uses energy that's readily available in your muscles, says Paige Jones, ACSM CES, an exercise physiologist at Piedmont Atlanta Fitness Center. Because the body isn't relying on oxygen, these strong, powerful movements can only be sustained for 10 to 15 seconds
 2. ant components of oropharyngeal mucous membranes bacterial flora, and are therefore a common cause of bacterial infections of endogenous origin of upper respiratory tract and head and neck. This review summarizes the aerobic and anaerobic microbiology and antimicrobials the
 3. ated by multiple ter
 4. ute volume and alveolar ventilation increase proportionally, resulting in a constant pCO2
 5. What is important to recognize is that in living organisms respiratory substrates are often more than one; pure proteins or fats are never used as respirators- substrates. In anaerobic respiration (respiration in absence of oxygen), pyruvate is not metabolized by cellular respiration but undergoes a process of fermentation
 6. Anaerobic performance was assessed from the average work of two bouts of pedaling to exhaustion at a load corresponding to 130% V˙o 2 max from graded exercise. Both aerobic and anaerobic performances were decreased in subjects with CF (p < 0.001). The duration of anaerobic exercise in subjects with CF was similar to control subjects

Aerobic respiration - Aerobic and anaerobic respiration

Succinate-ubiquinone oxidoreductase (SQR) from Escherichia coli is expressed maximally during aerobic growth, when it catalyzes the oxidation of succinate to fumarate in the tricarboxylic acid cycle and reduces ubiquinone in the membrane. The enzyme is similar in structure and function to fumarate reductase (menaquinol-fumarate oxidoreductase [QFR]), which participates in anaerobic respiration. In bacteria, the respiratory pathways that drive molecular transport and ATP synthesis include a variety of enzyme complexes that utilize different electron donors and acceptors. This property allows them to vary the efficiency of energy conservation and to generate different types of electrochemical gradients (H+ or Na+). We know little about the respiratory pathways in Bacteroides species. Define anaerobic respiration. anaerobic respiration synonyms, anaerobic respiration pronunciation, anaerobic respiration translation, English dictionary definition of anaerobic respiration. 1. Respiration without oxygen. 2. In living cells, a process that without using oxygen breaks down complex molecules into simpler substances, releasing..

PPT - Kyselina mléčná PowerPoint Presentation, free

Rozdíl mezi aerobní a anaerobní respirací - Rozdíl Mezi - 202

Limitation with Culturing the Specimens57 • Respiratory specimens that are generally rejected for anaerobic cultures include nasal and throat swabs, sputum and suction specimens; e.g. nasotracheal, tracheal and endotracheal aspirates collected by suction and unprotected bronchial washing Shewanella oneidensis MR-1, a facultatively anaerobic gammaproteobacterium, respires a variety of anaerobic terminal electron acceptors, including the inorganic sulfur compounds sulfite (SO32−), thiosulfate (S2O32−), tetrathionate (S4O62−), and elemental sulfur (S). The molecular mechanism of anaerobic respiration of inorganic sulfur compounds by S. oneidensis , however, is poorly. Anaerobic respiration is the process of producing cellular energy without oxygen. Anaerobic respiration is a relatively fast reaction and produces 2 ATP, which is far fewer than aerobic respiration. Anaerobic respiration happens in the cytoplasm where glycolysis releases energy from glucose and fermentation recycles NADH back to NAD+ Anaerobic infections of the lower respiratory tract are relatively common but underdiagnosed; GPAC form one of the major pathogenic groups . The same species as in intraoral disease are found, and it is likely that the gingival crevice is the site of origin of many of these organisms . However, since transtracheal aspiration is now rarely used.

E.G. Methanogens: an anaerobic bacteria present in the digestive system of ruminants such as cows, which digest cellulose from grass cell walls into products which can be further digested. The final electron acceptor in methanogens respiratory pathway is CO2, producing methane and water. Mammalian Adaptatio Peptostreptococcus: Oral, respiratory, and intra-abdominal infections. Propionibacterium: Foreign body infections (eg, in a cerebrospinal fluid shunt, prosthetic joint, or cardiac device) Anaerobic infections are typically suppurative, causing abscess formation and tissue necrosis and sometimes septic thrombophlebitis, gas formation, or both.

Aerobic respiration requires oxygen and glucose to produce energy whereas in anaerobic respiration does not require oxygen but uses glucose to produce energy. The stages involved in aerobic respiration are - 1. Glycolysis - also called Embden-Meyerhof-Parnas(EMP) pathway; 2.The respiratory chain (electron transport and oxidative. The Respiratory Exchange Ratio (RER) is the ratio of VCO2/VO2 Beyond the Anaerobic Threshold, the RER increases above 1.0: VCO2 rises more steeply, reflecting the production of CO2 from buffering of lactic acid, whereas VO2 - by definition - cannot increase. Subjects with dysfunctional breathing have erratic RER trace What is Anaerobic Respiration? Why Anaerobic respiration is the only way to respire during a 100m Race Anaerobic respiration does not need oxygen. It happens when there is not enough oxygen for aerobic respiration. Much less energy is released by anaerobic respiration than b

Print page

The word respiration is derived from the Latin 'respirare' meaning to breathe. Generally, respiration is the physio-chemical process which leads to the chemical breakdown of materials to provide energy for life. It occurs inside the living cells of all types of organisms (from prokaryotic bacteria and Achaeans to eukaryotic protests, fungi, plants, and animals) to [ 8Cb: The gas exchange system Lesson 1- The lungs (the lungs, cilia-specialised cells) Lesson 2 - Diffusion and gas exchange 8Cc: Exercise and smoking Lesson 3 - Exercise Lesson 4 - Smoking 8Cd: Aerobic respiration Lesson 5 - Aerobic respiration (process, word/symbol equations) higher and lower lesson Lesson 6: Comparing gas exchange 8Ce. For bacteria, many studies have focused on the role of respiratory enzymes in energy conservation; however, their effect on cell behavior is poorly understood. Pseudomonas aeruginosa can perform both aerobic respiration and denitrification. Previous studies demonstrated that cbb 3-type cytochrome c oxidases that support aerobic respiration are more highly expressed in P. aeruginosa under. The anaerobic threshold (AT) remains a widely recognized, and contentious, concept in exercise physiology and medicine. As conceived by Karlman Wasserman, the AT coalesced the increase of blood lactate concentration ([La −]), during a progressive exercise test, with an excess pulmonary carbon dioxide output ().Its principal tenets were: limiting oxygen (O 2) delivery to exercising muscle. Abstract. The Gram-positive soil bacterium Bacillus subtilis, generally regarded as an aerobe, grows under strict anaerobic conditions using nitrate as an electron acceptor and should be designated as a facultative anaerobe.Growth experiments demonstrated a lag phase of 24 to 36 hours after the shift from aerobic, to the onset of anaerobic respiratory growth

A progressively increasing workload exercise test is the most used protocol for assessing exercise performance in cardiopulmonary exercise tests (CPETs). 1 In such a protocol, ventilation (VE) increases with three distinguishable phases: the first up to the anaerobic threshold (AT); the second between the AT and the respiratory compensation point (RCP), known as the isocapnic buffering period. Lower respiratory samples must be obtained by transtracheal percutaneous needle aspiration, transbronchial biopsy, transthoracic needle biopsy, or open lung biopsy by physicians trained in these procedures. If swabs must be used, collect two, use one for Gram stain and one for culture. Anaerobic transports must be used for swabs and for aspirates The Anaerobic ThresholdThe Anaerobic Threshold (AT) is a term that has long been used to represent a physiological marker for the start of a non sustainable level of exercise intensity where your body can no longer rely on utilizing fat and oxygen..

Jaký je rozdíl mezi aerobní a anaerobní procesy

What do the respiratory system and cellular respiration have in common? Oxygen plays a key role in both. What are the chemical products of cellular respiration? carbon dioxide, water, and ATP Aerobic respiration produces more energy than anaerobic respiration. THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH... Brainpop - Photosynthesis. 9 terms. lulu5198. Nutrition provides respiratory substrate containing chemical energy. Respiration releases the energy of food and helps nutrition by providing energy for the assimilatory process. RESPIRATORY QUOTIENT. The ratio between the volume of carbondioxide evolved and oxygen consumed in the oxidation of one gram mole of respiratory substrate is termed R.Q

Video: Dýchání - Wikipedi

Co je Anaerobní dýchání - slovník PŘÍRODA

Respiratory Quotient (RQ): Study Notes! Respiratory quotient is the ratio of the volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed in respiration over a period of time. Its value can be one, zero, more than 1 or less than one. RQ = Volume of C0 2 evolved/Volume of 0 2 absorbe The respiratory system does this through breathing. When a dog breathes, it inhales oxygen and exhales carbon dioxide. This exchange of gases is how the respiratory system get oxygen all around the body. Respiration happens through the mouth, nose, trachea, lungs and diaphragm. Oxygen enters the respiratory system through the mouth and the nose Anaerobic Metabolism. Describe anaerobic metabolism and ketone production. Lactate. Glycolysis (also known as the Embden-Meyerhof pathway):. Describes the conversion of glucose to pyruvate (and two ATP); Does not consume O 2 or produce CO 2 Therefore it occurs in both anaerobic and aerobic conditions Different animals have different types of respiratory organs which uptakes oxygen and removes carbon dioxide out of body. For example, in unicellular organisms such as amoeba and paramecium exchange of gases takes place through plasma membrane by simple diffusion. In earthworm, leech and frogs exchange of gases takes place through their moist skin

respirace anaerobní

This chapter explores what is known about anaerobic, mesophilic Fe(II) oxidation in environmental samples and pure cultures. It includes an investigation of the mechanism of Fe(II) oxidation by dissimilatory (per)chlorate-reducing bacteria (DPRB), and a discussion on the oxidation products formed by the biomineralization processes, and emerging applications for the metabolism Home - Your innovative partner for medical products in the field of spirometry, pulmonary function testing (PFT) and cardiopulmonary exercise testing (CPET) If there may be no oxygen available the frame is going into anaerobic respiratory in which the frame nonetheless produces ATP (energy) thru the breaking down of sugars but handiest a small part of ATP is produced on this approach and additionally lactic acid paperwork withinside the muscular tissues that desperately require this power. This is why if there may be an extended anaerobic pastime.

Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during

Anaerobic fitness is used every day during the pediatric stages of life and has been given the impression that it has the potential to offer observable health and fitness value to children and adolescents (3). During physical activity or sport, it is known that the child is more attracted to short-burst or fast-like movements than to long. In facultatively anaerobic bacteria, electron acceptors often are used in a specific order or hierarchy . In E. coli O 2 represses all anaerobic respiratory pathways and fermentation, whereas nitrate is the preferred acceptor under anaerobic conditions and represses other anaerobic pathways 5, 9, 11, 44 Bacterial anaerobic respiration is capable of using selective-priority pollutants as TEAs and reducing them to non-toxic compounds through the respiratory electron transfer chain (Williams et al., 2013; Nancharaiah and Lens 2015). This process plays an important role in the removal of contaminants and the remediation of soils Glucose Moleculre in Anaerobic and Aerobic Respiratory Pathways. 2147 words (9 pages) Essay. 8th Feb 2020 Biology Reference this Disclaimer: This work has been submitted by a university student. This is not an example of the work produced by our Essay Writing Service Cellular Respiration (Aerobic Respiration & Anaerobic Respiration) - Word Docs & PowerPoints. To gain access to our editable content Join the iTeachly Biology Teacher Community! Here you will find hundreds of lessons, a community of teachers for support, and materials that are always up to date with the latest standards

Respiration: Aerobic vs Anaerobic - YouTub

The anaerobic respiration definition states that it is the pathway where the glucose is broken down into molecules in the absence of oxygen to produce energy. The first step in all cellular respiration pathways is glycolysis that takes place without the presence of molecular oxygen Anaerobic respiration is the process of creating energy without the presence of oxygen. Sometimes the body can't supply the muscles with the oxygen it needs to create energy - such as in a sprinting situation. Without the process of anaerobic respiration there may be no energy supplied to muscles in times of high demand. This article will consider the process of anaerobic respiration and. Anaerobic respiration is the process by which incomplete oxidation of respiratory substrate takes place. In this case, it occurs in the absence of oxygen resulting the end products of ethyl alcohol and CO2 in plants and lactic acid (in animals) with very slight energy. Anaerobic respiration is observed in certain bacteria, yeast and other fungi, [ Anaerobic respiration is the respiratory process by which different microorganisms obtain energy and metabolize organic compounds while in the absence of molecular oxygen. In aerobic respiration, oxygen acts as an electron receptor at the end of the electron transport chain. Such a chain is the process by which cells can generate energy Therefore, anaerobic respiration, which takes place without oxygen, must also have advantages. Advantages of Aerobic Respiration. A major advantage of aerobic respiration is the amount of energy it releases. Without oxygen, organisms can split glucose into just two molecules of pyruvate. This releases only enough energy to make two ATP molecules

Anaerobic Threshold and Respiratory Compensation Point

Any respiratory reaction that takes place in the absence of oxygen is considered an anaerobic respiratory reaction. I would have to guess that that is the answer you are looking for The Presence of Oxygen. There are two types of cellular respiration (see Cellular Respiration concept): aerobic and anaerobic. One occurs in the presence of oxygen (aerobic), and one occurs in the absence of oxygen (anaerobic).Both begin with glycolysis - the splitting of glucose.. Glycolysis (see Glycolysis concept) is an anaerobic process - it does not need oxygen to proceed Aerobic and Anaerobic Respiration in Facultative Anaerobic Bacteria. Metabolism refers to a set of chemical reactions that convert food material into energy. For facultative anaerobes, respiration pathways shift depending on the presence or absence of oxygen. The following are the steps for the two processes: Glycolysi

The word anaerobic literally means 'without oxygen' or 'without air.'. Anaerobic exercise is a high-intensity but short-lasting activity, where the body's demand for oxygen is much greater than the oxygen supply that's available. This kind of exercise depends on energy sources that are stored in the muscles antimicrobial agents against anaerobic bacteria. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1998; 17: 193-5 4. Stein GE, Schooley S, Tyrrell KL, et al. Bactericidal activities of methoxyfluoroquinolones gatifloxacin and moxifloxacin against aerobic and anaerobic respiratory pathogens in serum. Antimicrob Agents Chemother. 2003; 47: 1308-12 5 Anaerobic exercise is any activity that breaks down glucose for energy without using oxygen. Generally, these activities are of short length with high intensity Anaerobic reactions occur in the cytoplasm of the cell and aerobic reactions occur in the mitochondria of the cells. Notice in the picture below that glycolysis is happening in the cytoplasm and everything else is occurring inside the mitochondria, which require oxygen

 • Lalokonosec.
 • Hradčanské náměstí 5.
 • Šediny meeca.
 • Luxusní topy.
 • Nejlepší hity všech dob.
 • Photoshop warp tool.
 • Dětské golfové boty.
 • Václav špála soupis díla.
 • Rozdil mezi internetem a www.
 • Heath ledger nemoc.
 • Trust software.
 • Bavlna vafle metráž.
 • Podprsenky pro 11 let.
 • Polomaska 3m 4251.
 • Jaký průměr odpadního potrubí.
 • Frank iero height.
 • Iphone x buy.
 • Detektor lži pro veřejnost.
 • Fenofáze kukuřice.
 • Nádrž na dešťovou vodu.
 • Prodej garáže hradec králové.
 • Petr kolář.
 • Kosiřník.
 • Francouzské citáty o lásce.
 • Piráti z karibiku kostým.
 • Bristol beaufort.
 • Levné bazény s pískovou filtrací.
 • Oprava posilovače řízení fiat.
 • Zkumavka na odběr stolice.
 • Atarax a alkohol.
 • Zubní ambulance karlovy vary.
 • Neopren textil.
 • Microsoft store 2.
 • Čivava plzeň.
 • Laterální přítah.
 • Ligo interferometer.
 • Technologický postup bozp.
 • Punisher war zone kat válečná zóna.
 • Útvar v břiše.
 • Pendler německo.
 • H ch andersen pohadky.