Home

Závěrečný diktát 3 třída

Diktáty online - 3

Diktát pro 3. a 4. třídu základní školy (15 úloh pro ..

Anotace: Opakovací písemná práce pro žáky 3. ročníku. Autor: Mgr. Gabriela Urbánková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických. Český jazyk 3. třída . NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU. Párové souhlásky. PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK: Věta, souvětí.

Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída Použili jsme pravopisné oříšky v příbězích spolužáků z jedné školy. Děti jsou na další osudy dětí zvědavé, proto pak k psaní diktátu necítí nechuť. Buď můžete dítě nechat v první části doplnit chybějící písmena, nebo mu text podle klíče v závěru nad (Opět apeluji na všechny rodiče prvňáčků - ať se to nezdá, 1. třída je prostě základ všeho! Sice takové skládání slov se tak nejeví, jak je ale vidno, je to důležité i pro budoucí studium.) Pokud doma tedy procvičujete diktát, zaměřte se nejprve na tuto dovednost

Diktát - souhrnný diktát 3

 1. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné
 2. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Diktáty online - 7. třída. Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete.
 3. Test k procvičení učiva: druhy vět, délka samohlásek, slova nadřazená, podřazená, protiklady, synonyma, pořádek slov ve větě. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Kontrolní test učiva 2. ročníku - pokyn.doc Kontrolní test učiva 2.
 4. Diktáty - vyjmenovaná slova po B, vybrané slová, diktáty a pravopisná cvičen
 5. Při procvičování postupovat metodicky od nejjednoduššího ke složitějšímu. V 1. třídě učitel diktuje zpočátku písmenka → slabiky → jednoduchá slova → věty. Musíme dodržovat tato pravidla: Mluvit srozumitelně a nahlas Vyslovovat pomalu Natahovat dlouhou slabiku Vždy dítěti řekneme všechny pravopisné jevy, které ještě nezná Připomeneme velké písmeno na.

3. třída - Tvorba webových stránek zdarma a rychl

Stránky byly vytvořeny pro žáky FZŠ Brdičkova, Praha. Chceme, aby si žáci udělali představu o učivu, které by měli zvládnout pro úspěšné absolvování ročníku Úvod > Úkoly > 1. třída - úkoly. 3. 6. Závěrečný testík z českého jazyka. V testu z českého jazyka bude: diktát 5 vět, najdi rým (spojit dvojice slov), doplň písmeno - vznikne ti slovo (t_le), přepis, doplň znaménko (čárku, háček),. 3. diktát na vyjmenovaná slova. Tatínek jel do Litomyšle a vrátí se pozítří. Ve starobylém paláci byly uložené cenné sbírky. Zvykla jsem si na jeho hlemýždí tempo. Maminka mi slíbila lyžařský oblek. Jeho znalost cizích jazyků byla dobrá. Nabídl mi kytici bílých pivoněk. Byl pyšný na své výborné výsledky Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. roční www.ucenionline.com DIKTÁTY . 18. 2. 201

ČJ - opakovací pís

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKO

 1. 3. TŘÍDA Dobrý den, vítám Vás na stránkách naší třídy. M UČ 9/1,3,4,5 + dokončit všechny sloupečky násobení v sešitě DDÚ - str. 109, diktát str. 111. PS str. 33 - 35 str. 33 zaslat mailem nebo přes WhatsApp. Číst libovolně z čítanky nebo knihy. M str. 50.
 2. Jak se zachovají jednotlivé školy v případě čtyřletých oborů, je nyní předčasné předjímat. U těch škol, které se každoročně musí vypořádat s převisem poptávky (typicky gymnázia), je však víc než jisté, že přijímací zkoušky budou zachovány a více či méně budou kopírovat jejich dosavadní podobu
 3. 3. - 5. Žák se naučí pravopis velkých písmen. Pracovní listy k procvičování pravopisu velkých písmen a zrakové percepce. VY_12_Inovace_Větná skladba - práce s textem.32: 8. - 9. Žák se naučí určit druh souvětí, grafický zápis souvětí, určuje větné členy, větu jednoduchou a vyhledává slova cizího původu
 4. 1.11. - ČJ - v pondělí opakovací diktát na tvrdé x měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní u, ú,ů a psaní velkých malých písmen. Věty. V úterý čtvrtletní práce. 1.11. - MA - opakování na pondělní čtvrtletní práci: sčítání a odčítání jednociferných čísel s přechodem, násobilka 2,3,4,5,6,7 a slovní.
 5. moje třída 4.a. Úvod > domÁcÍ diktÁt poŠli panÍ uČitelce do Školy v pyŽamu . m - vzÁjemnÁ poloha dvou pŘÍmek. 3, 3. zÁvĚreČnÝ test z aj. najdeŠ v boČnÍ liŠtĚ podklady pro angliČtinu nebo v kontrolnÍch testech. odevzdat panÍ uČitelce rolincovÉ do 15. 6

Pracovní list 1.třída Prvouka Pracovní listy, Třída a Škola. Vzory podstatných jmen - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského | Učebnice Mapy Nápady do třídy. Hravá slohová výchova 3 - pracovní sešit. Jarmila Králová Máme rádi Česko - závěrečný pracovní list pro skupiny (zpětná vazba) Pavla. Závěrečný diktát 4 ročník Diktát č.68 - 2 ročník - Danka Košická - YouTub . diktat: Find diktat latest news, Images, Photos & Videos, Pictures & Video Clips on diktat and catch latest updates, news, information VY_32_INOVACE_19_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY. Mgr. Denisa Krausová. Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany. CZ.1.07/1.4.00/21.06 Zítra jen 4 hodiny, 2. a část 3. hodiny jsme na kulturním domě - anglické divadlo. 1. hodina - Čj - Karlíčková, 4. hodina Pč - Klapalová. Přes prázdniny: M - uč str 108/cv 2, 4 fólie. uč cv 25 a 27/str 110 - sešit domácí, z každého 3 příklady + kontrola. Čj - oprava. Čtení - str 86. Psaní str 11, 1

2 Ml(a) bych znát: 1. - þíst, psát a porovnávat þísla v oboru do 1000 i na þíselné ose 2. - rozeznávat sudá a lichá þísla 3. - sþítat a odítat i dvouciferná þísla zpaměti i písemně do 1 00 3.6. Normálně se učíme. JEŠTĚ SI NAPÍŠEME ZÁVĚREČNÝ DIKTÁT. Již bez domácích úkolů.Tělesná výchova venku. Sportovní oblečení 4.6. Normálně se učíme- projektové vyučování ve skupinách.Prvouka . 2 hodiny venku - učivo lesv lese. .Sportovní oblečení . 5.6. Focení tříd. Zůstáváme ve škole. Budeme hezky. Závěrečná písemná práce z matematiky - 3. ročník.doc (35328) JČ - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ / 17.6. Závěrečné opakování z českého jazyka1.doc (45568 ČJ: PS str. 15, cv. 6 budeme pracovat společně jako diktát M: samostatná práce: PS str. 13/ cv. 1,2 a 3 FOTO VL: připravte si PS str. 12, sešit na zápis a mapu Libereckého kraje 16.10.2020 AJ: UČ str.15, cv. 4 - napiš do sešitu otázku a pod ní na řádek vždy vyber správnou odpověď AJ: PS str. 15, cv. 6, 3/15 Jak zní tvar slova oko v 7.pádě čísla množ. (význam lidské oko) ? oky; očima; očma; okyma; 4/15 Které slovní druhy jsou neohebné ? 6-10(příslovce,předložky,spojky, částice, citoslovce) 1-5(podst.jména,pří.jména,zájmena..atd; 4-6(číslovky,slovesa,příslovce; 8-10(spojky,částice,citoslovce; 5/15 Název _everní.

Den her a závěrečný úklid třídy - rozdáme si nové učebnice (hry a aktovku s sebou) Jméno, třída, hmotnost odevzdaného papíru 12.1. pololetní diktát. 13.1. test M - klasika. 14.1. test ČJ Diktát - Ach, ta první třída; Vstupní písemná práce - graf souvětí, druh souvětí, (koncovky a vzory slovesných tříd + 2. a 3. třída kmen minulý a 4. třída rozkazovací způsob) Závěrečný souhrnný slohový test - slohové útvary, slohové postupy, funkční styly,. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí. Třída je rozdělena na dvě fotbalová družstva. Na tabuli jsou namalovány brány, uprostřed hřiště pak jsou připevněny lepicí gumou míče s pravopisnými chytáky (viz pracovní list 6). Hráči z jednotlivých družstev se střídají, jejich úkolem je správně určit velká písmena. Pokud se jim to podaří, střelí gól a.

Diktáty a pravopisná cvičení - Diktaty

 1. 3.6. čj - Slovesa - osoba, číslo, čas - procvičování na závěrečný test. M-Procvičování na závěrečný test - okruhy. VV - kresba tužkou - potrtét (dokreslování 1/2) čtení-Ochutnávka OVOCE DO ŠKOL - hřášek, kedlubny, různé druhy salátů. čítanka str. 146-147 . 4.6
 2. Práce potrvají až do 23.3. Výsledky se budou prezentovat při Noci s Andersenem. Čj: Vyjmenovaná a příbuzná slova po V. Procvičování VS - B, L, M, P, S v textech i doplňovačkách. Zápis vlastních vět. Podstatná jména - rod, číslo, pád. Přídavná jména. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis, přepis, diktát
 3. Příspěvek představuje možnost zpracování tématu Velikonoc v hodině českého jazyka (technika a porozumění čtení, používání gramatických pravidel) a prvouky (zvyky a tradice). Nezanedbatelnou součástí aktivit je práce se třídou (práce se skupinou, prohlubování vztahů mezi spolužáky, spolužáky a učitelem)
 4. DIKTÁT: str. 101/ cv. 3 - po kontrole se zhodnoť smajlíkem. Školákov- Čj 2 - Slovní druhy ZDE . MATEMATIKA - Procvičování. Počítej po 3, 4, 5 a 6 tam a zpět. Násobilka. rodiče říkají příklady, ty svižně odpovídáš. Kartičky 6: - vylosuj si 2 kartičky a vymysli slovní úlohy. hraj pexeso; Matematika 7: str. 12.
 5. 3 592: 6 9 744: 3 2 111: 2 8 947 : 7 Pokud potřebuješ, připrav si tabulku s převodem jednotek, budeme pokračovat v převádění jednotek hmotnosti. Pracovní sešit str. 14/ cv. 5, 6,
 6. 16. - 17. 11. 2020 - DV. Český jazyk. Stavba slova. dole v příloze najdete opravený PL - Stavba slova - teorie; stáhněte si PL - Stavba slova - tabulka na doplnění a zkuste rozdělit slova na všechny části - tento PL najdete také dole v příloze; pokud by někdo potřeboval - v pondělí 16

Závěrečný hodnotící test budeme psát v úterý 26.5.2015. Bude zaměřený na shodu přísudku s podmětem a tvoření souvětí podle větných schémat. 31.3.2015 HT z českého jazyka: Podstatná jména: i / y uprostřed podstatných jmen (vyjmenovaná slova) i / y na konci podstatných jmen (koncovky podstat.jmen, určujeme podle vzorů 12. 3. - 16. 3. Zdravím v novém týdnu. Nastal čas doplatit školu v přírodě. Ti, kteří zaplatili zálohu 800,- Kč, doplatí 2.500 Kč na stejný účet pod stejným variabilním symbolem. Ti, kteří zaplatili celou částku, nedoplácejí už nic. Přeji hezký týden. Plán: Čj: Vyjmenovaná a příbuzná slova po v

Diktáty - Diktáty a příklad

3. - 31. 3. z ČJ - procvičovali jsme koncovky podstatných jmen rodu mužského podle vzorů pán, hrad, muž, stroj, četli jsme a psali otázky k přečtenému textu. z M - začali jsme počítat se zlomky, umíme je správně zapsat, pojmenovat jejich jednotlivé části a naučili jsme se sčítat zlomky se stejným jmenovatelem. V. Myslíte si, že jste na tuto pohádky už velcí? Ono to má jistou souvislost s PS, kde se k pohádce dostanete. PS str. 26 - cv. 1,2,3,4. Cvičení 5 si udělejte jako běhací diktát. Nechej si PS v jedné místnosti a ve druhé si připrav sešit a pero. Pobíhej s místnosti do místnosti a napiš si diktát

Sezónu roku 2016 -2017 skončil v tabulce 4A třídy jako první a postoupil do 3. třídy. Na tomto úspěchu se podílelo 16 hráčů. V zimě probíhají tréninky v hale v Lounech. V tabulce 2017 A2A - 3. třída je klub na 8. místě 3 - three 8 - eight závěrečný test str. 55 - si zkuste říci ústně Pozor na velká písmena vlastních jmen, stále trénujte zejména diktát písmen, slov i krátkých vět. AJ - U - str. 35 - nová slovní zásoba: wedding - svatba new house - nový dům birthday - narozeniny new baby - novorozenec

Třídní stránky 2. třída, ZŠ Dolní Věstonice. 2. třída 2020 / 2021 diktát vět - Čtení - intonace, přízvuk, plynulost . M-Opakování - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky - závěrečný test . PRV - léto ( počasí, letní měsíce, změny v přírodě). Pierot Pětiminutovky matematika 3. třída - Petr Šulc . Publikace je vhodná nejen pro domácí přípravu žáčků na hodiny matematiky, ale i pro učitele základních škol jako doplňkový materiál, např. pro hodiny suplování nebo krátké písemky. Více informac

Závěrečný diktát 4 ročník. Jak udělat latrínu. Atari games. Endoskopické centrum fn brno. 2din radio pioneer. Háčky do dřeva. Tycho krater. Power rangers film online. Zemní plyn v lahvích. Ark diplodocus. Jak zvládnout klimakterium. Papírová střeva. Čsla útvary. Bogotá nadcházející události. Nejplodnější žena světa Čtení Čtení z vlastních knížekČítanka malého čtenáře Psaní Závěrečný diktát, přepis, opisPokračování v písance Matematika PS str. 30Procvičování sčítání a odčítání do 20 Prvouka PS str. 77, 78Léto u rybníkaOpakování učiva Pracovní vyučování Práce s modelovací hmotou Výtvarná výchovaVztahy postav Oranžová třída. 8. závěrečný kosmický příběh - O vzniku a vývoji čísel ; příklady týdne (prvňáci - přepis čísel zapsaných slovně, druháci - sčítání a odčítání do 100 a řazení výsledků vzestupně; třeťáci - dělitelnost čísel) experiments with Steve - tentokrát s vodou a oleje Pierot Pětiminutovky matematika 3. třída - Petr Šulc . Publikace je vhodná nejen pro domácí přípravu žáčků na hodiny matematiky, ale i pro učitele základních škol jako doplňkový materiál, např. pro hodiny suplování nebo krátké písemky.. Více informac Zuzana Baďurová Mgr. Eva Jedličková Třída 4.B: Třída 4.C: Třída 4.D: Třída 4.E: Třída 4.F: Výsledky maturitních zkoušek v číslech: Třída 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F Celkem Počet žáků 32 31 33 30 31 33 190 Ústní zko ušku konalo 32 31 33 29 31 33 189 Prospěch Prům . znám ka 1,57 1,65 1,82 2,09 1,60 1,94 1,78 s vyznam.

Hodnocení žáků Obecné zásady hodnocení: Hodnocení žák ů upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zp ě tnou vazbu, tj. co se nau č il, zvládnul, v č em se zlepšil, v č em chybuje a jak postupovat dále.. Hodnocení by m ě lo vést k pozitivnímu vyjád ř ení a m ě lo by být pro žáky motivující Vyzkoušejte si závěrečný test, který ukáže, co jste se během roku naučili. Úterý 8. září 2020, svátek má Mariana Kontrolní diktát se ale nehlásí předem,a tak má třída výsledky:30žáků - 4trojky,3čtyřky, zbytek za5.. 0 / 0 2.7.2009 18:27. Naše třída 2. A je umístěna ve 3. patře, můj kabinet najdete hned vedle třídy. Organizace prvních školních dnů: 3. 9. sraz v 8.00 před školou, děti převezme p. uč. Březinová a odvede je na Slavnostní zahájení na školní hřiště (v případě nepříznivého počasí do tělocvičny Úterý - 1. a 2. VH prevence s panem Píseckým. 3.VH diktát, referát. Místo výtvarné výchovy 4. a 5.VH budeme mít SKN. Nezapomeňte si učebnice a pracovní sešit. Budeme se věnovat rozmnožování! Gloubáci - nejpozději do úterý odevzdejte vyplněnou návratku ke Globe Games. Pozdější objednávky stravy na víkend nejsou.

3. třída - Výukové materiály; 4. třída - Výukové materiály (11.3.2020) uzavřena v souvislosti s preventivními opatřeními před šířením koronaviru. Informace ohledně učiva a možnosti studia v domácím prostředí budou zveřejněny na E-žk nebo zasílány emailem Zopakuj si fyziku- probrané učivo od září 2019 do března 2020 a vypracuj závěrečný test z Fyziky 6. třída Odpovědi hledej v sešitě fyzika 6.tř. a učebnice fyziky Vypracovaný test odevzdej do 16.6.2020 na adresu : janobelica@seznam.cz nebo do schránky školy do stejného termínu III. třída ZŠ - p. uč. K. Brandejsová Napíšeme si diktát na koncovky rodu středního a ženského. Uvidíme, jak vám to půjde. Dle výsledků se pomalu vrhneme na vzory rodu mužského, uč. str. 44. Min. týden jste shlédli na youtube video Jan Žižka, tento týden koukneme na Proti všem, závěrečný díl trilogie.

Český jazyk 3. třída

Plzeň - Nespokojení rodiče šesťáků ze 14. základní školy v Plzni-Doubravce společně přeložili téměř celou třídu na jinou základní školu. Rozhodli se tak poté, co se marně snažili s ředitelkou školy dohodnout na setrvání třídní učitelky na škole. Ta nyní společně s 16 dětmi z celkem 23 odchází na 28. základní školu v Lobzích

Veselé diktáty a doplňovačky - Hurá na výlet (3

 1. Jak vyzrát na diktáty - Škola Zvesel
 2. Výpis testů — testi
 3. Diktáty online - 7. třída - Umíme česk
 4. Kontrolní test učiva 2
 5. Diktáty - vyjmenovaná slova po
 6. Diktáty - 1. třída prvnitrida.c

UČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ jazyky

 1. Precvičte si diktáty s tretiakmi eduworld
 2. Diktáty a pravopisná cvičen
 3. To zvládneš student
 4. 1. třída - úkoly :: Dobrodružství v oblacích
 • Charlie plummer.
 • Paprika jako příloha.
 • Horizontální rychlost.
 • Multifunkční tiskárna epson.
 • Botox rtu plzen.
 • Maledivy.
 • Aperol nealko kde koupit.
 • Tlc info.
 • Mistrovství světa v šachu 2016.
 • Hospodářská soutěž ekonomika.
 • Steam turbine.
 • Koh i noor hidden diamond cabinet price.
 • Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta.
 • Ski restaurant hlinsko.
 • Bob stratos test.
 • Rogalo brno.
 • Phone wallpaper 4k.
 • Remington s8500 vlny.
 • Kindersitz test 2019.
 • Digitalizace hi8.
 • Hlavní jídla restaurace.
 • Ketokonazol krém.
 • Purdue owl.
 • Vytvořit knihu online.
 • Beef and beer jidelni listek.
 • Vyzdění krbu.
 • Strategie 2016 pc.
 • Airbank czž.
 • Marry you text.
 • Počasí turecko side září.
 • Vietovy vzorce.
 • Kulturní výbor psp.
 • Gotthardský úpatní tunel.
 • Perník velikonoce.
 • Physique pozy.
 • Základní dokumentace bozp.
 • Audi doplnky.
 • Jak vidi barvy zeny a muzi.
 • 9/11 2001.
 • Žloutek cholesterol.
 • Advent choltice.