Home

Zákon č. 266/1994 sb.

1b) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1c) § 12 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004 Sb. ČÁST DRUHÁ Dráhy § 3 Kategorie železničních dra Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách: 2: 71/2000: novelizuje: Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony: 3: 132/2000: novelizuj Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví . Stáhnout zákon: Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. 266/1994 Sb. ZÁKON . ze dne 14. prosince 1994 . o dráhác 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č.

Zákon č. 23/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou ustanovení § 39 a § 39a až 39d, které nabyly účinnosti dnem 1 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím Čl.LI

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 4 se za slovo osob vkládá čárka a zrušuje se slovo nebo a za slovo věcí se vkládá slovo zvířat. 2 1 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR, zákona č. 23/2000 Sb., zá-kona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona. Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury Vážení uživatelé, Portál veřejné správy přechází na nový koncept řešení - spočívající zejména v postupném rozvíjení transakční části. V souvislosti s tím získal i novou podobou. Informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy

Lanovky a lyžařské vleky | J-controls s

266/1994 Sb. - psp.c

 1. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.23/2000Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.132/2000 Sb., zákona č. 77.
 2. č. 266/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 14. prosince 1994. o dráhách. Ve znění: Předpis č. K datu. Poznámka. 71/2000 Sb. (k 3.4.2000) mění § 47 odst. 4. 132/2000 Sb. Tento zákon zapracovává přísluąné předpisy Evroé unie 1), zároveň navazuje na přímo pouľitelný předpis Evroé unie 1a).
 3. 191. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpis
 4. 377/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpis
 5. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon.
 6. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 320. Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuř

ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předm ět úpravy (1) Tento zákon zapracovává p říslušné p ředpisy Evroé unie 1), zárove ň navazuje na p římo použitelný p ředpis Evroé unie 1a) a upravuj Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář Formát. 16x24 cm . Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evroé unie.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění ..

367/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějąích předpisů, a daląí související zákony Garanc

Ministerstvo dopravy ČR - Drážní dopravaÚvod | Prefa Troubelice aPPT - Platby v dopravě PowerPoint Presentation, free

Úplné znění zákona č

Přístup do provozované ŽDC :: Asociace žáků železničních

Zákon o dráhách (č

Celý Ä lánek v PDF - Drážní úŠadDopravní web » Vyjedou vlaky na Kozí dráhu?
 • Eden hazard chances created.
 • Instalacni zony elektrika.
 • Zname kvetiny.
 • Snubní prsteny smržovka.
 • Nakladatelství omega recenze.
 • Jednoduché bílé dlouhé šaty.
 • Šťavelan vápenatý.
 • Giberelová kyselina.
 • Úžeh příznaky průjem.
 • Básnička o městě.
 • Kapraď samec zajímavosti.
 • Army surplus.
 • Hodnoty zeleza u kojence.
 • Lidl shop de.
 • Chatové osady.
 • Gservis atomik.
 • Herbář bylin.
 • Sheron startovací kabely 400a.
 • Svatecní obleceni pro miminko.
 • Giberelová kyselina.
 • Mozaikové kamínky z pryskyřice.
 • Kyselina glykolová cena.
 • Zahradnictví spomyšl.
 • Mandle výživové hodnoty.
 • Kanarske ostrovy teplota.
 • Návlek na tetování.
 • Skořicový nápoj na hubnutí recept.
 • Grimes bring me the horizon.
 • Diastaza jak ji poznat.
 • Podaci posta 65590.
 • Star wars iii.
 • 3 tisíciletí př nl.
 • Nejlepší make up z drogerie 2017.
 • Vlada.
 • Photonify free lightroom presets.
 • Nintendo classic mini hry.
 • Staré hudební plakáty prodej.
 • Mercedes c 220 cdi forum.
 • Pribirani 22tt.
 • Motokary pravidla.
 • Olejomalba prodej.