Home

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele

Praha životní prostředí 2010

3. Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ČSÚ v ..

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Jihočeském kraji a ČR . Průměrnou republikovou hodnotu HDP na 1 obyvatele významně ovlivňuje Hlavní město Praha, které ji jako jediný kraj převyšuje, od roku 2001 dokonce dvojnásobně. Žádný jiný kraj republikové hodnoty nedosáhl, s výjimkou Středočeského v roce 2000 Graf 1 - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Jihočeském kraji a ČR . Průměrnou republikovou hodnotu HDP na obyvatele významně ovlivňuje Hlavní město Praha, které ji jako jediný kraj převyšuje, od roku 2001 dokonce dvojnásobně. Žádný jiný kraj republikové hodnoty nedosáhl, s výjimkou Středočeského v roce 2000

Hrubý domácí produkt – Wikipedie

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost [1] klesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 8,7 %. Meziročně se HDP snížil o 11,0 %. Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně nižší o 9,4 % Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. jsou vyjádřením dosahované úrovně HDP na 1 obyvatele v daném městě/kraji vztažené k průměrnému HDP na 1 obyvatele za 28 členských zemí EU, tj. EU28 = 100 %. HDP města Brna. Hrubý domácí produkt (HDP) vyjadřuje velikost ekonomiky. HDP je celková hodnota statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Změna HDP za určité období vyjadřuje rychlost hospodářského růstu země. HDP přepočtený na jednoho obyvatele lze použít jako hrubé měřítko životní úrovně a relativního bohatství společnosti Hrubý domácí produkt (HDP) je základní ekonomický ukazatel, pomocí kterého se hodnotí ekonomický výkon států. Jde o hodnotu všeho zboží a služeb, které byly v určitém roce na daném území vyprodukovány. V mezinárodních srovnáních se často používá také hodnota HDP na jednoho obyvatele státu, což umožňuje lepší porovnání výkonnosti zemí s různým.

Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele ČSÚ v

Hrubý domácí produkt každoročně sestavuje nebo odhaduje více renomovaných institucí, dle CIA (Central Intelligence Agency) publikované ve zprávě The World Factbook 2015 má nejvyšší HDP z členských zemí EU na jednoho obyvatele v paritě kupní síly Lucembursko, Nizozemí a Irsko, nejnižší Bulharsko a Rumunsko Mezinárodní měnový fond uvádí data u HDP na obyvatele k paritě kupní síly od roku 1980 (pro některé státy) a projekci do roku 2021. České republice se zvyšovalo v letech 2000 až 2010 o 5,2% meziročně. V letech 2010 až 2020 MMF očekává nárůst 3,3% meziročně. U států EU15 jsou hodnoty pro tato období průměrně 3,1%. Hrubý domácí produkt představuje nejzákladnější ukazatel makroekonomického vývoje. Zachycuje hodnotu produkovaných statků a služeb ve všech odvětvích na určitém území (stát, region) za určité období (rok, čtvrtletí) Hrubý domácí produkt x Čistý domácí produkt • HDP • celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období na určitém. území (je jedno, kdo je jejich vlastníkem) • (souhrn veškeré dokončené produkce zboží a služeb na daném území (stát) za 1. kalendářní rok) • lépe měřitelný • ČD Vyspělost zemí se často posuzuje dle HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly. Dle nejnovějších údajů za rok 2012 má nejvyšší životní úroveň Katar, Lichtenštějnsko a Lucembursko. Hrubý domácí produkt každoročně sestavuje (i odhaduje) a publikuje několik renomovaných institucí. V přiložené tabulce máme.

HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % Kurzy

 1. Na základě těchtokritérií lze tedyHDP vymezit jako: Hodnotu finální produkce dosažené za určité časové období (produkt), vytvořenýz hlediska příslušnosti různými VFna území danéhostátu(domácí), kterýzahrnu je m.j. také investice na obnovuvýrob(hrubý). B. Konstrukce HD
 2. Po přepočtu na jednoho obyvatele je možné tento ukazatel použít jako měřítko životní úrovně a bohatství obyvatel dané země. Podle aktualizovaných dat z října činí český hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele 38 120 mezinárodních dolarů roku 2017
 3. Ministerstvo financí bude příští rok potřebovat na financování státního dluhu 271,1 miliardy korun.... KOMENTÁŘ: Gretu o budoucnost nepřipraví klima, ale centrální banky 20. prosince 2019 Hrubý domácí produkt se ve srovnání... Plody brexitu. Britská ekonomika roste nejpomaleji za téměř deset le
 4. Řím - Španělé jsou podle nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bohatší než Italové. Hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu loni ve Španělsku překonal srovnatelný údaj za Itálii.. To je povzbudivé z hlediska ekonomického oživení Španělska, pro Itálii je to ale znepokojivá zpráva. Navíc situace Itálie by se podle údajů MMF, které srovnávají.

Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly stoupl na 92 procent EU z předchozích 91 procent. Nejnižší byla tato úroveň v Bulharsku, kde činila 53 procent průměru EU. Nezaměstnanost zůstává v Česku na nízké úrovni i letos, a to přes dopady pandemie koronaviru Hrubý národní důchod je koncept, který zahrnuje jakýkoli příjmy z faktorů. Zohledňuje také nepřímou daň a náklady na kapitál spotřebované na požadované období. Hrubý národní příjem, který je vypočítán třemi způsoby, je téměř ekvivalentní HDP. 1) Průtoková metoda pro získání zboží a služeb Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko

Kromě Hrubý domácí produkt na obyvatele má GDPPC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy GDPPC klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Hrubý domácí produkt na obyvatele v jiných jazycích. Hrubý domácí produkt za EU 25 vzrostl podle odhadu Eurostatu v roce 2006 o 2,9 % (z toho ve 4. čtvrtletí o 3,4 %). Ze zemí našich hlavních obchodních partnerů se loni HDP zvýšil na Slovensku o 8,3 %, v Polsku o 5,8 %, v Maďarsku o 3,9 % a v Německu o 2,7 % Česko překoná v hrubém domácím produktu na hlavu, což je jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti ekonomiky, v roce 2022 Itálii a přiblíží se úrovni Kypru. Na druhou stranu Česku v tomto ukazateli začnou dýchat na záda Slováci, vyplývá z výhledu Mezinárodního měnového fondu (MMF) HRubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele - MMF. Galerie: Česko je už bohatší než Španělsko a Itálie. Kvůli covidu. Doháníme i Japonsko Zpět na článe

Hrubý domácí produkt (HDP) přepočtený na 1 obyvatele HDP na 1 obyvatele podle parity kupní síly Human Development Index (ukazatel životní úrovně) Podíl obyvatel pod hranicí chudoby Úroveň vzdělávání Rozdělení příjmů domácností Spotřební koš domácnosti Jak poznáš bohaté a chudé regiony světa

HDP na obyvatele - DATA

HDP Peníze.c

Hrubý domácí produkt České republiky dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2011 činil HDP na osobu v paritě kupní síly 25 900 amerických dolarů, což představuje přibližně 80% průměru EU a řadí Českou republiku na 52. místo ve světě (zdroj CIA Factbook).Na tvorbě HDP Česka se podílí převážně služby (60%), dále pak průmysl (38%) a zemědělství (2%) Výsledky v absolutní hodnotě mají menší porovnávací schopnost než hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v paritě kupní síly. V absolutním vyjádření bylo HDP za rok 2010 nejvyšší v USA, Číně, Japonsku, Německu, Francii, Velké Británii, Brazílii, Itálii, Kanadě, Indii a Rusku Graf 1: HDP - na obyvatele. Pořadí států. Graf 2: HDP - na obyvatele. Pořadí států. Místo: Stát / země: Údaj: Vývoj: 1. Katar ::: 87 600 $ USA: Vývoj Hrubý domácí produkt (HDP) - celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (obvykle 1 rok) na určitém území přepočítaná na 1 obyvatele - přepočet HDP podle parity (rovnosti) kupní síly - metodou spotřebního koše (běžné náklady domácnosti - bydlení, energie, potraviny

Co je a jak se počítá HDP - hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt ( HDP) je peněžní měřítko tržní hodnoty veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v určitém časovém období. HDP (nominální) na obyvatele však neodráží rozdíly v životních nákladech a míře inflace v zemích; proto je použití základu HDP na obyvatele při paritě kupní síly (PPP) pravděpodobně užitečnější při srovnání. Hrubý domácí produkt (HDP) 32.65 Kč. Počet obyvatel 10536682.93661. Dluh na obyvatele 170867 Kč. Počet mladých do 15 let 1 659 606. Počet lidí 15-65 let 6 851 083. Počet lidí nad 65 let 2 094 392. Veřejný dluh vůči HDP 37.47 % Příjmy rozpočtu vůči HDP (konec roku) 41.7

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (Kč) za rok 2015 d o 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1-5 0 0 0 3 5 0 - 4 0 0 0 0 4 0 0 - 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 a v í c e Legenda státní hranice hran ice kr aje Hrubý domácí produkt v běžných cenách za rok 201 Podle údajů Světové banky byl hrubý domácí produkt tehdejší České socialistické republiky jen 2824 dolarů na hlavu, což bylo 4,4krát méně než například HDP na jednoho Francouze. V roce 1989 se zaostávání dále prohloubilo: Francie měla před námi již 5,1násobný náskok Hrubý domácí produkt (HDP) - (GDP- Gross Domestic Product) - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. HDP se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Slovo produkt vyjadřuje přírůstek bohatství.Časovým obdobím bývá obvykle rok. Změna HDP za určité období vyjadřuje rychlost.

Hrubý domácí produkt na obyvatele. Hrubý domácí produkt na obyvatele v Kč vzrostl od roku 2005 do roku 2015 v ČR o více než 35 %, ve Zlínském kraji o 50 %, v Jihomoravském kraji o 49 %. Liberecký kraj zaznamenal ve stejném období růst pouze o 26 %, což ho mírou růstu řadí na 12.místo Hrubý domácí produkt ( HDP) je peněžní měřítkem tržní hodnoty všech konečných výrobk HDP na obyvatele se často používá jako ukazatel životní úrovně. Hlavní výhodou HDP na obyvatele jako indikátoru životní úrovně je to, že se měří často, široce a důsledně.. Meziročně se pak hrubý domácí produkt (HDP) propadl o 14,1 procenta. Ve své zpřesněné zprávě to uvedl evroý statistický úřad Eurostat. Propad je mírnější, než uváděl rychlý odhad z konce července. V něm úřad odhadoval pokles vůči prvnímu kvartálu na 11,9 procenta a proti druhému čtvrtletí loňského roku na. Hrubý domácí produkt na obyvatele dosahuje 1 113 dolarů za rok. Niger získal nezávislost v roce 1960 a od té doby se neúspěšně snaží o modernizaci ekonomiky. Většinu země tvoří poušť nebo polopoušť, podnebí je celoročně velice horké a nestálé počasí s sebou přináší častá období sucha

Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2016 | ČSÚ v Ústí

Hrubý domácí produkt klesl ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o pět procent. Mezičtvrtletně HDP vzrostl o 6,9 procenta. (ČSÚ) Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz. Nejnovější z kategorie:Ekonomika HDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) Hrubý domácí produkt (HDP) - (GDP - Gross Domestic Product) - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. HDP se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Slovo produkt vyjadřuje přírůstek bohatství 01.12.2020 11:59, aktualizováno: 1.12. 12:44 OECD: Světová ekonomika klesne o 4,2 %, česká o 6,8 % Světová ekonomika v letošním roce kvůli koronaviru klesne o 4,2 procen..

Údaje z prosince 2011. Nejnovější údaje: Další informace z Eurostatu, Hlavní tabulky a Databáze. Anglická verze je aktuálnější.. Tento článek se zaměřuje především na hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v 27 členských státech Evroé unie (EU), ale zabývá se také úrovní skutečné individuální spotřeby (AIC) na obyvatele a indexy cenové hladiny v. Protestanté: 1,7 %; Židé: 0,8 % . Francie: Statistické údaje. Hlavní město: Paříž; Rozloha: 633 187 km2; Počet obyvatel: 66 318 000 (2015) Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 13,1 % (2015) Hrubý domácí produkt (HDP): 2,184 bilionu EUR (2015) Úřední jazyk: francouzština; Politický systém: republika s poloprezidentským. - na výši tohoto ukazatele má tedy vliv také míra inflace - celkový nominální hrubý domácí (národní) produkt za rok 2002 činil 1 545 mld. Kč - růst výkonu ekonomiky označujeme jako cíl státu = ekonomický růst - nutné je porovnávat s vývojem počtu obyvatelstva - přírůstek reálného HDP/1 obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele dosahuje pouze 656 dolarů za rok. Středoafrická republika má sice podobně jako další africké země velké nerostné bohatství, většinový příjem však pochází ze zemědělství. Díky rozlehlým úrodným plochám zde přežívá asi polovina obyvatel, lidé pěstují převážně kukuřici a.

Hrubý domácí produkt může být měřen buď jako tok produktů, které byly vyrobeny za dané období občany dané země, nebo jako tok výdajů, které vynaložily jednotlivé subjekty na nákup těchto produktů. Proto se používá metoda produkční, metoda výdajová a důchodová. 1) Produkční metod HDP (Hrubý domácí produkt) ukazuje na výkonnost ekonomiky; soubor všech služeb a statků, které se vyprodukovaly za poslední rok (všechny firmy i cizí) pro porovnání států je třeba přepočítat HDP na 1 obyvatele; do HDP se nezapočítávají meziprodukty; TAXFLACE= inflace vznikající díky zvyšování DPH; Dělení HDP. Pro měření má největší význam ukazatel HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP): Peněžní hodnota všech statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory národního hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci. Ukazatel HDP se používá převážně v západní Evropě HDP neboli hrubý domácí produkt je klíčový makroekonomický ukazatel používaný k měření celkové výkonnosti ekonomiky konkrétního státu. Udává se v peněžních jednotkách (pro ČR v Kč), jeho meziroční růst, popř. pokles se uvádí v procentech. Pokud se celkový HDP přepočte na 1 obyvatele,. Hrubý domácí produkt. Hrubý domácí produkt (HDP) měří celkovou peněžní hodnotu finálních výrobků a služeb vytvořených všemi výrobními faktory (práce, půda, kapitál, technologie), které na území daného státu působí. HDP je toková veličina a je nejčastěji počítána za období jednoho roku

S postupným uzavíráním produkční mezery očekáváme její mírné zvyšování na 2,2 % v roce 2020 a dále na 2,4 % v roce 2021. V rámci běžného účtu platební bilance se přebytek bilance zboží po dosažení minima v 1. čtvrtletí 2019 opět zvyšuje Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [PPS] - EU27 = 100 % . . . 174,9 175,4 172,4 Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnance [Kč] 1 123 634 1 174 505 1 316 620 1 347 196 1 284 671 1 399 872 - ČR = 100 % 147,9 145,4 152,5 152,2 146,5 153,4 Tvorba hrubého fixního kapitálu [mil. Kč] - mil. Kč 215 543 262 677 320 568 345 396 299 912 Hrubý domácí produkt je jedním z nejvýznamnějších makroekonomických ukazatelů, které odrážejí míru výkonnosti ekonomiky a úroveň národního hospodářství daného státu. Podle českého statistického úřadu je HDP definováno jako peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném. 1997 a 1998. Z nich lze stanovit, že průměrný vytvořený hrubý domÆcí produkt na jednoho obyvatele je v zemích EU Œ 15 minimÆlně 2,6 x vyııí než činí průměr tØto hodnoty za země východního bloku, kterØ o vstup usilují. Při bližıím zkoumÆní zjistíme, že tato průměrn

Video: Nejvyšší HDP na obyvatele je v Lucembursku - Dům financí

Česko je 17

Seznam států světa podle HDP na obyvatele - Wikipedi

Vyplývá to z nových dat Mezinárodního měnového fondu (MMF) aktualizovaných v tomto měsíci. Podle nich činí letos český hrubý domácí produkt (HDP) v přepočtu na obyvatele tzv. 38 120 mezinárodních dolarů roku 2017. Tedy ve stálých cenách a po přepočtení paritou kupní síly měny Během tohoto období vzrostl hrubý domácí produkt Ruska mnohem pomaleji, než se očekávalo. Očekávaná míra růstu HDP proto agentura snížila z 3,6% na začátku období na 2,4% v červnu a nakonec 1,4% v prosinci. Situace v průmyslu také zůstalaznepokojující

O čem skutečně vypovídá regionální HDP? Statistika&M

Hrubý domácí produkt České republiky dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2011 činil HDP na osobu v paritě kupní síly 25 900 amerických dolarů, což představuje přibližně 80% průměru EU Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného2) - Kč 1 094 769 1 106 762 1 163 437 1 284 272 1 324 504 1 394 187 - průměr ČR = 100 136,6 137,2 137,8 144,8 146,2 147,7 Tvorba hrubého fixního kapitálu [mil. Kč] - mil. Kč 272 218 290 535 289 962 342 409 338 281 - - na 1 obyvatele [Kč] 218 878 233 406 231 770 271 214 265 791 Hrubý domácí produkt HDP na obyvatele Podíl na celkovém HDP. Podíl zemědělství na HDP Podíl průmyslu na HDP Podíl služeb na HDP Podíl těžby na HDP Hrubý domácí produkt je ale poměrně zavádějícím kritériem. Daleko přesnější je výše PPP, čili parita kupní síly, resp. HDP, přepočteno na jednoho obyvatele dané země. Tento článek upgraduje loňský článek o 15 nejchudších zemích světa na data roku 2017

Domácí produkt - ekonomie Studijni-svet

s nižším HDP na hlavu. (EC 3) HDP NA OBYVATELE V PPS Hrubý domácí produkt vyjádřený v paritě kupní síly (PPS) je základní ukazatel ekonomické prosperity, který se při mezinárodních srovnáních používá. Hodnota, kterou HDP na obyvatele ukazuje je hlavním kritériem pro čerpání financí ze strukturálních fondů V roce 2017 hrubý domácí produkt SRN vzrostl oproti předchozímu roku v celkovém souhrnu o 2,2 % (vývoj v minulých letech viz tabulka). Německé hospodářství tedy roste již 8. rokem v řadě a uvažujeme-li dlouhodobý vývoj, pak tento růst je téměř o procentní bod vyšší než průměrná hodnota posledních deseti let Podle čl. 8 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1083/2006 regiony na úrovni NUTS 2, které v roce 2006 zcela spadají pod cíl 1 podle článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních týkajících se strukturálních fondů (2 ), jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený a vypočtený podle čl. 5 odst. 1. Studie: Bez Prahy by v ČR HDP na obyvatele kleslo o 14,2 %. Kdyby Česká republika přišla o Prahu, klesl by v zemi hrubý domácí produkt na obyvatele o 14,2 %. Vyplývá to ze studie Institutu německého hospodářství. Ještě výrazněji by se ztráta hlavního města podepsala na HDP na obyvatele v Řecku, na Slovensku nebo ve Francii 9 ÚVOD Porovnání Prahy se středoevroými městy poskytuje přehled o postavení hlavního města České republiky v mnoha oblastech sociálního, environmentálního a ekonomického rozvoje

129,1 miliard EUR (2008) Hrubý domácí produkt: 11 018, 771 miliard EUR (2005) Hrubý domácí produkt na obyvatele: 22 400 EUR (2005) Průměrná nezaměstnanost: 7,1 % (2007) Průměrná délka života : muži 74,6 let, ženy 80,9 let (2004) Nejvyšší bod: Mont Blanc, Francie (4 807 m) Nejnižší bo překlad a definice hrubý domácí produkt, Slovník češtino-čeština on-line. hrubý domácí produkt Definitions Show declension of hrubý domácí produkt který odkazuje na metodu výpočtu příspěvků stanovenou v čl. 11 odst. 3 dohody o přidružení Švýcarska k schengenskému acquis,. Zprávu na zakázku OSN každoročně připravuje Columbijská univerzita v New Yorku a jednotlivé země hodnotí na základě takzvaného indexu štěstí. Ten tvoří faktory jako například hrubý domácí produkt na obyvatele, délka života, korupce, dostupnost zdravotní péče, svoboda se rozhodovat, štědrost spoluobčanů či. Příklad věty s domácí produkt, překlad paměť a odchylně od čl. 12 odst. 1 dohody o přidružení Islandu a Norska k schengenskému acquis, který odkazuje na hrubý domácí produkt..

Míra sňatečnosti, porodnosti, rozvodovosti apod., stejně jako hrubý domácí produkt, jsou udávány v přepočtu na 1 000 obyvatel (resp. 1 obyvatele) a při jejich výpočtu se zásadně vychází ze středního stavu. Retrospektivní údaje vývoje počtu obyvatel: 2 - - Počet obyvatel a domů v obcích dle SLDB od roku 1869 do. Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností. Je využívána pro jako nástroj pro kohezní politiku pro období 201

Hrubý domácí produkt může být spočten třemi způsoby: (1) P rodukční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejso Hrubý domácí produkt HDP na obyvatele Podíl na celkovém HDP. Statistika udává výši hrubého domácího produktu na obyvatele v jednotlivých státech USA (běžné ceny, USD / obyv.). HDP na obyvatele: USD / obyv. # Stát: 2013: 2012: 2011: 2010: 2009: 1: Aljaška: 80 741 : 81 668 Důchodový přístup určuje regionální hrubý domácí produkt v tržních cenách prostřednictvím agregace proměnných na účtu tvorby důchodů, tj. náhrad zaměstnancům, hrubého provozního přebytku a daní z výroby v regionálním členění (bez příslušných dotací) Hrubý domácí produkt se používá pro stanovení výkonnosti ekonomiky a vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Je to suma celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období (obvykle za jeden rok nebo kvartál) na určitém území. Jedná se o součet hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých.

Hrubý domácí produkt může být spočten třemi způsoby: (1) Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvtví a ě čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby z Nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z členských zemí Evroé unie vykázalo Polsko a Lotyšsko. Růst HDP máme nejvyšší Dle nejnovější studie OECD za druhé pololetí roku 2005 vykazuje naše země spolu se Slovenskem, Norskem a Austrálií nejvyšší růst HDP ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím (o. Hrubý domácí produkt . na 1 obyvatele (v tis. Kč) 0. 90. 150. 230. Tvorba hrubé přidané hodnoty . primér (zemědělství, lesnictví, rybolov) sekundér (průmysl, stavebnictví) terciér (služby, doprava) Těžba nerostných surovin SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Dělení hospodářské činnosti: 1) Primární sektor (primér, prvovýroba) 2) Sekundární sektor (sekundér, druhovýroba) 3) Terciární sektor (terciér, obslužná sféra) 4) Kvartérní sektor (kvartér) Základní hospodářské systémy současnosti: Ústředně řízené hospodářství Tržní hospodářství Přechodné hospodářství Základní. Hrubý domácí produkt v regionech ČR; 2.4.8. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR; 2.5. Srovnání základních ukazatelů s vybranými evroými zeměmi; 2.5.1. Hustota obyvatelstva; 2.5.2. HDP na jednoho obyvatele.

Pro mezinárodní srovnávání vyspělosti ekonomik se HDP přepočítává na jednoho obyvatele. Česko hrubý domácí produkt r. Hrubý domácí produkt České republiky dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2011 činil HDP na osobu v paritě kupní síly 25 900 amerických dolarů, což představuje přibližně 80% průměru EU Hrubý domácí produkt na rozdíl od čistého ekonomického blahobytu nezobrazuje: netržní produkci (hlídání dětí matkou, pokud si najme chůvu, zobrazí se tato skutečnost v HDP dvakrát - jednou - matka pracuje, podruhé - chůva dostane zaplaceno; HDP dále nezobrazuje platy učitelů, soudců, nemocničních lékařů Jako srovnání používají hrubý národní produkt (dále HDP). Srovnávají náš růst s Estonskem, Lotyšskem a podobnými ekonomikami. Jako údaj používají HDP udávané v procentech. Podle mne by se mělo používat údajů v absolutní hodnotě. Ono totiž 1% u nás je něco jiného než 1% v Lotyšsku a něco jiného v Irsku 1.1 Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý domácí produkt, neboli anglicky také Gross Domestic Product (GDP) je tržní hodnotu všech statků a služeb, která je vytvořena za určité časové období (nejčastěji za jeden rok), na určitém území (stát apod.). Používá se k stanovení výkonnosti ekonomiky

Reálný hrubý domácí produkt očištěný o sezónní a kalendářní vlivy mezičtvrtletně klesl o 8,7 %, meziročně o 11,0 %. V mezinárodním porovnání jde přesto o poměrně příznivý výsledek, když HDP v eurozóně meziročně propadl o 14,7 % odečítá důchody, které náležely nerezidentům v domácí ekonomice. Jestliže je saldo prvotních důchodů kladné, pak je ekonomika čistým příjemcem1 a hrubý národní důchod je vyšší než hrubý domácí produkt. Pokud je však toto saldo záporné, pak je ekonomika čistým plátcem a hrubý národní důchod je nižší. 3.1 Téma II. Makroekonomický produkt a důchod II.1. Struktura a základní cíle tématu: Název: Účetnictví národního důchodu - úvod do problematiky A. Makroekonomický výstup - základní pojmy a ukazatele B. Tvorba, rozdělení a užití hrubého domácího produktu • B1. Výrobní (resp. odvětvová) metoda zjišťování výstupu ekonomik

Česká „nej“ v Evroé unii | Statistika&My - měsíčníkBritské ostrovy a země Beneluxu v obrazu anamorfních map

Nejvyšší HDP má Katar, Česko je padesáté - FinExpert

Výkonnost tuzemského hospodářství se ve druhém čtvrtletí snížila nejvíce v novodobé historii České republiky. Hrubý domácí produkt meziročně klesl o 10,7 procenta, v mezičtvrtletním vyjádření pak o 8,4 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad. V souladu s očekáváním se naplno projevila vládní opatření v boji proti šíření koronavirové nákazy Za nejchudší země se považují ty, které mají za rok HDP menší než 790 dolarů na jednoho obyvatele. Stáhnout celý tento materiál. Předchozí. 1 2 3 . Vloženo: 5.09.2011 E - Ekonomie - Hrubý domácí produkt; BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 Semestrální práce -domácí úkol 2009; E - Ekonomie - Domácí produkt, blahobyt a.

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí zmírnila propad. Hrubý domácí produkt klesl meziročně o 5,8 procenta. Ve druhém čtvrtletí se přitom kvůli koronaviru snížil o 10,9 procenta, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Mezičtvrtletně HDP ve 3. čtvrtletí vzrostl o 6,2.. V předchozím čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) v reakci na dopady šíření nového typu koronaviru a zavedení plošné karantény naopak o 13,7 procenta snížil. Ekonomové i francouzský statistický úřad připomínají, že ekonomika i po rekordním růstu zůstává pod úrovní, kde byla před koronavirovou krizí

Podle MMF činí hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele letos v ČR 38 120 mezinárodních dolarů roku 2017 (tedy ve stálých cenách a po přepočtení paritou kupní síly měny). V Itálii se pro letošek podle MMF jedná o 37 905 a ve Španělsku o 36 086 mezinárodních dolarů roku 2017 Hrubý domácí produkt na obyvatele Prahy dosahoval v roce 2013 podle statistiky 173 procent průměru EU. Kromě hlavního města v Česku průměru EU nedosahuje ani jeden z regionů, nejvyšší HDP na obyvatele má region Jihovýchod. Pozici nejbohatšího regionu EU si podržel vnitřní Londýn, kde HDP na obyvatele dosahoval 325 procent EU Když se rozpočítá hodnota všech konečných výrobků a služeb vyprodukovaných loni v Kataru, vyjde na každého obyvatele průměrná částka 133 tisíc dolarů (3,1 milionu korun). Na druhém místě loni skončilo Macao, zvláštní administrativní oblast Číny (2,7 milionu korun), v závěsu za ním Lucembursko (2,6 milionu korun.

 • Jak se nazývá linie styku dvou vzdušných hmot.
 • Chemické pomůcky názvy.
 • Neschopnost byt sam.
 • Raspberry unipi board.
 • Infrapanely.
 • Gianluca ginoble.
 • Lih alkohol.
 • Stržený puchýř ošetření.
 • Ibo boxing.
 • Country písničky.
 • Cena nadrozměrné přepravy.
 • Robin wright instagram.
 • Okrasné kamenivo ostrava.
 • Antonov 225 rozmery.
 • Útvar v břiše.
 • Nechutenství u rakoviny.
 • Marvin smoke sro.
 • Flobertka.
 • Talířové hmoždinky do polystyrenu.
 • Zdroje glukozy.
 • Bešamel s vínem.
 • Kapraď samec zajímavosti.
 • Camp rock.
 • Kameny do terária.
 • Prase v byte.
 • Dřevo smutný.
 • Hračky podle věku.
 • Svatebni video s dronem.
 • Voda v kufru octavia 2.
 • Snídaně bez cukru a mouky.
 • Svatý urban víno.
 • Kissing syndrom u koni.
 • Jak vyrobit girlandu z chvojí.
 • Zanoření stomie zkušenosti.
 • Winzip 64 bit.
 • Dialyzát.
 • Co je zelenina?.
 • C3po hlas.
 • Anemometr výroba.
 • Spalda lepek.
 • Jak přestat sledovat na instagramu.