Home

Šroubovice mongeovo promítání

3.mongeovo promÍtÁnÍ Rovnoběžný průmět 3D tělesna rovinu nenívzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostor MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Mongeovo promítání je pravoúhlé rovnoběžné promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Proto je také nazýváno pravoúhlým promítáním na dvě kolmé průmětny. Jeho výhodou je snadné řešení úloh, nevýhodou však menší názornost

 1. Fakulta strojní Konstruktivní geometrie - Pracovní listy Cvičení 01 Mongeovo promítání - 3 - 1.3 Zobrazování bodů a přímek Průmětem přímky a do průmětny je přímka, je-li přímka a rovnoběžná nebo různoběžná s průmětnou, a bod, je-li přímka a kolmá k průmětně. Leží-li body A, B na přímce a, potom první (půdorysné) průměty
 2. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ: - je pravoúhlé promítání na axonometrickou průmětnu ρ, která má obecnou polohu vzhledem k souřadnicovému trojhranu O, x, ,y ,z, směr promítání je s, s┴ ρ , XYZ=ax.troj., úhly v osovém kříži jsou tupé šroubovice svírají konstantní úhel s rovinou kolmou k ose šroubovice. Šroubovice je.
 3. Nakreslete průsečnici rovin a . Ve 3D můžete měnit polohu průsečíků rovin a s osami x,y,z. Zobrazit příklad Mongeovo promítání - body
 4. Mongeovo promítání - body a přímka. Nové materiály. Příklad 24: Příklad 21: Příklad 31: Deformace průtočné charakteristiky - rovnoprocentní.
 5. Mongeovo promítání; Kosoúhlé promítání; Pravoúhlá axonometrie (technická isometrie) Kinematická geometrie; Rotační plochy; Šroubovice; Šroubové plochy; Rozvinutelné plochy; Obalové ploch
 6. Mongeovo promítání..stopníky Od: tomko* 20.11.14 18:12 odpovědí: 1 změna: 20.11.14 19:47. Ahoj, chtěl bych se zeptat jak se určují body stopníků..myslel sem že tak,že pokud máme na přímce bod např. a2 tak bude bod stopníku N2 a bude ve dvojici s bodem N1 a když bude na přímce bod např a1 tak bude bod stopníku P1 a bude.
 7. Pravotočivá šroubovice v axonometrii František Janošťák KG10 Mongeovo promitani - jehlan na rovine Zobrazení přímky v Mongeově promítání - Duration: 5:50. Jirka Doležal.

Mongeovo promítání + 3D - průsečnice dvou rovin

Šroubovice: O šroubovici obecně, Šroubovice v kosoúhlém promítání do půdorysny - případně dorýsovat. Rotační plochy. V Mongeově promítání: Tečná rovina v bodě anuloidu, Jednodílný (zborcený) hyperboloid (oba vhodné k samostudiu) V kolmém promítání na nárysnu: Tečná rovina v bodě rotačního paraboloidu. Mongeovo promítání - kružnice k ‖ π. Sestrojte kružnici k, ležící v rovině rovnoběžné s půdorysnou π. k(S=[1;5;4], r=4). Příbuzná témata. Úhly; Shodnost; Kuželosečky; Konstrukc v kosoúhlém promítání do nárysny: Zkrácená zadání k příkladům 10, 11, 12: Př.12: Svislá perspektiva kružnice ležící v základní rovině (SketchUp 14 a GeoGebra 5 - videa k úloze) Šroubovice - moje původní příprava ve formátu PDF (96.3 kB) Př.13: Šroubovice v kosoúhlém promítání do půdorysn

6) Mongeovo promítání: je dán šroubový pohyb (osa , pravotočivý, redukovaná výška závitu ). Sestrojte kosoúhlý průmět (směr promítání ) šroubovice bodu do půdorysny . 0v o 2 1o x 12 A 1 A 2 m 2 m PŘÍKLAD: V Mongeově promítání sestrojte sdružené průměty hlavních přímek h, f roviny σ, která je dána dvěma rovnoběžkami a, b. Zobrazte stopy roviny DOKUMENT Slunce seno HOŠTICE 2! Jak vypadala vesnice před 17 lety? EXKLUZIVNÍ foto DVORU ŠKOPKOVÝCH! - Duration: 18:18. Jakub Raszka 541,081 view MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - podle Gaspard Monge 1746-1818 - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Zobrazení bodu - zvolíme dvě k sobě kolmé průmětny =>půdorysnu π (vodorovná průmětna) a nárysnu ν (svislá průmětna

Mongeovo promítání Zobrazení jehlanu Průsečík přímky s jehlane 5 Kosoúhlé promítání Rovnoběžné promítání. 5.1 Základní konstrukce Zobrazení bodu KP 3150q,2 . Bod A> 45; 6@. Sestrojíme redukční poměr q. Na otočenou osu x0 vyneseme 3 jednotky a na osu x 2 jednotky. Přímka procházející těmito body určuje směr krácení a značíme ji také písmenem q. 2 jednotky na ose x jsou. Mongeovo promítání a pravoúhlá axonometrie: řezy elementárních těles rovinou. 10. týden: Kinematika: konstrukce bodů a tečen cykloidy, evolventy, epicykloidy, 11. týden: Šroubovice: šroubování bodu, tečna ke šroubovici. Zobrazení šroubovice v Mongeově promítání i pravoúhlé axonometrii Mongeovo promítání. příklady k testu 1 (bez řešení) Polohové úlohy v axonometrii. zadání | řešení příklady k testu 1 (bez řešení

V Mongeov ě promítání sestrojte: a) pr ůse čík levoto čivé šroubovice bodu A s rovinou ρ - bod U b) pr ůse čík levoto čivé šroubovice bodu C s polorovinou σ - bod V c) te čnou rovinu šroubové plochy v bod ě D. Zadání: Mongeovo promítání: základnice x1,2 = XY; X = [20,180], Y = [190,180] Mongeovo promítání. Axonometrická promítání. Lineární perspektiva. Základní pojmy z teorie křivek a ploch - šroubovice, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha. Zborcené plochy. Garant předmětu. RNDr. Květoslava Prudilov

Mongeovo promítání. 3. Kosoúhlé promítání II Polohové úlohy v kosoúhlém promítání: Přímka, stopníky. Rovina, stopy, hlavní přímky. Průsečíky, průsečnice. Řešení úloh v kosoúhlém promítání. Zobrazení těles a skupin těles. 4. Rovnoběžné osvětlení Vlastní a vržený stín. Metoda zpětných paprsků 3. Přednáška: Mongeovo promítání: přímka a bod v rovině, hlavní a spádové přímky, základní polohové úlohy. Ukázky - BORLAND DELPHI i DESIGN CAD. Přednáška: Mongeovo promítání: metrické úlohy, otáčení roviny, kružnice v rovině, 3. průmětna - bokorysna (stopníky dvojpromítací přímky) šroubovice řešené příklady, šroubovice mongeovo promítání, šroubovice axonometrie, šroubovice dna, šroubovice konstrukce, šroubovice cena, šroubovice v mp, šroubovice v mongeově promítání, šroubovice v axonometrii, šroubovice prode

Mongeovo promítání - GeoGebr

Mongeovo promítání. Body a přímky (PDF, 257,47 KB) Roviny (PDF, 406,07 KB) Přímka a rovina (PDF, 303,40 KB) Šroubovice (PDF, 34,37 KB) Rotační plochy (PDF, 25,77 KB) Šroubové plochy (PDF, 72,31 KB) Přímkové kvadratické plochy (PDF, 63,04 KB MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ŠROUBOVICE Zobrazte oblouk AC pravotočivé šroubovice. Osa šroubovice je kolmá k půdorysně, oblouk prochází daným bodem B, z B < z C . Oblouk AC sestrojte pomocí dělení na 8 dílů. V každém z použitých bodů sestrojte tečnu šroubovice a její půdorysný stopník. Sestrojte křivku, na které leží. a) Mongeovo promítání b) 3D model Obr. 2.5 Šroubová plocha - vinutý sloupek n2 k2 o2 m2 m1 σ1 o 1 k1 x = 12 ρ 2 n1 a) Mongeovo promítání b) 3D model Obr. 2.6 Šroubová osová cyklická ploch Mongeovo promítání - elementární plochy a tělesa, síť tělesa. 6. Pravoúhlá axonometrie - polohové a metrické úlohy, průmět kružnice. 7. Pravoúhlá axonometrie - zářezová metoda. 8. Rovinný řez tělesa, průsečíky přímky s tělesem, tečné roviny tělesa 10. Šroubovice, šroubové plochy - vytvoření, zobrazení.

Konstruktivní geometri

 1. Přehled základních pojmů a druhů promítání. Středové a rovnoběžné promítání. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, Mongeovo promítání. Osvětlení. Průsečík přímky s oblým tělesem v Mongeově promítání. Průsečík přímky s válcem. Průsečík přímky s kuželem. průsečík přímky s koul
 2. Dobrý den, pokročilejší učivo typu šroubovice a axonometrie v programu není. Mongeovo promítání a základní řezy v programu jsou. Doporučuji Vám si stáhnou zdarma verzi programu, která Vám dá představu o učivu. Michal . Ľubica. Kontakt: mstargosova@gmail.com. Datum vložení: 2012-01-2
 3. Ribonukleová kyselina - je jednovláknitá šroubovice, zajišťuje přenos genetické informace z DNA do bílkovin, v organismech je přítomna v několika typech: mRNA = mediátorová, obsahuje přepis GI z DNA do prim struktury bílkovin. rRNA = ribozomová, v ribozomech, probíhá proteosyntéza - výroba bílkovi
 4. (v buněčném jádře, cukr deoxyribóza, dusíkaté báze: A, G, C,T, molekula dvouvláknová stočená do pravotočivé šroubovice, vlákna spojena přes báze vodíkovými můstky podle principu komplementarity A-T-G-C, význam: přenos dědičných znaků do nových buněk) ribonukleová kyselina- RN
 5. Mongeovo promítání Řez hranolu a jehlanu. Průnik přímky s hranolem, jehlanem, válcem, kuželem. Řez šikmého válce (CD př. 5. 31. / obr. 5. 80.). . Vytiskněte si zadání! Šroubovice, jako nejkratší spojnice dvou bodů na válcové ploše (Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie / Další sbírky a výukové programy.

3. Mongeovo promítání. Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu, půdorys a nárys bodu, základnice, ordinála). Zobrazení přímky, stopníky přímky, půdorysně a nárysně promítací roviny přímky a jejich sklápění do průměten. Zobrazení roviny, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny 3. Mongeovo promítání. Princip promítání. Zobrazení přímky a roviny, zobrazení dvojice přímek a rovin. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu (přímky) od roviny, odchylky, otáčení roviny. Třetí průmětna. Rovina totožnosti a rovina. Zobrazení šroubovice v Mongeově promítání Při zobrazování šroubovice v Mongeově promítání zpravidla volíme osu o šroubovice kolmou k půdorysně. Na obrázku je znázorněn půdorys a nárys levotočivé šroubovice s osou o, výškou závitu v a s tvořícím bodem A. Jsou sestrojeny průměty 12 bodů šroubovice postupným otáčením bodu A o úhel 2 /12 (k otočení o. Animace šroubovice Mongeovo promítání. Copyright © Jan J. Šafaří Promítání, základní pojmy a vlastnosti, p řehled vybraných promítacích metod: Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, (vojenská perspektiva), pravoúhlá axonometrie, technická isometrie. Zobrazení objekt ů sestavených z jednoduchých t ěles a daných pravoúhlými Šroubovice Ur čení, pr ůse číky s rovinou.

Mongeovo promítání

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je v prodeji už nějaký program na kuželosečky nebo kosoúhlé promítání. Předem děkuji za odpověď. Kateřina. Kontakt: stokkat@seznam.cz. Datum vložení: 2010-12-12. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li existuje nějaký program třeba i na kosoúhlé promítání nebo šroubovice 3) Mongeovo promítání • základní úlohy • třetí průmětna • zobrazení kružnice • konstrukce těles za zadaných podmínek • řez kulové plochy • řez hranolu, jehlanu, válce s podstavou v půdorysně nebo nárysně 4) Pravoúhlá axonometrie • základní úlohy (úlohy IIIa) - IVb) : konstrukce jen v souřadných. a) Mongeovo promítání. b) Kosoúhlé promítání = 135°, q = 3/4. 3. Šroubovice (dva závity). S 6; 5; 0 , r =5, v z = 6cm. Na jeden závit sestrojte aspoň 12 bodů. a) Mongeovo promítání. b) Kosoúhlé promítání = 135°, q = 3/4. 4. Jednodílný rotační hyperboloid s podstavou v . S 7; 6; 0 ; S´ 7; 6; 11 ; r = 5 a) Mongeovo promítání. b) Kosoúhlé promítání ω = 135°, q = 3/4. 3. Šroubovice (dva závity). S [6; 5; 0 ], r =5, v z = 6cm. Na jeden závit sestrojte aspoň 12 bodů. a) Mongeovo promítání. b) Kosoúhlé promítání ω = 135°, q = 3/4. 4. Jednodílný rotační hyperboloid s podstavou v π. S [7; 6; 0 ]; S´[7; 6; 11 ]; r = 5. Mongeovo promítání - princip promítání a zobrazení lineárních útvarů Šroubovice, šroubová plocha. Rotační plochy. Kulová plocha. Přímkové plochy a konoidy. Topografické plochy. estetická výchova - hudební.

Pravotočivá šroubovice v axonometrii - YouTub

 1. 26.10.2015 1 Znalost těchto metod je základem skicování, které je potřebné i v době CAD systémů. 4.OBECNÁ AXONOMETRIE A KOSOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ Axonometrie kosoúhlé promítání vojenská perspektiva pravoúhlá axonometrie Kosoúhlé promítání Mongeovo zobrazení GeoGebra_KP_soucastka_reseni.gg
 2. Komentáře . Transkript . skripta pd
 3. kótované promítání, mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání, lineární perspektiva zobrazení těles, průnik ploch a těles, teoretické řešení střech topografické plochy, kuželosečky, šroubovice, rotační plochy, šroubové plochy, zborcené ploch
 4. Geometrie (řecky γεωμετρία, z gé - země a metria - měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.Geometrie bývá považována za jeden z nejstarších vědních oborů vůbec. V Ottově slovníku naučném heslo Geometrie začíná slovy
 5. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. * Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy

Konstruktivní geometrie pro F

Stejně jako Mongeovo promítání i pravoúhlá axonometrie je umí řešit v obecné rovině, tj. umí najít půdorys a nárys takové úlohy, která je vyřešena středoškolskými prostředky a poté umístěna v libovolné rovině trojrozměrného prostoru. Zde se omezíme jen na ty nejjednodušší, a sice pouze polohové Kótované promítání, Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, středové promítání. Šroubovice, šroubový pohyb, šroubové plochy. Vlastnosti šroubovice. Třídění šroubových ploch a~jejich užití v~praxi. 7. Užití deskriptivní geometrie v~praxi mongeovo promítání rovinné útvary metrické úlohy hranaté tělesa kuželosečky názorné promítání Obsah: Deskriptivní geometrie I. Úvod - způsob učení a význam DG 3 1 Způsoby zobrazení - princip promítání 3 1.1 Souřadnicové systémy pravoúhlého promítání 4 2 Mongeovo promítání 5 2.1 Zobrazení bodu 5 2.2.

Mongeovo promítání - kružnice k ‖ π - GeoGebr

 1. Euklidovská řešení konstrukce objektů 4. Kótované promítání 5. Mongeovo promítání 6. Kolmá axonometire 7. Středové promítání 8. Slaběňáková, J. - Šafařík, J.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Šroubovice a šroubové plochy, modul 8, Fakulta stavební VUT v Brně , 2004. [13].
 2. Mongeovo zobrazení Konstrukce stop roviny Způsoby určení roviny Způsoby určení roviny při provádění konstrukcí v Mongeově zobrazení je výhodné pracovat s rovinami, které náme určeny pomocí stop; Způsob
 3. 10.2 Pravoúhlé promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) 10.3 Rovinné řezy těles 11 Sítě těles. 11.1 Sítě mnohostěnů; 11.2 Sítě rotačních válců a kuželů 12 Kinematická geometrie. 12.1 Vybrané rovinné křivky; 12.2 Profily zubů ozubených kol; 12.3 Šroubovice 13 Průniky těle
 4. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část ZOBRAZENÍ KRUŽNICE Příklad: V rovině ρ zobrazte kružnici o středu S a poloměru r. kružnice ležící v obecné rovině se v obou průmětech zobrazuje jako elipsa poloměr kružnice . Víc
 5. Doporučená skripta pro předměty 1PG Počítačová geometrie a grafika, 1KG - Konstruktivní a počítačová geometrie a 1PG-K pro studenty kombinovaného studia. skripta Konstruktivní geometrie, Borecká, K. a kol.Konstruktivní geometrie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. ISBN 80-214-3229-
 6. Mongeovo promítání. Křivky + šroubovice. Teorie a obrázky k dané látce. Deskriptivní geometrie [] VŠB-TU Ostrava Archiv RAR (35.25 kB) 3. 11. 2009. 1... 42. 43. 44. Práce s portálem. Seznam škol Uživatelská příručka Testování Dárk

Deskriptivní geometrie pro FAS

Mongeovo promítání - rovina daná rovnoběžkami - GeoGebr

 1. E-learningový portál projektu ESF OP VK eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.010
 2. Křivky + šroubovice. Teorie a obrázky k dané látce. Deskriptivní geometrie [] VŠB-TU Ostrava Archiv RAR (376.71 kB) 3. 11. 2009. Promítání a související pojmy. Teorie + obrázky od Doležala. Deskriptivní geometrie [] VŠB-TU Ostrava Word (94.5 kB) 3. 11. 2009 Mongeovo promítání
 3. ář. VYSLECHNĚTE názory pozvaných hostů - politika, architekta, urbanisty, právníka, developera a konzultanta pro participativní plánování
 4. 1.Transformace souřadnic a objektů v E2 a E3. 2. Základy diferenciální geometrie křivek - matematický popis, tečný vektor, normály, křivosti3. Křivky - rovinné křivky, šroubovice.4. Základy diferenciální geometrie ploch - matematický popis, tečná rovina, normála, křivosti (zejména Gaussova).5. Interpolace a aproximace.
 5. Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky
 6. Cílem předmětu je doplnit základní znalosti a procvičit témata probíraná v základním kurzu Konstruktivní geometrie (Promítací metody, Mongeovo promítání, axonometrie, perspektiva. Základní metody osvětlení. Šroubovice a její aplikace, šroubové plochy. Kvadriky, jejich rovnice a zobrazení. Křivky, výpočet křivostí)
 7. 910. 1 2005-04-19 \N 502.050... A TADY MĚLO BÝT ŽITNÉ POLE P.Hubenka 1992 TV 239 15 Stonava - pokles a deformace území je důsledkem poddolování

Mongeovo promítání - kužel - YouTub

Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. 4 Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy 20. a) Mongeovo promítání (hlavní přímky roviny, spádové přímky roviny, přímka kolmá k rovině) b) Výrobní výkresy ( výkresy sestaveni - např. šroubové spojení, nástavba popisového pole) 21. a) Mongeovo promítání (průsečík přímky a roviny, zobrazení roviny ( zvláštní polohy rovin BA03 Deskriptivn í geometrie pro kombinované studium. RNDr . Jana Slab ěňáková Mgr. Jan Šafařík. přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 20 13 -20 14. Deskriptivní geometrie pro kombinovan é studium BA03. Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková. Slideshow 4821235 by.. popíše způsoby jednotlivých druhů promítání, hlavně pravoúhlé na 3 průmětny podle vzoru dovede nakreslit různá základní tělesa okótuje tělesa dle pravidel kótován Cílem předmětu je doplnit základní znalosti a procvičit témata probíraná v základním kurzu Konstruktivní geometrie (Promítací metody, Mongeovo promítání, axonometrie, perspektiva. Konstruktivní fotogrammetrie. Základní metody osvětlení. Šroubovice a její aplikace, šroubové plochy. Kvadriky a jejich rovnice.)

Video: Geometrie-webskriptu

Detail předmětu - Konstruktivní a počítačová geometrie

 • Vysoké tatry hory zážitkov.
 • Nejlepší značky oblečení.
 • Pb láhev 5 kg náplň.
 • Prometheus film.
 • Saranče luční.
 • Vratislav mynář twitter.
 • Skoda karoq fuel consumption.
 • Assassins creed jack the ripper kaufen.
 • O2 pojištění telefonu.
 • Zanoření stomie zkušenosti.
 • Očkování proti vzteklině cena.
 • Wiki maidan.
 • Fotograf turnov.
 • Svatba na hawaii cena.
 • Alfa romeo brera bazos.
 • Junioři atletika věk.
 • Css pozice center.
 • Bridge vs repeater.
 • 9měsíční miminko spánek.
 • Čínský nový rok 2019 datum.
 • Magnificent seven.
 • Kategorie kol.
 • London dry gin lidl.
 • Alicia vikander pappa.
 • Ortopedické vložky do bot praha.
 • Mapa svatku v nemecku.
 • Pilatus pc 12 cena.
 • Pohybové schopnosti.
 • Zorro tajemná tvář online zdarma.
 • Dvoukolak prodej.
 • Dětské čepice.
 • Sýrová mísa.
 • Ibizský chrt prodej.
 • Největší atomový výbuch.
 • Krokový motorek volnoběhu fiat punto.
 • Jednoduchy kolac bez mlieka.
 • Historie vitamínů.
 • České designové značky.
 • Mall cz slevovy kod.
 • Planeta merkur velikost.
 • Cirque du soleil tour 2019.