Home

Vartenberkové

Vartenberkové drželi Vartenberské panství až do roku 1504, kdy jej Jan z Vartenberka (1480-1534) prodal Bartoloměji Hyšpergálovi z Kynigsheimu, kterým Vartenberské panství náleželo až do začátku 17. století Vartenberkové také předsedali zemskému soudu a zastávali funkci pražského purkrabího. Za husitských válek byl hrad v roce 1426 či 1427) obsazen sirotky. Husitským hejtmanem na hradu se stal Jan Čapek ze Sán. Je zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali Vartenberkové - významný český šlechtický rod. Byl jednou z větví severočeské dynastie Markvarticů. Rozmachu dosáhli Vartenberkové zejména ve 14. a 15. století, kdy zastávali řadu důležitých státních funkcí a disponovali značným majetkem. Rod vymřel v polovině sedmnáctého století Ottův slovník naučný: Vartenberkové. z Vartemberka (Vartenberka), jméno starožitné rodiny panské, již vymřelé, která pocházela z rodu Markvarticův. Prvotní erb (kráčející lvice) přeměněn později ve štít polovičný zlatý a černý (v pravo a v levo), za klénot dávána panna na lodi s veslem a ještě později ovíjeli štít zelenou saní Vartenberkové - významný český šlechtický rod. Byl jednou z větví severočeské dynastie Markvarticů. Rozmachu dosáhli Vartenberkové zejména ve 14. a 15. století, kdy zastávali řadu důležitých státních funkcí a disponovali značným majetkem. Rod vymřel v polovině sedmnáctého století. Sada 4 stříbrných medail

Vartenberkové Warttenberg)[1]) byl český šlechtický rod, významná odnož prastarého rodu Markvarticů O honosné sídlo je dočasně připravili husitští sirotci, těm však Vartenberkové účet za svévolné využití nemovitosti nejspíš vystavit nemohli.Renesanční zámek vznikl v roce 1563 přestavbou původního hradu, kterou uskutečnil šlechtický rod Hyršpergárů, nástupce původních majitelů - pánů z Vartenberka V písemných pramenech je obec Všeň poprvé uváděna v roce 1318. Mezi první doložené vlastníky jednotlivých osad patří Markvarticové, Vartenberkové, Šlikové, Valdštejnové a další

Ubytování v Lužických horách - plná penze pouze za 450 Kč! Klášterní penzion se nachází v malebné přírodě Lužických hor, v obci Jiřetín pod Jedlovou ve Šluknovském výběžku, v budově kláštera Kongregace Dcer Božské Lásky. Navštivte nás a vyzkoušejte naše služby Jeho četní potomci v průběhu několika generací založili na tomto území četné hrady, městečka, kláštery a podle jejich pojmenování dali vzniknout řadě rodových větví, známých jako Lemberkové, Vartenberkové, Valdštejnové, Páni z Michalovic, Páni ze Zvířetic a další Než byl litomyšlský zámek zabaven státem v roce 1945, vlastnilo ho několik různých rodů - Pernštejnové, Trauttmansdorffové, Valdštejnové-Vartenberkové a Thurn-Taxisové. Roku 1962 se zámek Litomyšl dostal mezi národní kulturní památky a v roce 1999 dokonce i na Seznam světového dědictví UNESCO Sada 4 PSM Vartenberkové.Špičková sběratelská kvalita.Proof.Od korunky (6977486349) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných

Vartenberkové (1350 - 1489 + 1511 - 1516) :: Mimoňská histori

Nemá smysl zde všechny jmenovat, ale z těch nejznámějších to byli například Vartenberkové, Smil Flaška z Pardubic, Valdštejnové nebo Berkové z Dubé. Zajímavé je jistě také to, že hrad dvakrát obléhali husité - v roce 1421 a pak 1425, ale nikdy jej nedobyli VARTENBERKOVÉ KAsrR V prvnf polovinE 14 • stoletf zaznamenåváme u ti merkvertického rozrodu trvalý pFechod k poloviE— nfho Od roku 1303 e 1313, kdy ee na pecetfch objevily prvnf nám známé pålené znaky u Vertenberkð, nen£ deleko k r. 1338, Ve kterém pravdEpodobné vznikle jindFichohredecká zna Podařilo se nám předběžně zajistit 9 setkání, na nichž se postupně seznámíte se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejn, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších.

Hrad byl povahy dřevěné a byl zřejmě založen pány z Chlumu, jenž se v písemných pramenech připomínají již v první pol. 13. st. Hrad zůstal v držení tohoto rodu až do konce 14. st., kdy toto zboží získali Vartenberkové Mezi první doložené vlastníky jednotlivých osad obce patří Markvarticové a Vartenberkové, Šlikové, Valdštejnové a další. Výstavná farní budova, dnes již sloužící obci jako její sídlo, nahradila starou všeňskou faru, která vyhořela během třicetileté války Vartenberkové.Proof.Top sbírkový stav.Stříbro 4x 16 (6968962776) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Obec Kostelany se nachází v okrese Kroměříž, kraj Zlínský.V obci žije 535 obyvatel Obec Valteřice byla založena již v době kolonizace území v letech 1226-1276 za vlády Přemysla Otakara II. K prvním majitelům patří páni z Dubé, Vartenberkové. Její starobylost dokazuje i její jméno. Pochází od ve starověku velmi oblíbeného jména Waltr, který zde byl buď kolonizátorem, nebo rychtářem

Hrad u České Kamenice postavili Vartenberkové. Hrad u České Kamenice. 18.11.2019 12:00:00. Nad Českou Kamenicí se tyčí na čedičovém vrchu zřícenina gotického šlechtického hradu pocházející z 1. pol. 15. století. Plnil funkci nového správního centra rodu Vartenberků a vojenského opěrného bodu u České Kamenice

Vartenberk - Wikipedi

Celoroční družinová hra, které nás provází českou historií. Celoroční hra Putování za erby nám umožní nahlédnout do historie a místopisu starých českých a moravských šlechtických rodů na našem území. Na této stránce se dozvíme nejen mnoho zajímavého a poučného, ale jsou zde pro všechny připravené zajímavé kvízy a soutěže a také výtvarné náměty Potomci Berků sídlili na Hrádku do poloviny 15. století. Dalšími majiteli byli Vartenberkové; když byl roku 1622 Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého jmění, přišel i o Chudý hrádek. Tehdy ale již byl zřejmě neobývaný. Psali jsme Vartenberkové se pak v průběhu 14. století stali nejbohatším a nejmocnějším feudálním rodem v severních Čechách. Nevíme, zda se Vartenberkové zmocnili zdejšího majetku úchvatem, nebo zda jej dostali od českého krále. Děčínské dominium, které bylo oporou jejich hospodářské a politické moci, zahrnovalo na.

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Známé rody: Šelmberkové, Trčkové z Lípy, Krajířové, Valdštejnové, Vartenberkové, Lobkovicové a mnoho dalších feudálů - povyšují další vsi na městečka a města, staví pivovary: z roku 1307 pivovar Dětenice, z roku 1564 pivovar Svijany. Jsou zakládány rybníky, podporují cechy atp Držkov byl součástí panství Návarov, v jehož vlastnictví se vystřídali Valdštejnové, Vartenberkové, Hazenburkové a rod Smiřických. Wikipedia. Přidat fotku. GPS ` Kopírovat. WGS84 (stupně) 27. 10. 2020. Rozšiřujeme sdílení Mapy.cz o tvorbu QR kódů, které stačí vyfotit telefonem. Kód můžete také stáhnout a. Je zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali. V roce 1438 byl hrad Mikuláše Sokola z Lamberka a po jeho smrti Děpolta z Rýzmburka. Po pánech z Vartenberka hrad získal koupí roku 1504 šlechtický rod Hyršpergárů, kteří roku 1563 hrad přestavěli na renesanční zámek V roce 1524 se majiteli hradu stali Vartenberkové a hrad přestavěli na zámek v renesančním stylu. Po krátkém vlastnictví Jiřím Vratislavem z Kvítkovic a Janem Vlkem z Kvítkova, se stavba stala majetkem známého rodu Valdštejnů, kteří zde nechali přistavět honosnou barokní kapli

Vartenberkové - Stříbrňák

 1. Vartenberkové drželi ves s tvrzí až do 15. století, kdy ji postupně vlastnili různí vladykové z okolí a později další šlechtické rody (Lapačkové ze Sukorad, Hložkové ze Žampachu, Bubunové z Bubna a Litic aj.)
 2. Prvními vlastníky byli Vartenberkové, přibližně až do r. 1402, kdy se hrad stal majetkem pánů z Dubé, kteří tak celé tolštejnské panství začlenili mezi své državy na S Čech. V r. 1481 získali panství i s hradem Šlejnicové ze Saska
 3. Vartenberkové - Beneš z Vartemberka, Jan z Vartemberka, Kateřina z Vartemberka, Čeněk z Vartemberka. Další rody vycházející z Markvarticů: Páni z Března, Páni z Dětenic, Páni z Hruštice, Páni z Ralska, Páni z Polné, Páni z Rohozce, Páni z Rotštejna, Páni z Velešína, Páni ze Zvířetic. Ottův slovník naučn
 4. Hrad nezůstal dlouho v majetku panovníka - již roku 1277 ho získávají Vítkovci náhradou za zabavenou Hlubokou, po nich Vartenberkové, krátce patřil hrad i králi Jiříku z Poděbrad, Oldřichu z Rožmberka, Trčkům z Lípy atd. Počátkem 17. století panství získává Albrecht Eusebius Valdštejn
 5. Hrad byl povahy dřevěné a byl zřejmě založen pány z Chlumu, jenž se v písemných pramenech připomínají již v první pol. 13. st. Hrad zůstal v držení tohoto rodu až do konce 14. st., kdy toto zboží získali Vartenberkové

Ve 14. století ho převzali Vartenberkové. V 15. století došlo k obsazení hradu husity, dalším střídáním majitelů a následnému opuštění hradu. Hrad a okolí obnovili v 18. století Valdštejnové. Sídlo měli v držení dalších 200 let. V 18. století tu zbudovali poutní místo mezi ruinami středověkého hradu Nad Českou Kamenicí se tyčí na čedičovém vrchu zřícenina gotického šlechtického hradu pocházející z 1. pol. 15. století. Plnil funkci nového správního centra rodu Vartenberků a vojenského opěrného bodu u České Kamenice

Vartenberkov

Potomci Berků sídlili na Hrádku do poloviny 15. století. Dalšími majiteli byli Vartenberkové; když byl roku 1622 Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého jmění, přišel i o Chudý hrádek. Tehdy ale již byl zřejmě neobývaný Vartenberkové se však zúčastnili stavovského povstání, a proto jim byl po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován; v roce 1623 Hrubý Rohozec koupil slavný Albrecht z Valdštejna. Od něj však již roku 1628 získává zámek i s okolním panstvím Mikuláš Des Fours, jehož potomkům pak zámek sloužil jako rodové sídlo po.

Žižka dobyl hrad v roce 1424, předtím vyplenil Turnov, poté táhl do východních Čech. V té době vlastnili Valdštejn Vartenberkové, Jindřich Vartenberk stál nejdříve na straně kališníků. Když viděl, že jde o zmar ve jménu víry přiklonil se k Zikmundovi Patronem Držkova a okolních farností byl mnich Jarek ze Železnice. Po několika změnách ve vedení, k nimž došlo v 15 století, stal se Držkov součástí panství Návarov, v jehož vlastnictví se vystřídali Valdštejnové, Vartenberkové, Hazenburkové a mocný rod Smiřických Turnov leží na řece Jizeře obklopen malebnou krajinou Českého ráje. Město Turnov je ideálním východiskem pro výlety do této unikátní krajiny. V Turnově se nachází šest zajímavých kostelů, některé z nich tvoří charakteristické panorama města. Turnov a Český ráj Vám nabízí širokou škálu možností pro provozování aktivní turistiky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Možná byli jeho zakladatelé Markvartici, ze kterých později vzešly další slavné rody Valdštejnové, Vartenberkové, Michalovičtí a Lemberkové. Historici dnes jen spekulují, že mohl chránit Lužickou stezku, což byla prastará obchodní a také vojenská komunikace přes z bohaté Žitavy přes Lužické hory do nitra Čech

Nové sady medailí - Vartenberkové - Stříbrňák

Vartenberkové, Berkové z Dubé, vévodové Sasko-Lauenburští na zámku v Zákupech se vystřídalo několik slavných šlechtických rodů. V roce 1805 přešly do majetku Habsburků Vlastníky Zákup byli Pancířové se Smojna, kteří zde měli pravděpodobně tvrz na místě nynějšího zámku. Po Pancířích se majiteli stali Vartenberkové. V roce 1378 se uvádějí Zákupy jako městečko, J. V. Šimák se domnívá, že městečkem byly již v roce 1359. Před rokem 1458 vystavěl Beneš z Vartenberka kostel sv

Začátkem 14. století byl hrad prodán Berkům z Dubé. Majitelé se střídali - dále Vartenberkové, poté opět Berkové. Po bitvě na Bílé hoře se novým majitelem panství i zámku Lyppy stal mocný Albrecht z Valdštejna. Valdštejn však sídlil na Novém zámku v Zahrádkách. Do hradu Lipý umístil pouze své úředníky Pamětní medaile 4 ks Vartenberkové (6956691462) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . Aukro Sběratelství Numismatika Česko Od 1993 pamětní . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Od roku 1450 drželi Benešov Vartenberkové, od roku 1511 Mikuláš Trčka z Lípy a od roku 1515 postupně Salhausenové, Paustové, Wolkensteinové a Thunové. Během třicetileté války byl Benešov několikrát obsazen různými vojsky, roku 1625 a 1680 se místní obyvatelé účastnili selských povstání

Zřícenina hradu z pol. 13. stol. V letech 1278-83 hrad zastaven zemskému správci Otovi Braniborskému, později ho získali v léno páni z Michalovic, po nich Berkové z Dubé a Vartenberkové. R. 1445 hrad dobyt, později sídlo purkrabí. R. 1515 zpustl V průběhu času přecházela obec Březnice pod správu jiných vrchností, a už to byli Vartenberkové z nedalekého Blanska, páni z Býnova či ve 30.letech 17.stol.Thun-Hohensteinové z Tyrol, kteří vlastnili i nedaleké panství Děčín. Od konce 18.stol. začal růst počet obyvatel, v obci byla již škola, mlýn i vinné sklepy

Vartenberkové - Wikiwan

Památky na prodej: Zámek Vartenberk — Česká televiz

Valdštejnové (často psáno Waldsteinové) jsou starý český šlechtický rod, větev markvartického rozrodu, jejíž jméno je odvozeno od hradu Valdštejn.Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách, mj Děčínští Vartenberkové měli vztah k Litoměřicku velice blízký jako držitelé vsi Zásady s kostelem sv. Vojtěcha (dnes předměstí Litoměřic). Ovšem v roce 1554 drželi Děčín rytíři z Bünau, původem ze Saska. Od Bünauských koupili Děčín v roce 1628 hrabata z Thun-Hohensteinu, kteří se zde usadili a vlastnili. Turnov je obklopený krajinou Českého ráje, tedy krajem pískovcových skal, zřícenin, hradů, zámků i zajímavou lidovou architekturou. Založen byl nad řekou Jizerou kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. I později tu sídlili známé české rody - Vartenberkové a Smiřičtí. Srdcem každého města je jeho.

Vartenberkové se však později skutečně stali vlastníky Zvířetic, když hrad roku 1528 koupili od Sezimů z Ústí nejvyšší královský purkrabí Jan z Vartenberka. Janův syn Adam ztratil v roce 1547 velkou část svých statků pro účast ve stavovském povstání. Kromě toho byl odsouzen k věčnému vězení na zámku. Hrad je prvně zmíněn k roku 1337 a vybudovali ho k ochraně cesty z Čech do Lužice, první vlastníky představovali Vartenberkové. Následovali páni z Dubé a v roce 1481 získali hrad Šlejnicové ze Saska, po roce 1587 se vystřídalo vícero majitelů První písemné zmínky o středověkém hradu Tolštejn pocházejí z roku 1337. Prvními doloženými majiteli jsou Vartenberkové. V roce 1402 tolštejnské panství získali páni z Dubé, poté Šlejnicové ze Saska. Po roce 1587 se vystřídalo více majitelů Vartenberkové byl bohatý rod. Vlastnil mnoho hradů v okolí. Prvním majitelem z tohoto rodu Jan s Vartenberka. A po něm jeho syn Adam. Ten se však zúčastnil neúspěšného stavovského povstání proti králi Ferdinandu I. , a tak u byla podstatná část jeho majetku zkonfiskována. Zvířetice mu byly ponechány, ale také jako.

Kozel (zámek) – Wikipedie

Po Illburkovi Kalich drželi Petr Kaplíř ze Sulevic, Ješek Svojanovský z Boskovic a po roce 1496 Vartenberkové. Ve svých dějinách třikrát obléhaný hrad (1421, 1437/38, 1467) zpustl pravděpodobně v 1. polovině 16. století. Po celé 19. století byl Kalich vedle dalších míst symbolem národní identity a v roce 1868 měl být. Šlechta (též nobilita či aristokracie) je soubor jedinců, majících zvláštní právní výsady a nezřídka také nárok na šlechtický titul.Příslušnost k této skupině vychází z rodového principu a je proto zpravidla založena manželským původem po šlechtickém otci Prvními vlastníky byli Vartenberkové, přibližně až do roku 1402, kdy se hrad stal majetkem pánů z Dubé, kteří tak celé tolštejnské panství začlenili mezi své ohromné državy na severu Čech. V roce 1481 získali panství i s hradem Šlejnicové ze Saska (Jiří Šlejnic v roce 1548 založil dnešní Jiřetín pod Jedlovou).. Sídlili zde Keltové, Římané, Germáni i Slované. S počátky Drnholce souvisí Hradisko (Burgstall) z 12. století, které se nachází asi 2 km západně od obce. Majiteli Drnholce byli postupně Sirotkové, Kounicové, Vartenberkové, Lichtenštejnové, Teufenbachové, Šternberkové a Trautmannsdorfové

Majiteli byli nejprve Markvartici, Vartenberkové, Berkové z Dubé, Albrecht z Valdštejna, po konfiskaci Bredové, Clam-Gallasové, Auersperkové. Původní hrad byl často přestavován a rozšiřován od roku 1976 rozsáhle opravován a v posledních letech je přístupen i veřejnosti V následujících letech se na tomto panství vystřídalo několik majitelů: r. 1406- Berkové z Dubé, r.1428- Zikmund Děčínský z Vartenberka, r. 1511- Mikuláš Trčka z Lípy, r. 1515- Jan Salhausen a bratři Vartenberkové, r. 1614- Radslav Vchynský z Vchynic a Tetova

Kumburští Vartenberkové o hrad přicházejí. Doba nástupu našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. znamenala jisté uklidnění politické situace v Čechách. Náš Otec vlasti kvůli pořádku v zemi neváhal vzít do ruky meč, aby si s odbojnými pány jednou pro vždy vyřídil účty Vartenberkové byli příslušníky markvartického příbuzenství, ke kterému patřili rovněž páni z Lemberka, Valdštejna, Michalovic, Zvířetic a jihočeští Velešínové. Markvart I je bezpečně doložen roku 1159 jako královský komorník Turnov, resp. jeho část Hruštice, se poprvé připomíná v roce 1238. V polovině 13. století však vniká nové osídlení blíže u řeky, náš Turnov, zmiňovaný roku 1272. Mimochodem, potomci Markvarticů jsou známí Valdštejnové, Vartenberkové a patřil k nim i Havel z Lemberka, manžel sv. Zdislavy Posledními známými majiteli hradu byli Vartenberkové, ale v roce 1445 byl hrad dobyt a vypálen lužickým vojskem (Vartenberkové se postavili společenství šesti lužických měst Žitavy, Lobavy, Lubáně, Zhořelce, Budyšína a Kamence.) Hrad ještě několik let sloužil svému účelu, ale v roce 1515 se již uvádí jako opuštěný

Zahrádky jsou obec se 600 obyvateli, která vznikla na konci 14.století. V letech 1547-50 zde Vartenberkové vystavěli zámek (s pův. názvem Nový Vítkovec), který o 100 let později získal Albrecht z Valdštejna. V 17. století byl kolem zámku založen park se vzácnými dřevinami Někdy v 80. letech 14. století získali Valdštejn Vartenberkové - rod, který patřil rovněž k Markvarticům. J. V. Šimák se domnívá, že ho koupil již Jan z Vartenberka na Ralsku († 1383). Po jeho smrti spravoval Valdštejn Beneš z Vartenberka za Janovy nezletilé děti, z nichž se nakonec stal majitelem Valdštejna Jindřich.

VŠEŇ - oficiální web obc

Pozdějšími pány města se sta-ly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí. Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707 Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí. Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707. Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla Zákuý hrad snad lze ztotožnit se Smojnem, objevujícím se od počátku 14. století v predikátu šlechtického rodu, který vystřídali Vartenberkové. Renesanční zámek Berků z Dubé byl vybudován v letech 1548-1552 na místě gotického hradu Ze severní strany jej chránily příkopy a hradby. Tolštejn měl vynikající strategickou polohu, která umožňovala hlídat jediný schůdný přechod z Lužice na českou stranu Lužických hor. V průběhu dějin ho vlastnili Vartenberkové,Berkové, Šlejnicové i další majitelé Město bylo založeno v polovině 13. století Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů na ostrohu nad řekou Jizerou. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí. Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy

Ubytování v Lužických horách - klasternipenzion

Markvartici - Wikipedi

 1. I Vartenberkové městu udělili řadu výsad a rozmnožili městské svobody. Kamenice měla za jejich vlády zřejmě solný obchod, týdenní trhy a dva výroční trhy. Roku 1492 Zikmund z Vartenberka povolil měšťanům prodávat městské pivo v okolních vesnicích
 2. Telnice, Adolfof, Petrovice, Nakléřov. Autobusem vyjedeme do Telnice na úpatí Krušných hor,východiska mnoha výletů v létě i v zimě.Domky pod železniční tratí patří k Varvažovu,tak jako velká továrna Meva-kovoprůmysl ( dříve keramický závod).Nádraží má nadmořskou výšku 357 m.Telnice je rozložena v úzkém příčném horském údolí při spádném Telnickém.
 3. Rozsáhlou oblast kolem Děčína si ve 14. století přisvojili Vartenberkové, kteří na ochranu solní stezky vybudovali u Tisé tvrz Šenov. Název vsi Šenov se dochoval až do poloviny 16.století. Nebývalý kulturní a hospodářský rozmach zažilo území za vlády rytířů z Bünau - Bynova
 4. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1293, v roce 1337 koupili původně královské město Vartenberkové. V roce 1438 se majiteli stali Beneš a Hašek z Valdštejna a v roce 1452 Jiří z Poděbrad. V roce 1487 koupil panství od Samuela z Hrádku Mikuláš Trčka z Lípy a v roce 1607 Smiřičtí
 5. První písemná zmínka o Náměšti je z roku 1234, kdy patřila pánům z Lomnice. Významnými majiteli v době renesance byli Žerotínové, kteří hrad přestavěli na rozsáhlý zámek. Po nich spravovali panství Vartenberkové. V roce 1752 získal panství nejvyšší kancléř Českého království hrabě Bedřich Vilém Haugwitz
 6. Po husitských válkách obec získali Berkové z Dubé, po nich zde byli Vartenberkové a v 16. století Salhausenové. Již zchátralý kostel byl zbourán roku 1746 a téhož roku byla zahájena stavba kostela nového. Náklady nesl z větší části hrabě Kounic z výnosů svého panství. Hlavní stavební práce byly ukončeny po pěti.
 7. Předtím jej postupně vlastnili rody Kamenců ze Střížovic, Vartenberkové, Oppersdorfové a Rohanové. Od hradu pojedete přes Podzámčí do vesnic Vranové a Labe, ze které se můžete jít podívat na další zříceninu. K hradu se totiž můžete dostat jen pěšky. Jedná se o zříceninu skalního hradu Vranov, neboli Pantheon

8 nejkrásnějších renesančních památek Česka Cestovink

 1. Vartenberkové vlastnili Louku do roku 1337. Předchozí: Spustit prezentaci Zpě
 2. Děčínský zámek, monumentální sídlo šlechtického rodu Thunů-Hohensteinů, má za sebou v posledních desetiletích pohnutou historii. Vlastnili ho Vartenberkové, páni z Bünau a od roku 1628 do 1932 Thunové. Původní knížecí hrad se uvádí již v roce 1128, kolem roku se stal královským sídlem
 3. V témže období Valdštejnové-Vartenberkové jednali s Klubem českých turistů o prodeji hradu; po několikaletém jednání byla roku 1932 uzavřena kupní smlouva. Do doby, než práce přerušila druhá světová válka, byla nově zastřešena a opravena budova purkrabského paláce a opravována byla i hradní kaple

Sada 4 PSM Vartenberkové

Stohánek – WikipedieDražice (hrad) – WikipedieStřekov (hrad) – WikipedieKudy z nudy - Hrad Tolštejn - nejlépe zachovaná zříceninaZámek Hrubý Rohozec - Šokující PlanetaKarnevalové masky - Předškoláci - omalovánky, pracovní
 • Penicilin fleming.
 • Autosedačka maxi cosi cabriofix.
 • Orlí hnízdo zájezd 2018.
 • Červené fleky v obličeji v těhotenství.
 • The killing of a sacred deer subtitles.
 • Avatar maker full body.
 • Transplantace vlasů zlín.
 • Mary poppins blunt.
 • Babiččiny laskonky recept.
 • Pravda o ufo 2017.
 • Podpažní pouzdro na revolver.
 • Prodej slepic karlovarský kraj.
 • Nejstarší bojové umění.
 • Mena eura.
 • Muzikál čas růží 2019.
 • Wtc today.
 • Čivava plzeň.
 • Bart simpson komiks.
 • R retinoate intense.
 • První digitální fotografie.
 • Rekonstrukce koupelny v paneláku.
 • Team america trailer.
 • Střední škola umělecká a řemeslná, nový zlíchov, hlubočepy, praha.
 • Jaký průměr odpadního potrubí.
 • Hodnoty zeleza u kojence.
 • 11 september 2001.
 • Kapky do očí pro psy.
 • Jak vytvořit obraz disku daemon.
 • Jak pracuje bránice.
 • Značení pneumatik motocyklů.
 • Lezení malá skála.
 • Rybník hráz.
 • Monster truck nachod.
 • Včera dnes a zítra holzmann.
 • Hlídané parkoviště praha 5.
 • Early queen seeds.
 • Rettův syndrom wikipedie.
 • Mazivo na čepy bagru.
 • Ajax čistící prostředek.
 • Motordiag cz mkm.
 • Plná moc k přepisu vozidla vzor 2018.