Home

Deriváty kyselin

Deriváty karboxylových kyselin - Wikipedi

Kyseliny a jejich deriváty 4fitness

Organická Chemie:Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Deriváty karboxylových kyselin - DobréZnámky

 1. Deriváty kyseliny uhličité Lze ji považovat vedle kyseliny mravenčí za nejjednodušší organickou kyselinu, je však nestálá, náhradou - OH se odvozují stabilnější deriváty. Fosgen, dichlorid kyseliny uhličité (karbonylchlorid) COCl2 Poprvé byl připraven reakcí oxidu uhelnatého s chlorem, za využití slunečního záření
 2. Kyselina mravenčí HCOOH (kyselina methanová) je nejsilnější karboxylová kyselina (neuvažujeme-li jejich deriváty). Jedná se o bezbarvou kapalinu ostrého zápachu, která leptá pokožku a je silně toxická
 3. Funkční deriváty karboxylových kyselin. Charakteristika. Funkční deriváty karboxylových kyselin jsou deriváty karboxylových kyselin, které vzniknou substitucí na funkční skupině COOH. Nejčastěji se vyskytují: soli, halogenidy, anhydridy, estery a amidy karboxylových kyselin. Reaktivita funkčních derivát

HAIŠMANOVÁ, Blanka. Chemické názvosloví - funkční deriváty karboxylových kyselin. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20 Jméno: Třída: FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN - PRACOVNÍ LIST 1) Podle obrázků určete, kde se můžete ve svém okolí s jednotlivými deriváty karboxylových kyselin běžně setkat. Zapište pod obrázek vybrané pojmy z nabídky 20. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty KARBOXYLOVÉ KYSELINY Charakteristika − Karboxylové kyseliny mají ve svých molekulách jednu nebo vícekarboxylových skupin -COOH Skupina je odvozenaspojením karbonylové (C=O) a hydroxylové (-OH) Rozdělení karboxylových kyselin podle počtu skupin: Jednosytné (monokarboxylové) - obsahující 1 karboxylovou skupinu- kyselina. Funkční deriváty karboxylových kyselin V řadě chemických reakcí karboxylových kyselin je -OH skupina v karboxylu nahrazena jinou funkční skupinou. Vznikají tak funkční deriváty karboxylových kyselin, které už nejsou kyselé (acylhalogeni-dy, anhydridy, estery, thioestery, amidy)

Prezentace se zaměřuje na vymezení pojmu karboxylových kyselin, jejich názvosloví, vlastností a užití v běžném životě. Pro zvýšení názornosti a propojení s praxí je do pezentace zařazena celá řada obrázků a videoklip s reakcemi kyseliny octové. Součástí pracovního materiálu je pracovní list FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN Vznikají nahrazením skupiny -OH v karboxylové funk ční skupin ě substituentem Y. Podle toho, co je Y, existují: halogenidy karboxylových kyselin Y = -Hal amidy karboxylových kyselin Y = -NH 2 anhydridy karboxylových kyselin Y = -O-CO-R estery karboxylových kyselin Y = -O-R. Jej deriváty: močovina, fosgén Močovina - kryštalická látka bez farby, používa sa na výrobu liečiv alebo plastov Fosgén - jedovatý plyn (použil sa v 2. svetovej vojne

Funkční deriváty karboxylových kyselin. Vznikají náhradou skupiny -OH, nebo skupiny = O (v některých případech i obou skupin současně) v karboxylu jinou skupinou, nebo atomem. Ale pozor: dojde-li k náhradě pouze vodíkového iontu v karboxylu iontem kovu (např. Na+ ), jde o vznik soli, která mezi deriváty nepatří Organická chemie - Substituční deriváty karboxylových kyselin I / prezentace Ověřeno ve výuce dne 24. 02. 2014 Předmět Chemie Ročník Septima Klíčová slova Substituční deriváty karboxylových kyselin, hydroxykarboxylové kysliny, halogenkarboxylové kyseliny, oxokarboxylové kyseliny, zástupci, názvosloví Anotac 3) amidy kyselin-amino skupina (NH2) je v karboxylu a) diamid kys. uhličité = močovina - z metabolismu proteinů, je jedovatá a nebezpečná pro tělo - výroba plastů - močovinoformaldehydové pryskyřice (aminoplasty), neškodné pro zdraví II. substituční deriváty (náhrada vodíku v uhlovodíkovém řetězci) 1) hydroxykyselin

deriváty kyselin v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu deriváty kyselin? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem deriváty. ESTERY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN. Estery jsou deriváty vzniklé reakcí kyselin (jak organických, tak anorganických - kyslíkatých) s alkoholy deriváty kyselin. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu deriváty kyselin.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu deriváty kyselin: deriváty organických kyselin, deriváty kyselin, směs roztoku amfiprotních kyselin a zásad a jejich solí, stavební součást nukleových kyselin, derivát organických kyselin, součást nukleových kyselin, součásti nukleových kyselin Deriváty organických kyselin Ethery Kyseliny organické Sacharidy, glykosidy Soli organických kyselin Oxidy Pro chromatografii Derivatizační činidla pro GC Detekční činidla pro TLC - pevné Detekční činidla pro TLC - roztoky Činidla pro chromatografii iontových párů.

PPT - FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN PowerPoint

19 - Hydrido deriváty kyselin (CHE - Anorganické názvosloví) - Duration: 4:27. Isibalo 108 views. 4:27. Proč na halogenderiváty probíhá typicky substituce nukleofilní Žlučové kyseliny jsou deriváty kyseliny cholanové, která je odvozená od cholanu (5-β rada). Patří mezi C24 steroidy. Hydroxyderiváty kyseliny cholanové obsahují jednu OH skupinu, která je vždy vázaná na C3 steranového jádra. Jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v alkalickém prostředí za vzniku jejich sol Transcript Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Dělení: Funkční deriváty: deriváty karboxylové skupiny vznik: náhrada atomu vodíku : náhrada hydroxylové skupiny názvosloví: specifická koncovka podle typu derivátu Substituční deriváty deriváty uhlovodíového zbytku př. soli karboxylových kyselin estery acylhalogenidy amidy soli karboxylových.

- další významné deriváty: kyselina močová - krystalická, vzniká v organismu odbouráváním purinových bází, vylučována plazy, ptáky (→ neotráví se ve vejci močovinou); u lidí v moči - dna, močové kameny kofein - alkaloid, v kávě, v čaji = tein (jiný jen název) theobromin - alkaloid v čaj Při té nukleofilní se nukleofil navazuje do polohy 2, 4 a 6, zatímco při elektrofilní se substituent navazuje pouze do polohy 5. pyrimidin.png Pyrinidin je heterocyklická sloučenina, jejíž deriváty se vyskytují v molekulách nukleových kyselin v podobě: uracilu (RNA), thyminu (DNA) i cytosinu (RNA, DNA)

Mé zápisky pro Vás: Chemie: Karboxylové kyseliny a funkční

test č. 1 . Názvosloví anorganických sloučenin (název - vzorec) pátek 13.9.2019 . seznam sloučenin: nazvoslovi_anorganickych_sloucenin_nazvy_pl_zadani.doc (91136 deriváty organických kyselin. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem deriváty organických kyselin. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody

deriváty kyselin - křížovkářský slovní

deriváty organických kyselin v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu deriváty organických kyselin? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční Další deriváty fenolových kyselin • amidy fenolových kyselin s 5-hydroxyanthranilovou kyselinou anpř. avenanthramidy v ovsu • kapsacinoidy - vanillylamidy C8 až C11 trans-monoenových a nasycených mastných kyselin s rozvětveným i nerozvětveným řetězcem avenanthramid (R je H nebo OCH3) CH 3 O HO O N HOOC R OH H CH 3 O HO N H. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Obr. 12 Kyselina citronová - přípravek Obr. 13 Detail složení přípravku FUNKČNÍ DERIVÁTY K. KYSELIN O SOLI R C O ANHYDRIDY O Kov O HALOGENI DY R C ESTERY R C R C C R O O AMIDY R C NH2 X O NITRILY OR´ O R C N ÚLOHA: Kyseliny v tucích V tucích se nejčastěji vyskytují kyseliny • kyselina palmitová, • kyselina olejová. Amidy karboxylových kyselin Amidy jsou nejméně reaktivní mezi běžnými deriváty karboxylových kyselin a to je hlavní příčina proč se často vyskytují v přírodě. Mezi nejdůležitější zástupce amidů patří proteiny, jejich chemie však bude probírána později

Aminokyseliny jsou deriváty karboxylových kyselin, které mají jeden vodík uhlovodíkového řetězce nahrazen aminoskupinou - NH2 V přírodě jsou nejvíce rozšířené L-α-aminokyseliny. Tvoří dlouhé řetězce, které se nazývají peptidy (do 100 AMK) nebo bílkoviny (nad 100 AMK) Štruktúra karboxylovej kyseliny Karboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny s karboxylovou funkčnou skupinou -COOH. Radia sa medzi kyslíkaté deriváty organických zlúčenín. V názvoch zlúčenín sa prítomnosť karboxylovej funkčnej skupiny vyjadruje predponou karboxy- alebo príponou -ová kyselina kyslíkaté deriváty, které obsahují karbonylovou skupinu R, R´ - uhlovodíkové zbytky ALDEHYDY KETONY obecný vzorec přípona - al - on příklad ethanal propanon METHANAL (formaldehyd) štiplavě páchnoucí jedovatý plyn rozpustný ve vodě (40% vodný roztok formalín

PL 07 Soli kyslíkatých kyselin. Chemické rovnice. Acidobazické reakce. Uhlík a jeho sloučeniny. Chemické rovnice 2. Myšlenková mapa: Voda. Nejpoužívanější kovy na Zemi. Názvosloví uhlovodíků - přímé řetězce. Názvosloví uhlovodíků - rozvětvené řetězce. Deriváty uhlovodíků. Chemické procesy. Stavba atomu. Vznikají tak funkční deriváty karboxylových kyselin, které už nejsou kyselé (acylhalogenidy, anhydridy, estery, thioestery, amidy). Z těchto derivátů mohou hydrolýzou vznikat zpět výchozí karboxylové kyseliny Deriváty karboxylových kyselin. FUNKČNÍ . Odvozují se od karboxylových kyselin náhradou části funkční karboxylové skupiny - COOH. R(COO(H nahrazením vodíku v karboxylové skupině ( soli. R(CO(OH nahrazením hydroxylové skupiny - halogenem X ( - halogenidy. aminoskupinou - NH2 -. Existujú 1) funkčné deriváty: halogénanhydridy kyselín R-COHal, napríklad chloranhydrid kyseliny octovej CH3-COCl 2) substitučné deriváty: alfa- (beta-,...)halogénderivaty kyselín, napríklad, trifluóroctová kyselina CF3-COOH Nič nemá názov halogenid. Pridať komentár FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN - PRACOVNÍ LIST. 1)Podle obrázků určete, kde se můžete ve svém okolís jednotlivými deriváty karboxylových kyselin běžně setkat. Zapište pod obrázek vybrané pojmy z nabídky. lékařství (octan hlinitý) mýdla (palmitan sodný) kosmetický průmysl. lepidla (anhydridy) syntetická vlákna (akrylonitril).

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Pracovní list : Funkční deriváty karboxylových kyselin. Mgr. Blanka Janiczková. září 2013. Digitální učební materiál. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-6-17-CHE-16 Název školy Střední zdravotnická škola , Brno, Jaselská 7/9. Jsou to deriváty kyselin obsahující halogenidy , které nahrazují část skupiny COOH.názvosloví se tvoří tak ,že se se za název acilu dodá název halogenidu (acetyl -chlorid = CH 3 COCl) . Anhydridy. Jsou cyklické deriváty kyselin ,kde H ve skupině COOH zastupuje O . O s jednoduchou vazbou nahrazuje H amidy kyselin amid ethanové kyseliny. amid octové kyseliny. acetamid imidy kyselin ftalimid. nitrily kyselin CH3 - CN acetonitril hydrazidy kyselin CH3 - NH - NH2 acetohydrazid laktamy hexano-6-laktam -kaprolaktam. laktam 6-aminohexanové kyseliny Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Tabulka 5 - přehled kyslíkatých derivát

PPT - Karboxylové kyseliny VY_32_INOVACE_8C1 PowerPoint

OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 3. Aminokyseliny . 19 OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 3. Aminokyseliny Zástupci. Příprava 20 OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 3. Aminokyseliny S N 2 reakce Gabrielova metoda . 2 fosgen G G Vyskytuje se v nedozrálých plodech, patří mezi substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny), triviální název této kyseliny je hydroxyoctová. kyselina glykolová H H Tato reakce se týká derivátů karboxylových kyselin, které se štěpí vodou Vypisuje významné karboxylové kyseliny. Seznamuje s funkčními a substitučními deriváty karboxylových kyselin, jejich vlastnosti a reakcemi. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Heterocykly a deriváty anorganických sloučenin - maturitní otázka 12/26, následující Uhlovodíky - maturitní otázka 14/26 Deriváty karboxylových kyselin Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-2 Organická chemie, DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého studia náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v karboxylové kyselině jiným atomem nebo skupinou atomů Deriváty karboxylových kyselin vznik: CH3COOH.

Karboxylové kyseliny - Wikipedi

Substituční deriváty karboxylových kyselin - označení polohy. Halogenkyseliny. Příprava -halogenkyselin - halogenace v přítomnosti červeného fosforu - vodíky v (-poloze jsou reaktivnější, proto nevznikají jiné halogenderiváty - reakce probíhá přes halogenid kyseliny Funkční deriváty karboxylových kyselin jsou sloučeniny, které vznikají modifikací -COOH skupiny tzn. odtržením H+/OH-. Mezi nejznámější deriváty patří: soli (místo H+ se naváže kov), halogenidy (místo OH- se naváže halogen), estery (místo H+ se naváže uhlovodíkový zbytek alkoholu), anhydridy (reakcí dvou KK se z. Andyridy karboxylových kyselin jsou acylační činidla. Acylace je proces, během něhož dochází k připojení uhlíku. Tyto činidla jsou mnohem slabšího charakteru než-li acylhalogonidům. Acylhalogneidy jsou funkční deriváty. Produktem těchto reakcí vznikají deriváty karboxylových kyselin. Vznik názvu - ahnydri Stavebnice je určena na procvičování funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Skládá se ze dvou částí (substituční deriváty a funkční deriváty), které je možné používat jak odděleně, tak dohromady. Jedná se o soubor rovnic, které znázorňují přípravy zadaných sloučenin, popřípadě jejich.

Mezi substituční deriváty karboxylových kyselin patří halogenkyseliny, hydroxykyseliny, amidy, aldehydokyseliny a ketokyseliny halogenkyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny, aldehydokyseliny a ketokyselin Deriváty mastných kyselín podľa tohto vynálezu so svojou schopnosťou zakotvit účinné liečivo v bunkách môžu ďalej zlepšit priaznivé účinky, ktoré sa dosiahnu miestnym podaním. Zápal dýchacích ciest sa pozoruje ako významný znak smrteľných záchvatov astmy a podobne zmeny sa zistili pri bronchiálnych biopsiách. cs deriváty mastných kyselin a mastných alkoholů bodů 9, 13 a 14 výše (například soli, estery (jiné než glycerinu), aminy, amidy, nitrily), za předpokladu, že vyhovují kritériím stanoveným pro odpovídající mastné kyseliny a alkoholy Deriváty karboxylových kyselín - Gastromolekuly Whisky laktón (3-metyl-4-oktanolid) Zrenie v dubových sudoch Aróma kokosu a zeleru (1 mg/l) Tristearín (glyceryl tristearát) Hlavná zložka hovädzieho tuku Vyrábajú sa z neho svieky a mydlá O O O O O O 9 7 7 Akrylamid (prop-2-énamid) Chipsy, hranolky, olivy Pravdepodobný.

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty - Chemie

Deriváty fenylkarbamových kyselin jako potenciální antituberkulotika byly studovány na katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové a na katedře farmaceutické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Chémia » Deriváty karboxylových kyselín. Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » Deriváty karboxylových kyselín. Poznáte zlúčeniny odvodené od karboxylových kyselín? Derivátom kyseliny jantárovej je: kyselina jablčná kyselina citrónová kyselina glutámová.

Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty

Andyridy karboxylových kyselin jsou výborná acylační činidla (nicméně slabší než acylhalogenidy) a proto jako produkty reakcí vznikají nejrůznější deriváty karboxylových kyselin.. Hydrolýzou získáme původní karboxylové kyseliny. CH 3-CO-O-CO-CH 3 + H 2 O -> 2 CH 3-COOH; Reakcí s hydroxidem připravíme příslušné soli karboxylových kyselin Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: deriváty kyselin deriváty kyselin Poslední hledání Podkladovy nater smrt medicinsky ilista Zensky kabat Vistr Pisálek uvolnování zamena slang vypnú karo padova nocleznik Mimoděk znacka iz Óž bromid draselny kód fidzi ruská řka Obřad Reptaní Řešitelé sidlo v ugande hybn Avií vetrík bás

Anhydridy karboxylových kyselin – WikipediePPT - Karboxylové kyseliny I PowerPoint Presentation - ID

ELU

PPT - Karboxylové kyseliny PowerPoint Presentation, free

Deriváty karboxylové kyseliny, CH - Chemie - - unium

Adenin a guanin patří mezi deriváty purinu; thymin, cytosin a uracil patří mezi pyrimidinové deriváty. Thymin, adenin, guanin a cytosin jsou složky DNA, kdežto RNA tvoří adenin, guanin, cytosin a uracil (viz též animace Stavební jednotky nukleových kyselin). Obr. 2: Složky nukleových kyselin. 2 Významné jsou deriváty polyenových mastných kyselin s 20 atomy uhlíku - kyseliny arachidonové, kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dihomo-γ-linolenové. Tyto deriváty se nazývají eikosanoidy Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

PPT - karboxylové sloučeniny PowerPoint Presentation, free

Funkční deriváty se odvozují od kyselin zásahem do jejich funkční skupiny (-COOH). Díky tomu že dochází ke změnám v karboxylové skupině. mají funkční deriváty jiná vlastnosti než původní karboxylové kyseliny. Nejdůležitějšími z nich jsou soli, anhydridy, estery, halogenamidy, amidy a nitrily. Substituční deriváty. Věděli jste, že estery jsou základem nejedné ovocné vůně (například ethylbutanoát v ananasu či isoamylacetát v banánu)? Estery můžeme vyrobit z karboxylových kyselin pomocí procesu zvaného Fischerova esterifikace. V příštích videích si ukážeme nejen názvosloví karboxylových kyselin, ale i chemii různých derivátů karboxylových kyselin jako jsou například. 14. Substituční deriváty . karboxylových kyselin. Jaké 2 velké skupiny derivátů lze od karboxylových kyselin odvodit? Jakým způsobem lze . odvodit. substituční . deriváty. od karboxylových kyselin? Vysvětli . rozdíl mezi funkčním. i. a substitučním. i deriváty. KK. Které. z derivátů KK (funkční či substituční) se.

PPT - Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. V molekule obsažena karboxylová skupina -COOH. Skupina se skládá ze dvou složek, ty tvoří také název celé skupiny. Skupina karbonylová -C=O - kabrb, skupina hydroxylová - OH - oxyl. Podle počtu karboxylových skupin methanová kyselin Deriváty karboxylových kyselin - 1) SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY - substituce v uhlovodíkovém řetězci kyseliny,karboxylová skupina zůstává nezměněna. a) HALOGEN DERIVÁTY R(X)―COOH - předpona: chlor-, brom-, iod-, fluor-, kyselina chlorethanová =chloroctová kyselin Soli karboxylových kyselin: neutralizací CH3-COOH+NaOH CH3-COONa (octan sodný)+H2O, některé v tělech rostlin a živočichů, některé se uplatní v technické praxi (barvy, konzervace, mýdla

Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, ve kterých jsou atomy vodíku nahrazovány jinými prvky nebo jejich charakteristickými skupinami. Podle toho, kterými atomy nebo skupinou atomů jsou atomy vodíku nahrazeny, je dělíme na halogenderiváty, kyslíkaté deriváty a dusíkaté deriváty KYSLÍKATÉ DERIVÁTY Jsou to deriváty uhlovodíků, které ve svých molekulách obsahují vázané atomy kyslíku. 1. Hydroxysloučeniny-OH skupina Alkoholy Fenoly 2. Karbonylové sloučeniny aldehydy ketony 3. Karboxylové kyseliny karboxylové kyseliny 4. Estery 1. Hydroxyderivát Funkční deriváty karboxylových kyselin - organické sloučeniny, které se odvozují od karboxylových kyselin substitucí atomu vodíku nebo hydroxylové skupiny v karboxylu jiným atomem nebo charakteristickou skupinou; nejvýznamnějšími funkčními deriváty jsou SOLI a ESTERY. náhradou vodíkového atomu kovem vznikají soli. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN A REAKCE NA α UHLÍKU PŘÍKLADY. 2 ATOMY VODÍKU V α POLOZE MECHANISMUS ALDOLIZACE . 3 . 4 . 5 NITRILY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN. 6 . RCO ooc;R Na0H. 3 RC00Na OOH lithná a Idla s acylhalogenldy vzniku urCitýCh podmínek (nilká do Se dá zaehytit stadium Výsledkú je Pa DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 2 /Karboxylové kyseliny 1/ 26. 5. 2009. - u kyselin se zažitým triviálním názvem se často tvoří název aniontu soli podle tohoto názvu (často je to jednodušší než tvořit systematický název)- např. mravenčan, octan, mléčnan, citronan, šťavelan.

STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi 3.4 SIRNÉ DERIVÁTY Organické sloučeniny, jejichž charakteristická (funkční) skupina obsahuje vázaný atom síry, se nazývají sirné deriváty . Mezi nejznámější příklady sirných derivátů patří thioly (thioalkoholy a thiofenoly) a sulfonové kyseliny . 6ioly obsahují thiolovou funkční skupinu -SH Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo chemie z 9. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy)

 • Klášter teplá pouť.
 • Strašidelné sanatorium.
 • Stairs to heaven.
 • Vánoční křížovka pro děti.
 • Custom temporary tattoos.
 • Nissan 350z bazos.
 • Tatarstan kazan.
 • Cestovní pračka.
 • Slon druhy.
 • Figurky vojáků.
 • Pravý rytíř písničky.
 • Medeia rozbor kompozice.
 • Mkn wiki.
 • Ocenění třetí odboj.
 • Achilles praha.
 • Octopus chobotnice.
 • Chránič kabelů do země.
 • Lehátko na protažení páteře.
 • Finska vana bazar.
 • Webdroid android.
 • Avokado mexiko.
 • Youtube banner size 2017.
 • Nepřekonatelná únava.
 • Halo games.
 • Kdo vyhral recko perske valky.
 • Flash player chrome 76.
 • Augmentace a rakovina prsu.
 • Tajemný kuks.
 • Levné lodě.
 • Tesla model 3 na splatky.
 • Anna klausnerová ulice.
 • Amyino plodne luno online.
 • Infekce po transplantaci kostní dřeně.
 • Endokarditida ekg.
 • Elektrická koloběžka se sedátkem.
 • Střední škola umělecká a řemeslná, nový zlíchov, hlubočepy, praha.
 • Celery preklad.
 • Lukostřelba český ráj.
 • Pravidla davis cup.
 • Guacamole kluci v akci.
 • Los jako darek.