Home

Koheze synonymum

Komentáře ke slovu koheze » přidat nový komentář slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:55 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledán. Co je koheze. ( odborně) soudržnost, koherence. ( fyzika) vnitřní soudržnost hmoty vycházející z molekulárních přitažlivých sil držích částice hmoty ve vazbě a vzájemného propojení molekul, uplatňovaná např. při výrobě lepidel ( kohezní síla) ( sociologie) schopnost společnosti nebo skupiny sdružovat její členy a uspokojovat jejich osobní potřeby,.

koheze: soudržnost molekul/ částic téhož materiálu a složení společenská soudr. veřej. mínění sociál., kult. a územní s. - viz hutný, mikrofon, konzistence/ -tn Někdy se k lexikálním prostředkům ↗koheze řadí i (c) ↗konektory. Konektory v užším smyslu rozumí např. Konektory v užším smyslu rozumí např. Halliday & Hasan(ová) (1976) funkční slova, a proto je i s ohledem na jejich postavení ve větě řadí ke gramatickým prostředkům k koheze, kohese - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Czech: ·cohesion Definition from Wiktionary, the free dictionar Koheze (z lat. co-haesio) znamená soudržnost.. v běžném významu koherence; kohezní síla ve fyzice; v lingvistice soudržnost v povrchové struktuře, tedy jednotek a vět, souvisí s koherencí; v literatuře Teorie strun - Koheze, sci-fi román z prostředí Star Treku; v sociologii sociální koheze

koheze - ABZ slovník českých synony

 1. následující slovo: » koheze slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:55 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
 2. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. koherencemi, koherencích, koherencím, koherencí, koherenci, koherence
 3. Koheze. Nezařazená hesla / K. Definice. Soudržnost textu (věcná, myšlenková i komunikační); je to explicitní prostředek koherence. Někteří autoři koherenci a kohezi ztotožnili. Synonymum - 9 536 zhlédnut.
 4. význam slova koheze: soudržnost, přitažlivost skupiny pro její členy, jejíž součástí je: uspokojování osobních potřeb, vztahy mezi členy, motivace členů ke členství, vliv a prestiž skupiny a soutěžení s jinou skupino
 5. Synonymum . soudržný Související výrazy . koheze, kohezní fondy. Překlady do jiných jazyků.

Koherence je v lingvistice věcná, myšlenková a komunikační soudržnost, smysluplnost textu.Koherentní text je takový text, jehož jednotlivé části spolu mají patrnou souvislost. V běžných případech se autor snaží, aby byl jeho text koherentní, a příjemce také koherenci textu předpokládá, a proto se snaží i v ne zcela koherentních pasážích sledovat smysl textu Definice slova koheze ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

Koheze Slovník cizích slo

Teorie strun - Koheze je kniha žánru sci-fi literatury z prostředí série Star Trek: Voyager, jehož autorem je Jeffrey Lang.Je první knihou z trilogie, navazující volně na televizní seriál Star Trek: Vesmírná loď Voyager.Dějem je zařazena mezi jeho čtvrtou a pátou řadu koherence abz, koherence politik pro rozvoj, koherence synonymum, koherence vlnění, koherence světla, koherence a koheze textu, koherence slovník cizích slov, koherence text Kohezie is een groene co-working in Gent met een sterke community werking, kantoorruimtes, flexplekken en een seminarieruimte. In onze urban jungle creëren we jouw creatieve werkomgeving Výsledky vyhledávání v krížovkářskem slovníku pro koheze. Jedno neznámé písmeno nahraďte znakem _ Skupinu neznámých písmen znakem

Lekce českých synonym obsahující výraz kožich = kožešina a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití kožich ve větách J Jamb Jazykolam Jmenný rod Juxtapozice K Kadence Kakofemismus Kakofonie Kaligram / ideogram Kalk Kapitálky Karikatura Klasicismus Klimax Kodifikace Koherence Koheze Kohyponymum Kolize Komedie Komedie Komparastika Kompozice Kompozice textu Komunikant Komunikát Koncovka Konotace Konstrikce Kontext Kontrakce Kořen slova L Labializace Langue.

Adheze (v obecném smyslu přilnavost) je schopnost materiálu (především dvou rozdílných materiálů) spolu přilnout, odborněji fyzikálně je to schopnost přenosu tečných sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného pohybu. Adheze je taktéž definovatelná odborně chemicky jako síla přilnavosti, mezimolekulární přitažlivé chemické a fyzikální síly na styčných. Koherence, koheze, konexe? Jana Hoffmannová [Rozhledy] Coherence, cohesion, connexity? O tom, že koncepty koherence, koheze (další termíny užívané pro tytéž nebo příbuzné jevy viz dále) patří k centrálním pojmům teorie textu, panuje mezi badateli v této oblasti naprostá shoda; liší se však pohledy na tyto jevy, jejich různá vymezení, způsoby užívání. koheze na pravidlech českého pravopisu. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel

Význam slova koheze - co znamená koheze - Lidový slovník

Koheze mezi molekulami vody vytváří na rozhraní voda - vzduch biologicky velmi důležité povrchové napětí, jehož výsledkem je elastická povrchová blanka. Obr. Kapaliny se snaží zaujmout v prostoru takový tvar, aby při daném objemu byl jejich povrch co nejmenší. Tímto útvarem je koule. Zdroj: Cunningham, 199 koheze (sociologie) celkem: 1 výsledků, zobrazeno: 1 / 1 stran Přístup k archivovaným stránkám je v rámci internetu omezen pouze na zdroje, ke kterým jsme od autorů získali smlouvu. Pro ostatní zdroje jsou dostupné pouze informace o počtu sklizených verzí cs Trh s polyesterovými střižovými vlákny se dělí na spotřebu pro spřádání (tj. výrobu vláken na textilie, ve kterých se používají samostatně nebo ve směsích s jinými vlákny, např. bavlněnými nebo vlněnými), spotřebu netkaných textilií (tj. výrobu roun a pavučin, které nebyly přeměněny na přízi a jsou k sobě vázány třením a/nebo silami koheze a/nebo.

KOHEZE Nový encyklopedický slovník češtin

význam slova koheze, koheze, kohese, kohorta, koincidence, koine, koitalni, koitus, koje, kojot, kok: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Kohezní teorie Koheze - Wikipedi . Koheze (z lat. co-haesio) znamená soudržnost. v běžném významu koherence. kohezní síla ve fyzice. v lingvistice soudržnost v povrchové struktuře, tedy jednotek a vět, souvisí s koherencí. v literatuře Teorie strun - Koheze, sci-fi román z prostředí Star Treku. v sociologii sociální koheze

koheze, kohese - význam slova Slovník cizích slo

= synonymum pro vlohu; konkrétní úsek DNA kódující daný znak. Alela = konkrétní forma genu. Ekologická nika = vymezení všech životních požadavků, které organismus daného druhu potřebuje k existenci. Distinktnost druhů může být udržována zvnějšku některým mechanizmem druhové koheze 2.158 koheze; 2.159 kohezní porušení Poznámka 1 k heslu Někdy se používá jako synonymum termín po použití. 2.1700 post-consumer. descriptive term covering material, generated by the end-users of products, that has fulfilled its intended purpose or can no longer be used (including material returned from within the. abnormální akce akční rádius abonent abdikovat absence adverbium ad usum Delphini abiturient ab ovo absolutizovat absoluce absolutorium absolutní absorbovat abstence abstinence abstrahovat absurdní acidita ad A.D. adaptabilita adaptace adaptátor adaptér ad verbum audiendum adekvátní adept adheze ad hoc adopce administrace adjustovat adorace afázie afekce adsorpce aero- afázie. D. bývá rozsáhlejší než text, vyznačuje se hloubkovou, funkční ↗koherencí založenou mj. na konstelaci mluvních aktů, zatímco pro text je příznačná spíše povrchová ↗koheze. Možné je i rozlišení monologického textu a interaktivního diskurzu (který může zahrnovat též sociální událost)

koheze - Wiktionar

Koheze - Wikipedi

 1. Skupinová tenze a koheze; Skupinové cíle; Skupinová atmosféra B) Nejvýznamnější psychologické metody. Pozorování (krátkodobé, dlouhodobé) - nejběžnější používané metody pedagogiky a psychologie - využívají se 2 způsoby: pozorování jiných (extrospekce) a sebepozorování (introspekce
 2. ulém týdnu tv. komentář světoznámého filmového režiséra Nikity Michalkova, který, ovšem, byl k vidění na tv Besogon už před půlrokem? Michalkov tam velmi pochvalně citoval ruského historika Fursova. Napadlo mě, že jsem to už kdesi četl, poryl jsem se v.
 3. 552 polyadice. polyadice . v širším pojetí, synonymum pro adiční polymeraci; v užším pojetí, chemická reakce, při níž polymery vznikají adicí monomerů jiného typu než těch, které obsahují nenasycenou vazbu mezi atomy uhlíku (např. reakce peroxidových, izokyanátových nebo laktamových monomerů
 4. synonymum. Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření Šilheřovice 2008 4 koheze, disponibilita přírodních zdrojů, složení obyvatelstva, otevřenost trhu atd. Kombinace a intenzita působení těchto sil může být obousměrná: směrem k regionální.
 5. Vysvětlete a doložte, k čemu v textu odkazuje výraz obojí a určete typ koheze/reference. Alfons Mucha zobrazil ideál ženské krásy vzdálený realitě stejně jako ideál slovanské soudržnosti, obojí náruživě a s nakažlivým nadšením. 3. Navrhněte vždy jedno synonymum, kterým by bylo možné nahradit zvýrazněné slovo
 6. jako synonymum skupiny. Tým se ale od pracovní skupiny podstatně liší. Týmy jsou o správné fungování, také je důleţitá skupinová koheze v týmové práci, která je spojená s formální i neformální komunikací. Tým je vyuţíván jako velice úinný nástroj na řešení nároných úkol
 7. (synonymum Laplaceůvtlak) Rozdíl tlaků na konkávní a konvexní straně zakřiveného fázového rozhraní, způsobený mezifázovým (koheze) než k materiálu kapiláry (adheze). Konkávní tvar povrchu kapaliny Kapilární tlak směřuje ven z kapalinového tělesa -záporné znaménk

koherentní - ABZ slovník českých synony

Tento princip (jako synonymum pojmu adicionalita lze pou t dopl kovost ) byl zaveden p i reform Struktur ln ch fond v roce 1988, aby se zabr nilo tomu, e tyto Fondy budou nahrazovat n rodn v daje na realizaci p slu n ch c l struktur ln politiky vnitřní koheze a integrity. V současnosti je ovšem sociální exkluze chápána za synonymum chudoby, pak je zřejmé, že dochází k přesunu pozornosti od vertikálních nerovností, vycházejících z konceptů sociální stratifikace (nahoře versus dole, bohatství versus chudoba, mocversu Hodnoty v učení Abrahama Maslowa (1908-1970) představují synonymum pro duševní zdraví. Každý člověk směřuje k nejvyšší hodnotě, snaží se setrvat ve stavu štěstí. Být šťastný je podle Maslowa základním cílem a smyslem existence každého člověka. soudržnost - nazývána také jako koheze, souvisí s.

koherence - ABZ.cz: slovník cizích slo

15.10.2009 * Úloha státu v tržní ekonomice a) zajištění klimatu : ochrana práv jedince (smlouvy musí být dodržovány) včetně ochrany a nedotknutelnosti vlastnických práv ochrana peněz ochrana před klamavou reklamou (např. v kapitálovém trhu) ochrana před nekalou konkurencí např. dovozu zboží vyráběného dětmi. Vedle termínu mluva uvádí v závorce jako synonymum slovo jazyk, tudíž neod­lišuje jazyk a řeč. Za nejvyšší zákon výmluvnosti pokládá správnost, ovšem jí nemíní správnost v našem slova smyslu (shodu s kodifikovanou normou), ale piš a mluv tak, aby duši všestranně zadost učinil a mysl spokojil, což tím se dovede. Z politiky koheze těží kromě Česka i další země ze středu, východu a jihu Evropy. Místní list Salzburger Nachrichten na titulní straně napsal, že Visegrádská skupina dnes platí za synonymum vnitřní opozice v unii a rostoucí neliberálnosti. Provinilý hostitel O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. LUDMIL A UHLÍŘOVÁ. L V ÝBOR Z DÍL A. ludmila uhlířová_zmenšeno.indd 3. 07.02.2020 11:22:5

Koheze - Češtinaveslovníku

 1. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce popisuje vývoj lingvistických disciplín ve světě i u nás v rozmezí let 1969-89.Důraz je kladen na upouštění od strukturalismu a nejazykových vědních oborů na lingvistiku
 2. Ideologie je synonymum pro myšlenkový směr, což neříká nic o racionalitě. Nerezignace na racionalitu je mimochodem také ideologie a navíc moje oblíbená. Stát peníze prakticky nezískává jinak než loupeží, kdyby ne, nemusel by za jejich neplacení postihovat neplatiče. Loupež je jistě poškozením
 3. synonymum. 2 Na tyto otázky jsme museli zcela zákonitě narazit také při řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky, jehoţ řešitelem je Ekonomická koheze, disponibilita přírodních zdrojů, sloţení obyvatelstva, otevřenost trhu atd
 4. Autor e-knihy: Kryštof Kozák; Magdalena Fiřtová, Téma/žánr: velmoci - politická krize -- Spojené státy americké -- 2001-2010 - hospodářská krize - Spojené státy americké -- hospodářské poměry -- 2001-2010 - Spojené státy americké - Spojené státy americké -- politika a vláda -- 2001-2010, Počet stran: 287, Cena: 199 Kč, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: DOKOŘÁ
 5. 5 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat své vedoucí práce JUDr.et Mgr. Silvii Anderlové za veškeré její připomínky, rady a pomoc a zároveň si dovolím na tomto místě JUDr. et Mgr. Silvii Anderlové poděkovat za to, že mě přivedla na Právnicko

koheze - slovník cizích slov onlin

Tržní směna není myslitelná bez peněz 15.10.2009 * Ceny statků jsou vytvářeny interakcemi subjektů, nelze je spočítat v nějakém modelu, protože ve hře jsou: implicitní informace prokletí dimenze hrozba záměrného zkreslení informace jejím poskytovatelem tím spíš nelze spočítat ceny výrobních faktorů (kapitál. Učebnice je výsledkem spolupráce histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků Cò je jistě synonymum sociální revoluce, provedená drobnějším písmem. (PI) USA věří, ̀e Katarské SNC je legitimním reprezentantem Syrského lidu, cò je docela směšné, protòe to není pravda jì z obecného pohledu. USA by se měly inspirovat alespoň v Arabské Lize, kde má mzn. zákon a s jeho respektováním. Florence publikuje aktuální informace, odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (Zpravodaj ČAS, zpravodajství z kongresů, kazuistiky, praktické zkušenosti, výzkumné práce), informuje o novinkách v legislativě, managementu a dalších pianalyse2013-03-25-zv-zb-embarga-povoleni-k-bombardovani-v-syrii. MIRROR1, MIRROR2. Příklad * Pro politiky je nutné pochopit, že Národ spasí kompromis, nikoli konfrontace - Azam Chalil, velmi se hodí k Sýrii; na př.Premiér, kterého zvolila do čela Sýrie Britská vláda nebude vůbec s `Asádem` jednat

Kohezní Slovník cizích slov - infoz

synonymum. Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření Šilheřovice 2008 obvykle větší míra sociální koheze, závislost na externích ekonomických silách (zdroje nabídky apod.), což obecně vede k menší nezávislosti při stanovování sociálních a regionálních priorit osvětleny etymologii, neboť synonymum slova iksír nacházíme uchováno také v řeckém Σειρ, které z jakých důvodů bylo typické rozvržení hodnot a způsob logické koheze zobrazení struktur universa pociťováno a zakoušeno prvními čínskými alchymisty stejně jako starodávnými kováři např. koheze a koherence), Sturm und Drang: synonymum k Bouři a vzdor, dvě německá slova, vzbouření obyčejných lidí a oslava tvůrčí svobody, hnutí, jehož vzorem byla příroda a lidová slovesnost, období před romantismem, nálada útoku a touhy lidu, vzpoura jedince, hrdina končí tragicky, reakce proti racionalismu a. O tom, že se ve vesmíru vyskytují bloky organických sloučenin, a že jich tam je plno, jsme na Oslu již psali. Šlo tehdy o poznatek Astronoma Douglase Hudginse z výzkumného centra v Ames v Kalifornii, který jako jeden z prvních dokázal, že stavební kameny, ze kterých se živá hmota na Zemi skládá, se ve vesmíru vyskytují všude kam jen oko Spitzerova teleskopu dohlédne 8. Vnímání je synonymum: pozorování. percepce . sledování. porozumění. 9. Mezinárodní klasifikace MKF neobsahuje následující komponenty: tělesné funkce a struktury. aktivity a participace. holistické faktory. faktory prostředí. 10. Mezi projevy mentální retardace patří: poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinac

Structured bibliography (bibliographical miscellany) of publications in history, and social science Program Photoshop slaví třicet let. První verzi softwarového editoru fotografií získali uživatelé počítačů 19. února 1990. Co všechno je dnes možné na digitálních snímcích upravit? A dá se ještě poznat rozdíl mezi pozměněnou fotografií a obrazem reality? Sledujte Studio 6 v 8:20 na ČT1 a ČT24 Problematika sociální koheze a soudržnosti je rozšířená jak v sociologii a jí příbuzných vědních oborech, tak v politickém diskursu. Tyto pojmy jsou často používány jako synonyma synonymum) věnujeme této problematice zvláštní pozornost v následující kapitole Synonymum názvu Název lišící se od popisného jména, ale reprezentující stejný datový element. Může se vyskytovat i u více stejných datových konceptů. Jestliže se toto vyjádření vyskytuje i u jiných aplikací, je třeba použít kontext synonyma názvu (např. party mládeže, herní party aj.) patický chorobný patogenní způsobující chorobu, chorobný patologické hráčství často opakované epizody hráčství, které ovládají život jedince na úkor sociálních, profesionálních, materiálních a rodinných hodnot a závazků a vedou k zadlužení; synonymum: kompulzivní.

Koherence (lingvistika) - Wikipedi

 1. Koheze - Slovník cizích slov Online-Slovník
 2. Teorie strun - Koheze : definition of Teorie strun
 3. Koherence - překlady, synonyma, gramatika, statistiky
 • Spalovač mrtvol počet stran.
 • Hg/ss povídky 18 .
 • Fs vpn.
 • Mephacentrum odběry krve.
 • Obranné prostředky.
 • Dýně velkoplodá recepty.
 • Kovy kniha recenze.
 • Dawkinsova teorie memů.
 • Počasí na 14 dní znojmo.
 • Zrušení flexi životního pojištění.
 • Listina základních práv a svobod mimo jiné zaručuje pro každého právo.
 • Světový čas v kalifornii.
 • Alergie na trávu vyrážka.
 • Kované kliky venkovní.
 • Webkamera watzmann.
 • Odznaky na baret.
 • Fotokalendáře 2018.
 • Plavecký klub pelhřimov.
 • Šestinedělí most.
 • Blake fielder civil.
 • Mms nebo cds.
 • Hřebíčkový olej ostrava.
 • Generál grant.
 • August lock.
 • Macbook česká klávesnice.
 • Klimatizace trotec recenze.
 • Mbank logo.
 • Jak poslat fotku bez ztraty kvality.
 • Horem pádem.
 • Kristen bell filmy a televizní pořady.
 • Ceny stavebních pozemků.
 • Sladkovodní žralok cena.
 • Live more shop.
 • Ona její.
 • Bazar u radnice zlaté řetízky.
 • Feng shui podle světových stran.
 • Jak vyrobit medaile.
 • Cyndicate bělící zubní pudr charcoal recenze.
 • Tymian a astma.
 • 1.b třída jihočeský kraj.
 • Uniformy ss prodej.