Home

Zrušení flexi životního pojištění

Pojištění nemůžete vypovědět kdykoliv vás napadne. Pro jeho zrušení se můžete rozhodnout už dva měsíce po uzavření smlouvy. V tomto případě bude výpovědní doba osm dní. Dále lze pojištění vypovědět vždy ke konci pojistného období, na které je pojištění sjednáno Zrušení životního pojištění a daně za rok 2019 v příkladech Investice Pojištění Pojišťovna Petr Gola 24.02.2020 | 00:00 9 komentářů Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění , u které byly v minulých letech využívány daňové výhody, znamená povinnost podat za rok 2019 daňové přiznání Dobrý den, uzavřela jsem 8/2012 Flexi životní pojištění,jehož nezbytnou součástí je i úrazová pojistka. Měsičně platím 725,- Kč. V případě mé smrti by moje rodina inkasovala pouze 10 000,-Kč, což zaplatím pojišťovně za rok. Toto pojištění chci v brzké době zrušit a uzavřít si pouze samostatné úrazové pojištění pro dospěle. Chtěla bych se informovat. Než učiníte jakýkoliv zásadní krok, poraďte se. Zavolejte svému finančnímu nebo pojišťovacímu poradci a informujte se, co pro vás zrušení životního pojištění bude znamenat. Pokud nikoho takového nemáte, zeptejte se v pojišťovně, u níž máte pojištění uzavřeného. Nechte si vše vysvětlit opravdu důkladně Daňový poplatník má povinnost podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné.

U zaměstnavatele se situace s rokem 2015 nikterak nemění, tedy co se týká případné povinnosti při zrušení životního pojištění poplatníkem, nemá žádnou povinnost upravovat svůj daňový základ zpětně. Nicméně zaměstnavatelé by si velmi pečlivě měli prozkoumat smlouvy svých zaměstnanců, případně jejich dodatky. Proto je u životního pojištění vždy nevýhodné tuto původně naplánovanou dobu nedodržet a pojištění ukončit před jejím uplynutím. Přesto existují možnosti řešení, pokud z různých důvodů o ukončení pojištění uvažujete. Snížení pojistného

Životní pojištění: Jak jej zrušit? - FinExpert

Pokyn k ukončení pojištění můžete zaslat i dopisem. V případě, že pokyn k ukončení pojištění nebude sepsán vaším pojišťovacím zprostředkovatelem, který pojištění sjednal, můžeme vás kontaktovat a seznámit vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění Typy životního pojištění. Sport a riziko úrazu. Čím začít? Optimální pojistná částka. Slovník pojistných pojmů. Čili když splátky posíláte měsíčně a výpověď podáte 22. května, pojištění zanikne až 31. července. Do té doby musíte peníze pojišťovně posílat. Nezapomeňte také, že v případě předčasného zrušení životního pojištění budete muset zpětně takzvaně dodanit. Smlouvu dejte k led

Životní pojištění, populární finanční produkt, který si někdo zřizuje z důvodu, aby v případě těch nejhorších událostí byli zajištěni jeho blízcí, jiní například, protože to po nich jednoduše požaduje banka před udělením velkého úvěru.Druhé skupiny se tento článek moc týkat nebude, nicméně ta první si může své rozhodnutí o založení životka. Nevím, jak přesně Flexi, to bych musela pohledat v papírech, ale většinou je Flexi úrazovka, než životní pojištění. Já mám tu úrazovku. Jestli máš opravdu životní pojištění, tak je pravidlem, že zrušit ho v prvních letech placení znamená prodělat kalhoty. Je to dlouhodobý produkt, třeba na 30 let a v prvních. Výhody životního pojištění Flexi Flexi pro celou rodinu. Až dva dospělí a pět dětí může být ochráněno najednou, při podpisu pojistné smlouvy. Flexi vám umožní program úrazového pojištění, tedy pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného. Výpověď životního pojištění ze strany pojistitele. Pojistitel může životní pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, dále již toto pojištění může vypovědět podle předchozích ustanovení pouze pojistník, nikoli pojistitel. Pojistitel (pojišťovna) smlouvu na životní pojištění po.

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění - rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové. Srovnání životního pojištění je velice snadné a zabere vám pouze pár minut. Nepotřebujete žádné dokumenty, pouze musíte znát své osobní údaje a samozřejmě výši svého platu. Poté již jen stačí vyplnit údaje v online kalkulačce a vyčkat si na výsledky srovnání Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění 3 Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 24 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). J Toto pojištění vycházelo cca na 400,- místo toho nám nutí flexi, prý abychom měli aspon něco, kdyby Něco...cca před 5 lety jsem měla inv.živ.pojištění od allianz, ze kterého mne vysvobodil až arbitr..prosím poradte, třeba na mail repin118@centrum.cz, ať neuděláme další chybu...asi bych se oběsila.

Jen málokdo ví, že díky životnímu pojištění lze každý rok ušetřit na daních. Jde dokonce až o 3 600 Kč! To je úspora dalších asi 15 % z nákladů na životní pojištění. Jak nastavit životní pojištění. Srovnávač životního pojištění není finanční poradce, který vám bude chtít prodat pojistku s nevyšší. Při řádném ukončení smlouvy o penzijním připojištění máte možnost zvolit si způsob výplaty Vámi naspořených prostředků. Pokud budete penzijní připojištění ukončovat jednorázovým vyrovnáním (tento způsob výplaty volí až 97 % všech účastníků penzijního připojištění), obdržíte veškeré naspořené prostředky po uplynutí výpovědní lhůty

Máte někdo zkušenosti se zrušením Investičního životního pojištění Perspektiva od Kooperativy ? Splácím 500 měsíčně po dobu 6ti let.To je za šest let asi 48 tisíc kč.Jaká částka mě zhruba zůstane po všech odečtech ? Děkuji za odpověd, Doplňuji: Opravuji vloženou částku.Za šest let to je 36 000 kč Speciální pojistné podmínky flexibilního životního pojištění FLEXI 07 - 2007 1 Tyto speciální pojistné podmínky (dále jen SPP) se řídí zákonem o pojistné smlouvě a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 2 ze dne 1. dubn

Zrušení životního pojištění daňové přiznání 2020

Dobrý den, ráda bych věděla,zda je možné ukončit pojištění Flexi,finančním poradcem jsem se nechala přemluvit k tomuto pojištění,které mi vyprší v roce 2048,to mě bude 95let. Jsem důchodce, platba 1000,-Kč měsíčně je pro mne přepychem.Ráda bych tuto smlouvu ukončila a při tom nepřišla o cca 25tis. Kč, které jsem tam již vložila.Děkuji. A.Buchvalov A produkt životního pojištění je navíc spojen s řadou negativ. Mimochodem finančnímu arbitrovi stížnosti na tento jeden jediný produkt zabíraly v roce 2018 přibližně 60 % jeho kapacity a loni 50 % kapacity, takže bych spíš než povrchní kritiku mého návrhu a mojí osoby očekával reflexi trhu, poznamenává Výpověď u kapitálového a investičního životního pojištění. U kapitálových a investičních pojistek účastník pojištění nemá právo na navrácení všech vložených prostředků, ale pouze na tzv. odbytné. Jeho výše záleží na parametrech pojistky a době, po kterou bylo pojištění hrazeno Poradíte, co mám dělat pro zrušení životního pojištění? Po dvou měsících mi přišel dopis od pojišťovny, že dlužím na pojistném. Poradkyně se mnou údajně nevyplnila formulář a tak nyní mám dvouměsíční výpovědní lhůtu a zase další platby navíc Zrušení smlouvy je pro klienta většinou nevýhodné, vhodnější je proto vždy nejprve přemýšlet o změně parametrů smlouvy. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před výročím, je-li doručena později, zanikne pojištění k dalšímu výročí. Dohoda

Vypovězení Flexi životní pojištění - fórum - Pojištění

64 % objemu prostředků investovaných v rámci FLEXI životního pojištění od Pojišťovny České spořitelny je aktuálně vloženo do garantovaného fondu. Vyplývá to z interních statistik pojišťovny. FLEXI životní pojištění má dle informací finanční instituce v současnosti uzavřeno více než 800 tisíc klientů. {+ Flexi životní pojištění je nejvýhodnější produkt od Pojišťovny České spořitelny.Flexi za dobu své existence nabídlo zajištění již mnoha rodinám i jednotlivcům a proto bylo po zásluze odměněno oceněními jako Zlatá korunka 2009, Zlatá korunka 2010 a Zlatá korunka 2011 Následující příklad slouží pouze pro ilustraci varianty životního pojištění FLEXI s investiční složkou: FLEXI 35 let - klient si přál největší zajištění po dobu, po kterou bude splácet úvěr, tj. do 50 let. Konec pojištění 75 let Individuální konce (Smrt, Invalidita, VVO) 50 let Smrt z jakýchkoliv příčin 200. Zrušení životního pojištění V závislosti na tom, jaký zvolíte produkt, máte mimo jiné možnost ukončení životního pojištění. Pokud jde o rizikové životní pojištění, za zrušení obvykle nic neplatíte a vše je vyřízeno v krátké době bez jakýchkoliv sankčních poplatků

Životní pojištění - Zrušení životního pojištění - Měšec

 1. Životní pojištění je poměrně složitý produkt. Existuje mnoho různých připojištění a variant nastavení smlouvy. Jak při sjednání pojistky neudělat chybu? A jak porovnat, jestli je nově nabízená smlouva lepší než vaše stávající? Analytik životního pojištění Partners Pavel Krejčík varuje před osmi častými triky
 2. Životní pojištění NA PŘÁNÍ od pojišťovny Kooperativa je schopné vytvořit vám komplexní pojištění přesně podle vašich potřeb. Nabízí celou řadu různých pojistek, které si zvolíte podle sebe, můžete je různě kombinovat, měnit a přizpůsobovat své životní situaci
 3. Životní pojištění je oblíbeným finančním produktem, u něhož je možné při splnění zákonných podmínek využít daňový odpočet, a platit tak méně na dani z příjmu. Při nedodržení podmínek pro daňový odpočet je však nutné zpětně daňové odpočty dodanit, jinak hrozí ze strany finančního úřadu vysoké sankce. Za kalendářní rok si je možné snížit.

Výplata či zrušení životního pojištění

 1. Následující příklad slouží pouze pro ilustraci varianty životního pojištění FLEXI s investiční složkou: FLEXI 35 let - klient si přál největší zajištění po dobu, po kterou bude splácet úvěr, tj. do 50 let. Výpovědní lhůta je 6 týdnů od obdržení písemné žádosti o zrušení tohoto výhodného.
 2. Investiční životní pojištění je běžné rizikové životní pojištění, které však kromě pojistné části (peníze, které vkládáte na pokrytí rizik) obsahuje i část investiční.Peníze jsou investovány do podílových fondů. V dnešní době je možnost spojit dva produkty - rizikové životní pojištění (pojištění úrazů, smrti, invalidity apod.) a.
 3. FLEXI má celosvětovou platnost a pokrývá tak všechny případně vzniklé události.Ptáte-li se na pojištění léčebných výloh,pro ty je nutné dosjednat cestovní pojištění, v mnoha případech bývá takové pojištění součástí platebních karet nebo běžných osobních účtů ve vaší bance

Zrušení životního pojištění - daňové dopady - Portál POHOD

Změnové formuláře, výplatní a výpovědní formuláře, povinný konzervativní fond, Penze 2030, Penze 2040 a další vzorové dokumenty ke stažení Projdeme si postupně jednotlivé větší pojišťovny působící na českém trhu a zacílíme pozornost na produkty rizikového životního pojištění.. Jako první se zastavíme u pojišťovny Generali.Tato pojišťovna sice nabízí rizikové životní pojištění, ale na jejích internetových stránkách ho nalezneme v kategorii životních pojištění až jako osmé v pořadí

Ukončení pojištění Kooperativ

 1. není výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění invalidity, opce navýšení PČ bez zkoumání zdravotního stavu, zrušení výluky na ztrátu vědomí, nově výluka na psychické příčiny u 1. st. inval., zpřesnění výluky na sebevraždu, nová prémie při dožití smlouvy, mírnější zkoumání příjmu u OSVČ.
 2. V NN Životní pojišťovně si můžete sjednat online rizikové, investiční a kapitálové životní pojištění a připojištění. Pořiďte si ho ještě dnes
 3. Předčasné zrušení životního pojištění a dodanění Dobry den, měl jsem Flexi životní pojištění a potřeboval bych kopii smlouvy a podmínky plněni. Děkuji. Životní pojištění do 60 let Manzel ma uzavrenou pojistku na nemoc a umrti. Pojistku plati asi 12 let. Nikdy nic neuplatnil
 4. Uvažuji o zrušení životního a úrazového pojištění Uniqa. Manželovi se stala nehoda, při stěhování nábytku mu ruplo v koleni a má poraněný meniskus. Jaké bylo překvapení, když nám přišlo z pojištovny, že nedostane ani korunu, jelikož si za to může sám a nejedná se tak o úraz
 5. Formulář k provedení změny k již poskytnuté platební kartě, např. obnovu platební karty s původní platností, zrušení automatické obnovy, změnu limitu výběru, změnu pojištění apod
 6. Zánik pojištění § 2802 K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. § 2803 (1) Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby

FLEXI životní pojištění - FLEXI životní pojištění

Zrušení životního pojištění (4 odpovědi) Kolik budu platit za pojištění? :( (1 odpověď) Vysvětlení placení zdravotního pojištění (3 odpovědi) Musí si invalidní důchodce platit zdravotní pojištění, není-li jeho invalidita plná? (3 odpovědi Rozhodne-li zřizovatel o zrušení příspěvkové organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele (§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

FLEXI životní pojištění - Česká spořiteln

 1. Při nehodě v ČR volejte policii vždy, když dojde ke škodě na zdraví, škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč, některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam, nejste sami schopni obnovit plynulost silničního provozu nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození.
 2. Pojištění, které zmírní negativní důsledky nečekaných událostí pro vás a vaše blízké. Sjednejte si rizikové životní pojištění pro případ smrti, úrazu a nemocí (kryjeme až 56 diagnóz kritických onemocnění),ve kterém můžete v rámci jedné smlouvy pojistit 1 až 8 osob. Toto pojištění vám během nemoci napomůže překonat finanční nestabilitu nebo.
 3. Ukončení, zrušení nebo výpověď životního pojištění. Pojištěné dítě má právo s penězi disponovat. Kalkulátor FLEXI životního pojištění JUNIOR - Česká spořitelnaKalkulačka pro výpočet kapitálové hodnoty FLEXI životního pojištění JUNIOR
 4. AXA nabízí komplexní služby v oblasti pojištění osob a majetku. Specializujeme se i na produkty týkající se spoření na důchod a investic do fondů
 5. Od ledna 2009 využívá pojistné ochrany v rámci FLEXI životního pojištění více než 200 000 osob. Na téměř 120 000 smlouvách je tak pojištěno 140 000 dospělých a 65 000 dětí. Velký zájem o FLEXI se Pojišťovna České spořitelny rozhodla podpořit dalším vylepšením parametrů, které začnou platit od začátku roku 2010. K pojištění pracovní neschopnosti z.

Druhy životního pojištění. Nabídka životního pojištění je v současné době velmi pestrá. Pro snadnější orientaci si rozdělíme životní pojištění do několika základních skupin. Rizikové životní pojištění vás kryje pro případ smrti. Pojistnou událostí se rozumí smrt pojištěného z jakékoliv příčiny Sjednejte si životní pojištění ČSOB a spolehněte se na pomocnou ruku v náročných životních situacích. Navigace. Přejít k obsahu; Životní pojištění - ČSOB Pojišťovna. Menu. Nonstop asistenční služba +420 222 803 442. Infolinka (Po-Pá 8-18) +420 466 100 777

výpověď životního pojištění, Životní pojištění Diamant, Životní pojištění kalkulačka, zrušení životního pojištění Tento příspěvek napsal admin , December 5, 2011 v 8:04 am do rubriky Životní pojištění Stáhněte si všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky a informační listy k pojištění, jako je cestovní, úrazové, zdravotní, životní, vozidel atd

Zrušení životního pojištění a daně Finance

Zrušení životního pojištění podle nového Občanského zákoníku vloženo: 14 / 12 / 2013 . Přichází v platnost nový občanský zákoník a s tím dojde i k několika změnám v pojišťovnictví Pojištění dětí nevyjímaje. Své o tom ví maminka z Liberecka, která po těžkém úrazu syna lituje, že jeho pojištění zrušila. Druhá maminka naopak o pojištění svého dítěte přemýšlela už v těhotenství a o jeho zrušení by neuvažovala nikdy Lidé význam životního pojištění dlouho podceňovali, nyní se situace lepší a vedle bolestného za drobné úrazy myslí také na zajištění pro případ vážných životních situací. Představitelem flexibilního pojištění je například FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny Nabízíme on-line bankovnictví, účet eKonto, půjčky, hypotéky, investice a další. Jsme silná banka s dlouholetou tradicí a zkušenostmi na finančním trhu 6. Zrušení insolvence. Změny a ukončení insolvence se aktualizují podle platného stavu v insolvenčním rejstříku. Právní úprava: zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákon č. 296/2007 Sb., doprovodný zákon

Flexi životní pojištění - formuláře a tabulka úrazů 2020

 1. Pojištění majetku se slevou až 30 %. Pojistěte si dům, domácnost nebo třeba garáž se slevou až 30 %. Více informací . Pojištění internetových rizik ke Smartbankingu na rok zdarma! Sjednejte si naše šikovné pojištění v aplikaci ČSOB Smartbanking a první rok ho máte zdarma. Pomůže vám například při zneužití karty.
 2. #10741, Zrušení životního pojištění v insolvenci, Exekuce a insolvence, 20.7.2020 Dobrý den, zrušil jsem životní pojištění, kde je naspořeno 22 800 Kč, které mi budou vyplaceny. Může mi to insolvenční správce zabavit a nebo mi to vyplatí
 3. Pokud zjistíte, že nezvládáte měsíčně platit pojistné v takové výši, které jste si v pojistné smlouvě stanovili, pak rozhodně zapomeňte na předčasné zrušení životního pojištění. Jestliže byste tak učinil, museli byste zaplatit vysoké sankce a celou uspořenou částku dodanit

Zrušení úrazového pojištění je mnohem jednoduší než u životního pojištění, kde je zrušení během prvních let za velice nevýhodných podmínek. Výpověď pojistné smlouvy Pojistnou smlouvu můžete vypovědět vždy ke konci pojistného období, pokud není sjednáno v pojistné smlouvě jinak Zkušenosti a odpovědi na otázky, které se týkají rizikového životního pojištění..

Zákonné pojištění zaměstnavatele Hlášení pojistné události Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN Posudek o bolestném Posudek o ztížení společenského uplatnění Vyúčtování lékařských nákladů Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky Vyúčtování nákladů na jízdné Záznam o úrazu Záznam o. Následující příklad ukazuje, kolik procent ze zaplaceného pojistného si u nabízených produktů životního pojištění ukrojí poplatky. Uvažováno je s pojistným 2 000 Kč měsíčně a pojistnou dobou 20 let. Každý si ale pochopitelně můžete nastavit libovolnou kombinaci výše pojistného a délky trvání pojištění Podmínky pro snížení daně Životní pojištění patří mezi nezdanitelné položky. Výplata pojistného plnění však musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let. Maximálně lze přitom snížit daňový základ za rok 2014 o částku 12 000 Kč, což je splněno.

Výpověď životního pojištění - odbytné Sekce: Pojištění | Téma: Životní pojištění. Otázka: 08.12.2009 14:57. Mám uzavřeno životní pojištění FLEXI od l. 11. 2001. Nyní bych jej chtěla zrušit. Jaký je rozdíl, co se týká odbytného v případě, že jej ukončím nyní dohodou nebo výpovědí ve výpovědní. U Flexi životního pojištění půjdeme na povolené maximum, potvrzuje Jana Jirásková, mluvčí Pojišťovny České spořitelny. Některých pojišťoven se krok ČNB nedotkne. Kapitálové životní pojištění nenabízíme, přestali jsme s tím už před několika lety kvůli nezájmu klientů, říká mluvčí Allianz. Flexi pojištění od PČS Dobrý den, dnes u nás byla finanční poradkyně a snaží se nás přemluvit na zrušení smluv u Pojištovny ČS,u které máme uzavřené flexi pojištění. Prý pojišťovna poslední dobou odmítá plnit, hledá kdejakou skulinku jak neplnit a prý jsou s nimi obecně finanční poradci a klienti nespokojeni Vzhledem k ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, požaduji zrušení ustanovení čl. 9, bodu d) Speciálních pojistných podmínek flexibilního životního pojištění s připojištěním: ANO NE VP Jméno VP NS P Je pravdou, že výnos životního pojištění je zatížen daní z výnosu. Tuto daň odvádí pojišťovna. Nebudu se vytahovat, že vím všechno, takže jestli to daní ta stará, nebo ta nová pojišťovna v tuto chvíli s jistotou tvrdit nechci. A opět je možné, že praxe je v různých pojišťovnách různá

 • Mini led svítilna.
 • Hypoxie plodu příznaky.
 • Graphic card game fps.
 • Osm hrozných zkouknito.
 • Trichophyton mentagrophytes u psa.
 • Palatino řím.
 • Nasa 4k images.
 • Epitelovy step.
 • Král jiří poděbrady nadcházející události.
 • Mozaikové kamínky z pryskyřice.
 • Ortopedické vložky do bot praha.
 • Guacamole kluci v akci.
 • Sigourney weaver filmy.
 • Výkup jezdeckých sedel.
 • Tisk na průhlednou samolepící folii.
 • Elektrické sálavé topení.
 • Finsko podnebí.
 • Jak oloupat dynova seminka.
 • Křestní svíce se jménem.
 • Metoda uzlových napětí razítka.
 • Homeopatika na angínu u dětí.
 • Zdravé pizza šneky.
 • Kuře na medu a kečupu.
 • Lenovo thinkpad.
 • Steam set price.
 • Vepřové medailonky z kýty.
 • Chicago blackhawks fanshop.
 • Kopirovaci papier na tetovanie.
 • Rehole cz.
 • Jillian fink tallula fyfe dempsey.
 • Emo style.
 • Manycam download.
 • Zimní slunovrat zvyky.
 • Boeing 767 300.
 • Laterální přítah.
 • Zkrocení zlé ženy rozbor.
 • Vodní meloun žlutý.
 • Tremoso.
 • Nase praha 7.
 • Eloxování hliníku olomouc.
 • Jednoduchá pohádka.