Home

Duchovní píseň literatura

Duchovní píseň kniha od: Svatý Jan od Kříže. 95 % 8 hodnocení Duchovní literatura, Náboženstv. Duchovní písně Křesťanská zbožnost se projevuje velice brzy ve zpěvech, ty jsou mnohdy shodné se zpěvem některých židovských sekt. V době apoštolské jsou zpívány žalmy , pak písně ( cantica ), lyrické části Bible (např Nacházíte se zde: Domů » Knihy » Odborná literatura Duchovní píseň Svatý Jan od Kříže. Duchovní píseň. Svatý Jan od Kříže. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha ( pevná vazba ) Produkt je vyprodaný..

Duchovní píseň - Svatý Jan od Kříže Databáze kni

 1. vůbec nestarší duchovní píseň,1 až po 20. století (dokonce 21., vezmeme-li v potaz také písně zlidovělé, o nichž bude řeþ v následujících kapitolách). 2 Největší poþet dochovaných lidových písní přinesl jejich systematizovaný sbě
 2. Databáze knih, hodnocení knih, bazar knih, komentáře, soutěž o knihy
 3. - v počeštěné podobě se dochovala již zmiňovaná duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny, ve 12. století potom vzniká píseň oslavující sv. Václava - Svatý Václave, vévodo české země - větší vzestup potom zaznamenává česky psaná literatura na přelomu 13. a 14. století, kdy s
 4. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku

Duchovní písně - crg

Literatura předhusitská a husitská Vzrůstá kritika církve ( mravní život, prodej odpustků, papež, bohatství ). V literatuře mizí duchovní a rytířská epika, drama, světská lyrika, naopak do popředí se dostává satira ( kritika ), duchovní píseň, traktát, kronika, kázání slovanské osídlení od 5. století n. l. počátky literární tvorby od 9. století n. l. vývoj na našem území je ovlivněn situací v Evropě: šířící se křesťanství= vznik 2 kulturních a mocenských center: centrem je Řím- jazykem liturgickým (bohoslužebným) a literárním je latina centrem je Byzantská říše- liturgickým a literárním jazykem je řečtina Na našem. Domů Testy z literatury Česká literatura - 19. století Středověká literatura - období staroslověnského písemnictví 1. Středověká literatura - období staroslověnského písemnictví 1 . 8 úloh | Typ Nejstarší česká duchovní píseň se nazývá.

Píseň Otep myrrhy Svatý Václave Nejstarší česká duchovní píseň Svatý Václave pochází ze 13. stol. a měla původně pouze 3 sloky, ale protože byla velmi oblíbená, přibývaly další a další. Píseň se stala jakousi českou hymnou a zpívala se při všech slavnostních příležitostech Píseň, písnička případně popěvek, je jeden ze základních typů hudebního projevu. Základem je vokální projev opatřený textovou složkou. Písnička může být ryze vokální, nebo může mít nástrojový doprovod, může být zpívána jednotlivcem nebo více zpěváky (obvykle pak hovoříme o sboru).V lidové či slangové mluvě se pro pojem píseň/písnička zejména v. Česky psaná literatura. Druhá nejstarší duchovní píseň Svatý Václave - přelom 12. a 13. Století. Psaná česky, Václav je zobrazen jako rytíř, který má chránit český národ. Zpívala se jako hymna, z písně duchovní se stala píseň slavnostní a válečná. Chorál - slavnostní, národní, válečná píseň

Duchovní literatura . nejslavnějším církevním dílem byla Legenda Aurea (Zlatá legenda) italského biskupa Jacoba de Voragine soubor legend, který byl často upravován pro potřeby místních kazatelů; Hrdinské eposy. hrdina (rytíř) v sobě spojuje náboženské i světské hodnoty (ochránce slabých, úcta k ženě Česká středověká literatura . 476 n.l. (rozpad Západořímské říše) - 1492 n.l.(konec středověku) Dodatek ke Kosmově kronice - pokračovatelé (duchovní) se pokoušeli o doplnění dobových událostí duchovní lyrika - Ostravská píseň,. - druhá česká duchovní píseň Svatý Václave, vévodo české země (konec 12. stol.) se stala symbolem českého státu a zpívala se jako projev odporu proti cizáctví. BIBLE - soubor křesťanských textů Starý zákon - Pět knih Mojžíšových zachycuje mýty potopa, Král Šalamoun atd.), pojednává o život Duchovní literatura Nejslavnějším církevním dílem byla Legenda Aurea (Zlatá legenda) Píseň o Rolandovi - Roland byl rytíř vedoucí zadní voj franckého vojska, který byl zradou napaden Maury. Roland je zabit a jeho smrt je pomstěna. Epos byl napsán okolo roku 1100 Literatura doby husitské + ukázky textů. 12.05.2015 21:35. Literatura doby husitské . 1378 (smrt Karla IV.) - 1471 (smrt Jiřího z Poděbrad) reformace - kritika společenských poměrů, zejm. způsobu života katolické církve (zesvětštění

Duchovní píseň - Svatý Jan od Kříže Knihy Dobrovsk

 1. - duchovní lyrika - motlitby, duchovní písně, žaly, pláče, hymny, oslavné písně - duchovní epika - legendy (o svatých), apokryfy (náb.texty) - duchovní drama - biblické hry hrané v kostelích - literatura světská (=laická) - v národních jazycích, psaná pro rytíře, šlechtu, náměty ze současného život
 2. barokní literatura se vyznačuje aktualizací typických středověkých žánrů jako legenda, duchovní píseň, epos, traktát využívá obraznosti a alegorie symbolů Itálie - Torquato Tasso (Osvobozený Jeruzalém
 3. Duchovní píseň, užívaná i jako bojová Plnila i funkci hymny 13./14.století o Alexandreida Alexandreis Rytířský epos Oslavuje Alexandra Makedonského(Velikého) Snaha ukázat chování správného panovníka Autor neznámý Část: Aristotelovy rady Alexandrovi (rady správnému panovníkovi
 4. Píseň přeslavné Koruny české - latinská báseň d) Literatura doby pohusitské (30. - 70. léta 15.stol.) - porážka u Lipan, tendence Jiřího z Poděbrad zmírnit náboženské spory Petr Chelčický - zeman, samouk, kritik společnosti, obhájce pasivity, chudoby a pokory, odmítal násilí a boj i vyšší vzdělán

Lidová duchovní píseň - Univerzita Karlov

(pastýřská milostná píseň), epistola (básnický list), alba (svítáníčko, jitřní píseň loučení milenců ráno) - Středověká literatura se obecně člení na . 2 hlavní proudy: 1) duchovní - duchovní lyrika (modlitby, žalmy, hymny, kancionály duchovních . písní) - duchovní epika (legendy. soustředěné v. Duchovní lyrika. LIT - Literatura. Hodnocení materiálu: Vojtěchu (2.biskup), skládal hudbu např.píseň Bohorodička- její definitivní verze vznikla v době zápasu staroslověnštiny s latinou (konec 10.st - 1/pol 11.st.)- nápěv je odvozen z Kyrie eleison (Pane smiluj se) zpívaného v litanii (prosebná modlitba)- název je. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > D > Duchovní literatura

Duchovní literatura knihy Databáze kni

 1. Duchovní literatura a knihy - ABC Bible, aura, andělé, Barvy a znamení čakry, Bůh, léčení, Malá dětská bible, meditace, ovlivňování reality, runy, horoskopy, učení, jóga. Kontakty Prodejny a výdejní místa více než 2 500× v Č
 2. Píseň Otep myrrhy Svatý Václave Nejstarší česká duchovní píseň Svatý Václave pochází ze 13. stol. a měla původně pouze 3 sloky, ale protože byla velmi oblíbená, přibývaly další a další. Píseň se stala jakousi českou hymnou a zpívala se při všech slavnostních příležitostech
 3. Literatura předhusitská a husitská. Vzrůstá kritika církve ( mravní život, prodej odpustků, papež, bohatství ). V literatuře mizí duchovní a rytířská epika, drama, světská lyrika, naopak do popředí se dostává satira ( kritika ), duchovní píseň, traktát, kronika, kázání. Počešťování literatury. PŘEDCHŮDCI HUSOV

 1. Nejstarší česká duchovní píseň je Hospodine, pomiluj ny. Poprvé je doložena z roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete Spytihněva. Objevují se v ní staroslověnské prvky., plnila funkci hymny. Doplňuji: I když píseň byla zpívána poprvé u přííležitosti volby knížete, je mnohem starší
 2. Píseň - prostá, zpvná skladba urená ke zpvu. Vyznauje se pravidelným rýmem a rytmem . Óda ± oslavná báseň velkého rozsahu velebící boha, hrdinu i nco vznešeného
 3. - literatura: a) lidová (ústně předávaná) b) světská = nenáboženská (cestopisy, rytířské romány, milostná poezie) - O ženě zlobivé c) náboženská = duchovní (legendy, duchovní písně) Hospodine, pomiluj ny = 1. česká duchovní píseň z konce 10. století - obsahuje prvky staroslověnštin

Literatura (z lat. littera = písmeno) v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, což znamená že pokud chceme definovat píseň jako literární pojem těžko můžeme mluvit o vokálním songu (viz attack!) * duchovní * lidové * umělé. Vývoj eposu vrcholí na přelomu 13.-14-st., kdy vzniká duchovní epos. Základní význam má Božská komedie od Dante Alighieriho ( Peklo, Očistec, Ráj ) 4) Dvorská epika Básně bretoňského cyklu - příběhy krále Artuše a jeho družiny Píseň o Cidovi - španělská skladba. Dvorská lyrik Duchovní píseň za 329 Kč. Zboží v online obchodu Paulinky.cz Duchovní dětská literatura Ostatní literatura Ostatní dětská literatura Rozhovory Dárkové publikace Příběhy a humor Duchovní literatura pro mládež Poezie Bible Magisterium E-knihy a aplikace. Duchovní písně a hry v Českých zemích. V české oblasti je duchovní píseň zastoupena památkami výjimečné hodnoty. Je to především Hospodine, pomiluj ny!. Zpěv je historicky doložen s největší pravděpodobností kolem r. 1055 vypravováním kronikáře Kosmy o volbě Spytihněva II. za knížete LITERATURA - DUCHOVNÍ - lyrika: duchovní píseň, hymnus, modlitba, žalm - epika: legenda, traktát - drama: liturgické hry, pašijové hry - SVĚTSKÁ - eposy: - hrdinské - Píseň o Rolandovi - rytířské - Tristan a Izolda - zvířecí - Epos o Lišákovi - dvorská lyrika: pastorela, epistola, alba - cestopisy

(Zápas o českou duchovní píseň odráží např. traktát De cantu vulgari _ o zpívání lidu, v. zde na s. 220, a po-jednání Václava z Krumlova De signis hereticorum _ o znameních kacíŤů, yiz zd,e v 2. sv. v oddíle Literatura traktátová.) Povaha duchovní pÍsně husitské byla určována propagačními účely a uplatňo. 29 Píseň Hospodine, pomiluj ny, Od poloviny 13. století literatura psaná českým jazykem nabývá na mnoţství a současně se rychle zvyšuje vznikají i epické duchovní skladby, zejména legendy. Hlavním dílem světské epiky této doby je Alexandreida,. Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. 1 145 produktů v kategorii Duchovní literatura. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů Světová a česká literatura od starověku po 18. století duchovní píseň - kronika - traktát. c) satira - kázání - legenda - kronika. 21. M. Jan Hus psal knihy latinsky a později i česky. Zasloužil se o zjednodušení pravopisu, když navrhl: a) spřežkový pravopis

Literární druhy a žánry - Studuju

Literatura je jedním z umění, které si člověk během své existence na zemi vytvořil. Tak jako jiná umění, Svědčí o tom například lidová píseň, jejíţ vznik u nás se datuje do 18. století, ale i typický a apod., čemuţ odpovídá i útvar - duchovní náboţenské písně, modlitby či dramata nebo hrdinský. Sociální satira - Píseň veselé chudiny, Podkoní a žák Satiry Hradeckého rukopisu - Desatero kázanie božie, Satiry o řemeslnících a konšelích, O lišce a džbánu. Literatura předhusitská a husitská. Přelom 14. - 15. století Snaha o reformu církve Satira - kritika nedostatků Duchovní píseň - modlitba, reaguje na život.

Video: Počátky české literatury - Wikipedi

PPT - 38

literatury s bohoslužebnými jazyky, později vzniká světská literatura v národních jazycích náboženská literatura: Bible, modlitby, písně, legendy světská literatura: hrdinský epos - hrdina je odvážný, statečný, čestný, oddaný panovníkovi (ang. Beowulf, fr. Píseň o Rolandovi, něm. Píseň o Nibelunzích, španěl. Jan od Kříže: Duchovní píseň. Karmelitánské nakladatelství 2000. Jan od Kříže: Živý plamen lásky. Karmelitánské nakladatelství 2001. Jan od Kříže: Krátké spisy a korespondence. Karmelitánské nakladatelství 1998. Oblak nevědění. Pragma 2000. Richard Rohr: Všechno má své místo. Dar kontemplativní modlitby.

Snažíme se vytvářet vědu ve společenství, v živé, ne

Na konci 10 století vzniká, první Česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny. Hospodine, pomiluj ny. Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšíž, hospodine, hlasy naše! Daj nám všem, Hospodine, žízeň a mír v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Svatý Václave, vévodo české země. Náboženství, Duchovní literatura O kategorii výše Řadit podle: Výchozí pořadí Názvu vzestupně Názvu sestupně Ceny vzestupně Ceny sestupně od nejstarší od nejnovější Položek na stranu: 40 60 90 Zobrazení světská literatura duchovní (náboženská) literatura epika : hrdinské eposy, rytířské eposy, zvířecí epika: legendy o životě a umučení svatých eposy, cestopisy, kroniky lyrika : modlitby, hymny oslavující boh

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Baroko - Baroko • 17. století, vznik v Itálii • zřejmě z portugalského pérola barroca = perla nepravidelného tva­ru • období válek (třicetiletá válka 1618-1648) a nejistot,.. duchovní píseň,legendu,hagiografii ,historiografii. poezii epickou,historický román ,školské drama. Které z těchto barokních děl je psáno v duchu alamodové poezie ? sborníček Anny Vitanovské. Loutna česká (od Adama Michny z Otradovic ) Kancionál český (od m.V.Šteyera Jde o duchovní píseň - autorem textu je Dušan Vančura a jde o nové zpracování spirituálu I'm Free. Inspirací autorovi textu bylo biblické Desatero. Videoklip vznikl v závěru léta v malebném prostředí jižních Čech Nomokánon (církevní předpisy) = právnická literatura - po smrti Metodějově zákaz staroslověnské bohoslužby, staroslověnská kultura přetrvala jen V Sázavském klášteře - do 11.st. Svatý Václave - 2. česká duchovní píseň, později slavnostní a válečná, vlastenecký prosebný zpěv za celý český náro

Žebříček dle hodnocení knih - nejlepší knihy - Duchovní

Knihy o esoterice a duchovnu Knihy Dobrovsk

Středověká literatura - obecně antiky, vznik feudálního řádu, -náboženský monopol křesťanství -neměnné dělení společnosti na šlechtu, duchovní a poddané = trojí lid Středověká Li - vznik: kláštery, kostely, píseň - duchovní i světská modlitba Staroslověnská Literatura 1 358 produktů v kategorii Duchovní literatura. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů Doba předhusitská -prohlubují s společenské rozpory , snaha o nápravu společnosti, -demokratizace-literatura pro běžný lid -upadá:duchovní a rytířská epika, středověké drama, světská lyrika tvorba(v popředí je): satira, duchovní píseň, traktát-učené pojednání, středověká , náboženská úvaha, kroniky. 26. Píseň o Nibelunzích je : a/ hrdinský epos b/ dvorský epos c/duchovní epos. 27. Do francouzské literatury patří : a/ Píseň o Cidovi b/ Píseň o Rolandovi c/ Píseň o Oidipovi. 28. U nás se používaly jazyky : a/ čeština, latina, řečtina b/ staroslověnština, latina, čeština. 29 Hospodine, pomiluj ny je nejstarší známá česká duchovní píseň.Vznikla zřejmě na přelomu 10. a 11. století.Jedná se o chorál jednoduché formy s 8 verši, bez rýmu a strofického členění. V jednotném kancionále je označena číslem 930

(12./13. století) → 2. duchovní píseň → charakter slavnostní, vlastenecký Svatý Václave, vévodo České země, kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrieleison Příběh sám o sobě je fascinující a na autorovi oceňuji, že do knihy dostal vše, co by literatura tohoto druhu měla obsahovat. Historická fakta, pohled na věc a prožívání zúčastněných lidí z táborů pro i proti i duchovní rozměr. Je to opravdu krásná kniha Světová a česká literatura od starověku po 18. století Jak se nazývá nejstarší česká duchovní píseň pocházející z 10. stol., modlitba kBohu za ochranu míru a úrody vzemi: a) Nomokánon . b) Hospodine, pomiluj ny . c) Svatý Václave, vévodo české země . Porovnejte nejstarší českou duchovní píseň psanou pravopisem spřežkovým a její transkripci: transkripce: Hospodyne, pomyluj ny! Hospodine, pomiluj ny! Yezukryste, pomyluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase wsseho myra, Ty, spase všeho mira, spasyz ny y vslyssyz, spasiž ny i uslyšiž, hospodyne, hlasy nassye! hospodine, hlasy naše staroslověnská literatura ztrácí své pozice, dále jen modlitbách Staroslověnština přijímá české prvky - nejstarší duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny, původně staroslověnská, vyjadřuje prosbu o mír a úrodu péče o písemnictví je pouze v rukách duchovenstva (latina

Husitství v hudbě - husitstvi

Gotická literatura

Knihy: Duchovní literatura. Edice Andělé Ellen Gould Whiteová 100 Kč. Drama věků - balíček Ellen Gould Whiteová 426 Kč. Moderní Vrabcova píseň o naději Ludvík Švihálek 158 K. Duchovní píseň / svatý Jan od Kříže ; přel. Jaroslav Ovečka. -- 2. vyd.. -- Olomouc : Dominikánská edice Krystal, 1942. -- 434 s.. -- (Spisy sv. Jana od. Literatura hebrejská Starý zákon vznikal od 12. do 2. století př.n.l. soubor mytologických, historických, liturgických, právnických a literárních textů; odráží politický a duchovní vývoj Palestiny; psáno hebrejsky a část aramijsky; sepsáno a kanonizováno až v 1. století n.l

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Osobní růst > Duchovní cesta duchovní literatura tagged posts. Píseň o Bernadettě - Franz Werfel. Slavné dílo Franze Werfla je vlastně dokumentární román, který na základě faktů vypravuje o životě Bernadetty Soubirousové, chudobného a neduživého děvčátka z pyrenejského podhůří. Autor jej napsal r. 1941, krátce poté, co se mu podařilo. DUCHOVNÍ LITERATURA. Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek. Píseň o Bernadettě. česky - 1. duchovní píseň - Hospodine, pomiluj ny (lid obrací k bohu, žádá o úrodu a klid; původně napsána staroslověnsky) 2. duchovní píseň - Svatý Václave (lid obrací k Václavovi, aby se přimluvil u boha o posmrtný život) 2c/ období přelomu 13. - 14. století nástup Lucemburk Jeho přístup ovlivnil vývoj ruské duchovní komorní hudby po celé 19. století. Některá jeho díla jako Cherubínská píseň, velkopostní trio Ať se napraví modlitba má, irmosy Velikého kánonu Ondřeje Krétského, vánoční a velikonoční koncerty aj. lze slyšet v ruských chrámech i koncertních síních dodnes

Světová literatura | Sutori

b) pronikání češtiny : Glosy - české poznámky Svatý Václave, vévodo české země (12. st.) - duchovní píseň B) ČESKY PSANÁ LITERATURA (poč. 13 Duchovní píseň / Jednotky; Duchovní píseň / Hlavní autor: Jan od Kříže, svatý, 1542-1591 Karmelitánská spiritualita (Karmelitánské nakladatelství) Témata: Jan od Kříže, 1542-1591. křesťanská literatura 16. stol. Španělsko. katolická mystika 16. stol. Bůh a člověk. křesťanská láska. duchovní cesta. duchovní píseň dob minulých. Kritický úsudek o staročeské světské písni přináší nejen poznání hudebního nadání našich předků, nýbrž také sděluje zajímavé rysy celko-vého kulturního života jejich v poměru k památkám téhož druhu v ci-zině. - Německá hudební literatura XVI. století je bohatá na památk

Píseň Šalomounova - Thovtova moudrost - Egyptská kniha

Počátky literatury na našem území - Český jazyk

Středověká evroá literatura (hrdinský epos, dvorská lyrika) · Historické souvislosti duchovní, pány a poddan - Mytologická část: Vědmina píseň - líčí vznik světa, stvoření obrů a bohů a boje mezi nimi,. maturitní otázka: Středověká literatura, přehled vývoje nejstarší literatury u nás (Tato práce obsahuje charakter středověké literatury (Starý a Nový zákon), středověkou a evroou literaturu, slovanské kořeny našeho písemnictví (Kosmova, Dalimilova kronika) Česká středověká literatura. Česká středověká literatura. Můžeme ji rozdělit na: staroslověnská literatura latinská literatura česká literatura (doba Karla IV., husitská literatura) - dochovala se také duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny - 12. a 13. Století je úplné vítězství latin Česká literatura v období renesance a humanismu. od 60.let 15.stol.-20.léta 17.stol . Vláda Jagellonců. 1526-1918 - dynastie Habsburků *nauková literatura, překlad evroých děl. Úsilí o spojení literatury z životní praxí za kulturní převahy měšťanstva. Hynek z Poděbrad. Přeložil část Dekameronu. Nemravné. 1.1.1Modlitba a duchovní píseň Modlitby a duchovní písně se v mnohém podobají, především, co se týče obsahu. Obojí oslavuje Boha, děkuje mu a prosí ho. Rozdíl se však nachází ve formě. Modlitba je psána prózou, kdežto píseň veršem. Ale není vyloučeno, že se lze setkat i s modlitbou ve verších. Dále se.

Středověká literatura - období staroslověnského písemnictví

Z 13. století se nám dochovaly lyrické duchovní skladby: Píseň Ostrovská, Kunhutina modlitba. Obě jsou česky. Z latinské tvorby to jsou legendy hlavně o svatém Václavu, Prokopovi, Kateřině, apokryfy o Jidášovi. Vycházejí hlavně ze Zlaté Legendy Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

CD Píseň písní - Padesát odstínů lásky | Dům Bible - ČeskáDechová hudba 454 (Hymna ČSSR, Hymna SSSR, Internacionála

Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ - 2. STUPE Hospodine, pomiluj ny - 1.česká duchovní píseň, 10.století, obsahuje staroslověnské prvky (krátká staroslověnská píseň, zachovaná v počeštěné podobě), funkce hymny; zpívána při slavnostních příležitostech. prosba o mír a úrodu - pane smiluj se nad nám LITERATURA RENESANCE z francouzského la renessance = znovuzrození, humanus = lidský vzniká počátkem 14 stol. v Itálii, odkud se rozšířila do celé Evropy) v Čechách se projevuje díky husitským válkám v 15. stol. vychází z myšlenek antiky, přeje vědě a umění, důraz klade na člověka, pozemský život a poznání. Literatura 14. st. - nastává nebývalý hospodářský, duchovní i kulturní rozkvět - vzniká mnoho literárních žánrů POČÁTKY ČESKÉHO DRAMATU tzv. lidová dramata - méně náboženských prvků, hodně vulgarismů, zesvětštění →vykázání z kostelů do hospod a na tržiště Mastičkář - nejstarší české dram

 • Služby obchodních bank.
 • Základní kousky dámského šatníku.
 • Digitalizace hi8.
 • Csfd battle of the bulge.
 • Anastacia tour 2018.
 • Zpěvačka sia životopis.
 • Nutriční jídelníček zdarma.
 • Deprese na mateřské.
 • Nurofen paracetamol.
 • Výpočet vektoru online.
 • Jak dlouho platí výpis ze zdravotní dokumentace.
 • Nejlehčí krosové kolo.
 • Kopírování vrstev photoshop.
 • Listnaté stromy charakteristika.
 • Kam na floridě.
 • Jak zjistit ktery los je vyherni.
 • Velikost fotky na průkaz.
 • Lepší shořet než vyhasnout tetování.
 • Osteosarkom u psa příznaky.
 • Karel kryl mori te salutant.
 • Třmenový kalibr výkres.
 • Tržní životnost produktu.
 • Filmy odehrávající se v irsku.
 • Hlavní město benin.
 • Mapa oceánie.
 • Síla starejch vín noty.
 • Mip app inventor.
 • Zdravotnicka technika.
 • Vojenská uniforma pro děti.
 • Harambe cz.
 • Splitová klimatizace lg.
 • Camp rock.
 • Biorezonance brno.
 • Kaleo wiki.
 • Usychani visne.
 • Kopirovaci papier na tetovanie.
 • Blake fielder civil.
 • Jaké punčochy k červeným šatům.
 • Obchod pro hipstery.
 • Facebook carousel space between images.
 • Jezero ontario.