Home

Mezinárodní registr zvířat

On-line registrace zvířat Národní registr majitelů zvířat

Národní Registr Majitelů Zvířat - On-line registrace zvířat. Pro on-line registraci zadejte nejprve číslo čipu. Vždy 15 číslic Centrální evidence zvířat a věcí ČR, registr zvířat, čipování, mikročipy, psi, kočky a další zvířata, označené předměty - to vše je zde. Nechci nic číst, chci se hned registrovat a proto kliknu na: Moje registrace Chci vyhledávat v evidenci a proto kliknu na:. Doporučujeme tedy majitelům zvířat, aby si svá zvířata registrovala v databázích sami a pro zjednodušení zde uvádíme jejich seznam: Registry čipů napojené na mezinárodní databáze Petmaxx: BackHome - registrace 200 Kč vč. DPH (zdarma pro majitele čipu BackHome) Národní registr majitelů zvířat - registrace 198 Kč.

BackHome registr zvířat . registrace pro všechny čipy zdarma; napojeno na PETMAXX; Centrální evidence zvířat a věcí. registrace pro všechny čipy 240 Kč; Český registr zájmových zvířat a majitelů. registrace pro všechny čipy 160 Kč; napojeno na European Pet Network; Mezinárodní centrální registrace zvířat IFTA. BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX. Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky

strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby - i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu); strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat); Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá: poštou na adresu regionálních pracovišť ÚE nebo přímo na. Registr petpasů Komory veterinárních lékařů ČR. Registrace Pasů zvířat v zájmovém chovu a Pasů cirkusových zvířat (dále jen Petpasů) Podle zákona 166/1999 v platném znění je Komora veterinárních lékařů České republiky pověřena evidencí Petpasů {§4, odst. (1), písm Registr mikročipů zdarma, registrace a vyhledávání čipovaných zvířat. Hledat mikročip. Registr mikročipů Tato organizace stanovuje mezinárodní technické standardy pro různé typy výrobků. V případě mikročipů se jedná o to, že každý ISO (FDX-B) mikročip musí být způsobilý k přečtení jakoukoliv ISO. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR nebo Ústav) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Centrální evidence zvířat a věcí ČR je veřejně přístupná databáze (registr), ve které je možno vyhledat psa (psy) vyhledat kočku (kočky) vyhledat fretku (fretky) vyhledat jízní kolo (jízdní kola) vyhledat předměty; a ke každému záznamu navíc vyhledat majitele mikročipem (čipem) označeného zvířate nebo věci..

Centrální evidence zvířat a věcí ČR, registr zvířat

 1. Nový mezinárodní informační systém hospodářských zvířat. 21.8.2020. Domestic Animal Diversity Information System, zkráceně DAD-IS je nový systém vytvořený organizací FAO. Nabízí přístup k databázím plemen hospodářských zvířat a odkazy na další informace o diverzitě hospodářských zvířat
 2. Poslední z možností, nad kterou se dnes zamyslíme, je možnost placené registrace. Od kamarádky Martiny tu máme vygooglené 2 placené registry: Centrální evidence zvířat a věcí ČR a Národní registr majitelů zvířat. Oba tyto registry mají hrdé názvy a oba vás budou přesvědčovat, že oni jsou ti největší, národní.
 3. Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa zdarma a online. Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů, zaplatíte.

Registry čip

 1. K čemu slouží čipy pro psy a k čemu slouží registry psů? Proč neexistuje státní registr psů, ale mnoho soukromých? A co získám registrací psa v takovém registru? Jak fungují registry ztracených zvířat
 2. CITES. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu.Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři.
 3. BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX. Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Celostátní nebo mezinárodní registr má výhodu v tom, že psa lze dohledat, i když se.
 4. Živnost autodoprava by se dala popsat jako souhrn činností, jimiž se uskutečňuje přeprava osob nebo nákladů. Jedná se o koncesovanou živnost, kde jsou podmínky k provozování upraveny zvláštními právními předpisy. Žádost o koncesi zpracovává živnostenský úřad, ovšem do procesu vstupuje také odbor dopravy krajského úřadu dle sídla podnikatele
 5. Naše služby jsou stále zdarma, každý si u nás může zaregistrovat libovolný počet zvířat a nic za to nemusí platit. Přesto se však najdou i tací, kteří pošlou finanční příspěvek na náš účet, který je uveden na webových stránkách registru. Velmi nám to pomáhá udržovat registr v chodu, případně jej dále.
 6. Český registr zvířat CZPETNET (czpetnet.cz) - registrace pouze poštou - registrační poplatek 160 Kč - napojeno European Pet Network. IFTA - Mezinárodní centrální registr zvířat (iftaregistr.cz) - člen mezinárodní skupiny Petmaxx.com - registrace zdarma. Registr mikročipů (registrmikrocipu.cz) - registrace zdarma. Registr.
 7. Národní registr majitelů zvířat provede registraci i do mezinárodní sítě PETMAXX.COM. Bezplatný zápis se vztahuje na zvířata označená mikročipy Datamars s českým národním kódem nebo LifeChip (kód mikročipu začíná sedmičíslím 2030981 nebo trojčíslím 985) Pro ostatní typy mikročipů se platí za registraci.

Registry čipovaných zvířat

Welcome to PETMAXX PetMaxx is an international companion animal microchip search tool created to help reunite lost pets and their owners. PetMaxx scans the databases below to indicate whether a microchip is registered or not Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik je pověřen zpracováním dat ústřední evidence (ÚE) hrabavé a vodní drůbeže v České republice. Tato činnost je prováděna na základě zák. č. 154/2000 Sb. a slouží k informování ústředních orgánů a chovatelů drůbeže o vývoji stavů a užitkovosti drůbeže v ČR Výsledky soupisu hospodářských zvířat podle jednotlivých druhů a věkových kategorií. Stavy skotu, krav, prasat, prasnic, ovcí, koz, drůbeže a slepic podle jednotlivých krajů. Mezinárodní data. Registr sč. obvodů a budov Den zvířat je název již druhého ročníku charitativní sbírky, který se koná od 1. září 2020 a končí 4. října 2020, kdy je Mezinárodní den všech zvířat. Jedná se o akci nejen pro psí a kočičí útulky, ale i pro zařízení, která pomáhají týraným koním nebo hospodář..

Vítejte na Backhome Backhom

Liga na ochranu zvířat Kutná Hora. Č.ú. - 2301293897/2010. FB SOS for pets - zpnp, z.s. Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX. národní registr psů. Národní registr majitelů zvířat (nejedná se o státní, ale o soukromou instituci) Registrace pouze v registru vašeho města nestačí. Zvíře může přeběhnout do jiných obcí, může se vám ztratit na výletě v horách či na dovolené na druhém konci republiky Geneticky modifikované organismy (GMO) Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je organismus (kromě člověka) schopný rozmnožování, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací provedenou některým z technických postupů stanovených zákonem. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších. 2.2 Registr zvířat (MZe) Ukazatele přebírané za kalendářní měsíc:-Počet poražených zvířat (skotu) mimo jatka, poskytovaný měsíčn Mezinárodní srovnatelnost. Data za statistiku živočišné výroby jsou mezinárodně srovnatelná. Pro oblast statistiky živočišné výroby je v rámci Evroé unie platné nařízení. (aktualizováno 2. října) Od pondělí 5. října 2020 byl na základě usnesení vlády ČR vyhlášen nouzový stav. Budou přijata mimořádná opatření mající zamezit šíření nemoci covid - 19. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů

Registr funguje již od roku 1996. U registrace nových záznamů provádí ruční kontrolu úplnosti a správnosti údajů. Jeho infolinka je pro případy ztráty nebo nálezu zvířete dostupná 24/7. Jeho databáze je součástí mezinárodní sítě PetMaxx \ Evidence a označování zvířat \ Drůbe Ryby . Pro informace ohledně ústřední evidence drůbeže se prosím obraťte na: Ústřední evidence drůbeže Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice s.p. Ústrašice 63 390 02 Tábor tel.: 381 200 322 Registr zvířat SEUROP - HODNOCENÍ JUT STATISTIKY ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE. CENTRÁLNÍ REGISTR ZVÍŘAT PODPOŘTE NÁS. Světový den zvířat 2020 - Bezpečný streaming. 1.10.2020 1.10.2020 Akce, Aktuality, Novinky. Srdečně Vás zveme na Světový den zvířat 2020! Letos bude probíhat v bezpečném režimu. Nalaďte si své přijímače, budeme vysílat online! V pátek 2 Existuje několik registrů, kam můžete čip svého čtyřnohého miláčka zaznamenat. Tím největším je u nás Národní registr majitelů zvířat, který provozuje společnost Altercan, s. r. o. Registrace v něm je pro mikročipy Datamars bezplatná a čip se v evidenci objeví do 7 pracovních dnů Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

ČMSCH, a.s. - Registrace provozovn

Shromažďovací střediska zvířat. ZOO a zařízení schválená pro obchodování s exotickými druhy zvířat (Zařízení schválená podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb.) Dopravci živočišných produktů . Pro přímý prodej. Zpracovatelé živočišných produktů. Prodejci syrového mléka . Pro země mimo E Pandemie koronaviru způsobila velké změny v požadavcích na odborné kompetence potřebné k výkonu povolání. Do popředí se dostávají kompetence budoucnosti, jako je schopnost rychle se přizpůsobit, učit se novým věcem, kritické myšlení a zejména ovládání digitálních technologií 27.11.2020 Kontrola SVS objevila neregistrovanou výrobnu a prodej výrobků neznámého původu. Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provedli kontrolu prodeje masných výrobků a drůbežího masa na farmě v obci Žádovice na Hodonínsku

Karanténa. biologická bezpečnost. a) Omezení aktivit zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen fyzická osoba podezřelá z nákazy), a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit Prosím, zda někdo nemá internetovou adresu na mezinárodní registr chov. stanic psů. Všem předem děkuji Poznámka: při hledání koncipientů jsou některé vstupní údaje ignorovány. Vyhledat Vyčisti • Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa zdarma a online. • Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů. Telefon na spojovatelku: 257 171 111 Informace dle zákona 106/1999 Sb

Pet2Me.eu - Mezinárodní centrální registr zvířat (www. pet2me.eu) - dříve IFTA registr - DOPORUČENÝ - registrace zdarma - člen mezinárodní skupiny Petmaxx.com. Národní registr majitelů zvíř a t ČR (www. narodniregistr.cz) - DOPORUČENÝ - registrace pro čipy Datamars (začínají kódem 2030981) zdarma, pro ostatní čipy. -v plemenné knize- registr zvířat daného plemene-uzavřené- jenom zvíře, které tam má rodiče Odpovídá předpisům ICAR- mezinárodní standardizační organizace pro kontrolu zvířat. U mléčného skotu- dojivost, obsah složek, plodnost krav, porody Označování a evidence hospodářských zvířat 329. VYHLÁŠKA. ze dne 17. září 2003. o informačním systému Státní veterinární správy. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 48 odst. 2 zákona Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, a registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Komora veterinárních lékařů České republik

PET FAMILY - centrální registr zvířat poskytuje mnohem více než jen registraci zvířat, a to nejen pro majitele zvířat, ale také pro útulky, veterinární lékaře a zařízení, chovatelské stanice, profesní a zájmové organizace a města. Více informací o registru naleznete zde: www.centralniregistrzvirat.cz Mezinárodní centrální registr čipů zvířat - registrační centrum pro ČESKOU REPUBLIKU Registr petpasů Komory veterinárních lékařů ČR Centrální evidence zvířat a věcí ČR Přehled všech útulků ČR a SR psů,koček ,koní i ostaních mazlíčků Národní registr majitelů zvířat.

Národní registr majitelů zvířat. Natura 2000. Český svaz ochránců přírody. CITES . WWF . InterNICHE . The NORINA Database . Ochrana zvířat a welfare - mezinárodní konference pořádaná každoročně na VFU Brno. Welfare hospodářských zvířat - materiály pro studenty VFU Brn Mezinárodní den zvířat připadá na 4. října, na výroční den úmrtí sv. Františka z Assissi (letos je to 791 let), mnicha františkánského řádu, který zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata Mary's Meals je mezinárodní hnutí účinně bojující proti hladu ve světě zaváděním školního stravování v nejchudších zemích světa. Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat Povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu Povolení CEMT Kontroly jsou prováděny u doprav pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání vozidly, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob.

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT Pujmanové 1219/8 140 00 Praha 4. Tel.: +420 222 135 460 E-mail: nadace@ochranazvirat.cz IČO: 61387878 Bankovní účet: 208077066/0300. Pro více informací a kontaktů klikněte ZD Mezinárodní centrální registr zvířat (www.iftaregistr.cz) - registrace zdarma; V případě nálezu pejska je nejlepší kontaktovat městskou policii a obeznámit o nálezu nejbližší útulky. Můžete zároveň nahlásit číslo čipu pejska, které Vám sdělí každá nejbližší veterina či policie.. Mezinárodní den nekupování ničeho; Informace pro občany. Registr zvířat zdarma - centrální... Obsah <Zpět na Aktuality. Registr zvířat zdarma - centrální vyhledavač psů.

Registr mikročip

 1. Registr pak kontaktuje majitele. Je tedy důležité odeslat číslo čipu s údaji do Národního registru majitelů zvířat. Doporučujeme mít zvíře označené čipem v kombinaci s údaji o majiteli na obojku
 2. CzechPetNet (Český registr zájmových zvířat a majitelů) obsahuje identifikační údaje o zvířeti, majiteli, chovateli a informace o čísle mikročipu, pasu, případně tetování - včetně data označení a umístění mikročipu. Tato databáze spolupracuje se všemi výrobci, kteří jsou přítomni na českém trhu
 3. Vytvořeno 16.6.2015 v Informace - zprávy - výzvy, Zvěrokruh 6/2015 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V mezinárodní soutěži věnované zdraví zvířat uspěl letos také český zástupce Časopis Zvěrokruh 6/201
 4. Prezentace 30 s. / 3. roč. / pdf. SVS je správcem ISa) registr hospodářství a jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozorb) registr zvířatc) registr schválených veterinárních léčivých přípravkůd) registr kontaktních míst veřejné správy pro agendu veterinární péčee) registr nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověkaf) registr.

Mikročip Vaší kočky je trvalé spojení s Vámi. Mikročip kočka nemůže ztratit a není tady vystaven riziku ztráty jako je tomu při nošení identifikačního obojku. Mikročip umístěný pod kůží Vaší kočky, má unikátní 15ti místné číslo. To je zaznamenáno v české nebo v mezinárodní databázi s kontaktem n Český registr zvířat CZPETNET (czpetnet.cz) - registrace pouze poštou - registrační poplatek 160 - napojeno European Pet Network. IFTA - Mezinárodní centrální registr zvířat (iftaregistr.cz) - člen mezinárodní skupiny Petmaxx.com - registrace zdarma. Registr mikročipů (registrmikrocipu.cz) - registrace zdarm PROFI PRESS s.r.o., Jana Masaryka 2559/56b,Praha,12000 Praha (4) Ústřední registr plemeníků se vede podle druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat uvedených v odstavci 1; člení se zejména podle typů, linií a způsobu plemenitby. Ústřední registr plemeníků se vede jako zvláštní část informačního systému ústřední evidence Ve dnech 7. 10. až 9. 10. 2009 jsem se zúčastnil Mezinárodní konference zabývající se problematikou welfare společenských zvířat v Budapešti. Konference se zúčastnilo bezmála 200 delegátů z 28 zemí celého světa (země EU, Srbsko, Makedonie, Ruská federace, Ukrajina, Indie, Afganistan, Mexiko aj.)

Role státu v ochraně zvířat je naprosto nezastupitelná a podle mého názoru by měla být do budoucna posílena. Potřebujeme systémové, legislativně zakotvené řešení, zdůrazňuje místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, pod jejíž patronací se bude 22. května konat mezinárodní konference Stát a ochrana zvířat Nákladní doprava a mezinárodní osobní doprava; Pozemní komunikace; Registrace vozidel; která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, · zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účel účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při. Pro smluvní obce zajišťuje azyl Naděje . odchytovou službu 24hod. denně 365 dní v roce. Zákon 89/2012 sb. § 1059 (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře. Podrobnosti o firmě Mezinárodní expertní centrum YANARDAG z.s. - IČO 05230047 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomickýc

Registr chemických látek a prostředků - ÚZIS Č

 1. RFID je zkrácené označení pro Radio Frequency Identification, což je identifikace čehokoliv pomocí rádiové frekvence. RFID čip se běžně se používá k identifikaci zboží, evidenci skladů, evidence pohybu výrobků a nahrazuje tak běžné čárové kódy
 2. MEZINÁRODNÍ KLUB BÍLÉHO OVČÁKA www.berger-blanc-international.com . KLUB BÍLÉHO OVČÁKA, KBO www.bily-ovcak.cz . BÍLÝ ŠVÝCARSKÝ OVČÁK V NOUZI NÁRODNÍ REGISTR ČIPOVANÝCH ZVÍŘAT www.narodniregistr.cz CENTRÁLNÍ EVIDENCE ZVÍŘAT A VĚCÍ ČR www.identifikace.c
 3. 514 Novela z. na ochranu zvířat proti týrán mezinárodní smlouvy; rozpočty; písemné interpelace; zprávy; rejstříky; Sněmovní dokumenty; Zákony. Registr komunálních symbolů.
 4. Centrální registr Výroba, průmysl Dřevozpracující průmysl. Hutní průmysl a kovovýroba, hutní materiál Povrchové úpravy kovů: tryskání, metalizace, nátěrové aplikace, antikorozní úprava, zinkování, cínování. Mezinárodní autodoprava. zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat.Maso.
 5. Vyhledávání dle kódu mikročipu v evidenci majitel

Nový mezinárodní informační systém hospodářských zvířat

CITES - Ministerstvo životního prostřed

PETMAXX.co

Lugaru Collies

Danuše Herpe Jungmannová a Janet Rumlová, Zastavme týrání

 • Ellen show cz.
 • Podlahové značící pásky.
 • Protanopia correction glasses.
 • Americka sonda pioneer.
 • Jennifer lawrence red sparrow.
 • Fotostudio liberec.
 • Koupit starší iphone.
 • Cena metra shanghai.
 • Louis de funes smrt.
 • Dárkový koš.
 • Krevetky.
 • Bazar hostinné.
 • Emo style.
 • Renesance a humanismus.
 • Kam poslat záznam o dopravní nehodě.
 • Tezky kulomet.
 • Bazar u radnice zlaté řetízky.
 • Svět winx.
 • Stanley nářadí.
 • Firma ttc.
 • Srdcový medvídci.
 • Shrek česky.
 • Virtualbox guest additions what is it.
 • Malinovo rybízová šťáva.
 • Moravský vrabec výpečky.
 • Subaru xv 1.6 recenze.
 • Sig sauer p320 full size nitron.
 • Zottarella.
 • Akvarium pro sneky.
 • Já legenda hra.
 • Ben solo.
 • Kib.
 • Jídelní stůl rozkládací jysk.
 • Jumanji vitejte v dzungli 2017.
 • Bhútán dovolená.
 • Automobilové plošiny.
 • Listnaty les krizovka.
 • Lívance bez kynutí s ovesnými vločkami.
 • Pudl kralovsky bazos.
 • Kategorie kol.
 • Generations.