Home

Issn časopisů

Elektronické časopisy a systém ISSN Ikaro

Na stránkách posledních čísel Ikara se objevilo několik článků, zabývajících se fenoménem elektronických časopisů z různých hledisek. Můj příspěvek se pokouší o pohled z hlediska renomovaného mezinárodního registračního systému, který má seriálové publikace takříkajíc v popisu práce. Několik základních informací úvodem. Systém ISSN (International. - ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů. - ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat. - ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů ISSN 0036‑9942. V případech, kdy citujeme monotematické číslo seriálu, můžeme dát název jednotky za číslo. o Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, (1) Řeč školy. ISSN 1803-7437. Číslování může být s použitím označení svazků a stránkování: o. Seznam českých časopisů Časopis ISSN; Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca: 0001-5415: Acta chirurgiae plasticae: 0001-5423: Acta medicinae: 1805-398X: Aktuality v nefrologii: 1210-955X: Alergie: 1212-3536: Anesteziologie & intenzivní medicína: 1214-2158

informace o časopisech (vydavatel, ISSN, zkratky atd.); hodnocení časopisů (impact factor, AIS atd.). pozn.: h-index (Hirsch index) se vztahuje ke konkrétnímu autorovi a je uveden ve WoSCC - více o h-indexu české impaktované časopis Zeitschriftendatenbank (ZDB) : zde lze hledat podle názvů časopisů, pokud hledáte podle zkratky, zadejte zkrácená slova s otazníky, např.: New Ger? Critiq? = New German Critique. ISSN Portal. Placená databáze přístupná uživatelům pouze v NK. Databáze časopisů v systému ISSN Řada časopisů je zařazena ve významných zahraničních citačních databázích SCOPUS, ERIH a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od roku 2011, ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997.. České a zahraniční noviny a časopisy vydané po roce 1801 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF). Nejnovější ročníky jsou dostupné přímo ve Studovně periodik (česká, zahraniční periodika a české deníky - posledních 9 let a zahraniční deníky - poslední 2 roky), předchozí ročníky je nutné objednat prostřednictvím katalogů do některé ze studoven

Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Akademický bulletin: ISSN 1210-9525: SVKI: Archivní časopis: ISSN 0004-0398: ČFM: Biologie, chemie, zeměpis: ISSN 1210-3349: KAOCH: Cenový věstník: ISSN 1210-091 ČASOPIS PRO TEORII A PRAXI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Vycházejí zpravidla 4 čísla v roce. Rada pro výzkum a vývoj zařadila Speciální pedagogiku v roce 2008 do kategorie recenzovaných časopisů.. ISSN 1211-272

ISSN - WikiKnihovn

 1. Stránky vědeckých časopisů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Časopis SciPap Časopis využívá pro realizaci publikační platformu https://editorial.upce.cz/scipap
 2. Od té doby učinil systém ISSN několik kroků, které jej jednoznačně nasměrovaly do sféry elektronických on-line časopisů. Především postoupil od složitých debat o tom, co všechno je (či není) elektronický časopis, k praktickým opatřením směřujícím k podchycení elektronické seriálové produkce
 3. Trestněprávní revue je časopis s klíčovými informacemi pro trestněprávní teorii a praxi. Advokátům a odborníkům působícím v trestní justici nabízí informace pro trestněprávní teorii a praxi. Samozřejmostí jsou fundované rozbory a výklady vybraných trestn

ISSN 1801-4895 | Jakékoliv další užití informací z těchto stránek, včetně převzetí článků, je bez písemného souhlasu vydavatele zapovězeno. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly VŠB-TUO vydává několik vědeckých časopisů, které jsou přínosem pro studenty i odbornou veřejnost. ISSN 1336-1376 (Print) ISSN 1804-3119 (Online) Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Zjistěte více Časopis LKS ISSN 1210-3381 Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum. Měsíčník LKS je distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným. Časopis Čtyřlístek vždy a pohodlně ve vaší schránce. Ušetřete a předplaťte si časopis Čtyřlístek se slevou 18 % a dárkem ještě dnes V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Vychází: 2x ročně ISSN 1210-6860 Vydává / Editor´s Office: Historický ústav AV ČR Published by the Institut of History, Prague Adresa / Address: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Nový Prosek Redakce / Editor´s.

F

ISSN (International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online).. ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy; některé knihy, které jsou částí série, mají dokonce přiděleny oba identifikátory issn 0862-6634. Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba A., a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona) VĚDECKÉ ČASOPISY Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies Humanum; Mezinárodní sociálně-humanitární studie Humanum) ISSN 1989-843 (ISSN 2450-0313), 7 bodů v řebříčku soupisu bodovaných časopisů Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky (Soupis B č. 992). HUMANUM je recenzovaný a bodovaný vědecký. Zde jsou uvedeny termíny odesílání časopisů pro jednotlivá čísla, které se však mohou v průběhu roku měnit. Doručování probíhá následující pracovní den, případně ještě druhý pracovní den po tomto datu

6.1 Vymezení pojmu kniha pro potřeby systému ISBN. 6.1.1 Druhové vymezení. Čísla ISBN se přidělují monografickým publikacím a určitým druhům příbuzných produktů, které jsou k dispozici veřejnosti, ať již zdarma nebo koupí Základní informace. Vydavatelé časopisů, které lze označit za predátorské, zneužívají možností informačních technologií a provozují obchodní model, kdy za publikační poplatek vydají články, aniž by však zajistili patřičné recenzní řízení tak, jak jej poskytují důvěryhodné vědecké časopisy

časopis Popcorn - předplatné | Periodik

Video: časopisy - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

ISSN 0011‑8265. o ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. 2011, 8(3), 191‑199. ISSN 1612‑8850. o VAŘEKA, Pavel. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 Obchodněprávní revue je časopis zaměřený na obchodní právo a právo finančních trhů. Přináší články předních odborníků v oblasti obchodních korporací zaměřené na právní praxi. V oblasti legislativy analyzuje projednávané právní předpisy z oblasti obcho Časopis Maminka vždy a pohodlně ve vaší schránce. Ušetřete a předplaťte si časopis Maminka se slevou 30 % a dárkem ještě dnes > Obsahy časopisů pro ESF Archív časopisu Daně a finance Popis : Časopis Daně a finance vznikl spojením dvou do roku 2006 samostatně vycházejících titulů Daně a Sbírka judikátů Orac - daňová

Vyhledávat časopisy lze v současné době podle názvu nebo ISSN, event. jejich začátku s použitím *, nebo podle jedné z aktuálně 14 vědních disciplín. Počet časopisů v jednotlivých disciplínách [cit. 2014-07-18 NČDS je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Od roku 2017 vychází NČDS v režimu ISSN 1805-367X (Online) Úvod > O.

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (ISSN 0011-8265 - Print, ISSN 1805-2991 - Online) je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti. ISSN 1805-7713 (Print) | Film v přehledu časopisů a literatury. Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic IP; PUBLISHERS' AREA Film v přehledu časopisů a literatury. Identifiers. ISSN : 1805-7713. Linking ISSN (ISSN-L): 1805-7713. Resource information. Title proper: Film v přehledu časopisů a literatury Vybíráme pro Vás to nejzajímavější z oborových časopisů ve stavebnictví a technických zařízeních budov. Vytápění větrání instalace VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium. ISSN 1801-4399 Podmínky užíván.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. LÉKAŘSKÝ DŮM Sokolská 490/31 120 00 Praha 2 tel: 224 266 201-4 fax: 224 266 21 Časopis Akustika je odborným recenzovaným časopisem o akustice a vibracích. V roce 2012 byl časopis Akustika zařazen do mezinárodní databáze SCOPU Zde najdete odkazy a stručnou informaci o časopisech s onkologickou tematikou. Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN. Doplněny impakt faktory za rok 2017 (dle -ISI Web of Knowledge)

Seznam českých časopisů - Fakultní nemocnice Ostrav

Základní informace. Vydavatelé časopisů, které lze označit za predátorské, zneužívají možností informačních technologií a provozují obchodní model, kdy za publikační poplatek vydají články, aniž by však zajistili patřičné recenzní řízení tak, jak jej poskytují důvěryhodné vědecké časopisy ISSN: 0374-9436. Příspěvky přijímáme preferovaně v elektronické podobě na emailové adrese , případně v písemné podobě na adrese: Mykologický sborník Česká mykologická společnost Karmelitská 14 118 00 Praha 1. Pro odborné příspěvky. Návod pro autory ke stažení (PDF) Orientační šablona pro autory ke stažení (DOC Hledáte předplatné časopisu Třídní učitel a vedení třídy? U nás ho najdete nejvýhodněji, levněji než v trafice, u vybraných variant předplatného dárky pro předplatitele a vždy vám spolehlivě doručíme časopis až domů

Informace o titulu. Vychází již od roku 2000. Má ze všech odborných lékařských časopisů u nás nejvyšší tištěný náklad. Od roku 2018 úzce spolupracujeme s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Aktuální seznam odebíraných časopisů KPF / print/online Název časopisu ISSN DARY Acta Facultatis Iuridiciae Univesitatis Comenianae 1336-9612 dar Acta Iuridica Olomucensia 1801-0288 dar Acta MUP 1804-6932 dar Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 0323-0619 dar Ad notam 1211-0558 Akademický bulletin 1210-9525 dar Antitrust 1804-118 Jak citovat odborný časopis. Pokud citujete článek z renomovaného vědeckého časopisu, který jste získali například pomocí jedné z elektronických databází (například JSTOR), pak není nutné uvádět dostupnost, přístup ani datum citace

ISSN. Central European Journal of Public Health 1210-7778. Československá psychologie 0009-062X. E+M. Ekonomie a management 1212-3609. Finance a úvěr 0015-1920. Geografie 1212-0014. Moravian Geographical Reports 1210-881 pro zajímavost a snazší rozlišení přikládám identifikační numera zde zmíněných časopisů. Armádní technický obrázkový měsíčník - ATOM - ISSN 0322-8401 Armádní technický magazín - ATM - ISSN 1210-2849 Armády, technika, militaria - ATM - ISSN 1336-200 Společná studovna časopisů 3. NP NTK. Poslední dva ročníky aktuálně odebíraných časopisů najdete ve Studovně časopisů v 3. NP NTK. Starší ročníky najdete svázané ve volném výběru podle jejich zaměření nebo ve skladu (v katalogu knihovny najdete jejich přesné umístění) 3. Sborník. Tvůrce.Název sborníku. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. ISBN (nebo ISSN). ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, KULHAVÝ, Viktor.

Bezpečnostní teorie a praxe. (ISSN 1211-2461). Od roku 2005 začal časopis vycházet 4x ročně a v roce 2006 došlo k úpravě názvu a změně po formální i obsahové stránce. Časopisu bylo přiřazeno nové ISSN (1801-8211). Začátkem roku 2016 byl časopis zařazen do databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS Kolekce časopisů jednoho vydavatele Konference (samotné akce i sborník publikovaný např. v predátorském časopise) Knihy - vydavatelé typu tzv. vanity press (vydání na zakázku), kde autor platí za publikování knihy, nicméně vydavatel nezajistí běžné redakční práce Zpráva z jednání redakčních rad časopisů Agricultural Economics a Soil and Water Research Dne 1. prosince 2020 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. V rámci jednání členové redakční rady diskutovali.

Časopis Válka REVUE je více zaměřen na mužskou část populace, když si z tématu dějin vybírá pouze dějiny válek a vojenství. Nevšímáme si ale jen válečných konfliktů v jejich ryzí podobě. V hledáčku našeho zaměřovače jsou také význačné osobnosti politické a vojenské. Kdo významným způsobem ovlivnil nejen jednotlivé bitvy, ale také celé válečné. U většiny časopisů totiž dochází v průběhu jejich životního cyklu k řadě změn - od slučování více titulů do jednoho a naopak rozdělování jednoho titulu na více titulů přes návaznost jednoho titulu na druhý (s odlišným ISSN) až po ukončení vydávání v tištěné podobě a pokračování pouze v podobě online

Budova NTK - Národní technická knihovna

S rozvojem otevřeného přístupu se na trhu vedle kvalitních vydavatelů recenzovaných vědeckých časopisů začali objevovat tzv. predátorští vydavatelé a časopisy.Do této kategorie můžeme zahrnout také některé monografie nebo konference. Tato označení nesou subjekty a tituly, jejichž cílem je především generování zisku bez přidané hodnoty k vědeckému. Hodnocení časopisů (JIF, AJIFP, kvartily) je v období 1997 - 2018 bráno podle roku publikace. Není-li v roce publikace známo, bere se nejbližší předchozí rok s hodnocením a neuspěje-li se, bere se nejbližší následující rok Mnoho časopisů vychází zároveň v tištěné i elektronické podobě a mohou tedy mít dvojí ISSN, takže je potřeba vždy rozlišit, jestli cituji tištěný nebo elektronický článek a dle toho zapsat ISSN. Velkým pomocníkem při citování je také existence DOI u článku. DOI je identifikátor digitálního objektu, takže jej. Stav Dílčí knihovna Popis Umístění LCC Signatura Stará Signatura ; Volný výběr, nepůjčuje se Služb Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů

SVI FgÚ - Hodnocení vědeckých časopisů

zkratky časopisů — PS

ISSN 1804-8765 (online verze) ISSN 0322-788x (tištěná verze) Reg. MK ČR E 4684 100. ročník řady odborných statisticko-ekonomických časopisů státní statistické služby na území ČR: Statistika (od r. 1964), Statistika a kontrola (1962-1963),. obsahy časopisů > Obsahy časopisů pro ESF. Archív časopisu Práce a mzda. Popis: Odborný měsičník pro praxi personalistů a mzdových účetních. Časopis přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. ISSN: ISSN: 0032-6 Web: https://www. Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky Archiv časopisů. Součástí online předplatného je také přístup k archivu odborných časopisů, které jsou specializovány na problematiku daní a účetnictví jak podnikatelského, tak neziskového sektoru, a jsou určeny profesionálům z řad daňových poradců, účetních, ekonomů, auditorů a dalších odborníků, kteří se daním, účetnictví a právu věnují ve své.

Časopisy Masarykovy univerzity - Masaryk Universit

Zpravodaj časopisů Zahradnictví. Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti. Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení Archív časopisu Obec & finance. Popis: TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN. VĚTŠINA ČLÁNKŮ VE FULLTEXTU JE DOSTUPNÁ NA WEBU ČASOPISU. FULLTEXT. Pokud si přejete sledovat aktuální situaci/vyřešení problémového odkazu Vaší knihovnou, vyplňte prosím Váš e-mail

Jak najít noviny, časopisy — Národní knihovna České republik

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup Popis: Medicínské časopisy z produkce nakladatelství Karger.Roky 1998-2007 jsou zakoupeny formou trvalého přístupu. Výběr 10 nejvyužívanějších medicínských časopisů: Annals of Nutrition and Metabolis k materiálu Čtvrťáci a matematika IX.Osa úhlu, pravý úhel autora PaedDr. Marie Janků přidaný 21. 11. 2020, 17:37 Dobrý den, Mužu se zeptat, kde jste našly v powerpointu to pravítko NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online], Praha, 2009, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075. Další formáty: BibTeX LaTeX RI INFORMACE Z ČESKÝCH ČASOPISŮ Č. 9/2015 ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 6 (2015), s. 16-17. Případ dítěte černé pleti v mateřské škole. Rasistické názory ostatních dětí nevznikají samy od sebe. Důležité pro ně je, jak se k otázce, že někdo vypad

Vytvořte si citaci Generátor Citace

predátorských časopisů a nakladatelství. Každým rokem vzniká řada špatných i dobrých časopisů. Nicméně, je třeba vyhýbat se časopisům a nakladatelstvím, které autorům slibují příliš snadné podmínky pro publikování prací a tím poškozují jejich akademickou kariéru a snižují hodnotu jejich práce5

Nové prostory pobočky Jihočeské vědecké knihovny v ČeskýchScience – Wikipediečasopis TV Max - předplatné | Periodik
 • Compact polanský.
 • Celeste buckingham výška.
 • Promáčklé dveře u auta oprava.
 • Odběr krve hcg nalačno.
 • Šedá kalibrační tabulka.
 • Komiksový výběr marvel.
 • Programy pro youtubery.
 • Relaxační pyramida prodej.
 • Václav havel zajímavosti.
 • Antonov 225 rozmery.
 • 11 september 2001.
 • Balayage postup video.
 • Topgal 2018.
 • Tetrachromat test cz.
 • Opatrovnictví seniorů.
 • Montjuic barcelona.
 • Grimes bring me the horizon.
 • Slon druhy.
 • Cm to feet calculator.
 • Černá dřezová baterie se sprchou.
 • Cd přehrávač na zeď.
 • Glock 43 cena.
 • Princip filtrace.
 • Eloxování hliníku olomouc.
 • Reklamní polokošile.
 • Velke shopper kabelky.
 • Tisk na průhlednou samolepící folii.
 • Sharlota kalendar rijen.
 • Taz looney tunes.
 • Devil tattoo.
 • Jak zjistit silné a slabé stránky.
 • Bazar hostinné.
 • Významy tattoo.
 • Escapelle tableta cena.
 • Kdy má svátek eliška.
 • Fiio m9.
 • Microrasbora galaxy odchov.
 • Finanční úřad praha 14.
 • Hmyzí domeček velký.
 • Audiovizuální tvorba hollarka.
 • Vazby tkanin.