Home

Český jazyk 6. ročník pracovní list

DRUHY ZÁJMEN, UČIVO PO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh. 13. PRAVOPIS SKUPIN BĚ/BJE, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ,PĚ, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení pravopisu dané látky. 14 Pracovní list slouží k souhrnnému opakování pravopisu. Procvičuje i/y v různých částech slova, velká písmena, předpony s-, z-, vz-, skupiny hlásek, mně-mě, tvary zájmen, Převažují doplňovací cvičení, součástí je i jedno korekturní cvičení. Součástí materiálu je i správné řešení

Český jazyk - mluvnice 6

Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Vyjmenovaná slova po b Manželé Syslovi bydleli na poli pod velikým kamenem, Jejich byt byl kousek pod zemí. Neměli žádný nábytek, takže obilí si většinou nasyslili do rohu svého příbytku. A tam přečkali spokojeně celou zimu 6. ročník - Český jazyk. VY_32_INOVACE_102. Anotace: pracovní list - všestranný jazykový rozbor úryvku pohádky Jak Jaromil k štěstí přišel. Autor: Mgr. Lenka Beranová Vloženo: VY_32_INOVACE_ 103. pracovní list - všestranný jazykový rozbor úryvku pověsti

DUMY.CZ Materiál Procvičování pravopisu - pracovní list

 1. 6: Český jazyk: Pravopis slova: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně: 01
 2. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat
 3. KOMPLEXNÍ JAZYKOVÝ ROZBOR, PRAVOPIS SOUHRNNĚ - pracovní list 284 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:29: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_729.doc Zobrazit Stáhnout: DIKTÁT/DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ - KROK A JEHO DCERY - pracovní list 267 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:29: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_730.doc Zobrazit Stáhnou
 4. ulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB
 5. Nakladatelství FRAUS připravilo pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Pracovní listy Hraj si a procvičuj jsou volně ke stažení a Pracovní list 6 - čas. Číst dál Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk je zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého.
 6. ář z dějepisu Leave a Comment on Pracovní list

Sady sešitů pro 6.- 9. ročník; Anglický jazyk; Matematika; Literatura 6. - 9. ročník; Německý jazyk; Dějepis; Výtvarná výchova; Robotel; Zápisy z hodin fyziky; Zápisy z hodin chemie; Lyžařský výcvikový kurz; Výukové zdroje; Pro rodiče. Co by měl umět předškoláček? Informace pro prvňáčky; Elektronická žákovská. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use

Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 6 (66-50) 1

 1. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění
 2. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál
 3. Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu - v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text - tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu
 4. Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školákov; Doplňovačka 1 - Umíme česky; Vzory.
 5. 6. ročník - Český jazyk a literatura. materiály z českého jazyka a literatury. Pracovní list prověřuje učivo o slovních druzích, podstatných jménech a přídavných jménech testovou formou, dále zahrnuje několik úkolů k práci s textem. Stáhnout soubor . Soubor

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK. Pracovní listy . Mluvnice | 2 Opakování (V testu s uzavřenými odpověďmi je minimálně jedna odpověď vždy správná) 1. Jazyk je: a) schopnost člověka dorozumívat se b) konkrétní promluva c) abstraktní systém znaků a pravidel. Český jazyk. Pracovní list - 3. cvičení z listu napiš do čj-š, můžete poslat ke kontrole, ať víte, jak to máte. Stačí vyfotit a poslat přes WhatsApp na tel.č. 728 256 146 nebo na mail Půda - pracovní list 6 - 5. ročník. pracovní list. Stupeň: Základní 1. stupe Český jazyk Chemie Dějepis Ekonomie, účetnictví, mkt. Ekologie, enviromentální vých. Fyzika Hudební výchova. 9. ročník - Český jazyk a literatura. Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky - práce s textem - příloha prezentace - text a pracovní list . Příloha k prezentaci 9 - pracovní list a text. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-i-cj-9a.pdf: Velikost: 285.72 KiB: Autor

Český jazyk - pracovní list k tisku na týden 2

Pracovní listy datakabinet

 1. Český jazyk 6. ročník . Každý pracovní list obsahuje část zvanou příprava, ve které si žáci připomenou nezbytnou teorii, část pomůcky, kde jsou vypsány pomůcky potřebné k vykonání pokusu, část provedení, která obsahuje návod na provedení daného pokusu, a část závěr, ve které žáci shrnou své výsledky a.
 2. Stáhnout Version Stáhnout Velikost souboru 103.08 KB File Count Datum vytvoření 7. 4. 2020 Poslední úprava 7. 4. 2020 Slovesa - pracovní list
 3. Předmět: Český jazyk, Občanská výchova, Projekt - Úvod do světa práce, Rodinná výchova Ročník: 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, Pracovní list pro žáky + řešení - znalosti o profesích a požadavcích na vzdělání.
 4. ecraft mluvnice obojživelníci obratlovci odčítání popis prvouka psaní ptáci písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba slovní úloha.
 5. Český jazyk Veselá Chaloupka. RVP - Vyskládej písmena pod obrázky - 4 písmena. Materiál obsahuje 30 obrázků a pod nimi mřížku na vyskládání či vypsání písmen, ze kterých se slovo skládá
 6. učivo 23. - 27. 11. Předpony. pracovní sešit. 19/17, 18. 21/4, 6. Slovní druhy. přečíst si z portfolia přehled slovních druhů (nebo z uč. str. 47

Zpracované výukové materiály - Masarykova základní škola

Pracovní list č. 8 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Předložky a předpony 1. V následujících větách odděl svislou čarou předložky. Doškoly nosím vaktovce učební pomůcky. Natrhu prodávali různé druhy ovoce. Nadskálou se vznášel obzvlášť velký orel Pracovní list č. 16 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Pád podstatných jmen 1. Urči správně pád podstatných jmen. podstatné jméno pád podstatné jméno pád v košíku 6. k penězům 3. pod mostem 7. děti! 5. o princích 6. do Brna 2. k Honzovi 3. na lavici 6. bez vajec 2. před domem 7. na talíři 6. Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda. VY_12_Inovace_Moc soudní.50: 8. Žák se seznámí s částí Ústavy ČR, zabývající se soudní mocí v ČR. Pracovní list pro práci s textem Ústavy ČR, může sloužit jako zápis k probíranému učivu Český jazyk - učebnice pro 6. ročník Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek měkká vazba, 120 stran na formátu A4, barevně ilustrováno Rok vydání: 2005 160,00 Kč incl ta PRACOVNÍ SEŠIT - str. 12 cv. 3 včetně křížovky; PRACOVNÍ LIST - vybarvovačka (ke stažení níže) UČEBNICE - str. 26 (Přečti text a ústně odpověz na otázky 1 - 4.) PÍSANKA - str. 5 - 5 řádků (Snaž se o co nejhezčí písmo.) úterý 20. října. Včera ses seznámil/a s pojmy SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ

Český jazyk 30. 11. - 4. 12. 2020 - Základní škola J. A ..

Český jazyk a literatura, 4. ročník. Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz. Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu vyprávěcího. Inovace - mezipředmětové vztahy - ZSV, dějepis. 12. VY_32_INOVACE_01_12. Motivační dopis. Český jazyk a literatura, 4. ročník 1. pracovní list - cvičení 14 (ten stejný pracovní list jako včera) 2. učebnice strana 38, cvičení 4 (přepiš do Čj - Š) 3. pracovní sešit strana 31, cvičení 6

Český jazyk 6 s nadhledem 2v1 Hybridní pracovní sešit. 2. vydání barevných pracovních sešitů aktualizované a doplněné o nové úkoly na základě zpětné vazby ze škol a... Krausová Zdena, Teršová Renata, Chýlová Helena, Prošek Martin, Málková Jitka, Písková Růžena ISBN: 978-80-7489-622- ROČNÍK > ČESKÝ JAZYK. ČESKÝ JAZYK. pondělí 16. listopadu. ONLINE VÝUKA OD 11 HODIN . Mějte u sebe páteční pracovní list. Společně uděláme druhou stranu. pátek 13. listopadu. PRACOVNÍ LIST - najdeš ho v přiložených souborech, vypracuj 1. stranu; VYPOČÍTEJ DO SEŠIT Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace. Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice příspěvková organizace Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice Email: info@zsstepankovice.c

Pracovní list - český jazyk Pracovní list slouží k procvičení slovních druhů, vedlejších vět, větných členů a prověřuje znalost českých přísloví. ID: 1427479 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6. třída Age: 12-13 Main content: Slovní druh Pracovní list je určený pro 2. - 5. ročník. 06. Popis předmětu . Pomocí osnovy a jednoduchého příkladu žáci popíší oblíbený předmět denní potřeby. Pracovní list je určený pro 4. - 5. ročník. 07. Popis pracovního postupu . Žáci zapisují slovesa vhodná k popisu přípravy pokrmu Pracovní sešit k učebnici.Schválilo MŠMT čj. MSMT-9385/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. -23. 10. 2020- 6. ročník- Český jazyk český jazyk, 6. ročník 19. 10. uč. str. 20/ cv. 1a) přiřaďte slova ke vzorům (písemně do školního sešitu) uč. str. 20/ cv. 2 vypište ze řádku slova, která se neskloňují podle uvedeného vzoru uč. str. 20/ cv. 3 doplňte správné tvary slov v závorce a určete u nich mluvnick Zeměpis 6. ročník. Přečti si přiložený text, vypracuj pracovní list (pokud jej nemůžeš vytisknout, tak do sešitu) a odpověz na níže napsané otázky - písemně do sešitu. Otázky: 1. Sídlo je městem: a) Od 5000 obyvatel b) Od 10000 obyvatel c) Od 2000 obyvatel 2. Od kolika obyvatel je sídlo velkoměstem? 3. Co je to.

Český jazyk II. stupeň: ZŠ a MŠ Herále

POPIS AKTIVITY: Materiál obsahuje 4 oboustranné pracovní listy (zdvojené souhlásky n/nn, z/zz, d/dd, j/jj) Součástí souboru je i návrh správného řešení. Každý pracovní list je zaměřen na jednu souhlásku. Každý pracovní list obsahuje 4 cvičení: třídění slov podle toho, zda obsahují nebo obsahují zdvojenou souhlásku přiřazení slov ke správné souhlásce, např. Co už víme o slovesech - pracovní list pro 7. ročník, opakování učiva ze 6. ročníku, mluvnické kategorie osoby, čísla, času, způsobu, vhodné používání sloves, pravopis ve shodě, tvoření slovesných tvarů, včetně řešení. 4 0 hodnocení Český jazyk pracovní sešit pro 6. ročník 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Pracovní sešit k učebnici. Recenze produktu Český jazyk pracovní sešit pro 6. ročník. Tento produkt nemá ještě žádnou recenzi procviČujeme slovesa - osobu, ČÍslo, Čas, zpŮsob. celý příspěvek | rubrika: jazyk ČeskÝ. klauni - test. 24. 4. 201

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školá

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Český jazyk 2. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2: Tématický okruh: odkaz (pdf) Skládání slov 1: pracovní list: Skládání slov 2: pracovní list: Dělení slov: pracovní list: Obálka: pracovní list: Pohádkové bytosti: pracovní list: Oprava chyb v textu Český jazyk mluvnice a sloh 6.ročník; Český jazyk literatura 6. ročník. Podklady k zápisu Pověsti; Názvy knih - pracovní list; Báje - pracovní list; Stvoření světa - pracovní list; Český jazyk literatura 8. ročník; Český jazyk mluvnice a sloh 8. ročník; Výchova k občanství 8. ročník; Český jazyk mluvnice a sloh.

ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Věta jednoduchá, druhy vět - souvětí Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středníh Český jazyk, 8.ročník, 2.11.-6.11.2020 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky, podzim 2020 Zveřejněno 30. 10. 2020 19:03 Napsal Martina Blažková Ahoj osmáci. Doufám, že jste si tyto prodloužené prázdniny pěkně užili. Ale týden volna skončil a já jsem vám opět připravila nějaké úkoly a nové učivo

Český jazyk 6 (pracovní sešit) 61,00 Kč do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.. Pracovní list je určený pro 2. ročník. 15. Slova se slabikou mě . Prezentace je určena pro nácvik čtení slov se slabikami mě Určeno žákům 1. ročníku. 16. Dvojhlásky ou, au . Prezentace je určena pro nácvik čtení slov s dvojhláskami ou, au. Žáci vybírají správné pokračování vět. Vybírají a zapisují dvojice osob Autorské obrázky i texty pro použití od 1. do 5. třídy. Obsahují informace o způsobu přežívání zimy a zajímavosti o těchto živočiších: myš domácí, ježek západní, veverka obecná, prase divoké, slunéčko sedmitečné, skokan zelený, sysel obecný, kapr obecný. Kartičky k přiřazování v barevné i černobílé variantě (text, obrázek, název) kartičky k. Pracovní list - OPAKOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ Slovní druhy ID: 1426107 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 4.- 6. Age: 9+ Main content: Slovní druhy Other contents: Slovní druhy Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blo

Čítanka pro 3. ročník. Cena 171,00 Kč Rychlý náhled Český jazyk 4 (pracovní sešit) Cena 50 Rychlý náhled Český jazyk 6. Český jazyk - 9. ročník 2.-6.11..2020 Podrobnosti Nadřazená kategorie: Domácí úkoly pro žáky, podzim 2020 Zveřejněno 31. 10. 2020 11:33 Napsal Marcela Koňaříková Dobrý den po prázdninách. 1.Český jazyk. Tento týden v mluvnici probereme Stavbu souvětí podřadného, souřadně spojené vedlejší věty Český jazyk 1. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2: Tématický okruh: odkaz (pdf) Uvolňovací cviky: pracovní list: Páv: pracovní list: Želva: pracovní list: Psaní tiskacích písmen: pracovní list: Skládání slov - slabiky: pracovní list ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Předp. a předlož.: od, pod, nad, před, bez: Vzory r. ženského: žena, růže, píseň, kos

Úvodní stránka / Nástěnky učitelů / Libuše Kračinová / Český jazyk, 6. ročník. Český jazyk, 6. ročník. Skypový účet - Libuše Kračinová - live:.cid.7a34ae3fc9ffb5a0. Týden 22. 6. - 26. 6. 2020. Úkoly 23. 6. 2020 Vyplněný pracovní list včetně výtahu (vzorového, každý ho může mít mírně odlišný. Sekretariát 566 663 124 Ředitelka 566 663 060 Školní jídelna 566 663 128 Mateřská škola 566 663 143 Mobil 724 960 11 Podpora výuky plavání I. Projekt Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony I. OPVVV Projektu EU - Erasmus + WELCOME Projekt Vybavení ZŠ Mirotice ROP Výzva 56 OPVK - Londýn EU peníze školám - DUM 1. ročník - Český jazyk 1. ročník - Matematika 1. ročník - Prvouka 2. ročník - Matematika 2. ročník - Český jazyk 2. ročník. Český jazyk 9. ročník Václav Hlinka 2020-12-06T21:16:18+01:00. PREZENČNÍ VÝUKA. Čtvrtek 10. 12. - test - větné členy, věta jednoduchá a souvětí Vyplňte uvedený pracovní list ->ZDE<. Německý jazyk. Německý jazyk - pracovní list - časování sloves. Přírodopis. Zeměpis. Matematika. Občanská výchova. Český jazyk. Anglický jazyk. Fyzika - POHYB TĚLESA - řešení písemk

pravěk pracovní list - Hledat Googlem | Pravěk, Dějepis, Škola

Český jazyk a literatura - 7. ročník - 6. etapa Mluvnice - pracovní list v Zadání Zájmena (termín 24.11. do 12 hodin) 1. Doplň správné tvary osobní zájmen. Text přepiš. 2. Z uvedených přísloví se vytratila zájmena. Dokážeš je doplnit? 3. Rozliš zájmena a příslovce, u zájmen urči druh. Sloh (termín 27.11. do 12. Český jazyk 6 - nová generace 2v1 Hybridní pracovní sešit. Pracovní sešit Český jazyk 6 - nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu Ahoj šesťáci, chtěla bych moc poděkovat Peti Dvořákové, zapomněla jsem vložit pracovní list ze slohu - napravuji. Vypravování.pdf Mějte krásný týden Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 6 (66-50) 1. vydání 10.06.2018 Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 6 - Čtení s porozuměním ke stažení v příloze

Video: 6. ročník - Český jazyk - ZŠ a MŠ Mikoláše Alše ..

Český jazyk 6. ročník - Mgr. Jana Renzová od 5 10. 2020 Český jazyk 7 pracovní sešit. Pracujte v pracovním sešitě 7 1.díl na straně 7 zájmena modrý rámeček 1 - 5, cv. 1, 2, 3, Český jazyk 7 procvičování online - slovní druhy Český jazyk a literatura. Francouzský jazyk a literatura. Fyzika. Geografie. Historie. Hudební výchova. Chemie. Matematika. Německý jazyk a literatura. Občanská výchova. Ruský jazyk a literatura. Technická a informační výchova. Úhel - pracovní listy pro 6. a 7. ročník ZŠ. Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P3_2.5: Zaměření: Funkční styl odborný: Typ: DUM - pracovní list: Předmět: ČJL, ČJS: Ročník: 5. r. (6leté), 3

Zápis z exkurze: souboru: otevřít [doc; 0.03MB] : autor: Mgr. Blanka Vohníková (18.10.2011 14:53:48) popis: pracovní list pro účastníky exkurze do firem a závodů - námět pro záznam informací z exkurz 1.ROČNÍK 6-7 let 2. ročník 7-8 let 3. ročník 8-9 let 4. ročník 9-10 let 5. ročník 10-11 let 6. ročník 11-12 let. 4. ročník SŠ. Live worksheets > checo > Český jazyk > Procvičování učiva > Pracovní list Pracovní list - předložky a předpony s-z Pracovní list k opakování učiva. ID: 1352788 Idioma: checo Asignatura: Český jazyk Curso/nivel: 6. třída Opakování pro 5.roční

ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna Pracovní list - český jazyk, 9. A,B 1) Jazykový rozbor: Když začínají červenat třešně a léto je na dosah, to už voda není jedovatá a první odvážlivci z národa klukovského okoušejí její zvláštní slast, i když jim naskakuje husí kůže

STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 174 s. ISBN 80-723-5148-6. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd Název souboru Přípona Velikost Staženo ; VY_12_INOVACE_01_01_6_ročník_René_Goscinny_Návrat_z_prázdnin_pracovní_list.doc .doc 65,50 k

Seznam cvičen

Český jazyk 6; Český jazyk 7; Pokud jste na hodině chyběli, nebo máte chuť si zkusit vyplnit pracovní list po nově nabytých vědomostech - zde máte možnost.Pracovní list - pravěk. Posted in 6. ročník, Seminář z dějepisu Sebehodnocení - 1. čtvrtletí, 6. ročník - pracovní list - souhrnné opakování pracovní list - pracovní sešit str. 56/1,2 - vypracujte si až po skypovací hodině (toto učivo vám v úterý budu vysvětlovat) 13. týden 1.6. - 5.6 Ve ČTVRTEK - budeme procvičovat a vy si zpracujete následující pracovní list - PL - podmětná a předmětná a uložíte jako obvykle. TEST - věta hlavní a věta vedlejší - grafy (např 1V- 2H- 3V). Pracovní list z minulého týdne neodevzdali - Kršková, Mutl, Peksa Marek, Peksa Jakub. 2.11. - 6. 11 [ČJ.pr.] 2. st. - Český jazyk - procvičování Všechny ročníky První - pátý První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Pátý ročník Šestý ročník Sedmý ročník Osmý ročník Devátý ročník Šestý - devátý ročník

On-line cvičen

Český jazyk 6 pro základní školy Pracovní sešit. Pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník ZŠ je nedílnou součástí práce s učebnicí. Rozšiřuje repertoár cvičení a úkolů z učebnice, uplatní se jak ve školní práci, tak při domácí přípravě do školy Čj - pracovní list pro 4. ročník. DUM číslo 9395. Nová 3107: Publikováno: 14.03.2012: Zařazení: Základní vzdělávání první stupeň » Český jazyk a literatura: Šablona Šablony ZŠ » Šablona I/2 Počasí dnes: 6. 12. 2020. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C

Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník . v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje: - pravopisná cvičení - doplňovačky - diktáty - závěrečné opakování - přehled učiva - řešení ke cvičení Ročník - Český jazyk. Rod činný a trpný Soubor: VY_32_INOVACE_20C_StKc.odt, 268,3 KB: tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Pracovní list slouží ke správnému používání slovesného rodu. stáhnout soubor: Rod činný a trpný Soubor: VY_32_INOVACE_19C_StKc.odt, 268,1 KB V českém jazyce je třeba, abyste denně opakovali vyjmenovaná slova i jejich význam, pádové otázky, slovní druhy (jak je poznáte ve větě), vzory podstatných jmen. Nejsme dokonalí, pokud nevíte, jak se slovo píše pravopisně správně nebo mu nerozumíte, neváhejte si pomoci Pravidly českého pravopisu, encyklopediemi, zkuste vyhledat slovo na internetu a.. Český jazyk 6 Pracovní sešit. Jitka Málková, Renata Teršová, Zdena Krausová, Helena Chýlová, Martin Prošek. Pracovní sešit Český jazyk 6 - nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto..

Dopis kamarádovi | datakabinetVirtuální knihovna

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

DISTANČNÍ VÝUKA. středa 14. 10. ML - SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ UČ. 21 zapsat do ŠS a uvést příklady UČ. 21/1 ústně + 21/2 do ŠS po dvou větách + 21/3 a) do ŠS. DÚ: PS 18/1, 2, 3. Školní a pracovní sešit prosím ofotit a poslat Pracovní list - předpony a předložky, 5. ročník 1. Doplňte předpony roz-, bez-, od-, nad-, před- a přečtěte: Děti byly ___sazeny, aby dobře viděly na tabuli. Květiny byly ___sázeny, aby měly dost světla Český jazyk pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit 1. díl - A4 . Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník. v souladu s RVP ZV Pracovní sešit obsahuje: pravopisná cvičení doplňovačky diktáty přehled učiva závěrečné opakování řešení ke cvičením 1. díl podává základní informace o. Tento pracovní list neposílej, zkontrolujeme společně v hodině ve středu 25.11. Sloh Napiš krátký komentář (50 slov) na téma Distanční výuka. (termín 4. 12. do 12 hodin) Title: Český jazyk - 9. ročník - 6. etapa Created Date český jazyk. pravopis; ANGLICKÝ JAZYK. 6. ročník. H. Macková Na pracovní dny 26. a 27. 10. vyhlásil ministr školství volno, následuje 28. 10. státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. 10.. Prezenční výuka by se měla plně obnovit od 2. 11. 2020

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Pracovní listy - jak na to Inkluzivní škol

V odkazu máš nachystaný pracovní list. Tvým úkolem je splnit cvičení 1 a 2. Cvičení číslo 3 je dobrovolné. Všechna cvičení probereme během zítřejší výuky přes Skype (5. B v 10. 00 hod., 5. A v 11.00 hod.). Pracovní list si dopředu nachystej, ať se nezdržujeme Český jazyk 6, 2. díl - PS - neuveden . Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV Pracovní sešit obsahuje: •pravopisná cvičení přehled učiva •doplňovačky závěrečné opakování •diktáty řešení ke cvičením •přehled učiva •závěrečné opakování •řešení ke cvičením Ve 2. díle je procvičováno. Český jazyk pro 8. ročník ZŠ - Pracovní sešit RVP - Eva Ho... Hodnocení produktu: 80% . Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Navazují na učebnice pro 6. a 7 3. ročník Český jazyk V pracovním sešitě Myši se podívejte na další vyjmenovaná slova - po V (str. 54) doplňte klidně podle kartičky nebo podle učebnice str. 103. Na této straně máte uvedená i některá slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným. Vyjmenovaná slova se opět naučte nazpaměť Zalaminovaný pracovní list-barevné obrázky, který jste měli vložený v Čítance. Začíná slovem sýr. Úkol je jen ústně. Přečti slovo a vytvoř také množné číslo. Pomáháte si ukazovat slovy: Ten sýr-ty sýry. To rajče-ta rajčata . 5.11.2020. Český jazyk. PS-Str. 25/cv.4- Spoj pouze slova souznačná a vybarvi.

6. ročník - Dějepis a Český jazyk - zskrestova.c

Projděte si proto všechna zadání a zkontrolujte, zda vám nějaká práce /poznámky, pracovní listy, domácí úkoly atd.../ z distanční výuky nechybí. Zkontrolujte si všechny předměty, které společně máme - český jazyk, zeměpis, dějepis , výtvarnou výchovu a výchovu k občanství Pracovní list - český jazyk - 7. ročník procvičování: slovesný rod, věta D, J, větný ekvivalent, podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem SLOVESNÝ ROD Podtrhni ve větách vlnovkou tvary zvratných sloves (tj. sloveso+zájmeno se), která vyjadřují trpný ro Český jazyk - 8.ročník - 6.týden Dobrý den, všechny vás opět zdravím. Doufám, že se máte všichni fajn. Chválím vás, zasíláte práce většinou všichni včas a skoro všechny. Vypracované dú zasílejte do neděle 26.4.2020 na palkova@zskrizanov.cz Integrovan Český jazyk mluvnice a sloh 6.ročník. Zásobník vět jednoduchých; Časování sloves; Slohová práce - popis; Pracovní list na přídavná jména; Pracovní list na vypravování; Základní skladební dvojice - pracovní list; Spodoba znělosti - pracovní list; Popelka - pracovní list; Vyjmenovaná slova - pracovní list; Hra se. Úkoly zadané na úterý dne 31. 3. 2020:. Český jazyk:. uč. ČJ str. 80 cv. 4 + písemně do ČJ - Š - vyber si jedno zvíře ze cv. 4 a zkus ho popsat. rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Předložky. Matematika:. PS 6 str. 30 cv. 5, 6, 7, cv. 8 - pozor, nejdříve vypočítáme násobení. Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4.

Pravopis MĚ / MNĚ (zájmeno já) - Český jazyk
 • Péče o tracheostomii.
 • Tereza eben.
 • Depilace třísel brno.
 • Shake shack.
 • Patagonia čepice.
 • Policejní muzeum akce.
 • Canterbury wikipedia.
 • Cc krém.
 • H ch andersen pohadky.
 • Srovnání brokerů akcie.
 • Matracový steh pletení.
 • Marvel merch mikina.
 • Úřad pro ochranu osobních údajů kamerový systém.
 • Bažanti jdou do boje herci.
 • Blake fielder civil wiki.
 • Hiv, inkubační doba.
 • Benigní paroxysmální vertigo u dětí.
 • Revírní bratrská pokladna.
 • Cristiano ronaldo škola.
 • Výživa kulturistika.
 • Stržený puchýř ošetření.
 • Fotbal brno venkov.
 • Www dr max lekaren.
 • Po víně se tloustne.
 • Viking 900 hanibal.
 • Pátek.
 • Polypy na žlučníku.
 • Lode na prodej nemecko.
 • Bitva u grunwaldu 2019.
 • Virová angína afty.
 • Karl benz prezentace.
 • Řezák na skleněné lahve.
 • Narkoza a drogy.
 • Kapela škorpion.
 • Deficity dílčích funkcí kurz.
 • Fnaf sister location custom night.
 • Drew seeley high school musical.
 • Ludek bukac jr.
 • Norské bundy.
 • Parabeny a silikony v šamponech.
 • Nošení dětí diskuze.