Home

Samosprašné rostliny příklady

Rostliny samosprašné. Rostliny samosprašné (asi 20% druhů) mají obvykle jednotlivé květy, které se opylují vlastním pylem. Ačkoliv k nechtěnému křížení s jinou odrůdou stejného druhu u samosprašných rostliny dochází jen velmi vzácně, doporučuje se rostliny odlišných odrůd oddělovat vzdáleností minimálně 2 -10 m hmyz - rostliny hmyzosnubné. Ve střední Evropě je to asi 80% všech rostlin (např. ovocné dřeviny jako jabloň , hrušeň , bluma , švestka , třešeň , angrešt , malina , ostružina , dále řepka olejka , jetel , okurka , dýně , mrkev , trnka , hloh bílý a luční porosty autogamické populace (např. samosprašné rostliny) postupně klesá počet heterozygotů, nikdy ale nevymizí úplně (v následujících populacích klesá relativní zastoupení heterozygotů, na druhou stranu vznikají tzv. čisté linie homozygotů (AA, aa) P: AA × aa; F1: Aa (100 %) F2: 1 AA (25 %), 2 Aa (50 %), 1 aa (25 % Schopnost rostlin opylovat se vlastním pylem, která je častá u kulturních rostlin, kde byla získaná šlechtěním

5) Na pustý ostrov bylo zaneseno semeno samosprašné rostliny heterozygotní ve sledovaném genu. Obě alely genu dávají rostlině srovnatelné šance na přežití. Jaký bude složení potomstva této rostliny v páté a šesté generaci? 6) V poměrně velké, ale izolované populaci přistěhovalců v New Yorku byla zaznamenaná v. Některé rostliny jsou samosprašné - opylují se samy. V našich podmínkách je asi 20 % rostlinných druhů větrosnubných, zbývajících 80 % opylovává hmyz (jsou hmyzosnubné). Včely sbírají pyl na rostlinách, za letu jej rouskují a pokračují ve sběru na další rostlině téhož druhu - tím ji opylují správným pylem Rostliny čeledi laskavcovité jsou rozšířeny téměř celosvětově, rostou jak na pouštích tak i hluboko na jihu Ameriky v nehostinných, téměř až antarktických podmínkách v Patagonii. Často jsou to halofilní (slanomilné - slanorožec, slanobýl), heliofilní (sluncemilné) nebo i sukulentní (suchomilné) rostliny. Čeští. 1. FYZIKÁLNÍ (živé i odumřelé části rostlin) 1.1 mrštivé (netýkavka) 1.2 kohezní (výtrusnice kapradin) 1.3 hygroskopické (bobtnání, šišky) 2. VITÁLNÍ (pouze živé části, projevy dráždivosti) 2.1 LOKOMOCE (= TAXE; pohyb z místa na místo; okřehek; celá rostlina) 2.1.1 chemotaxe (chemické látky

Příklady k procvičování - populace, vazba genů 1) U octomilky (Drosophila melanogaster) je černá barva těla recesivní vůči šedému zbarvení a zakřivený Na pustý ostrov bylo zaneseno semeno samosprašné rostliny heterozygotní ve sledovaném genu. Obě alel Uveď příklady. 12. Co je to květenství? 13. Jaké typy květenství rozeznáváme? Uveď i příklady rostlin. 14. Uveď příklady jednoduchých květenství. 15. Uveď příklady složených květenství. Plody, rozšiřování semen a plodů 1. Co je to opylení? 2. Jaké známe způsoby opylení? 3. Vysvětli pojem samosprašné a. - umí rozlišit samosprašné a cizosprašné rostliny; - pomocí pojmů dokáže popsat obrázek rozmnožovacích orgánů rostlin i způsob přenosu pylu; - podle obrázku rozpozná základní plody; - seřadí děje od opylení po vznik plodů podle obrázků. Jazykový cíl: - Žák rozumí základním pojmům k tématu, používá je Domácí výuka přírodopisu pro 7. třídu - ZŠ Blatenská.Autor: Mgr. Petr Curko

Rostliny samosprašné - semínkovn

Samosprašné rostliny (u kulturních plodin je asi 45 % samosprašných druhů): - řepka, bob, pšenice, ječmen, oves, hrách, fazol, sója, len, rajče, brambor Příklady využití planých druhů ve šlechtění (brambor): -Odolnost k Y viru brambor (ze Solanum stoloniferum Opylení = přenos pylového zrna (pylu) na bliznu pestíku téhož druhu rostliny Přenos pylu: • hmyzem-rostliny hmyzosnubné, lákají nektarem • větrem-rostliny větrosnubné obr. č. 4: opylení hmyzem obr. č. 5: opylení větre léčivé rostliny a jejich účinky - převážně samostudium z cca. 70ti knih v soukromé knihovně, sleduji aktuální studie publikované na PubMed. Se kterými botaniky spolupracuji: Radomír Němec, Jana Nováková, Martin Sedlák . Návštěvy od 4.3.2015 zde ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN - vznik nové rostliny ÚVOD rozmnožování je základní vlastností každého organismu schopnost zachovat druh a přenést genetickou informaci existují dva typy rozmnožování: a) nepohlavní rozmnožování - jedinec vzniká pouze z mateřské rostliny - vzniká kopie mateřského organismu se stejnou DNA - mnoho. Rostliny s plody tedy ozna čujeme pojmem krytosemenné rostliny . Plody t řídíme na suché (po semen dozrání vysychají) a dužnaté. Dužnaté plody Oplodí i po dozrání semen z ůstává dužnaté, je barevné a láká živo čichy ke konzumaci . Semena z t ěchto rostlin rozši řují živo čichové svým trusem

Opylení - Wikipedi

 1. Hospodářské rostliny •Obilniny: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice •Okopaniny: řepa obecná cukrovka, řepa krmná, lilek brambo
 2. Samosprašné rostliny zase mohou vytvářet jen omezený počet semen nebo mít velmi nízkou klíčivost. Také hraniční podmínky životaschopnosti rostliny mohou ovlivnit její rozmnožování. Návrat k původnímu počtu jedinců tak může trvat i léta, natož aby se jejich počet zvýšil
 3. ace pohlaví u krytosemenných rostlin. Pohlavní rozmnožování je nejrozšířenějším způsobem rozmnožování vyšších rostlin. kKvět s rozmnožovacími orgány má téměř neomezenou rozmanitost morfologických a fyziologických znaků, jejichž kombinace představuje různá přizpůsobení květů především k efektivnějšímu opylení a regulaci stupně cizosprášení

Genetika populací - Biomach, výpisky z biologi

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: rostliny, přírodopis, poznávačka. Druh učebního materiálu: Test: Druh interaktivity. Praktické příklady; Jak správně psát názvy rostlin? Autor: Jakub Štěpán {vamr 3125 left small} Psaní českých a latinských názvů rostlin má spoustu svých specifických pravidel. Bohužel, spousta lidí je nezná nebo se jimi neřídí. upřesnění formy vkládáme do uvozovek za název rostliny, název kultivaru také. Nahosemenné rostliny cykasy jinany jehličnany Obrázky: Klipart PowerPoint 2007 Cykasy starobylé v prvohorách podobné palmám a kapradinám v tropech pokojové rostliny Obr. 4 Jinany příbuzní jehličnanů rozvoj v druhohorách zástupce: jinan dvoulaločný listy tvaru vějířků Obr. 5 Obr. 6 Obrázek: Klipart PowerPoint 2007. Katalog rostlin, vyhledánání rostlin, Katalog květin, vyhledánání květin, rostliny, květiny. Katalog má informativní charakter a byl vytvořen pro naše zákazníky. V katalogu jsou rostliny řazeny jak podle českého, tak i latinského názvu, a je možné vyhledávat i podle jednotlivých parametrů, jako je třeba výška rostliny nebo zálivka Rostliny pocházejících ze Středozemí (i některé subtropické) snesou krátkodobý mrazík do 5 °C, který může přijít i v jejich domovině. Na silnější a dlouhodobější mrazy však stavěny nejsou. Patří mezi ně například olivovník, olověnec, myrta, mandevilla, bungavilea, aukuba, mračňák, planika, oleandr, rozmarýn.

Rostliny samosprašné se opylují vlastním pylem a oplodňují se obvykle velmi snadno. U cizosprášení jde o oplodnění blizny jedné rostliny pylem druhé rostliny. Uvádíme příklady. Rostliny samosprašné mají v jednom květu funkční jak tyčinky s pylem tak bliznu s vajíčky. Rostliny cizosprašné jsou takové, které k opylení vajíček v květu A potřebují pylové zrnko z jiného květu, než je květ A

Samosprašnost - samosprašná rostlina Zahrádká

Dionaea muscipula Soland. ex Ellis 1768. Dionaea muscipula Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora Snad nejpopulárnější masožravá rostlina vůbec, ohromující svým fascinujícím a jedinečným lapáním drobných létavých i nelétavých živočichů. Často první masožravá rostlina, kterou člověk zatouží sám pěstovat, aby mohl její spektakulární projev soukromě pozorovat Uveď 4 příklady. Květenstv Rostlinám, které jsou opyleny pylem z vlastní rostliny říkáme samosprašné Rostlinám, které jsou opyleny pylem jiné rostliny téhož druhu, říkáme cizosprašné Oplození je splynutí samčí a samičí pohlavní buňky

samosprašné (opylení pylem z vlastní rostliny) Rostliny cizosprašné (opylení pylem z jiné rostliny téhož druhu) Opylující hmyz - včela, čmelák. Oplození = splynutí samčí a samičí pohlavní buňky → Příklady duţnatých plodů - bobulí a souplodí peckoviček (malina) a naţek (jahoda Samosprašné a cizosprašné rostliny příklady takových živočichů. 4)Vysvětli symbiózu mezi opylovači a rostlinou. 5)Většina rostlin je cizosprašných, tzn. rostlina musí být opylena pylem jiné rostliny stejného druhu. Má to podle tebe nějakou výhodu? Proč to příroda takto vymyslela Samosprašné a cizosprašné rostliny. SAMOSRAŠNÉ rostliny - opyleny vlastním pylem = samoopylení. CIZOSPRAŠNÉ rostliny - opyleny pylem z jiné rostliny stejného druhu, většina rostlin, důležité je opylení hmyzem. Vyhledej příklady takových živočichů Příklady, jak by podle nás mohl úspěšný nákup vypadat: Dobrý den, potřeboval bych do malé zahrádky letní a podzimní jabloň, hrušku, třešeň a švestku. Kolem dokola žádné ovocné stromky nejsou!!! Hned je nám jasné kam máme s výběrem namířit a jaké odrůdy vybrat. nebo. Dobrý den, potřebuji vysoké stromy na pole

Pomocí semen a plodů se rostliny rozmnožují. Do okolí je rozšiřují živočichové, vítr a voda. Plody dělíme na dužnaté a suché. Uvnitř plodu jsou ukryta semena. Semeno obsahuje zárodek rostliny a živiny potřebné pro růst a vývoj mladé rostliny. Za vhodných podmínek semeno vyklíčí Biologie - Gymnázium a SOŠPg Čásla Některé příklady autogamous druhů jsou rajče, hrách, fazole, data a některé orchideje. Přímé opylení může být pozitivní v tom, že umožňuje rostliny nejsou závislé na vnějších činidel pro reprodukci, ale může být také negativní v tom, že prostřednictvím samosprášení řadu jediné rostliny produkované Rybízy patří k těm méně náročným druhům. Pěstují se červené a bílé odrůdy, které patří botanicky do stejné skupiny, a rybíz černý. Ten se od nich trochu liší a má i jiné nároky. První dva se řadí mezi samosprašné druhy, ale pro lepší opylení se doporučuje vysadit blízko sebe alespoň dvě odlišné odrůdy

Samosprašné rostliny příklady. Resonance třebíč. Vybavení pro cestovatele. Himalájská orchidej. Cena streliva. Yves saint laurent la nuit de l'homme 100ml. Průřezový modul. Marináda na kachní maso. Střih hudby mp3. Chalcedon přívěsek. Vykoupení z věznice shawshank zajímavosti. Dapi sleva. Lithium polymerový akumulátor Zde jsou alespoň tři příklady: Středně silně rostoucí keře se vzdušnou oválnou korunou tvoří 'Elizaveta'. Výhony jsou rovné, téměř bez trnů. Oranžové plody oválného tvaru se sklízejí ve druhé polovině července, dozrávají na pěti- až šestimilimetrové stopce, na větvičce rostou volně Práce je věnována představení oboru českého včelařství, významu chovu včely medonosné a práci včelaře.Dále pojednává o hodnocení udržitelnosti na základě indikátorů počtu včelstev, počtu včelařů a jejich věku, úmrtnosti včelstev v důsledku nemocí, podílu drobných chovatelů a profesionálů a podílu stabilního a mobilního včelaření Indie: 3000 př. Kr. - palma datlová, mango, čajovník, lilek Počet užitkových rostlin během posledních dvou století: 18.-19. století 300 druhů polovina 20.století 1 500 druhů 1959 6 000 druhů 1969 9 000 druhů 1988 13 000 druhů z 250 000 popsaných druhů cévnatých rostlin 30 000 lze označit jako jedlé, pouze 7 000 patří.

Samosprašné druhy se dokážou opylit vlastním pylem pomocí včel, větru a jiného hmyzu. Cizosprašné vyžadují k opylení cizí pyl, z jiných odrůd kvetoucích Příspěvek poslal(a) rostlinky-cz 08.12. 2017 09:21:13 (11277 čtenářů Genetika populací a člověka Genetika populací a člověka Mgr. Aleš RUDA Gentika populací Populace = všichni jedinci téhož druhu, kteří obývají v daném čase stejné území GENOFOND - soubor alel v gametách všech členů populace GENETIKA POPULACÍ - obor genetiky, který zkoumá genofond populací a činitele, kteří genofond ovlivňují POPULACE velké (stovky až. Příklady korelačních vztahů. 29. Tab. 1.4. Jakostní kategorie potravinářských odrůd pšenice. 31 lze použít všechny výběrové postupy vhodné pro samosprašné plodiny. Mutační šlechtění je další možná šlechtitelská metoda, avšak s malým uplatněním. Rostliny tvořící více odnoží tvoří i více. Jahodník velkoplodý (Fragaria × ananassa nebo také Fragaria annanassa nebo Fragaria × grandiflora) je pěstovaný druh vzniklý křížením, kulturní kříženec dvou jiných druhů jahodníku.Byl vyšlechtěn v roce 1766 zahradníkem francouzského krále Ludvíka XV. Antoniem Duchesneem. Ze všech 43 popsaných druhů rodu jahodník jsou zřejmě předkem kulturních jahod jen dva.

Opylování - včelky

Autogamie Autogamie nebo-li samosprašnost je opylení rostlin vlastním pylem. Mezi samosprašné rostliny patří např. Pisum sativum (hrách setý), Hordeum vulgare (ječmen obecný), Solanum lycopersicum (rajče jedlé) nebo Papaver somniferum (mák Aby se rostliny mohly rozmnožovat, potřebují přenést pyl (= samčí pohlavní buňky) na pestík (= samičí orgán); teprve potom vytvářejí plody a semena. Přenášení pylu může zajistit vítr, voda či hmyz. Některé rostliny jsou samosprašné - opylují se samy Nové odrůdy a podnože peckovin 5 Pomologie - je specializované odvětví botaniky, které se zabývá popisem a podrobnějším studiem odrůd ovoce. Cizosprašnost - děj, kdy dochází k opylení rostliny pylem jiné rostliny téhož druhu Samosprašné druhy se dokážou opylit vlastním pylem pomocí včel, větru a jiného hmyzu. Cizosprašné vyžadují k opylení cizí pyl, z jiných odrůd kvetoucích Příspěvek poslal(a) rostlinky-cz 08.12. 2017 09:21:13 (11543 čtenářů U plodin jako je pšenice, které jsou samosprašné, nepředstavuje křížové opylení s příbuznými travinami skutečné riziko. Plodnost výsledné hybridní rostliny: Některé rostliny mohou vytvořit křížence s kulturními plodinami; nicméně fertilita takových hybridů bývá často mizivá až nulová

Pohyby rostlin - Biomach, výpisky z biologi

složení pro vybrané modelové příklady stanovišť. 10 3 TRÁVY, TRAVNÍ DRUHY A TRAVNÍ SMĚSI Patří mezi rostliny jednoděložné. opylování pak cizosprašné a samosprašné. (CAGAŠ, 2010) 3.1.1 Morfologie a biologie tra Rostliny, které rostou na jiných, aniž by čerpaly živiny z jejich těla, nazýváme epifyty. Epifytické rostliny jsou hojné zejména v tropech (orchideje, kapradiny, bromelie). Některé jejich kořeny dosahují značné délky, jsou obaleny několika vrstvami mrtvých buněk s vystuženými buněčnými stěnami a pory (velamen)

HYPERLINK \l CÉVNATÉ ROSTLINY 141 HYPERLINK \l Hadinec červený Echium maculatum 141 HYPERLINK \l Hlízovec Loeselův Liparis loeselii 142 HYPERLINK \l Hořeček mnohotvarý český Gentianella praecox subsp. bohemica Prioritní druh 144 HYPERLINK \l Hvozdík Lumnitzerův Dianthus lumnitzeri Prioritní druh 146. Univerzita Karlova Některé rostliny nevědí, co by roupama dělaly Ať si vezmou příklad z fíkovníku. Budu se fakt muset poučit od rajčat. Třeba ta, co máme v 5l kbelíku, vyžadují v teplech denní zálivku, jinak jim vadnou listy (ale voda vše hned spraví), zatímco ta vysazená do záhonu jsou naprosto OK, a to je kolem nich někdy i vyschlá krusta Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Achillea pratensis Saukel et R. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení Kaktusy byly jeho velkou láskou, což dokazuje kupříkladu povídka Ukradený. V e-shopu nabízíme také roubované kaktusy a sukulenty. Baňaté džbánky velké ,ks za 32-Kč,pouze osobně. Obrovské, voňavé květy, velké cca 30cm, . Dobrý den, chtěl bych položit otázku ohledně ceny za rostliny. Líbí se mi velké - staré rostliny

- je hlízovitý odulý oddenek vytrvalé rostliny zázvorovníku lékařského, která má rákosovité listy a roste v tropickém pásmu zejména v Indii, Číně a Jihovýchodní Asii. Oddenky jsou až až 10 cm dlouhé, zaškrcené a po obou stranách zploštělé, obsahují asi 2 % éterického oleje, zázvorovou silici a štiplavě. Etiolovaná rostlina - rostliny, které rostou ve tmě, využívá se toho při pěstování zeleniny Þ Příklady vegetativního rozmnožování - autogamie - samoopylení - opylení pylem ze stejného květu - rostliny jsou samosprašné UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI . Přírodovědecká fakulta . Katedra ekologie a životního prostředí. Michal Zedek . Fragmentace lesní krajiny jako důležitý faktor ovlivňující diverzitu společenstev pavouků na příkladu CHKO Český kra

Rostliny se původně pěstovaly déle než rok a za tuto dobu se několikrát přesazovaly. Proto kvetoucí brambořík patřil mezi dražší hrnkové květiny. V 70. létech v době energetické krize se zdálo, že dlouhé pěstování a potřebná teplota ve skleníku 18 °C bramboříku zláme vaz Akvárium, číslo 39. úvodník. e-akvarium.cz. Milé akvaristky, milí akvaristé, kapříci pod úvodníkem jsou takovou drobnou připomínkou svátků, které máme už za sebou a jsou pevně.

7. třída (Př, 39) - Opylení a oplození - YouTub

Moruše jsou samosprašné, takže postačí zasadit jediný strom. Úroda roste úměrně s věkem stromu a lze dosáhnout výnosu až sto kilogramů moruší z jednoho stromu, ale v případě trnavské moruše je možné sklidit až 200 kg. Opět však v závislosti na podmínkách, v jakých je strom pěstován Homepage | LINDAT CLARIAH-CR Tyto příklady by byly jako zadání 3.PP, takže byste je m li zvládnout za 45 minut istého asu!!! popisuje a třídí rostliny do systému Morfologie - studuje a popisuje vnější stavbu rostlin - tvar z vlastního květu = samosprašné rostliny b)z jiné rostliny téhož druhu = cizosprašné rostliny POZN. ZAKRESLI S V přírodě je: více cizosprašných cca 71 % (u plodin pak 28 %), samosprašných cca 20 % (u plodin pak 45 %), částečně cizosprašných 9 % (u plodin pak 28 %), tzn. ţe pěstované plodiny jsou převáţně samosprašné Zahradní rostliny; 160 Jehličnany; 336 Stromy listnaté opadavé; 407 Keře listnaté opadavé; 118 Keře listnaté stálezelené; 98 Popínavé rostliny; 31 Růže; 675 Trvalky; 251 Cibuloviny, hlíznaté rostliny; 103 Trávy a traviny; 39 Kapradiny okrasné; 25 Dvouletky; 247 Letničky; 92 Vodní a bahenní rostliny; 225 Skalničky; 58 Plevele našich zahrádek; 2 Kvetoucí stromy a keř

Co je to jednodomá rostlina - definice, vysvětlení

Na obrázku jsou plody rostlin. Pojmenuj alespoň pět z nich. korunní lístky 14.5 Procvičení a příklady prašník semeník blizna nitka pestík čnělka tyčinka stonek květní lůžko kališní lístky Dýně, mango, jablko, broskev, ananas, kokos, kiwi, liči, kakichurma, bluma, citron, limetka, hruška Genetika populací. VY-32-INOVACE-BIO-310. AUTOR: Ing . Helena Zapletalová. ANOTACE : Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie. 14.1 Květ, plod, semena PowerPoint Presentation - Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková.

Neodnášejte z přírody původní rostliny, zahynou

Lineární funkce příklady s řešením. Sada hrnku se stojanem. Pikola nakladatelství. Cena benzinu v roce 1976. Mikrofilamenta. Princess anna uk. Parazitická vosička. Selské baroko 2019. Fluttershy equestria girl. Žlutý pes členové. Skokan štíhlý hlas. Gate plzeň olympia. Tapeta lesní zvířátka. Kožní soustava pracovní list Pro jednoleté rostliny ø květináče 10 - 12 cm, dvouleté rostliny 14 - 16 cm, tříleté 20 - 24 cm, čtyřleté kolem 30 cm a starší větší nádoby. citroník, vařený. 270. citroník, čerstvý. 271. čočoky, vařené se solí Články na téma Citroník Mšice na jahodách. cz facebook Mšice na listech hrušně (Aphidinea). mšice aphidinea in others Searcheengines. Seznam.cz Google Bing DuckDuckGo Yahoo Baidu.cn Yandex.ru Zbarvení vrchní strany listu jahodníku podle Klasifikátoru jahodníku (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o. Holovousy):[8] 1 žlutozelené (Tristar) 3 světlezelené (Aliso, G.Soltwedel) 5 středně. Velkoplodý dřín. Adresa distributora: Zafido realizace a údržba zahrad, Kutnohorská 429/2, 109 00 Praha 10 Česká Republika Drivers, managers and team owners live life in the fast lane — both on and off the track — during each cutthroat season of Formula 1 racing.Watch trailers & learn more . Dřín velkoplodý ´Nikolka´ - Zahradnictvi Spomy

Determinace pohlaví u krytosemenných rostlin Genetika

Vhodné kombinace jedlých rostlin: odrazují škůdce i

Bylinky - Informace o bylinkách : Katalog rostli

 • Myčka akce.
 • Jakub špaňhel, výstava.
 • Čištění zrcadlovky nikon.
 • Kanarske ostrovy teplota.
 • Tromboflebitida příčiny.
 • Dovolena bahrajn.
 • Aj ploty otevírací doba.
 • Aston martin db11 wikipedia.
 • Relaxační pyramida prodej.
 • Joshua sasse.
 • Elex recenze.
 • Hiv zápal plic.
 • Absorpční podložka pratelná.
 • Audi a6 c5 recenze.
 • Tatra 813 tp.
 • Nejlepsi tapety na plochu hd.
 • Jak udělat dobrou fotku na facebook.
 • Druhá světová válka zapomenuté filmy.
 • Buldoček z množírny.
 • Mandle výživové hodnoty.
 • Leonard cohen the best of.
 • Neurodegenerativní onemocnění u dětí.
 • Polypy na žlučníku.
 • 3 tisíciletí př nl.
 • Zubni instrumentarka volna mista ostrava.
 • Oprava posilovače řízení fiat.
 • Já legenda hra.
 • Zamilovane obrazky medvidci.
 • Inhalace při kašli.
 • Il 2 sturmovik: battle of moscow.
 • Walter benjamin umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti.
 • Bambi 2.
 • O ústavním soudu.
 • Ćwiczenia przygotowujące do lotosu.
 • Borovice do sucha.
 • Válka proti albigenským klíč.
 • Spalničky v těhotenství.
 • Nejčastější termín porodu.
 • Littlest pet shop kosmická zvířátka.
 • Dýně mráz.
 • Mini led svítilna.