Home

Amoniak v těle

Amoniak - Wikipedi

Má vaše tělo zápach cítit jako Amoniak? - AskWomenOnlin

Amoniak a jeho sloučeniny patří v zemědělství k nejpoužívanějším hnojivům. Jedná se o za normálních podmínek silně a typicky čpící bezbarvý plyn. Užití nalézá v nejrůznějších průmyslových odvětvích (agrochemie, výbušniny, farmaceutický průmysl, petrochemie aj.) Amoniak se v těle tvoří především jako produkt rozkladu bílkovin. Protože se jedná o látku toxickou pro mozek, je odbouráván v játrech v takzvaném močovinovém cyklu, kdy z něho vzniká močovina (urea). Amoniak je krví přepravován v netoxické formě ve vazbě na glutamin a alanin

Amoniak Lab Tests Onlin

 1. V elementární podobě se s dusíkem setkáváme prakticky neustále, tvoří totiž 78 % (objemových) zemské atmosféry. Ve stopách se v atmosféře vyskytuje také amoniak, který se uvolňuje tlením organických sloučenin a při elektrickém výboji (například blesku).Při blesku může také dojít v atmosféře k reakci dusíku s kyslíkem za vzniku oxidu dusnatého, který ihned.
 2. odusíku a
 3. Amoniak je toxin vytvořený v těle v důsledku odbourávání bílkovin. Za normálních okolností játra odstraňuje amoniak. Nicméně, v podmínkách, jako je hepatitida nebo jaterní selhání, je amoniak není vyloučena. Vysoká hladina amoniaku v krvi (hyperamonemie) vést k selhání orgánů a poškození mozku, což je lékařská.
 4. V lidském těle je amoniak dále přeměňován na močovinu v močovinovém cyklu (viz Metabolismus bílkovin). Obr. 2: Vzorec močoviny. 4. Co je metabolismus? Metabolismus je biochemická modifikace chemických sloučenin v buňkách a živých organismech
 5. Pachuť v ústech. Ukládání toxinů v těle se může projevit i dalším způsobem, a to zápachem či pachutí v ústech. Postižení mívají pocit, jakoby měly potraviny kovovou příchuť. Páchnoucí dech bývá zase důsledkem zvýšení hladiny močoviny v těle, která se následně rozkládá na amoniak. Nevolnosti a ztráta orientac
 6. + ADP + P i. Při nadbytku amoniaku se tedy pomalu zvyšuje koncentrace gluta

Jak snížit hladinu amoniaku v těle cental

 1. odusíku a
 2. Amoniak (hydroxid amonný) - vodný roztok amoniaku. Má ostrý zápach, má silnou alkalickou reakci. Amoniak je vyráběn ze vzduchového dusíku a vodíku při vysoké teplotě v přítomnosti katalyzátoru. Amoniakální voda je široce používána v různých sférách lidského života
 3. Amoniak se nachází v tělních tekutinách jednak rozpuštěný, jednak ve formě amonného kationtu (většina). Přítomen je v plazmě (6 - 35 µmol/l), moči (4 - 16 mmol/den), likvoru (33 - 50 % z koncentrace v arteriální krvi), žaludeční šťávě (nalačno: 0,1 - 17 mmol/l), vzniká ve všech orgánech i v lumen trávicího traktu
 4. V lidském těle je amoniak přeměňován na močovinu v močovinovém (ornithinovém) cyklu. Močovinový cyklus začíná tvorbou látky, která se nazývá karbamoylfosfát . Obr. 6: Tvorba karbamoylfosfátu

12. Metabolismus aminokyselin • Funkce buněk a lidského těl

Jej, to by to dopadlo, kdyby se nám amoniak v těle (potažmo v játrech) ukládal... On se totiž sám o sobě ukládat nedá. Funguje to tak, že je amoniak buď okamžitě zabudován do aminokyselin, nebo je z něj (u savců) vytvořena močovina, která se následně vylučuje z organismu V lidském těle je amoniak přeměňován na močovinu v močovinovém (ornithinovém) cyklu. Močovinový cyklus začíná tvorbou látky která se nazývá karbamylfosfát. karbamylfosfát . Title: Biochemické procesy v lidském těle Author: Musil Robert Last modified by: RNDr. Renata Šulcov

amoniak, krevní amoniak - krevní test - 202

V lidském těle se nachází mnoho pufračních systémů. Zde uvádíme jen ty, které hrají významnou roli - bikarbonátový pufr (HCO 3 - /CO 2), hemoglobinový pufr (v erytrocytech), fosfátový pufr, proteiny a amoniakální pufr. Jejich lokalizaci a význam zachycuje následující tabulka Amoniak je vedlejším produktem katabolismu bílkovin a aminokyselin, kombinace dusíku (získaného z rozkladu proteinů) a vodíku. Přebytečný amoniak v těle je známý jako hyperamonémie a může vést k poškození buněk, zvracení, únava, zmatenost, podrážděnost a nevolnost Dlouholetí partneři Zuzana a Ondřej z Brna vychovávají téměř čtyřletého Huga a dvacetiměsíční Beátku. Společně strávený čas je nyní pro čtyřčlennou rodinu vzácností. Důvodem je vážné onemocnění malé Beátky. Holčičce se v těle hromadí amoniak, který poškozuje mozek a další orgány. Rodiče zatím slyšeli jen o třech pacientech v České republice.

amoniak (čpavek) - Arnik

V závažných případech, to může dokonce způsobit, že osoba, která se v komatu. Nicméně, existuje řada způsobů, jak pomoci snížit hladiny amoniaku v těle. Díky úzké vztahy se svým lékařem a správné léky a léčebné postupy, můžete účinně řídit hyperamonemii O čpavku v moči. Moč zdravého člověka není čpavkem výrazněji cítit, alespoň jedná-li se o čerstvou moč. Čpavek vzniká z močoviny mikrobiálním rozkladem moči po nějaké době. Slabý zápach močoviny či čpavku může být výraznější z čerstvé moči, pokud dotyčný má nedostatečný příjem tekutin amoniak. Bezbarvý alkalický plyn. Je tvořen v těle při rozkladu organických materiálů při velkém počtu metabolicky důležitých reakcí. Všimněte si, že vodné formě amoniaku se označuje jako hydroxid amonný. Kód deskriptoru: D01.362.075. Chemikálie a léčiv Světové výrobní kapacity syntetického amoniaku dosáhly v roce 1990 asi 120.10 6 tun. Amoniak se vyrábí výlučně ze syntézního plynu, který obsahuje jeden objemový díl dusíku a tři objemové díly vodíku, v katalytických reaktorech za vysokého tlaku (10 - 100 MPa) a teploty 400 - 500 °C působením železného katalyzátoru - amoniak- v těle přeměnován na aminokyseliny a vylučován z močí ven - močovina- pomocí ní se vylučuje z těla dusík, zpětná resorpce vody a iontů do těla - kyselina močová- u plazů a ptáků je běžným produktem detoxikace amoniaku, u savců je koncovým produktem metabolismu purinů.

Jak je to s posilováním a tvorbou amoniaku v těle? Aby se to u sportovce nenahromadilo a neudělalo to více škody než užitku. Upravil/a: Diskuze: napište první příspěvek Odpovědi mosoj. Sledovat ureu. Amoniak se likviduje jedině přes ureu a vylučuje močí. Viz. degradace aminokyselin. Jaký je původ bodování v tenise. Většina amoniaku v těle formy, kdy je protein v členění podle bakterií ve střevech.Amoniak se obvykle převede na močovinu v játrech. Močovina je pak vylučován močí. hladiny dusíku v krvi vyšší než normální, když játra není schopen konvertovat amoniaku na močovinu vypalování bradavic v lékařství. Sloučeniny 1. AMONIAK NH 3. štiplavý, páchnoucí plyn, jedovatý; v těle vzniká při odbourávání bílkovin, ale je toxický pro buňky, takže se přeměňuje na močovinu; výroba: přímou syntézou N 2 + 3 H 2 (za tepla, tlaku, a ještě katalyzátoru!) → 2 NH

pH moči a jeho regulace - Medlicker

Důležitý je i sodík, ale v organismu by měla fungovat rovnováha mezi těmito dvěma prvky, draslíkem a sodíkem. Pokud máte v těle přemíru sodíku a málo draslíku, což je v dnešní době kvůli časté konzumaci přesolených a přeslazených jídel docela běžné, vaše tělo rozhodně štěstím nejásá Metabolismus bílkovin (20% celkového obratu bílkovin v organismu, tvorba a degradace aminokyselin, syntéza bílkovin krevní plasmy včetně srážecích faktorů) Detoxikace amoniaku (přirozeně se v těle tvořící toxický amoniak přeměňován na netoxickou močovinu Močovina patří k nejfrekventvanějším metabolitům organismu. Vzniká v játrech zpracováním aminokyselin a proteinů. Z organismu se vylučuje především ledvinami. Její hladina v krvi kolísá. Je závislá na obsahu bílkovin v potravě, metabolické funkci jater a schopnosti ledvin močovinu z těla odbourat, částečně odchází i stolicí a pokožkou V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin, vzniká ve všech orgánech a je produktem střevních bakterií. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně)

Na vině je vzácná metabolická porucha, kterou v republice trpí jen několik lidí. Slyšeli jsme o třech případech. Diagnoza zní propionová acidurie. V důsledku chybějícího enzymu se jí v těle hromadí amoniak, který poškozuje orgány a hlavně mozek, říká Ondřej Laposa, otec Beáty amoniak amoniak v těle, je důležité provést řadu funkcí. amoniak Hladiny v těle, musí být v určitých mezích Amoniak v těle vzniká nejvíce deaminací aminokyselin. Patologický vzestup amoniaku v krvi nastává při těžkém poškození jater, kdy játra nestačí tvořit močovinu nebo při vážném poškození funkcí ledvin. Aminokyseliny jsou dále také prekurzory mnoha složitých látek, jako je třeba HEM a nukleové baze Pokud je upravován vodní režim, ale moč obsahuje amoniak, mohlo dojít k poruše metabolických procesů, což vedlo k akumulaci kyseliny acetoctové a acetonu v těle. V tomto případě se žena také obává nízkého krevního tlaku, úbytku hmotnosti a špatného zdraví Čpavek je v lidském těle odpadní produkt - vzniká při látkové přeměně některých vitamínů, ale nejen jich. Sločeniny čpavku jsou běžně obsažené v moči. Když cítíš čpavek, tak to opravdu může znamenat, že máš trochu vykolejenou látkovou výměnu. Stálo by to za návštěvu doktor

Amoniak se stal vysoká, protože problémy s játry nebo těžké hepatitidy . Takové vysoké hodnoty mohou způsobit změny v metabolismu , zmatenost , letargie a zapomnění v některých jedinců . V závažných případech může dokonce způsobit, že osoba, která má stát v kómatu Amoniak je v těle tvořen při deaminaci aminokyselin a také činností střevní mikroflóry. Játra jsou vybavena enzymatickými systémy k degradaci amoniaku, který je ve zvýšené koncentraci pro organizmus toxický. Při jaterním onemocnění, a tudíž snížené schopnosti jater eliminovat amoniak, se projevují jeho účinky.

Biochemie - vzdělávací portál, Metabolismus bílkovin

Dusík - Wikipedi

vylučovací orgány - specializovány k exkreci, regulace obsahu vody a solí v těle odpadní látky - především dusíkaté (různé formy) amoniak/amonné soli (pro tělo jedovatý - vylučován přímo/převáděn na kyselinu močovou, močovinu Bakteriologické (přítomnost baktérií v těle) amoniak NH3 ↓ 60 µmol/l kys.močová 150-480 µmol/l. Ionty natrium Na 135-145 mmol/l (↑ při aldosteronismu, diabetus insipidus, smrt mozku) kalium K 3,7-5,2 mmol/l (↑ acidóza, selhání ledvin - ↓ ztráty tekutin, alkalóza

V těle se většina amoniaku přeměňuje reakcemi močovinového cyklu na močovinu [3] Vylučována močí; Buňky, které nemají enzymové vybavení pro syntézu močoviny; Detoxikují amoniak vazbou na glutamát za vzniku glutaminu; Glutamin je pak krví transportován do jater; Syntéza glutaminu proíhá též v játrec V případě, že imunitní systém přestane správně rozeznávat některé struktury vlastního těla, může dojít k produkci autoprotilátek, které napadají vlastní buňky, tkáně a/nebo orgány a způsobují zánět a poškození. Příčiny vzniku tohoto stavu jsou různé a v současnosti ještě nejsou zcela pochopeny Amoniak Zápach při sprchování S nízkým obsahem sacharidů , vysoké hladiny bílkovin v těle , atuk, který můžete vypálit mohou držet odpovědi . Typy Sweat . Když vynaložit energii , vaše tělo přirozeně ochlazuje přes uvolnění potu . Když cvičíte , můžete vyrábět ekrinní pot na exponovaných místech , včetně. Kyselina močová je konečným produktem odbourávání purinů, které jsou stavebními prvku nukleových kyselin. Není jen odpadním produktem, ale má také antioxidační účinky. vylučování kyselina močové se až z 80 % děje pomocí ledvin. Zbytek kyseliny se dostává z těla ven trávicím traktem, kde ji dále štěpní střevní bakteri

Pátý měsíc v nemocnici

IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicín

5

Výtažek z yuccy schidigera obsahuje látky schopné vázat amoniak a další dusíkaté látky, které mohou poškodit některé tkáně v těle. Výborná pro klouby, které amoniak často negativně ovlivňuje a způsobuje artrózu. Yucca zlepšuje trávení a mírní zápach moči a exkrementů Další problém je tato dieta pro játra a ledviny (zvýšený amoniak a po jeho odbourání zvýšená močovina v těle). Věřte mi také prosím, že diety tohoto typu vedou k JOJO efektu! Pokud přes uvedené informace chcete v jakékoliv dietě tohoto typu pokračovat, vybírejte produkty nejen s minimem cukrů, ale i s minimem sacharidů Na Coca Colu mnoho lidí nedá dopustit. Má sladkou chuť, kterou máme rádi, a díky kofeinu nás nakopne. Všichni víme, že není dvakrát zdravá, protože obsahuje spoustu cukru. Proto přišla firma před časem s novinkou: Coca Colou Zero. Vypadá jako dar z nebes a těší se velké popularitě. Je bez cukru i kofeinu a chutná skvěle. Ale má to jeden velký háček.. Barvivo je v rámci EU povoleno pro široké spektrum potravin v omezeném množství. Při testování medu jsme barvivo amoniak - sulfitový karamel našli ve dvou různých výrobcích, ačkoli med nesmí být uměle obarven. Bližší podrobnosti dTest 5/2012, Včely by se divily

Jak se k léčbě vysoké hladiny amoniaku v krv

Energie v lidském těle - proč, kolik a odkud? - Úvod

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.. Močovinu objevil v roce 1773 Hilaire Rouelle.V roce 1828 ji Friedrich Wöhler připravil reakcí kyanatanu draselného se síranem amonným.Ačkoliv se Wöhler původně pokoušel vyrobit kyanatan amonný, tím že náhodně vyrobil. Laboratorní vyšetření přinášejí asi 70-80 % informací o pacientovi v nemocnici (klinicko-biochemické testy tvoří 60-70 % všech laboratorních vyšetření). Jejich význam neustále roste, jsou zaváděny nové, stále citlivější a specifičtější testy, které se podílejí na stanovení diagnózy a prognózy onemocnění. Tělu chybí enzym štěpící bílkoviny; amoniak, který se hromadí v těle, ničí mozkové buňky, zpomaluje vývoj, komplikuje pohyb a způsobuje křeče. Akce tak spojí příjemné s užitečným a diváci budou mít možnost svým darem v podobě různé hodnoty a počtu zakoupených vstupenek, pomoci rodině pořídit si vysněný.

Tvoří se vám snadno modřiny či vás svědí pokožka? Těchto

Amoniak a močovina jsou cítit silněji při nadměrné konzumaci masa. Ta by neměla překračovat normu, protože tyto metabolity bílkovin se mohou v těle usazovat a způsobit například dnu. Pokud je zápach moči spojen s řezáním a pálením znesnadňující močení,. Podle některých odhadů až 80 procent atomů dusíku v těle obyvatel vyspělých zemí prošla procesem, kterým se získává dusík z atmosféry, tzv. Haberovým-Boschovým procesem. Reakce, při které atmosférický dusík reaguje za vysokých tlaků a teplot s vodíkem a vzniká čpavek, představuje jednu z největších.

Video: Varovné signály, které naznačují, že máte problémy s

Amoniak, známý jako čpavek, je toxická látka, která vzniká v našem těle při odbourávání bílkovin a dalších nebílkovinných látek obsahujících dusík. V těle je přítomen v nízkých koncentracích a je průběžně odbouráván především prostřednictvím močovinového cyklu v játrech a následně vylučován močí Amoniak je NH3 , nebo jedna část dusíku na tři díly vodíku . Jediným zdrojem v lidském těle dusíku aminokyselin , které jsou stavebními kameny bílkovin . Dusíku a aminokyselin . Vaše tělo používá aminokyseliny pro energii za všech okolností , ať už cvičíte , nebo zbývající sedavý . Aminokyseliny ve vašem těle jsou.

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy. Při vdechování poškozuje sliznici. Je lehčí než vzduch. V roce 2006 byla světová průmyslová výroba amoniaku odhadována na 146,5 mil. tun My word lists Propan v porovnání s plynem z čpavku má tři stavy; pevný, kapalný a plynný. Plyn je tvořen jednotlivými atomy, molekulami jednoho druhu atomu nebo sloučeninou, která je směsí různých atomů. Jsou určeny jejich tlakem, objemem, teplotou a počtem částic. Vodík, uhlík a dusí Většina čpavku v těle je vedlejším produktem trávení bílkovin ve střevech. Milióny mikrobů, především bakterií, obývají střeva a pomáhají při trávení. Po trávení se amoniak v krvi odebírá a odvádí se do jater, kde se rozpadá na kyselinu močovou a glutamin, což jsou méně toxické látky V našem těle vylučují ledviny amoniak, aby neutralizovaly přebytečnou kyselinu. V chemické struktuře molekuly amoniaku má atom dusíku vázaný na tři atomy vodíku. Protože v nejvzdálenějším elektronovém obalu dusíku je pět elektronů, je na atomu dusíku molekuly amoniaku osamocený elektronový pár Roztok amoniak-voda (čpavková voda) je charakterizován mírně alkalickou reakcí a spíše jedinečnou vlastností ve srovnání s jinými zásadami: s rostoucí koncentrací se hustota snižuje. Jak vzniká amoniak? Co je amoniak v lidském těle? To je konečný produkt metabolismu dusíku

Červený meloun působí v těle silně alkalicky, což je důležitý faktor pro rozpouštění a vyplavování vykrystalizování kyseliny močové z bolestivých kloubů. 12/ Cukrovka. Pokud podle stránky Livestrong trpíte cukrovkou, měli byste do stravy zařadit červený meloun V játrech se také ukládají tuky a cukry a je zde i zásoba některých vitamínů. Jaterní buňky se podílejí na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve a játra také zneškodňují (detoxikují) škodlivé nebo jedovaté látky (alkohol, amoniak aj.) Hlavním rozdílem mezi transaminací a deaminací je to, že v transaminaci je aminová skupina aminokyseliny zaměněna za ketoskupinu jiné sloučeniny, zatímco v deaminaci aminokyselina ztrácí svou aminovou skupinu. Dále, v transaminaci, aminokyselina se stává keto kyselinou, zatímco deaminační reakce produkovala amoniak. Transaminace je navíc biochemická reakce mezi dvěma. Játra v lidském těle plní mnoho funkcí, ale nejvýznamnější z nich je ochranná. Tělo varuje před negativním dopadem na zdraví přirozených produktů metabolismu a jedů. Bariérová funkce jater slouží k ochraně důležitých vnitřních orgánů a systémů, stejně jako ke krev ze škodlivých látek Amoniak působí v těle jako jed, proto musí být rychle přeměněn a odveden močí z těla. To však neznamená, že by tělo bílkoviny nepotřebovalo, právě naopak. Při tréninku dochází k nárůstu svalové hmoty a k postupným fyziologickým změnám, které zaručují lepší přívod kyslíku a živin k pracujícím svalům

V Evropě lidé pravidelně odčervují své domácí mazlíčky minimálně jednou za rok, nejlépe jednou za půl roku. Pokud je člověk zdravý, tělo je schopné se vyrovnávat s odpadními produkty, které tito paraziti produkují a nezpůsobuje to v těle nemoc Je třeba poznamenat, že jako produkt aminokyselinového metabolismu je v lidském těle přítomen amoniak. Játra jsou zodpovědná za přeměnu amoniaku na močovinu několika reakcemi. Když játra nefunguje správně, může docházet k přítomnosti amoniaku v krvi, což způsobuje hyperamonemii Játra jsou největší orgán v těle, váží 1,36 až 1,81 kg (3 až 4 libry). Jsou uložena v horní části břišní dutiny více vpravo, pod bránicí, a jsou chráněna před poškozením dolními žebry. Játra jsou složena ze dvou laloků, levého a pravého

Ethylalkohol

Močovinový cyklus (FBLT) - WikiSkript

Minerální látky v lidském těle (dospělý člověk, 70 kg) Ca 1 500 g 99% v kostech a zubech: Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2; buněč. signalizace, sval. kontrakce, srážení krve P 840 g 85% v kostech; ve strukt. nukl. kys., fosfolipidů a makroergníchslouč., účast na energetickém mt Síra je v lidském těle obsažena v bílkovinách, a to v aminokyselinách cysteinu, methioninu a taurinu. Podílí se také na detoxikaci organismu. Zdroje: vejce, mléčné výrobky, luštěniny, maso, ořechy. Zinek (Zn) Je součástí mnoha enzymů, které se podílejí na štěpení bílkovin Znalostní systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vše o bezpečnosti práce a prevenci.

PPT - Krevní plazma – organické a anorganické součástiProfiClear Classic filter foam module | Petomar

Základní formou odpadního dusíku u ryb je amoniak, v menší míře se využívá i močovina. Obě tyto látky jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a mohou být efektivně vylučovány do okolního prostředí nejen ledvinami, ale i žábrami. Kyselinu močovou, která se ve vodě rozpouští velmi špatně, ryby nevyužívají Jaké jedy máme v těle? Naše tělo produkuje při přirozené látkové výměně škodliviny, jako je například amoniak při odbourávání bílkovin. Různé jedy také přijímáme z našeho okolí - těžké kovy, nikotin, alkohol, barvicí a konzervační látky. Může si tělo samo pomoci? Ano, při normální látkové výměně V roce 2006 jsem po ročním velkém každodenním opíjení začal krvácet z jícnových varixů. Alkoholem jsem řešil ztrátu velkého obnosu peněz z podnikání. Pil jsem i před tím, ale nebylo to každý den, ale jen obden kromně víkendu. V květnu roku 2006 jsem začal zvracet krev a to dost silně, upadal jsem do bezvědomí Játra dospělé osoby obsahují kolem 75 g glykogenu, tj. asi 1/3 veškerého glykogenu v těle. Zásoby glykogenu jsou určovány pravidelným denním příjmem potřebného množství sacharidů. Játra jsou odpovědná za udržování stálé koncentrace krevní glukózy ve fyziologických mezích (3,5 - 5,6 mmol/l) Neesenciální aminokyselina. Oproti glutaminu má kyselou chuť. Přeměňuje se v těle na glutamin. Při tělesné zátěži na sebe váže amoniak. Z hlediska sportovní zátěže je tedy výhodnější. Glutamovou kyselinu lze volně kombinovat s libovolnou formou BCAA, AMG, argininem, beta-alaninem a betainem

 • Ústní smlouva o půjčce judikatura.
 • Raketa z pet lahve navod.
 • Nejnáročnější hra na grafiku 2018.
 • Kvarcit.
 • Svedi lupus.
 • Úvaha o pravěku.
 • Staronová synagoga praha 1 staré město.
 • Vlajka kostarika.
 • Jak vyrobit sliz bez holící pěny.
 • Macho spanelsky.
 • Paypal poplatky za vedení účtu.
 • Renault twizy.
 • Iso normy.
 • Šifry s morseovkou.
 • Win 10 winrar.
 • Dětská psychiatrie.
 • Pražské jezulátko figurka.
 • V zajetí démonů 3 kino.
 • Kvalita vnitřního prostředí.
 • Úžeh příznaky průjem.
 • Thrasher tričko flame.
 • Píštěl ucho.
 • Šestinedělí most.
 • Druhy ovoce a zeleniny.
 • Porcelan dubi cibulak.
 • Kniha o sexu pro děti.
 • Ganglion na dlani.
 • Taz looney tunes.
 • Bali dovolená recenze.
 • Traumatologická triage.
 • Luxusní topy.
 • Svatební zvyky v různých zemích.
 • Pigmentové skvrny na krku.
 • Otočení pdf.
 • Stairs to heaven.
 • Rabbit run beagles.
 • Ajax čistící prostředek.
 • Blondie heart of glass.
 • Rozměry tiskovin.
 • Lahti finland.
 • Shake shack.